Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây: ... Ebook Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

doc59 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 03/10/2013 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trước kia trong thời kỳ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, đại bộ phận là các doanh nghệp quốc doanh ra đời và hoạt động trong điều kiện nhà nước giao vốn, bao cấp về giá sau đó sản xuất theo phương thức tự cung tự cấp, cung cấp theo đơn đặt hàng, lãi nhà nước thu, lỗ nhà nước bù ….Do đó nhà nước chẳng mấy quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn như thế nào, thậm chí có những doanh nghiệp làm ăn có chuyện lỗ giả lãi thật để được nhà nước bù lỗ chênh lệch, chạy đua thành tích …Do vậy tình trạng các doanh nghiệp quốc doanh sử dụng vốn kém hiệu quả so với những các thành phần kinh tế khác.Vì các thành phần kinh tế khác nó thể hiện rất rõ khi sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thị trường nhất là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Ngày nay khi mà đất nước ta đang chuyển mình trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp không còn được bao cấp về giá, vốn nữa, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thu sản phẩm của mình, tự chủ về vốn cũng như trong lĩnh vực quản lý sao cho tốt. Do đó các chủ doanh nghiệp, các nhà quản trị phải quan tâm đến vấn đề như làm thế nào để tìm kiếm được lợi nhuận trong kinh doanh khi hội nhập với nền kinh tế thị trường nhất là khi đất nước ta ra nhập WTO.Tuy nhiên trước sự canh tranh khốc liệt cua nền kinh tế thị trương va sự hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn và những thách thức phức tạp.Vì vậy buộc các doanh nghiệp phải xác định đúng đắn thực lực, khả năng về vốn và biện pháp quản lý, sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để sao cho có lãi, từng bước phát triển, đứng vững trên thị trường . Vốn là một trong những tiền đề quan trọng nhất khi bất cứ một doanh nghiệp nào đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn nó như là nguồn sinh lực, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt như các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô thì nhu cầu về vốn là rất lớn và cần thiết. Các doanh nghiệp này luôn phải đảm bảo nhu cầu về vốn để đầu tư cho các phương tiện máy móc, đáp ứng nhu hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời phải có biện pháp quản lý, sử dụng vốn sao cho có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Do vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn la vấn đề cấp bách hàng đầu với các doanh nghiệp vì nó là yếu tố đầu vào cho quá trinh hoạt động sản xuất kinh doanh, nó quyết định yếu tố đầu ra của sản phẩm như quyết định giá thành của sản phẩm. Với nguồn vốn tài chính giới hạn mà doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển với quy mô ngày cang được mở rộng thỉ doanh nghiệp đó đã sử dụng có hiệu quả về vốn . Ngược lại nếu như với số vốn kinh doanh như vậy trong thời gian doanh nghiệp không có khả năng phát triển đồng vốn đó lên thì có nghĩa là doanh nghiệp đó lam ăn không hiệu quả hay nói cách khác là doanh nghiệp đó sử dụng vốn chua hiệu quả. Do vậy sử dụng vốn hợp lý hay không hợp lý sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu cho doanh nghiệp. Nhung vấn đề đặt ra ở đây là đối với các doanh nghiệp làm thế nào quản lý vốn, đảm bảo quá trinh tuần hoàn vốn để duy trì sản xuất kinh doanh đều đặn và tạo ra khả năng sinh lời của đông vốn. Nhận thưc được vai trò và tầm quan trong vốn trong kinh doanh, em manh dan chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây” Chuyên đề gồm 3 chương : Chương I: hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây Chương I:Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.1 : Vốn trong sản xuất kinh doanh Vốn là điều kiện không thể thiếu để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qúa trình sản xuất kinh doanh là một quá trình kết hợp các yếu tố :tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm. Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được biểu hiện băng thước đo giá trị ( tiền) của toàn bộ các tài sản như ( máy móc thiết bị nha xưởng ….) các loại tài sản lưu động và tài sản dự trữ (nguyên vật liệu , công cụ lao động nhỏ, thành phẩm tồn kho ..) các khoản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vốn thường xuyên chuyển hóa từ hình thái này ( tiền tệ ban đầu) sang hình thái hiện vật như: máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất, thành phẩm ….và cuối cùng lại chuyển hóa ngược lai( tái sản xuất ). 1.1.1: Khái niệm về vốn của doanh nghiệp Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản được đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh với mục đích thu lợi. 1.1.2 Vai trò của vốn đối với doanh nghệp Như chúng ta đã biết trong thời kỳ cơ chế tập chung bao cấp, hầu hết các doanh nghiệp được cấp vốn từ ngân sách nhà nước và số vốn đó được giao cho tập thể doanh nghiệp quản lý và sử dụng nên vốn trong thời kỳ này không có hiệu quả, do sức ỳ của bộ máy quản lý thời kỳ bao cấp đó. Nhưng khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động vốn. Họ có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên ở đây họ vẫn vấp phải những khó khăn đó là lam thế nào quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả . Một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó cần phải có một lương vốn nhất định. Mà mỗi doanh nghiệp là một cơ sở sản xuất, là một phần tử quan trọng trong nền kinh tế quôc dân. Do vậy sự hoạt động của vốn có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Vốn là nguồn tài chính quan trọng, chẳng hạn để sản xuất, tiêu thụ một hàng hóa nào đó, doanh nghiệp thuê nhà, mua sắm các yếu tố vật chất cần thiết như máy móc, thiết bị, dự trữ, đất đai và lao động. Điều đó là doanh nghiêp đã đầu tư vào các tài sản, các tài sản này được phân bổ chủ yếu vào tài sản lưu động và tài sản cố định và nó quyết định ra của cải vật chất , những tiến bộ xã hội . Nó là nhân tố vô cùng quan trọng để thực hiện quá trình ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Qua đó nâng cao được mức sống của người lao động , các nguồn về con người, tài nguyên được khai thác và đạt hiệu quả cao.Từ đó tác động mạnh đến cơ cấu kinh tế của đất nước, chuyển dịch nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, làm cho các ngành công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng cao và hướng mạnh vào xuất khẩu. Chính vì vậy sẽ mang lại một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Vốn đóng vai trò trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của doanh nghiệp,tùy theo mỗi doanh nghiệp có quy mô hoạt động kinh doanh nhỏ hay to thi nhu cầu về vốn cũng khác nhau do vậy những phương thức huy động vốn cũng khác nhau.Vốn là yếu tô vật chất cần thiết nhất, vốn dùng để dự trữ vật tư, dùng để mua sắm máy móc thiết bị để chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh do vốn có sự tác động cua lao động vào đối tượng lao động thông qua tư liệu lao động thì hang hóa, dịch vụ được chuyển đổi và đem lại gia trị thặng dư (T-H-T’). Bên cạnh đó vốn còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Như vậy mỗi doanh nghiệp cần phải có đủ một lượng vốn cần thiết dưới dạng tiền tệ, vật chất hoặc một số nhất định sở hữu trí tuệ, bản quyền phát minh … Ngày nay nguồn vốn có thể chuyển hóa cho nhau và biến thanh tiền mặt trong điều kiện nhất đinh đồng thời dựa vào khả năng của vốn các doanh nghiệp mới có khả năng thưc hiện vai tró của mình cà hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. 