Bài giảng Chi tiết máy - Chương IX: Lò xo

Chương IX LÒ XO 1 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om §1. KHÁI NIỆM CHUNG 1. Công dụng - Tạo lực ép trong khớp nối, phanh, truyền động bánh ma sát . 2 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com htt

pdf17 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Chi tiết máy - Chương IX: Lò xo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ps://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om - Giảm chấn động, rung động 3 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om - Các dịch chuyển trở về vị trí cũ 4 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om - Đo lực 5 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om - Tích lũy cơ năng, làm nguồn dẫn động 6 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 2. Phân loại theo tải trọng tác dụng + Lò xo kéo + Lò xo nén + Lò xo uốn + Lò xo xoắn 7 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 3. Phân loại theo dạng kết cấu Lò xo xoắn ốc Chịu kéo Chịu nén Chịu xoắn 8 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Lò xo xoáy ốc Chịu mômen xoắn nhỏ 9 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Lò xo nhíp (lò xo lá) Chịu mômen uốn Giảm chấn động, va đập 10 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Lò xo đĩa Chịu tải trọng (nén) lớn Chuyển vị đàn hồi nhỏ 11 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Lò xo vòng Chịu tải trọng (nén) lớn Giảm chấn 12 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om §2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 1. Các thông số cơ bản Đường kính dây Đường kính trung bình D d D d Chỉ số lò xo D c d  Bước của lò xo Góc vít Chiều dài n d ≤2,5 3-5 6-12 c 5-12 4-10 4-9 c D H   13 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 2. Tải trọng tác dụng lên dây lò xo sinN F  cosQ F  0,5. .M F D 0,5. . .cosT F D  0,5. . .sinuM F D  14 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 3. Chuyển vị của lò xo 3 4 8. . . . F D n G d    2 1 E G    Môđun đàn hồi trượt 1. .n F 3 3 1 4 8. 8. . . D c G d G d    Độ mềm 1 vòng lò xo F  n    15 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om  max min 1 max min. .x n F F      3 1 max min max min . . (F F ) 8 (F F ) x x G d n c     16 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 4. Tính toán độ bền lò xo Mu, N, Q nhỏ Tính theo T 0,5. .T F D Chỉ tiêu:   . o k T W    Độ tăng của ứng suất biên trong 4 2 4 3 c k c    3 16 o d W    max2 8 . . . k F c d        max. .1,6. k F c d   17 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chi_tiet_may_chuong_ix_lo_xo.pdf