Bài giảng Cơ khí đại cương - Chương 1: Khái niệm cơ bản - Trường Đại học Bách Khoa

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 1/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí V. Đo lường trong sản xuất cơ khí VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongTha

pdf35 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Cơ khí đại cương - Chương 1: Khái niệm cơ bản - Trường Đại học Bách Khoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 2/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí QTSX là quá trình con người thông qua các công cụ sản xuất tác động lên tài nguyên thiên nhiên hoặc bán thành phẩm để biến đổi chúng thành những vật phẩm có ích cho xã hội. QTSX được thực hiện dựa trên các bản vẽ thiết kế. St de nt Ve rsi on CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 3/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) Máy khoan tay Máy giặt Máy vi tính Xe máy. Có khoảng 8000 chi tiết Boeing 747–400, Có khoảng 6 triệu chi tiết Khung Ôtô – ôtô có khoảng 15000 chi tiết Cây cầu thép Các thiết bị có rất nhiều chi tiết ghép lại với nhau bằng rất nhiều phương pháp liên kết, vật liệu, phương pháp chế tạo QTSX cần phải chia ra nhiều quy trình nhỏ - mỗi quy trình nhỏ này là một quy trình công nghệSt ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 4/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí V. Đo lường trong sản xuất cơ khí VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 5/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí II.1. Chi tiết máy II.2. Phôi II.3. Sản phẩm cơ khí II.4. Bộ phận máy II.5. Cơ cấu máy II.6. Máy II.7. Gá lắp II.8. Dây chuyền, phân xưởng, nhà máy sản xuất cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 6/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHI TIẾT MÁY Đơn vị nhỏ nhất và hoàn chỉnh của máy Bulông Bi thép (dùng trong ổ bi) Đinh vít Bánh răng (dùng trong các bộ chuyền)Ghim giấy II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí II.1. Chi tiết máy St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 7/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí II.2. Phôi Đn: là danh từ kỹ thuật có tính chất quy ước để chỉ một đối tượng được đưa vào một quá trình sản xuất nào đó để tạo thành sản phẩm. Ví dụ: St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 8/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí II.3. Sản phẩm cơ khí Đn: Sản phẩm là một danh từ quy ước để chỉ một vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất hay của một cơ sở sản xuất. Ví dụ: St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 9/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí II.4. Bộ phận máy Đn: là một phần của máy, gồm hai hay nhiều chi tiết máy được liên kết với nhau theo những nguyên lý nhất định (liên kết động hay liên kết cố định) Ví dụ: II.5. Cơ cấu máy Đn: là một phần của máy hoặc bộ phận máy gồm nhiều chi tiết liên kết nhau theo nguyên lý nào đó để thực hiện nhiệm vụ nhất định trong máy. Ví dụ: Một cơ cấu máy có thể là một bộ phận máy. St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 10/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí II.6. Máy II.7. Gá lắp II.8. Dây chuyền, phân xưởng, nhà máy sản xuất cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 11/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí V. Đo lường trong sản xuất cơ khí VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 12/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí III.1. Quá trình thiết kế III.2. Quá trình sản xuất III.3. Quy trình công nghệ QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨMSt ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 13/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí III.1. Quá trình thiết kế là quá trình con người sử dụng thành tựu khoa học (thông qua sự tích luỹ và bằng sự sáng tạo của mình) tạo ra sản phẩm thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật và bản thuyết minh tính toán III.2. Quá trình sản xuất là quá trình con người (thông qua các công cụ sản xuất) tác động lên tài nguyên thiên nhiên hoặc bán thành phẩm để biến đổi chúng thành những vật phẩm có ích cho xã hội III.3. Quy trình công nghệ là một phần của quy trình sản xuất, làm thay đổi trạng thái của đối tượng sản xuất theo một thứ tự nhất định và bằng một công nghệ nhất định Quy tr×nh s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu giai ®o¹n ! St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 14/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí III.4. Các thành phần của quy trình công nghệ 1. Nguyên công là một phần của quá trình công nghệ do một nhóm công nhân thực hiện liên tục trên một chỗ làm việc để gia công một hay nhiều nhóm chi tiết cùng được gia công một lần. Chú ý: 2. Bước là một phần của nguyên công để làm thay đổi trạng thái hình dáng kỹ thuật của bề mặt chi tiết máy bằng một hay một tập hợp dụng cụ với chế độ làm việc không đổi của dụng cụ. 3. Động tác là một phần của bước bao gồm tập hợp các hành động thao tác của người công nhân để hoàn thành nhiệm vụ của bước St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 15/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí III.5. Các dạng sản xuất Sản xuất đơn chiếc Sản xuất hàng loạt Sản xuất hàng khối. St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 16/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí V. Đo lường trong sản xuất cơ khí VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 17/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.1. Yếu tố công nghệ IV.2. Yếu tố kỹ thuật IV.3. Yếu tố kinh tế IV.4. Yếu tố văn hoá IV.5. Yếu tố môi trường IV.6. An toàn trong sản xuất cơ khí IV.7. Tổ chức và quản lý trong sản xuất cơ khí Quá trình thiết kế St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 18/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.1. Yếu tố công nghệ. IV.1.1. Nguyên công. IV.1.2. Bước. IV.1.3. Động tác. St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 19/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật. IV.2.1. Độ nhám. IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 20/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật IV.2.1. Độ nhám (Độ nhẵn bề mặt). IV.2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa. - Bề mặt hình học - Bề mặt thực - Bề mặt đo Chiều dài chuẩn L St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 21/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật IV.2.1. Độ nhám (Độ nhẵn bề mặt). IV.2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa. Độ nhẵn bề mặt Chiều dài đo Đường trung bình Sai lệch trung bình số học Ra (µm) dxy L R Loa ∫= 1 ∑ = = n i ia yL R 1 1 St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 22/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật IV.2.1. Độ nhám (Độ nhẵn bề mặt). IV.2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa. Sai lệch trung bình số học Ra Chiều cao mấp mô trung bình Rz (µm) 5 )...