1.1.3: Các loại vốn của doanh nghiệp: 1.1.3.1: Phân loại vốn theo nguồn gốc hình thành: Vốn của doanh nghiệp về cơ bản được hình thành từ hai nguồn: Vốn chủ sở hữu và vốn nợ: a, Vốn ở hữu của doanh nghiệp: Đối với mọi loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm các bộ phận : - Vốn góp ban đầu - Lợi nhuận không chia - Tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu + Vốn góp ban đầu: khi doanh nghiệp được thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải có một số vốn ban đầu nhất định do các cổ đông, chủ sở hữu góp. khi nói đến nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hình thức sở hữu của doanh nghiệp đó vì hình thức sở hữu quyết định tính chất và hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà nước ( thuộc sở hữu nhà nước ) nguồn vốn tự có ban đầu chính là vốn đầu tư của ngân sách nhà nước. Chủ sở hữu doanh nghiệp là nhà nước . Đối với doanh nghiệp theo luật doanh chủ doanh nghiệp phải có đủ số vốn ban đầu (vốn pháp định) cần thiết để xin đăng ký thành lập doanh nghiệp . Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Chẳng hạn đối với công ty cổ phần nguồn vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định để hình thành công ty và vốn góp ban đầu do các cổ đông và chủ sở hữu góp và họ chịu trách nhiệm hữu hạn với số vốn góp của mình . +Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia Nếu nói đến nguồn vốn từ lợi nhuận không chia ta phải nói đến quy mô số vốn ban đầu của doanh nghiệp nó là một yếu tố quan trọng vì quy mô này nó tăng trưởng theo quy mô phát triển của doanh nghiệp trong quá trình hoạt đông sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia là nguồn vốn được sử dụng để tái đầu tư, mở rộng sản xuất. Nguồn vốn này là một phương thức khá hấp dẫn vì doanh nghiệp giảm được chi phí, giảm được bớt sự phụ thuộc ở bên ngoài. Nguồn vốn từ lợi nhuận để lại chỉ có thể thực hiện được là doanh nghiệp đó làm ăn co lợi nhuận, được phép tiếp tục đầu tư. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thì việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ vào khả năng sinh lợi của bản than mà còn phụ thuộc vào chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước. Tuy nhiên đối với công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận liên quan đến các yếu tố rất nhạy cảm. Khi công ty để lại một phần lợi nhuận cho tái đầu tư, tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi tức là lợi tức các cổ đông không đươc nhận đủ thì sẽ kéo theo sự giảm giá của cổ phiếu nhưng ngược lại họ lại có quyền sở hữu số vốn cổ phần tăng thêm lên của công ty. + Nguồn vốn phát hành từ cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu là kênh rất quan trọng để huy động vốn nhất là nguồn vốn dài hạn cho công ty một cách rộng rãi thông qua mối liên hệ với thị trường chứng khoán. Nguồn vốn này nó phụ thuộc vào sự tin cậy của doanh nghiệp làm ăn có sự tăng trưởng đều đặn thì kênh huy động mới có hiệu quả . b, Vốn nợ của doanh nghiệp (vốn vay của doanh nghiệp) +Khoản vay ngân hàng: co thể nói răng vốn vay của ngân hàng là nguồn vốn quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của bản thân doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự hoạt động và phát triển của công ty, doanh nghiệp đều gắn liền với hoạt động dịch vụ tài chính do các ngân hàng thương mại cung cấp, trong đó có việc cung ứng các nguồn vốn tín dụng. Đối với doanh nghiệp, tài trợ bằng nguồn vốn tín dụng thương mại là nguồn tài trợ rẻ, tiện dụng và linh hoạt trong kinh doanh nhưng nguồn vốn vay ngân hàng cung có những hạn chế như về điều kiện tín dụng, sự kiểm soát của ngân hàng và chi phí sử dụng vốn. Mặt khác nó còn tạo khả năng mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu bền. Chúng ta thấy hầu như khong một doanh nghiệp nào đi vào hoạt động kinh doanh lại không có vay vốn ngân hàng hay sử dụng tín dụng thương mại nếu doanh nghiệp đó muốn tồn tại trên thương trường. Trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần phải đảm bảo đủ vốn cho các dự án hoặc đầu tư vào tài sản cố định, tài sản lưu động. Tuy nhiên sử dụng loai vốn vay này cần phải xét đến tính hợp lý của hệ số nợ trong doanh nghiệp để đảm bảo sự chi trả. Sự kết hợp giữa nguồn vốn chủ sở hữu và nợ tạo nên kết cấu chính của doanh nghiệp, thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào ngành mà doanh nghiệp hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. +Tăng vốn từ việc phát hành trái phiếu:Trước hết ta hiểu trái phiếu là một công cụ nợ đối với doanh nghiệp, đó là một loại giấy vay nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp. Nguồn vốn này rất là quan trọng trong việc bổ sung số vốn không ngừng tăng lên đối với doanh nghiệp muốn tăng quy mô, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khi nguồn vốn nội bộ trong doanh nghiệp còn eo hẹp không đáp ứng đủ. Do vậy doanh nghiệp cần phải huy động vốn từ công chúng, các nhà đầu tư bằng cách phát hành trái phiếu. Nhưng cũng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thu hút được công chúng mua trái phiếu vì nhà đầu tư cũng phải đánh giá sự uy tín, khả năng chi trả doanh nghiệp thì mới quyết định mua hay không mua. Tuy nhiên khi thu hút vốn bằng việc phát hành trái phiếu để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình mở rộng quay mô thì doanh nghiệp cần phải tính toán trước khi phát hành là phải lựa chọn loại trái phiếu nào phù hợp đối với điều kiện cụ thể và tình hình tài chính trên thị trường. Vì việc lựa chọn trái phiếu thích hợp là rất quan trọng vì nó liên quan đến việc chi phí trả lãi , khả năng lưu hành và tính hấp dẫn của trái phiếu như lãi xuất của trái phiếu, kỳ hạn của trái phiếu, đây là yếu tố quan trọng không những đối với doanh nghiệp mà còn cả đối với những nhà đầu tư. +Các khoản phải thanh toán: Là khoản tiền mà doanh nghiêp phải trả cho các tác nhân kinh tế khi doanh nghiệp sử dụng để hoạt động cho sản xuất kinh doanh như khoản phải trả nhà cung cấp, phải trả công nhân viên, nộp ngân sách, nợ từ việc vay vốn …. Sau đó nghĩa vụ doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán nhưng những khoản phải trả nhà cung cấp, cong nhân viên, số nộp ngân sách là số vốn doanh nghiệp chiếm dụng đặc điểm của loại vốn này là chi phai sử dụng bằng không nên đòn bẩy tài chính luôn ở trạng thai dương do vậy doanh nghiệp cần huy động cao độ trong thời gian được phép vào đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trên nguyên tắc hoàn trả đúng hẹn. 1.1.3.2: Phân loại theo tính chất chu chuyen của vốn: a, Vốn cố định : - Khái niệm :Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng, lắp đặt các tài sản cố định hữu hình và vô hình của doanh nghiệp. Một tư liệu được xếp vào tài sản cố định phải đủ điều kiện sau: -Thơi gian sử dụng là từ 1 năm trở lên - Có giá trị tối thiểu ở mức theo quy dịnh của nhà nước phù hợp với tình hình kinh tế ở từng thời kỳ (hiện nay là có giá trị 5 triệu đồng trở lên) +Đặc điểm của vốn cố định: Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm và nhìn chung là không bị thay đổi về hình thái hiện vật nhưng năng lưc sản xuất là kem theo đó là giá trị hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình của dưới dạng bị giảm dần trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh. hao mòn hữu hình phụ thuộc vao mức độ sử dụng tài sản cố định và các điều kiện ảnh hưởng tới độ bền của tài sản cố đinh như chế độ quản ly, sửa chũa bảo dưỡng, điều kiện về môi trường….còn về hao mòn vô hình thì chủ yếu là do tiến bộ khoa hoc mới và năng xuất lao động xã hội tăng lên. Vốn cố định là một khoản đầu tư ứng trước hình thành lên TSCĐ của doanh nghiệp nên quy mô của vốn cố định sẽ quyết định đến quy mô của TSCĐ. Song đặc điểm vận động của TSCĐ lại quyết định đến đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển gia tri của vốn cố định. Sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh phần vốn cố định đầu tư ban đầu vào tài sản cố định,hết thời gian sử dụng thì giá trị của chúng được chuyển dịch vào giá trị của sản phầm. Khi đó vốn cố đinh đã hoàn thanh một vòng luân