Báo cáo Quản lí hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông ( tổng hợp tại Phòng Viễn Thông - Tin học)

Tài liệu Báo cáo Quản lí hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông ( tổng hợp tại Phòng Viễn Thông - Tin học): Lời nói đầu Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tại cơ quan Bưu điện tỉnh Lai Châu cũng như tại Phòng Kinh doanh Viễn thông – Tin học, cùng với những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình thực tập tôi đã viết nên bản báo cáo tổng hợp này.Trong bản báo cáo tổng hợp này tôi sẽ trình chi tiết, cụ thể về Bưu điện tỉnh Lai Châu và phòng Kinh doanh Viễn thông – Tin học nơi tôi đang thực tập.Và trong bản báo cáo này tôi cũng sẽ trình bày luôn về đề tài: ”Quản lí hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ... Ebook Báo cáo Quản lí hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông ( tổng hợp tại Phòng Viễn Thông - Tin học)

doc9 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Quản lí hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông ( tổng hợp tại Phòng Viễn Thông - Tin học), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viễn thông”, đây sẽ là đề tài thực tập của tôi và đây cũng là một phần công việc của Phòng Kinh doanh Viễn thông – Tin học giao cho tôi. Do thời gian có hạn và tìm hiểu vấn đề chưa được kỹ càng nên sẽ không tránh khỏi những sai xót. Rất mong giảng viên hướng dẫn và cơ quan nơi tôi thực tập chỉ bảo, giúp đỡ tôi hoàn thành bản báo cáo này, các bản báo cáo về sau và đề tài thực tập. *Giới thiệu về đơn vị thực tập 1. Sơ lược về Bưu Điện Tỉnh Lai Châu BƯU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂU (Lai Chau Posts & Telecommunications) Trụ sở : Phong Châu 2 – Phường Đoàn Kết – Tỉnh Lai Châu Điện thoại : (84-231)875580 Fax : (84-231)875584 Nơi thực tập : Phòng Kinh doanh Viễn Thông – Tin Học Lĩnh vực hoạt động : Bưu điện Ngành nghề : Bưu chính, cố định, di động, truyền số liệu, internet, Gphone, dịch vụ khác Sản phẩm : Sản phẩm in, thiết bị bưu chính, sản phẩm phần mềm, Trụ sở : Phong Châu 2 – Phường Đoàn Kết – Tỉnh Lai Châu Kể từ ngày 01/01/2008 Tập đoàn BCVT Việt nam thực hiện việc chia tách tổng công ty bưu chính viễn thông thành 2 tổng công ty. 1/ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. 2/ Tổng công ty Viễn thông Việt Nam. Bưu điện tỉnh Lai Châu được thành lập theo QĐ số 558/QĐ-TCCB/HĐQT Ngày 06 thánh 12 năm 2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Với hình thức giữ nguyên hiện trạng của Bưu điện tỉnh Lai Châu cũ. Trực thuộc tổng công ty Bưu chính Việt Nam. - Giám đốc: Ông Trần Quang Hợp. - Phó giám đốc: Ông Đặng nhân Có. - Bưu điện tỉnh Lai Châu được phép hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo giấy phép đăng ký số: 0106000918 ngày 10/08/2007 của tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính : Bưu điện Ngành nghề : Kinh doanh khai thác bưu chính viễn thông Sửa chữa thiết bị chuyên ngành bưu chính viễn thông Tư vấn, lắp đặt, bảo trì mạng tin học, kinh doanh vật tư, thiết bị và phần mềm tin học Tư vấn đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, xây lắp các công trình bưu chính viễn thông Dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hoá và kho vận Ngoài ra được kinh doanh các ngành nghề khác được tổng công ty BCVN cho phép và phù hợp với qui định của pháp luật Sản phẩm : Sản phẩm in, thiết bị bưu chính, sản phẩm phần mềm, 2. Các phòng ban chức năng: - Mô hình quản lí của cơ quan: Giám đốc Phó Giám đốc P. Tổng hợp hành chính P. Kinh doanh bưu chính P. Kế hoạch đầu tư P. TCCB – LĐTL P. Kinh doanh viễn thông tin học P. TC - KTTK *Lãnh đạo Bưu Điện Lai Châu: - Giám Đốc: Ông Trần Quang Hợp - Phó Giám Đốc: Ông Đặng Nhân Có *Đảng Uỷ, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên Chủ Tịch Công Đoàn Văn phòng đảng uỷ Văn phòng đoàn thể *Các đơn vị chức năng và sự nghiệp - Phòng Hành Chính Tổng Hợp: +) Phòng Hành chính Tổng hợp có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Giám Đốc về công tác hành chính, văn thư lưu trữ, kế hoạch tổng hợp, công tác đối ngoại, tham gia một số dự án, quản lý và điều hành phương tiện xe ô tô cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc giao - Phòng Kinh Doanh Bưu Chính: Kinh doanh các sản phẩm bưu chính: tem, thư, dịch vụ gọi điện thoại trong và ngoài nước, nhận và chuyển các bưu phẩm, hoạt động tiết kiệm bưu điện, bán thẻ điện thoại,sim card, thẻ game online, kinh doanh văn phòng phẩm… - Phòng Kế Hoạch Đầu Tư: Tham mưu giúp Bưu điện Lai Châu thực hiện chức năng quản lí về nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, và đầu tư. Tổ chức thực hiện, kiến nghị và đề xuất về cơ chế chính sách quản lí kinh tế – xã hội ở địa bàn, đầu tư trong và ngoài nước ở địa phương. - Phòng TCCB – LĐTL: Giúp giám đốc trong công tác quản lí, quy hoạc, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan, an ninh trật tự trong cơ quan. +) Quản lý toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của đơn vị +) Quản