()...( 1042931 hhhhhhRz +++−+++ = IV.2.1.2. Phân cấp và ký hiệu độ nhẵn bề mặt Ký hiÖu 20zR 5,2 St ud e t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 23/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. IV.2.2.1. Khái niệm về tính lắp lẫn và dung sai . Tính lắp lẫn của một chi tiết hay bộ phận máy là khả năng thay thế cho nhau không cần lựa chọn và sửa chữa mà vẫn bảo đảm được các điều kiện kỹ thuật và kinh tế hợp lý. Sai phạm trong phạm vi cho phép để bảo đảm tính lắp lẫn gọi là Dung sai (δ) δ = Dmax - Dmin hoÆc cã thÓ viÕt δ (IT) = ES (es) + EI (ei) δ (IT): dung sai ES, es: sai lệch trên EI, ei: sai lệch dưới ES, EI: dùng cho lỗ es, ei: dùng cho trục St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 24/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. IV.2.2.1. Khái niệm về tính lắp lẫn và dung sai . Kích thước danh nghĩa là kích thước cơ bản, được xác định theo chức năng của chi tiết và dùng làm căn cứ để tính độ sai lệch Dung sai có trị số phụ thuộc vào kích thước danh nghĩa và được ký hiệu bằng các chữ số - cấp chính xác Tiêu chuẩn Việt Nam được quy định 19 cấp chính xác theo thứ tự độ chính xác giảm dần: 01, 0, 1, 2...17 Miền dung sai theo TCVN và ISO được ký hiệu bởi một chữ (ký hiệu sai lệch cơ bản) và một số (ký hiệu dung sai): Ví dụ: H7, H11, D6... (đối với lỗ), g6, f5, e6... (đối với trục) Trên các tài liệu kỹ thuật, mỗi kích thước cần quy định dung sai theo TCVN và ISO được ký hiệu như sau: 18H7, 40g6, 40H11,...St de nt Ve rsi on CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 25/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố kĩ thuật IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. IV.2.2.1. Khái niệm về tính lắp lẫn và dung sai . St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 26/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố công nghệ IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. IV.2.2.1. Khái niệm về tính lắp lẫn và dung sai . Lắp ghép được tạo thành do sự nối ghép giữa hai chi tiết Tính chất của lắp ghép được đặc trưng bởi hiệu các kích thước của hai chi tiết trước khi lắp, nghĩa là bởi trị số của độ hở hoặc độ dôi có trong mối ghép Trục là tên gọi được dùng để ký hiệu các bề mặt trụ ngoài của chi tiết Lỗ là tên gọi được dùng để ký hiệu các bề mặt trụ trong của chi tiết Kích thước danh nghĩa của mối ghép là kích thước danh nghĩa chung cho lỗ và trục. Dung sai lắp ghép là tổng dung sai của lỗ và trục Độ hở lắp ghép lỏng Độ dôi lắp ghép chặt St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 27/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố công nghệ IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. IV.2.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công . Độ chính xác gia công là mức độ đạt được khi gia công các chi tiết thực so với độ chính xác thiết kế đề ra. Sai lệch gia công càng lớn tức là độ chính xác gia công càng kém Độ chính xác gia công Sai lệch kích thước Sai lệch hình dáng Sai lệch hình dáng hình học Sai lệch về vị trí tương quan Độ chính xác của hình dáng hình học tế vi (độ nhẵn bề mặt) Dung sai St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 28/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí IV.2. Yếu tố công nghệ IV.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công và các sai lệch khác. IV.2.2.2. Khái niệm về độ chính xác gia công . St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 29/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí V. Đo lường trong sản xuất cơ khí VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 30/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN V. Đo lường trong sản xuất cơ khí V.1. Các phương pháp kiểm tra, đo lường cơ bản V.2. Dụng cụ đo lường V.3. Tự động hoá đo lường trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 31/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN V. Đo lường trong sản xuất cơ khí V.1. Các phương pháp kiểm tra, đo lường cơ bản V.1.1. Đo trực tiếp Đo trực tiếp tuyệt đối Đo trực tiếp so sánh V.1.2. Đo gián tiếp V.1.3. Đo phân tích St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 32/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN V. Đo lường trong sản xuất cơ khí V.2. Dụng cụ đo lường V.3. Tự động hoá đo lường trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 33/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Khái niệm chung về quá trình sản xuất cơ khí (QTSX) II. Định nghĩa cơ bản và liên quan đến QTSX cơ khí III. Những quá trình hoạt động cơ bản trong sản xuất cơ khí IV. Những yếu tố cơ bản trong sản xuất cơ khí V. Đo lường trong sản xuất cơ khí VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 34/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN VI. Tiêu chuẩn hoá trong cơ khí VI.1. Khái niệm VI.2. Mục đích ý nghĩa VI.3. Hệ thống tiêu chuẩn hoá cơ khí của Việt Nam và thế giới St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt © Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn, ĐT: 04.3869 2204, Fax: 04.3868 4543 35/35 DWECƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG - ME2030CHƯƠNG 1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN St ud en t V ers ion CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_co_khi_dai_cuong_chuong_1_khai_niem_co_ban.pdf