chuyển. *Phân loại tài sản cố định: Trong doanh nghiệp có nhiêu loai tài sản cố định khác nhau, để đáp ứng yêu cầu quản lý người ta phân tài sản cố định ra thanh nhiều loại khác nhau theo những tiêu thức khác nhau: - Phân theo hình thức biểu hiện và công dụng kinh tế: Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp được chia lam 2 loại là tài sản cố đinh hữu hình và tài sản cố định vô hình : -Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể, có giá trị thời gian sử dụng theo chế độ quy định bao gồm : nhà cửa, vật kiến trúc, máy moc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quả lý, vườn cây lâu năm ….. - Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất thể hiện một lượng giá trị lớn để đầu tư có liên quan trực tiếp đến chu kỳ kinh doanh và tài sản cố định vô hình gôm: Quyền sử dụng đất, quyên phát minh, bản quyền sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, phần mêm vi tính và các loại giấy phép khác…. + Phân loại theo tình hình sử dụng: có thể chia toàn bộ tài sản của doanh nghiệp thành các loại sau: -TSCĐ đang dùng - TSCĐ chưa dùng - TSCĐ không cần dùng đến và chờ thanh lý nhượng bán Dựa theo phân loại này nhà quản lý tổng quát được tình hình sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp sử dụng tối đa các TSCĐ hiện có, giải phóng nhanh những tài sản không cần dung và thanh lý nó. b, Vốn lưu động -Khái nệm: Vốn lưu động là số tiền ứng trước về tài sản lưu động nhăm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra một cách thường xuyên và liên tục. * Đặc điểm của vốn lưu động - Vốn lưu động trong doanh nghiệp thương xuyên vận động và chuyển hóa nhiều hình thái khác nhau( tiền, hang tồn kho, sản phẩm do dang , thành phẩm ..) - Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh vốn lưu động chuyển toàn bộ ngay giá trị ngay trong một lần và được hoàn lại toàn bộ sau khi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, thu được tiền bán hang. Như vậy, vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau chu kỳ sản xuất kinh doanh. Nó được coi là điều kiện vật chất không thể thiếu của quá trình sản xuất. - Trong quá trình kinh doanh, tài sản lưu động thay đổi hình thái không ngừng , do đó tại một thời điểm nhất định vốn lưu động tồn tại dưới các hình thái khác nhau , trong các giai đoạn khác nhau mà vốn đi qua. *Giai đoạn I: Doanh nghiệp dùng tiền để mua hang hóa, nguyên vật liệu nhằm để dự trữ .. lúc này vốn lưu động chuyển từ hình thái tiền tệ sang hình thái vật tư hang hóa(T-H) *Giai đoạn II: là giai đoạn sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu trải qua quá trình bảo quản sơ chế được đưa vào dây truyền công nghệ. Trong quá trình này, vốn chuyển từ hình thái hàng hóa, vật tư dự trữ sang hình thái sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm (H-SX-H’) *Giai đoạn III:Doanh nghiệp bán hàng thu được tiền. Vốn chuyển từ hình thái thành phẩm sang hình thái tiền tệ, tức là chuyển về hình thái ban đầu (H’-T’) + Phân loại TSLĐ: TSLĐ trong doanh nghiệp thì thương chia ra làm 2 loại là TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưu thông. - TSLĐ sản xuất bao gồm các loại nguyên vật liệu, phu tùng thay thế, sản phẩm dở dang … đang trong quá trình dự trữ sản xuất hoặc chế biến - TSLĐ lưu thông bao gồm các sản phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. .. +Phân loại vốn lưu động: trong doanh nghiệp dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau, có thể chia thành các loại khác nhau. - Dựa theo hình thái biểu hiện:Vốn lưu động được chia thành *Vốn băng tiền và các khoản phai thu gồm tiền mặt tại quỹ , tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản nợ, phải thu của khách hàng, cung cấp …và các khoản phải thu khác. * Vốn vật tư hàng hóa (hàng tồn kho ) gồm : + Nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ +Sản phẩm dở dang + Thanh phẩm * Vốn về chi phí trả trước : là các khoản chi phí thưc tế đã phát sinh nhưng có tác dụng cho nhiều kỳ kinh doanh nhưng chưa thể tính hết vào giá thành sản phẩm trong kỳ và còn được tính vào giá thành sản phẩm của kỳ tiếp theo như: chi phí nghiên cứu thí nghiệm, cải tiến kỹ thuật, chi phí sửa chữa lớn … * Dưa theo vai trò VLĐ rong quá trình sản xuất kinh doanh +VLĐ trong khâu dự trữ sản xuất gồm: nguyên vật liệu chính, phụ vốn nhiên liệu, vốn thay thế, vốn dụng cụ +VLĐ trong khâu sản xuất gồm: vốn về sản phẩm dở dang và vốn về chi phí trả trước +VLĐ trong khâu lưu thông gồm :các khoản vốn thành phẩm, vốn bằng tiền, vốn đầu tư ngắn hạn về chứng khoán và các loại khác như vốn trong thanh toàn (phải thu, tạm ứng ) 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp: 1.2.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trương, để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp khi kinh doanh là phải đem lại lợi nhuận và đạt hiệu quả cao nhất đó là mục đích chính. Để đạt được mục đích kết quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải đưa ra phương hướng mục tiêu trong đầu tư. .. biện pháp sử dụng các điều kiện có sẵn như vốn, các nguồn lực, nhân tài, vật lực. .. muốn vậy các doanh nghiệp cần nắm được tố ảnh hưởng mức độ và xu hướng tác động từng nhân tố đến kết quả kinh doanh Nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mưc đọ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện trên cơ sở phân tích và sử dụng hợp lý các nguồn sẵn có trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Như chúng ta biêt mọi hoạt động kinh tế của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đều nằm trong thế liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh một cách toàn diện mới có thể giúp cho các nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc trong hoạt động kinh tế, trong trạng thái thức của chúng. Trên cơ sở đó, nêu nên một cách tong hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu nó được biểu hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật-tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời phân tích các nguyên nhân hoàn thành và không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh giá đầy đủ mặt mạnh , mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên các doanh nghiệp muốn hoạt động và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả thì phải đảm bảo nhiều yếu tố quan trọng . Phải khai thác các nguồn vốn một cách triệt để ( tức là đồng vốn phải luôn chuyển trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp -Phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm Phải có phương pháp quản lý vốn (không để nguồn vốn bị chiếm dụng và sử dụng sai mục đích ) Ngoài ra doanh nghiệp cần phải thường xuyên phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn để nhanh chóng có biện pháp khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm của doanh nghiệp trong công tác quản lý và sử dụng vốn. Có hai phương pháp để phân tích tài chính cũng như hệu quả sử dụng vốn, đó là phương pháp tỷ lệ và phương pháp so sánh . * Phương pháp so sánh : so sánh là một trong hai phương pháp được sử dụng phổ biến trong hoạt động phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Vì vậy để tiến hành so sánh và phân tích, giải quyết những vấn đề cơ bản như xác định gốc để so sánh và mục tiêu so sánh đồng thời cần thỏa mãn một số điều kiện như thống nhất về không gian, thời gian, nội dung, tính chất và đơn vị tính …Khi so sánh thưc hiện giữa kỳ này với số thực hiện kỳ trước ( năm nay so vơi năm trước…)để thấy rõ được xu hướng phát triển tài chính của doanh nghiệp. Nhằm đánh giá chính xác sự tăng, giảm về tài chính cao hay thấp để kịp đưa ra những giải pháp khắc phục . -So sánh giữa số thực hiện và số kế hoạch để thấy được sự phấn đấu của doanh nghiệp. -So sánh số liệu của doanh nghiệp với số liệu của ngành, của các doanh nghiệp khác cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. So sánh chỉ tiêu dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so vói tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và số tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua niên độ kế toán liên tiếp. *Phương pháp tỷ lệ: Phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính. Về nguyên tắc thì phương pháp tỷ lệ đòi hỏi phải xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với tỷ lệ tham chiếu. Trong phân tích tài chính, tỷ lệ tài chính được phân thành các nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về cơ cấu vốn và nguồn vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều nhóm tỷ lệ phản ánh rieng lẻ, từng hoạt động của từng bộ phận tài chính, trong mỗi trường hợp khác nhau , tùy theo giác độ phân tích, người phân tích sử dụng những nhóm chỉ tiêu chỉ tieu khác nhau. Để dánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau: 1.2.2 :Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.2.2.1:Chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định: Để đánh giá tính hiêu quả và sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp người ta thường đánh giá lại tài sản cố định qua các chỉ tiêu sau: Doanh thu thuần HiÖu suÊt sö dông TSC§= Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt ®uîc mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. SuÊt hao phÝ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh = Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho ta biÕt ®îc ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. HÖ sè nµy cµng nhá cµng tèt. Søc sinh lîi cña Lîi nhuËn thuÇn tµi s¶n cè ®Þnh = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ cho chóng ta bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá r»ng viÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã th× viÖc ®¸nh gi¸ trùc tiÕp hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông hai chØ tiªu sau: HiÖu suÊt sö dông Doanh thu thuÇn vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn cè ®Þnh th× cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n th× cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. HiÖu qu¶ sö dông Lîi nhuËn vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn cè ®Þnh, chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng tèt. 1.2.2.2: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng: Trong kinh doanh th× chØ tiªu lu«n lµ mét c¬ së v÷ng ch¾c v× th«ng qua ®ã c¸c nhµ doanh nghiÖp ¸p dông vµo trong doanh nghiÖp. Còng nh­ vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng còng ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý sö dông nh­ mét sè chØ tiªu sau: HÖ sè ®¶m nhiÖm Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt cø mét ®ång vèn l­u ®éng th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. HÖ sè nµy cµng nhá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng cao, sè vèn tiÕt kiÖm ®­îc cµng nhiÒu vµ ngîc l¹i. - ChØ tiªu søc sinh lîi cña vèn l­u ®éng: Søc sinh lîi cña Lîi nhuËn gép vèn l­u ®éng = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy chØ ra r»ng cø mét ®ång vèn l­u ®éng tham gia vµo mét chu kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt hay trong mét chu kú kinh doanh th× ®ång vèn cµng cã sù lu©n chuyÓn tèt ë nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau cµng chøng tá viÖc sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ ë doanh nghiÖp. Gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ sö dông mét sè c¸c chØ tiªu c¬ b¶n nh­: Sè vßng quay cña Doanh thu thuÇn vèn l­u ®éng = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cßn chØ ra ®îc sè lu©n chuyÓn cña vßng vèn. NÕu sè lu©n chuyÓn cµng lín th× chøng tá lîi nhuËn mµ nã t¹o ra ®îc cµng cao vµ ®ång vèn ®ã ®­îc doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Thêi gian cña Thêi gian cña kú ph©n tÝch mét vßng lu©n chuyÓn = Sè vßng quay vèn l­u ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cã thÓ chØ ra mét c¸ch chi tiÕt vÒ thêi gian vßng vèn lu©n chuyÓn, vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng cµng lín vµ lµm ng¾n chu kú kinh doanh, vèn quay vßng hiÖu qu¶ h¬n. MÆt kh¸c, do vèn lu ®éng ®îc biÓu hiÖn díi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau nh: tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i thu,... nªn khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ngêi ta cã thÓ dùa vµo mét sè yÕu tè, chØ tiªu c¬ b¶n ph¶n ¸nh chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü vµ c¸c kho¶n ph¶i thu nh: Tû xuÊt thanh to¸n Tæng sè vèn b»ng tiÒn tøc thêi = Tæng sè vèn ng¾n h¹n Trong ho¹t ®éng kinh doanh th× tû xuÊt thanh to¸n lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. NÕu chñ ®éng trong vÊn ®Ò nµy th× doanh nghiÖp lu«n t¹o cho m×nh mét chç ®øng trªn th¬ng trêng. Trong thùc tÕ nÕu tû xuÊt nµy >= 0.5 th× t×nh h×nh thanh to¸n t¬ng ®èi kh¶ quan cßn ngîc l¹i nÕu = < 0.5 th× doanh nghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî ®iÒu nµy sÏ g©y cho doanh nghiÖp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, nÕu tû xuÊt cao chøng tá doanh nghiÖp ®ang bÞ ø ®äng vèn hay lµ doanh nghiÖp ®ang trong t×nh tr¹ng kh«ng biÕt t¹o ra c¸c c¬ héi cho ®ång vèn cña m×nh. Tû xuÊt thanh to¸n Tæng sè tµi s¶n l­u®éng ng¾n h¹n = Tæng sè nî ng¾n h¹n NÕu nh­ kh¶ n¨ng nµy =1 th× chøng tá r»ng doanh nghiÖp rÊt chñ ®éng trong viÖc hoµn l¹i sè vèn do vay ng¾n h¹n...vËy doanh nghiÖp cã mét nÒn tµi chÝnh cã kh¶ quan. Sè vßng quay c¸c Tæng doanh thu b¸n chÞu kho¶n ph¶i thu = B×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Møc hîp lý cña c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ ®îc biÓu hiÖn qua nã. NÕu doanh nghiÖp kh«ng thu håi vèn nhanh th× c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp ®ang bÞ chiÕm dông dÉn ®Õn viÖc doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng trong c¸c vÊn ®Ò ®Çu t hay lu©n chuyÓn vßng vèn dÉn ®Õn c¸c thiÖt thßi cho doanh nghiÖp. Thêi gian mét vßng quay c¸c Thêi gian kú ph©n tÝch kho¶n ph¶i thu = Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu §©y lµ mét chØ tiªu kh¸ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp v× nÕu c¸c dßng vèn lu©n chuyÓn ®i mµ doanh nghiÖp kh«ng biÕt bao giê cã thÓ thu l¹i ®îc sè vèn nµy th× nã sÏ kh«ng cho c¸c nhµ ®Çu t cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng sö dông ®ång vèn cña m×nh ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh sÏ kh«ng ®îc duy tr×. VËy ®ßi hái c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c ph¬ng ph¸p sö dông hîp lý ®Ó ®ång vèn cã thÓ quay l¹i tay c¸c nhµ ®Çu t trong thêi gian ng¾n nhÊt cïng víi c¸c lîi nhuËn mµ ®ång vèn mang vÒ, c¸c nhµ qu¶n lý khi ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn th× cÇn xem xÐt tíi c¸c nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho doanh 1.2.2.3:Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng tổng vốn §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp th× c¸c nhµ ph©n tÝch cã thÓ sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó kiÓm tra, trong ®ã mét sè chØ tiªu tæng qu¸t nh hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n, doanh lîi vèn, doanh lîi vèn chñ së h÷u. Trong ®ã: ._.HiÖu suÊt sö dông Doanh thu tæng tµi s¶n = Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy ®îc gäi lµ vßng quay cña toµn bé vèn, nã cho ta biÕt mét ®ång tµi s¶n khi mang ®i sö dông sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng lín th× cµng tèt. Lîi nhuËn Doanh lîi vèn = Tæng tµi s¶n §©y lµ chØ tiªu tæng hîp dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét ®ång vèn. ChØ tiªu nµy cßn ®îc gäi lµ tû lÖ hoµn vèn ®Çu t, nã cho biÕt mét ®ång vèn ®Çu t ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Doanh lîi vèn Lîi nhuËn chñ së h÷u = Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u, kh¶ n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong vÊn ®Ò sö dông vµ mang l¹i lîi