lí và hướng dẫn thực hiện các chính sách về tiền lương, phụ cấp thep lương, bảo hiểm xã hội (Hưu trí, mất sức, thôi việc, tai nạn lao động… +) Đề xuất việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch về đội ngũ cán bộ (cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lí) +) Đề xuất việc xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về định biên và quản lý biên chế, tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan. - Phòng Kế Toán: +) Phòng có chức năng quản lý công tác tài chính –kế toán tại cơ quan theo các Luật Kế toán ; Ngân sách và chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực tài chính – kế toán. +) Thu thập , xử lý thông tin, sô liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kê toán +) Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản ; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. +) Phân tích thông tin, số liệu kế toán ; tham mưu, đề xuẩt các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế , tài chính của cơ quan +) Cung cấp thông tin , số liệu kế toán theo qui định của pháp luật +) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán thực hiện công tác kế toán trong cơ quan theo quy định chức năng , nhiệm vụ của Phòng. Giúp lãnh đạo cơ quan giám sát tài chính của cơ quan +) Điều hành chi tiêu ngân sách +) Lập kế hoạch ngân sách hàng năm +) Kiểm tra, duyệt chứng từ thu, chi, chứng từ thanh toán +) Tham mưu cho BGĐ về chế độ tài chính kế toán +) Lập báo cáo tài chính +) Lập Dự toán ngân sách hàng năm +) Chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra đôn đốc, giải quyết các vướng mắc về giao dịch với ngân hàng, kho bạc. Chỉ đạo việc đối chiếu thu hồi công nợ, kiểm quỹ tiền mặt và đối chiếu định kỳ cũng như đột xuất. +) Cập nhật các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài chính kế toán +) Yêu cầu các bộ phận có liên quan trong cơ quan cung cấp đầy đủ , kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của mình +) Chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập. - Phòng Kinh Doanh Tin Học – Viễn Thông: + Trụ sở : Là phòng trực thuộc Bưu Điện Tỉnh Lai Châu + Điện thoại :(84-231)876868 ; (0231)790093 + Fax :(84-231)878969 + Email :laichau@vnpt.com.vn +) Phòng kinh doanh Viễn thông -Tin học trực thuộc Bưu điện tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch, phương án tổ chức kinh doanh các dịch vụ Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. +)Quản lý toàn bộ hệ thống tin học bưu điện tỉnh Lai Châu và toàn bộ các huyện trong phạm vi của tỉnh: quản lí phát hành báo chí,kinh doanh internet,… +) Phụ trách công tác quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi.v.v…Và đang hợp tác cùng vina game về việc cài đặt các game online của vina game và bán các loại thẻ game online của VNG tại Tỉnh Lai Châu. +) Lắp đặt mới và sửa chữa, xử lí các sự cố các máy vi tính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các bưu điện huyện trong phạm vi của tỉnh. - Công Đoàn: +) Chức năng, Nhiệm vụ, quyền hạn Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc quốc Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm của tổ chức Công đoàn. Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc Ngành. Nghiên cứu tham gia quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của Ngành và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách Ngành. Nghiên cứu đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế và chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tại địa phương triển khai các hoạt động. * Các đơn vị trực thuộc bưu điện tỉnh: Bưu điện huyện Tam Đường Bưu điện huyện Than Uyên Bưu điện huyện Tân Uyên Bưu điện huyện Phong Thổ Bưu điện huyện Mường Lay Bưu điện huyện Mường so Và các điểm bưu điện văn hoá xã Sau đây tôi xin trình bày sơ lược về đề tài:” Quản lí hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông bằng phần mềm”.Hiện nay số lượng sử dụng dịch vụ viễn thông của Bưu Điện là rất lớn (bao gồm các dịch điện thoại cố định,internet…),do tình hình và tính chất công việc, quan trọng hơn hiện nay số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông như thuê bao internet (truy cập qua quay số và tốc độ cao ADSL, các khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại thuê bao, điện thoại cố định.Nên việc làm sao quản lí các hợp đồng của khách hàng khi đăng kí sử dụng các loại dịch vụ viễn thông là một điều rất cần thiết, nếu không quản lí tốt sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khi thu cước viễn thông của khách hàng và những vấn đề bất cập khác trong quản lí nên tôi đã chủ động xin Trưởng phòng phòng Kinh doanh Viễn thông – Tin học giao cho tôi viết đề tài này, để có thể một phần nào đó giúp cho công việc quản lí của phòng được tốt hơn và cũng do nhu cầu thiết yếu của công việc quản lí khách hàng trong tình hình hiện nay. - Phương hướng giải quyết: + Cơ sở dữ liệu sử dụng: Microsoft office access 2003 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12378.doc
Tài liệu liên quan