nhuËn vÒ tõ nh÷ng ®ång vèn ®· bá ra. ChØ tiªu nµy cµng lín th× doanh nghiÖp kinh doanh cµng cã lêi 1.2.3 :Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sự dụng vốn Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn vận động liên tục và những đặc điểm rất khác nhau. Việc đồng vốn được bảo toàn và phát triển hay không là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Vì vậy tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả hiện nay đang là yêu cầu khách quan và hết sức cần thiết. Nói cách khác, việc tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp xuất phát từ những lý do sau: Thứ nhất: Xuất phát từ mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều hướng tới mục tiêu này . Lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệ bỏ ra để đạt được thu nhập. Đó là nguồn tích lũy cơ bản để tái sản xuất mở rộng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường như hiện nay doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không thì điều kiện quyết định là doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không? Để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp phải tính toán mọi chi phí trong sản xuất như thế nào để đảm bảo kinh doanh có lãi . Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức sử dụng vốn một cách có hiệu quả , phải quản lý đồng vốn chăt chẽ nhưng vẫn phải đảm bảo cho đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Nếu sử dụng vốn không có hiệu quả , không bảo toàn được vốn , không làm cho nó sinh lời thì doanh nghiệp sẽ không tồn tại và dẫn đến nguy cơ phá sản . Vì thế , lợi nhuận được coi là mục tiêu kinh tế quan trọng. Việc thực hiện được chỉ tiêu này là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tổ chức của doanh nghiệp được vững chắc. Thứ hai: Xuất phát từ vai trò , tầm quan trọng của vốn đối với quá trình sản xuất kinh doanh . Trong quá trình sản xuất kinh doanh , doanh nghiệp luôn cần thêm một lượng vốn tiền tệ để tăng them TSCĐ và TSLĐ để ứng với sự tăng trưởng của quy mô sản xuất kinh doanh, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật Thứ ba : X uất phát từ cơ chế nhà nước Trước đây trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp , các doanh nghiệp quốc doanh đều được ngân sách tài chợ vốn, nếu thiếu vốn sẽ được ngân hàng cho vay với lãi xuất ưu đãi. Vì thế mà việc thu hút vốn cugn cấp cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trở lên thụ động. Hơn nữa trong quá trình sử dụng vốn, các doanh nghiệp nhà nước ít hay thậm chí không quan tâm đến hiệu quả của đồng vốn đưa vào hoạt động. Sử dụng tốt hay không tốt đã có nhà nước no, kinh daonh thua lỗ đã có nhà nước bù. Do đó nhận thức về vai trò của vốn có phần xem nhẹ, hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước rất thấp. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, với nhiều thành phần kinh tế cùng huy động, các doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận song song tôn tại với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Để tồn tại và phát triển được trong cơ chế mới tất yếu đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động nắm bắt nhu cầu thị trường. Trong điều kiện đó, việc đầu tư phát triển những ngành nghề mới nhằm thu lợi nhuận cao đã trở thành động lực và là một đòi hỏi với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Thứ tư : Từ thực tế các doanh nghiệp hiện nay Hiện nay có rất nhiều có rất nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đã không sử dụng có hiệu quả đồng vốn của mình . Điều này có nhiều nguyên nhân : Từ cơ chế nhà nước chua tạo điều kiện và môi trường hoạt động thuận lợi cho các doanh nghiệp này từ khâu cấp phát vốn, phê duyệt, thanh tra, kiểm tra ... Điều đó tạo không ít khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hiện nay đang trong tình trạng thiếu vốn nên việc sử dụng vốn phải hợp lý, tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu trong điều kiện nên kinh tế thị trường thì mới có kết quả như trình bày ở phần trên. 1.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp * Các nhân tố khách quan : - Các chính sách vĩ mô của nhà nước : Chính sách vĩ mô của nhà nước tác động không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, từ cơ chế giao vốn , đánh giá tài sản cố định, thuế lợi tức… đến chính sách cho vay bảo hộ và khuyên khích nhập một số loại công nghệ nhất định có thể làm tăng hay giảm hiệu quả sử dụng TSCĐ. - Biến động của thị trường đầu vào, đầu ra: Những biến động về số lượng, giá cả, máy móc thiết bị, nuyên vật liệu nhất là đối với trường hợp phải nhập ngoại sẽ tác động rất lớn tới kế hoạch VCĐ,VLĐ của doanh nghiệp bên cạnh đó không thể kể đến những biến động bất lợi của thị trường đầu ra như là khủng hoảng thừa, giảm đột ngột nhu cầu, sự mất uy tín của sản phẩm cùng loại. - Do sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học cho ra đời hàng loạt các tài sản cùng loại với các tài sản hiện có trong các doanh nghiệp với tính năng cao hơn đã làm cho tài sản cố định của doanh nghiệp bị hao mòn vô hình dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị mất vốn. Ngoài ra còn các nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như: tác động của nền kinh tế có lạm phát, những rủi ro không thể lường trước được. Bên cạnh những nhân tố khách quan trên còn có các nhân tố chủ quan làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. * Các nhân tố chủ quan: - Do cơ cấu đầu tư vốn bất hợp lý: Đây là nhân tố ảnh hưởng tương đối lớn đến hiệu quả sử dụng vốn vì vốn đầu tư vào các tài sản không cần sử dụng chiếm tỷ trọng lớn thì không những nó phát huy được tác dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn bị hao hụt mất mát dần làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Do việc xác định nhu cầu vốn thiếu chính xác dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu vốn trong các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng không tốt đến hoạt động cũng như hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thấp. - Do ảnh hưởng của chu kỳ sản xuất: Đây là một đặc điểm quan trọng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn. Nếu chu kỳ ngắn, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu chu kỳ dài, doanh nghiệp sẽ có một gánh nặng là ứ đọng vốn và lãi trả các khoản vay và các khoản phải trả. - Do trình đọ quản lý của doanh nghiệp còn yếu kém, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài làm cho vốn bị thâm hụt dần sau mỗi chu kỳ sản xuất, làm hiệu quả sử dụng vốn giảm. - Do việc sử dụng lãng phí vốn, nhất là vốn lưu động trong quá trình sản xuất, trong quá trình mua sắm phải dự trữ như mua các loại vật tư không phù hợp với quy trình sản xuất không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng quy định. Đồng thời do không tận dụng được hết các loại phế liệu, phế phẩm cũng tác động không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. -Việc lựa chọn phương án đầu tư là một nhân tố cơ bản ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất ra các sản phẩm, lao vụ dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đệp, giá thành hạ, được thị trường chấp nhận thì tất yếu hiệu quả kinh tế thu được sẽ lớn. Ngược lại sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp sản xuất ra kém chất lượng, không phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng dẫn đến tình trạng không tiêu thụ được, và đây chính là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ứ đọng vốn, hiệu quả vốn thấp. Chương II : Thực trạng hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 2.1: Khái quát chung Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 2.1.1: Sự ra đời chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Công ty a, Sự ra đời : Việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập chung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước. Tại đại hội Đảng lần thứ VI năm 1989 được coi là mốc son lịch sử trong quá trình phát triển nền kinh tế Việt Nam. Hàng hóa phát triển mạnh, cơ sở hạ tầng được nâng lên rõ rệt , việc giao lưu buôn bán của con người trở lên dễ dàng. Cùng với đà phát triển của nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường, ngày 12-9-1992 UB nhân dân tỉnh Hà Tây ra quyết định số 309 /QĐ-UB chính thức thành lập công ty ô tô khách Hà Tây dưới sự hợp nhất từ ba đơn vị là trung đại tu ô tô khách và bến xe Sơn Tây. -Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, sở giao thông vận tải Hà Tây. Cán bộ công nhân viên công ty chuẩn bị bắt tay vào công việc chuẩn bị chuyển đổi DNNN (Công ty ô tô khách Hà Tây ) sang công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây. Việc cổ phần hóa các DNNN là chủ trương đúng đắn của Đang và nhà nước ta nhằm huy động vốn của xã hội, để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao sự cạnh tranh. Đông thời người lao động có cổ phần được làm chủ, góp phần thay đổi phương thức quản lý, tạo động lực thúc đẩy cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đến ngày 12/12/1998 theo quyết định số 1335/QĐ-UB của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây quyết đinh chuyển giao thành Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây. Đến ngày 1/1/1999 Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây chính thức đi vào hoạt động . Công ty có trụ sở chính đóng tại 143 đường Trần Phú - phường Văn Mỗ - thành phố Hà Đông -Hà Tây trên quốc lộ 6A . b, Chức năng , nhiệm vụ của Công ty Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở giao thông vận tải Hà Tây quản lý. Là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động trong cơ chế thị trường hiện nay với chúc năng, nhiệm vụ sau: Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh và muc đích thành lập công ty -Kinh doanh vận tải bằng ô tô(ngành kinh doanh chính) -Sửa chữa, đóng mới, hoán cải các phương tiện cơ giới đường bộ -Thiết kế, cải tạo phương tiện cơ giới đương bộ theo phân cấp của Bộ giao thông vận tải - Kinh doanh xăng dầu, vật tư, phụ tùng ô tô và các dịch vụ cơ khí khác -Chịu trach nhiệm trước các cổ đông và về kết quả kinh doanh, chịu trach nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp -Đảm bảo vận chuyển và đưa đón hành khách nội , ngoại tỉnh an toàn -Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của luật lao động -Thực hiện các quy đinh của nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, trận tự an toàn giao thông và xã hội -Thực hiện báo cáo thống kê kế toán theo quy định của nhà nước Bộ máy tổ chức của công ty - Sơ đồ bộ máy của công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây là một đơn vị kinh doanh vân tải là chủ yếu nên việc tổ chức quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty có những đặc điểm chung trong ngành giao thông vận tải .Song là một công ty cổ phần do vây việc tổ chức quản lý sản xuất của công ty có những đặc điểm riêng sao cho phù hợp công với công ty cổ phần vận tải. Héi ®ång qu¶n tri Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Ban kiÓm so¸t Phßng tæ chøc Phßng hµnh chÝnh Phßng kinh doanh Phßng tµi vô kÕ to¸n Phßng kü thuËt §éi xe Khèi dÞch vô Ph©n x­ëng Tæ xe1 Tæ xe2 Tæ xe3 Tæ xe 4 Px1 Px2 Px3 Px4 +Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban: -H«i ®ång cæ ®«ng gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty . §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn vµ nhiÖm vô sau: Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, th«ng qua quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty, th«ng qua b¸o c¸o cña héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c. QuyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i, quyÕt ®Þnh cæ tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ miÔn nhiÖn, b·i nhiÖm thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn héi ®ång kiÓm so¸t , xem xÐt xö lý c¸c vi ph¹m cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc s¶n xuÊt , ph­¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty -Héi ®ång qu¶ trÞ : lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých (môc tiªu), quyÒn lîi . Héi ®ång qu¶n trÞ g«m 12 thµnh viªn phô tr¸ch mäi vÊn ®Ò s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty nh­ viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, ph­¬ng ph¸p kinh doanh hiÖn thêi vµ ®Þnh h­íng sù ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®èi víi c¸c cæ ®«ng vµ nghÜa vô cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng c«ng ty, tr­ëng c¸c phßng ban, qu¶n ®èc ph©n x­ëng .... -Ban kiÓm so¸t: Gåm 3 ®ång chÝ trong ®ã cã 1 kiÓm so¸t viªn ®¹i diÖn vèn nhµ n­íc, 1 kiÓm so¸t viªn do së giao th«ng vËn t¶i cö vµ mét kiÓm so¸t viªn do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng cö. QuyÒn vµ nhiÖm vô cña ban kiÓm so¸t : Ban kiÓm so¸t kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p trong qu¶n ly, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng t, kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo yªu cña ®¹i héi cæ ®«ng. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty trong c¸c quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c giao dÞch kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty.Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ, thùc hiÖn kÕ hoÆch kinh doanh vµ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ nh­ x©y dùng ph­¬ng ¸n bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý né bé vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c cæ ®«ng còng nh­ tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh. Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi trî lý, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ do gi¸m ®èc uû quyÒn vµ giao nhiÖm vô . Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c«ng ty khi ®­¬c uû quyÒn. -Phßng tæ chøc: Gåm 3 ®ång chÝ cã chøc n¨ng tham miu cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu phèi lao ®éng phï hîp víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o c©n ®èi ®ñ viÖc cho ng­êi lao ®éng. Lµm c«ng t¸c nh©n sù, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, kÕ hoÆch ®µo t¹o.. theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ cã tham m­u vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng , kû luËt . -Phßng hµnh chÝnh: Gåm 5 thµnh viªn cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®¶m b¶o c«ng t¸c v¨n th­, ®¸nh m¸y vµ gi÷ bÝ mËt tµi liÖu, s¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c. -Phßng kÕ hoÆch kinh doanh: Gåm 5 thµnh viªn víi nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. Cã nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, c«ng t¸c kho¸n trong vËn t¶i, cïng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan lËp vµ chØ ®¹o th¾ng lîi nhiÖm vô kÕ ho¹ch th¸ng , quý , n¨m. X©y dùng kÕ ho¹ch cña c«ng ty cïng ®éi khai th¸c hµng ho¸, luång tuýªn vËn t¶i , theo dâi thanh quyÕt to¸n víi tõng ®Çu xe theo ph­¬ng ¸n kho¸n cña c«ng ty vµ cã nhiÖm vô n¾m b¾t ch¾c thÞ tröêng kÕt hîp th«ng tin ®Ó ph©n tÝch sö lý kÞp thêi ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi ­u phï hîp víi ®iÒu kiÖn trªn c¸c luång tuyÕn s½n cã vµ ®ång thêi khai th¸c c¸c luång tuyÕn míi. -Phßng kÕ to¸n tµi vô: Gåm 6 thµnh viªn cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n, h¹ch to¸n, lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh th¸ng, quý, n¨m theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Cïng phßng kinh doanh, ®éi xe x©y dùng hoµn chØnh ph­¬ng ¸n kho¸n ®Õn tõng ®éi xe, tõng x­ëng söa ch÷a, b¸o c¸o nhanh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty hµng tuÇn ®Ó l·nh ®¹o cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o s¶n xuÊt s¸t víi thùc tÕ. Lµm c«ng t¸c nhiÖm vô, phôc vô s¶n xuÊt, phôc vô c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. -Phßng kü thuËt: Gåm 3 thµnh viªn cã chøc n¨ng qu¶n lý, vµ lËp kÕ ho¹ch c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia ho¹t ®éng ®Ó ®¶m b¶o chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th­êng xuyªn xem xÐt t×nh tr¹ng kü thuËt nh­ söa ch÷a khi háng hãc cña xe khi tham gia giao th«ng, ®¶m b¶o an toµn x· héi. Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô cung cÊp sè l­îng xe ®¶m b¶o cho phßng kinh doanh ®Ó phßng kinh doanh lªn ph­¬ng ¸n ®iÒu ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. -C¸c x­ëng söa ch÷a: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a chi tiÕt tõng c«ng ®o¹n nh­ söa ch÷a m¸y mãc, gÇm, gß hµn vµ ®¹i tu tæng thµnh,phï hîp víi nhiÖm vô ®­îc giao, ph©n c«ng chØ ®¹o s¶n xuÊt cô thÓ ®Õn tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vÒ ng­êi, vËt t­.. ®¶m b¶o xe vµo x­ëng khi ra cã chÊt l­îng tèt ®Ó ®¸p øng xe tèt cho phßng kü thuËt. -§éi xe lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ còng lµ ®Çu mèi quan träng trong quan hÖ cña c«ng ty víi thÞ tr­êng bªn ngoµi. Lµ bé phËn bÞ ®iÒu hµnh ë phßng kinh doanh. §­îc sù ph©n c«ng cña phßng kinh doanh, c¸c xe ®­îc ph©n ®i c¸c tuyÕn kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho nhu cÇu nh©n d©n ®i l¹i. -Cöa hµng dÞch vu x¨ng dÇu la n¬i cung cÊp nhiªn liÖu cho c¸c xe ho¹t ®éng trong c«ng ty, ®¶m b¶o ®ñ nhiªn liÖu ®ång thêi cung c©p cho c¸c xe bªn ngoµi ®Ó t¨ng doanh thu thªm . t¹o 2.1.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mét sè n¨m võa qua. C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh víi nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau nh­ kinh doanh vËn t¶i b»ng « t«, söa ch÷a, trung ®¹i tu, ®ãng míi « t«, cung øng kinh doanh vËt t­ phô tïng ....Nh­ng ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng « t«. C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trªn ph¹m vi 20 tØnh thµnh phè , chñ yÕu lµ khu vùc phÝa b¾c (tõ Thanh Ho¸ trë ra) víi 58 tuyÕn luång hµnh kh¸ch, trong ®ã cã 18 tuyÕn néi tØnh , 40 tuyÕn ngo¹i tØnh . C«ng ty hiÖn t¹i cã 92 xe tham gia ho¹t ®éng víi 3112 ghÕ. TuyÕn xa nhÊt cña c«ng ty cã tæng chiÒu dµi la 340km, tuyÕn gÇn nhÊt la 29km. C«ng ty lu«n lu«n chñ ®éng ®iÒu tra kh¶o s¸t c¸c luång tuyÕn ®i vµo khai th¸c cã hiÖu qu¶ .N¨m 2004 c«ng ty míi cã 85 xe, víi tæng sè tuyÕn luång 52 tuyÕn cho ®Õn n¨m 2005 c«ng ty ®· khai th¸c thªm mét sè tuyÕn nh­ n©ng cao chÊt l­îng Hµ §«ng – TÕ Tiªu, chÊt l­îng cao Hµ §«ng Tuyªn Quang , Hµ §«ng – H¶i Phßng ... §Õn n¨m 2006 c«ng ty ®· cã 92 xe víi tæng sè tuyÕn luång lµ 58 tuyÕn. Sè t¨ng lªn chñ yÕu lµ c¸c luång tuyÕn ngo¹i tØnh (46 tuyÕn) ®· gãp phÇn c¶i thiÖn ®i l¹i cña nh©n d©n, chÊt l­îng phôc vô ngµy cµng cao , ®ù¬c hµnh kh¸ch xa gÇn mÕn mé. Víi gi¸ c¶ hîp lý ®· t¹o thÕ c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c .Tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m ®¹t tõ 4 ®Õn5%.Nh­ v©y c«ng ty ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn vµ cã kÕ ho¹ch khai th¸c, cã hiÖu qña tèt . Víi 92 xe tham gia ho¹t ®éng c«ng ty ®· ®¶m b¶o æn ®Þnh c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n trong vµ ngoµi tØnh . KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh(2004-2006) +VÒ vËn t¶i hµnh kh¸ch N¨m 2005 c«ng ty ®­a 87 xe tham gia ho¹t ®éng ®¹t ®­îc tæng l­îng hµnh kh¸ch lµ 1.305.000hk t­¬ng øng l­îng lu©n chuyÓn hk.km lµ 95.600.000hk.km, so víi n¨m 2004 ®¹t 100,1% vÒ ng­ßi vÒ sè t­¬ng ®èi, cßn vÒ sè tuyÖt ®èi lµ1.176 ng, ®¹t 96,85% vÒ ng.km. N¨m 2006 c«ng ty ®­a 92 xe tham gia ho¹t ®éng, s¶n l­îng ®¹t 1359600 hk t­¬ng øng 101.000.000ng.km so víi n¨m 2005 ®¹t 104% vÒ ng­êi vÒ sè t­¬ng ®èi cßn sè tuyÖt ®èi lµ54.600ng vµ ®¹t 105% vÒ ng.km. §Æc biÖt n¨m 2006 ®· v­ît møc so víi kÕ ho¹ch n¨m lµ 102,21%vÒ ng vµ 103,4% vÒ ng.km vµ còng lµ n¨m ®¹t s¶n l­îng cao nhÊt tõ khi c«ng ty cæ phÇn ho¸ cho ®Õn nay. §iÒu nµy cho thÊy sù lç lùc cña ban l·nh ®¹o còng nh­ anh em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· cïng nhau hîp lùc, chung g¸nh v¸c ®Ó ®­a møc s¶n l­îng hk ngµy cµng cao. §«ng thêi chøng tá sù uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. Sang n¨m 2007 c«ng ty ®· cã ®Ò ¸n ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i bÕn xe Mü §×nh vµ më thªm tuyÕn Chïa H­¬ng –Mü §×nh nh»m phôc vô ng­êi d©n ®i l¹i ngay mét tèt h¬n vµ chÊt l­îng h¬n. +VÒ c«ng nghiÖp Ph©n x­ëng c¬ khÝ söa ch÷a S¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¶m b¶o c¬ b¶n nhiÖm vô ®¹i tu, söa ch÷a, b¶o d­ìng, duy tr× ®­îc xe tèt ®Ó phôc vô kinh doanh. §¶m b¶o viÖc lµm cho c«ng nh©n ë x­ëng c¬ khÝ . VÒ c¬ b¶n hiÖn nay th× ph©n x­ëng trong c«ng ty chØ míi chØ phôc vô néi bé lµ chÝnh vµ ®¶m b¶o duy tr× xe tèt phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. §· tõng b­íc ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ, ®æi míi ph­¬ng tiÖn, thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ tõng phÇn, gi¶m dÇn nh÷ng lo¹i xe kh«ng cßn phï hîp nh­ loai xe IFAw50 qu¸ nhiÒu niªn h¹n sö dông vµ thay thÕ dÇn vµo ®ã lµ nh÷ng lo¹i xe cña c¸c n­íc cã nÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt « t« hiÖn ®¹i, ®­îc thÞ tr­êng thÕ giíi ­a dïng nh­ h·ng MISUBISHI, HUYNDAI theo kiÓu k25,k29,k35,k48 . N¨m 2004 c«ng ty ®· ®Çu t­ 4 xe HUYNDAI k29 víi tæng gi¸ trÞ 2,7 tû ®ång, tiÕp tôc sang n¨m 2005 c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm 5 xe cña Trung Quèc s¶n xuÊt ®Ó ®­a vµo c¸c luång tuyÕn thuéc khu vùc n«ng th«n phï hîp víi nhu cÇu ®i l¹i cña tõng nhãm kh¸ch hµng. N¨m 2006 c«ng ty ®Çu t­ thªm 5 xe do Trung Quèc s¶n xuÊt v¬i kiÓu d¸ng 29 ghÕ ®Ó ®­a vµo tuyÕn míi lµ Hµ §«ng – Mü §×nh vµ ®· cã kÕt qu¶ ngay trong nh÷ng ngµy ®Çu khai th¸c. §©y lµ mét h­íng ®i ®óng ®Ó phôc vô hµnh kh¸ch du lÞch Chïa H­¬ng, mét sè ®èi t­îng kh¸c. §ång thêi tËp trung n©ng cÊp ph­¬ng tiÖn ®· cò nh­ng chÊt l­îng xe cßn rÊt tèt . §©y lµ biÖn ph¸p ®Çu t­ phï hîp, khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n sè ph­¬ng tiÖn hiÖn cã vµ ®· thùc hiÖn b­íc ®Çu ®­îc 6 xe víi gi¸ trÞ lµ 780 triÖu ®ång. §ång thêi c«ng ty cã ®Ò ¸n thu hót vèn 100% cña c¸ nh©n ®­a vµo sö dông ®Ó t¨ng thu nhËp. +VÒ doanh thu Doanh thu n¨m 2004 ®¹t 13.530.181.563 ®ång Doanh thu n¨m 2005 ®¹t 16.448.763.097 ®ång Doanh thu n¨m 2006 ®¹t 18.174.071.963 ®ång Ta thÊy doanh thu n¨m 2005 ®¹t 16.448.763.097 ®ång ®¹t 121% so víi n¨m 2004 vÒ sè t­¬ng ®èi.VÒ sè tuyªt ®èi t¨ng lµ 2.918.581.534 ®ång, tèc ®é t¨ng t¨ng 17,2% N¨m 2006 ®¹t 18.174.071.963 ®¹t 110,4% so víi cïng kú n¨m 2005 vÒ sè t­¬ng ®èi. VÒ sè tuyÖt ®èi lµ 1.725.308.833 ®ång , tèc ®é t¨ng lµ 9,4% KÕt qu¶ ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng nh­ vËy lµ nhê vµo chÝnh s¸ch ®æi míi cña c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý . ChÝnh s¸ch ®æi míi lµ vËn dông c¬ chÕ kho¸n tíi c¸c ®Çu xe, ®Ó g¾n liÒn tr¸ch nhiÖm cña l¸i phô xe trong s¶n xuÊt vµ ®ång thêi cã h×nh thøc th­ëng ®Õn tõng ®Çu xe khi ho¹t ®éng v­ît ®Þnh møc, ®ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. +VÒ chi phÝ Tæng chi phÝ: N¨m 2004 lµ 13.172.369.960 ®ång N¨m 2005 lµ 16.044.020.921 ®ång N¨m 2006 lµ 17.746.722.498 ®ång Tõ kÕt qu¶ sè liÖu trªn ta thÊy tæng chi phÝ n¨m 2005 t¨ng 2.871.650.961 ®ång so víi n¨m 2004, tèc ®é t¨ng lµ 17,8% N¨m 2006 tæng chi phÝ lµ 17.746.722.498 ®ång t¨ng 1.702.701.577 ®ång vµ tèc ®é t¨ng lµ 9,6% . Qua sè liÖu tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ cho thÊy, c«ng ty ®· nç lùc ®Èy m¹nh doanh thu thuÇn. Nh­ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu . §iÒu nµy, mét mÆt do qu¶n lý chi phÝ cña c«ng ty cßn h¹n chÕ, mÆt kh¸c do biÕn ®éng th­êng xuyªn vÒ gi¸ c¶ cña nguyªn liÖu ®Çu vµo t¨ng vµ ®iÒu nµy lµ chiÒu h­íng bÊt lîi cho c«ng ty. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i nç lùc h¬n trong viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n chi phÝ cña c«ng ty. + Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2005 lµ 448.802.176 ®ång t¨ng 90.990.537 ®ång so v¬i n¨m 2004 , tèc ®é t¨ng lµ 20,2% vµ ®· vuît chØ tiªu ®Ì ra lµ 10% ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty lµm ¨n rÊt cã l·i N¨m 2006 tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ lµ 427.299.465 ®ång gi¶m 21.502.711 ®ång tèc ®é gi¶m lµ 5,03% so víi n¨m 2005. Lîi nhuËn n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m2005 do c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng cao, vµ ®· lam cho lîi nhuËn cña n¨m 2006 gi¶m. ThuÕ thu nhËp ph¶i nép c¸c n¨m lµ N¨m 2004 lµ 103.107.073 ®ång N¨m 2005 lµ 125.644.609 ®ång N¨m 2006 lµ 119.643.850 ®ång Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2005 lµ 323.137.567 ®ång t¨ng 68.433.037 ®ång so víi n¨m 2004 vµ tèc ®é t¨ng lµ 21,1% Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2006 lµ 307.655.615 ®ång, gi¶m 15.481.952 ®ång vµ tèc ®é gi¶m lµ 4,8% so víi n¨m 2005. Nh­ vËy trong 2 n¨m c«ng ty lµm ¨n ®Òu cã l·i. Tuy nhiªn, c¸c chØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005. §iÒu nµy cho thÊy mÆc dï n¨m 2005 c«ng ty ®· nç lùc ®Èy m¹nh doanh thu, gi¶m chi phÝ, nh­ng do c«ng ty chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh vµ sù biÕn ®éng cña gi¸, cña nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, ®· lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Do vËy ®É lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2006 gi¶m ®i so víi n¨m 2005 Cæ tøc chia lîi nhuËn n¨m 2004 152.822.718 ®ång HÖ sè chia cæ tøc lµ 2,7% N¨m 2005 lµ 194.897.709 ®ång HÖ sè chia cæ tøc lµ 2.87% N¨m 2006 lµ cæ tøc230.741.700 ®ång HÖ sè chia cæ tøc lµ 2,9% Tû lÖ cæ tøc n¨m 2006 cao h¬n n¨m 2005 lµ do mét phÇn gi¶m tû lÖ % trÝch c¸c quü nh­ chî cÊp mÊt viÖc lµm, quü dù phßng tµi chÝnh quü khen th­ëng . Tæng sè lao ®éng hiÖn cã cña n¨m 2004 lµ:345 ng­êi Thu nhËp b×nh qu© lµ:889.000 ®ång/ng­êi/ thµng Tæng sè lao ®éng hiÖn cã n¨m 2005 lµ 324 ng­êi Thu nhËp b×nh qu©n lµ: 939.000 ®ång/ nguêi/ th¸ng Tæng sè lao ®éng hÖn cã n¨m 2006 lµ 304 ng­êi Thu nhËp b×nh qu© lµ:991.400 ®ång/ng­êi/th¸ng Nh­ vËy trong 3 n¨m c«ng ty lµm ¨n ®Òu cã l·i vµ thu nhËp mçi n¨m ®Òu thÊy sù t¨ng lªn râ rÖt nh­ n¨m 2005 t¨ng lªn lµ vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 50.000 ®ång/ ng­êi/ th¸ng vµ tèc ®é t¨ng lµ 5,6% . N¨m 2006 lµ 991.000 ®ång so víi n¨m 2005 t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 52.000 ®ång/ ng­êi/ th¸ng vµ tèc ®é t¨ng lµ5,4% 2.2- Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y. T×nh h×nh tµi chÝnh, nguån vèn cña c«ng ty(2004-2006) N¨m ChØ tiªu 2004 2005 2006 Doanh thu 13.530.181.563 16.448.763.097 18.174.071.963 Tæng chi phÝ 13.172.369.960 16.044.020.921 17.7446.772.498 L·i gép 357.811.603 448.802.176 427.299.465 L·i sau thuÕ 254.704.530 323.137.567 307.655.615 Tµi s¶n l­u ®éng 1.615.985.221 3.059.876.535 2.512.426.661 Vèn cè ®Þnh 22.584.810.042 22.887.279.940 21.593.760.696 Nguyªn gi¸ TSC§ 33.020.809.951 36.178.212.124 37.108.212.429 TSL§ B×nh qu©n 1.803.016.916 2.337.930.878 2.786.148.598 Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 22.048.552.429 22.467.916.184 22.030.838.440 Vèn chñ së h÷u 9.376.803.653 9.544.328.972 9.370.031.478 Tæng nî ph¶i tr¶ 14.823.991.600 16.402.827.503 14.376.149.478 Tæng nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 1.346.278.900 2.025.597.803 2.518.751.179 Tæng vèn b»ng tiÒn 1.615.550.671 1.825.797.372 1.551.696.241 2.2.1-HiÖu qu¶ sö dông VC§ cña c«ng ty HiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n trong doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é, n¨ng lùc khai th¸c vµ sö dông vèn , tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh¨m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi Ých vµ tèi ®a ho¸ chi phÝ. -Trong c¸c doanh nghiÖp, VC§ lµ mét bé phËn quan träng cña vèn ®Çu t­ nãi riªng vµ vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. Qui m« cña VC§ quyÕt ®Þnh ®Õn tr×nh ®é trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. NÕu sö dông cã hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh cã nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cã thÓ ®­a ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn VC§ th× vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý lµ ph¶i nghiªn cøu ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ sö dông VC§ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c n¨m tr­íc, tõ ®ã cã kÕ hoÆch ®iÒu chØnh vµ kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i, ®ång thêi nh»m ®­a ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong thêi gian tíi . Qua xem xÐt sè liÖu t×nh h×nh thùc tÕ n¨m 2004-2006 ta thÊy VC§ n¨m 2004 lµ 22.584.801.042 ®ång chiÕm 93,3% tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2005 lµ 22.887.279.940 ®ång chiÕm 88,2% tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh. VC§ n¨m 2005 t¨ng 302.478.898 ®ång, t¨ng 1,3% so víi n¨m 2004 N¨m 2006 lµ 21.593.760.969 ®ång vµ chiÕm 89,5% tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh . VC§ n¨m 2006 gi¶m 991.040.073 ®ång, gi¶m 4,3% so víi n¨m 2005. Gi¶m lµ do c«ng ty thanh lý mét sè TSC§ vµ khong ®Çu t­ thªm nhiÒu TSC§ kh¸c. -Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn c¶ vÒ v« h×nh vµ h÷u h×nh, n¨ng lùc ho¹t ®éng bÞ gi¶m sót vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã khong thÓ sö dông ®­îc n÷a. Quan lý vèn cè ®Þnh ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc trÝch khÊu hao . Sè khÊu hao ®­îc trÝch ®óng b»ng sè hao mßn thùc tÕ cña TSC§ mµ chóng chuyÓn dÞch vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm mµ TSC§ t¹o ra. Sè tiÒn khÊu hao ®­îc trÝch tÝch luü l¹i ®Ó t¸i ®Çu t­ TSC§. Vµ n¨ng lùc hiÖn cßn cña TSC§ phô thuéc vµo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Do vËy, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt viÖc ®¸nh gi¸ ®óng møc ®é hao mßn vµ n¨ng lùc hiÖn cßn cña TSC§ lµ rÊt cÇn thiÕt , v× nã gióp chóng ta ph¶n ¸nh ®óng ®­îc sè tiÒn thùc cña mét ®ång vèn cè ®Þnh tao ra ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu. Trong c«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y ®· thùc hiÖn khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu . Nguyªn gi¸ TSC§ Møc khÊu b×nh qu©n hang n¨m = Sè n¨m sö dông §ång thêi muèn nhËn biÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§ ta xem xÐt hÖ sè hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Nguyªn gi¸ TSC§ n¨m2004 lµ33.020.809.951 ®ång. GÝa trÞ cßn l¹i lµ 22.171.878.572 ®ång, sè ®· trÝch khÊu hao lµ 10.848.931.379 ®«ng . HÖ sè hao mßn lµ 3,2 .Nguyªn gi¸ TSC§ N¨m 2005 lµ 36.178.212.124 ®ång, gi¸ trÞ cßn l¹i lµ 22.844.946.640 ®ång, sè khÊu hao ®· trÝch lµ13.333.265.484 ®ång. HÖ sè hao mßn lµ 3,6 Nguyªn gi¸ TSC§ n¨m 2006 lµ 37.108.212.429 ®ång, ta cã hÖ sè hao mßn lµ 3,6 gi¸ trÞ cßn l¹i lµ 21.003.741.965 ®ång ,sè khÊu hao ®· trÝch lµ16.104.470.464 ®ång. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh sö dông VC§ cña c«ng ty dùa trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§ cña c«ng ty qua c¸c n¨m th«ng qua mét sè chØ tiªu sau: +HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh : Doanh thu thuÇn trong kú HiÖu suÊt sö dông VC§ = Sè VC§ b×nh qu©n trong kú Sè VC§ ®Çu kú + Sè VC§ cuèi kú Sè VC§ b×nh qu©n trong kú = 2 13.530.181.563 HiÖu suÊt sö dông VC§ n¨m 2004 = = 0,61 ®ång 22.048.552.429,5 N¨m 2004 cø mét ®ång VC§ b×nh qu©n trong kú sÏ tao ra ®­îc 0,61 ®ång doanh thu thuÇn . 16.448.763.097 HiÖu suÊt sö dông VC§ n¨m 2005= =0,72 ®ång 22.736.044.991 N¨m 2005 cø mét ®ång VC§ b×nh qu©n trong kú sÏ t¹o ra ®­îc 0,72 ®ång doanh thu thuÇn. 18.174.071.963 HiÖu suÊt sö dông VC§ n¨m 2006 = = 0.81 ®ång 22.240.520.318 N¨m 2006 cø mét ®ång VC§ t¹o ra._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc36581.doc
Tài liệu liên quan