Bài giảng Dung sai lắp ghép - Chương 5: Dung sai lắp ghép ren

Chương 5 Dung sai lắp ghép ren Mối ghép ren được sử dụng phổ biến trong các thiết bị đụng cụ để nối ghép các chi tiết với nhau, để kẹp chặt chi tiết (đai ốc vặn vào bu lông), để truyền chuyển động và truyền lực (vít me đai ốc trong máy công cụ, vít đai ốc trong ê tô, kích). Tuỳ theo dạng ren mà người ta phân ra : mối ghép ren dạng răng tam giác, hình thang, chữ nhật v.v... Theo chức năng mối ghép ta phân ra : ren kẹp chặt hệ mét vằ hệ Anh, ren truyển động. Trong phạm vi môn học này t

pdf6 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Dung sai lắp ghép - Chương 5: Dung sai lắp ghép ren, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a chỉ ren kẹp chặt hệ mét CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 5.1 Các thông số mối ghép ren Mặt cắt dọc theo trục ren + Đường kính: D,d d - đuờng kính ngoài cùa ren ngoài (bu lỗng) D - đường kính ngoài của ren trong (dai ốc) d2- đường kính trung bình của ren ngoài D2- đường kính trung bình cùa ren trong d1 - đường kính trong của ren ngoài D1 - đường kính trong của ren trong p - bước ren α - góc prôíìn ren (a = 60° với ren hệ mét,a = 55° với ren hệ Anh) H – chiều cao của prôfĩn gốc. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 5.2 Dung sai lắp ghép ren A- Sai số bước ren: fP = ΔP.cotgα/2 B- Sai số góc đỉnh ren: fα = 2sin 582,0    h Kích thước biểu kiến của ren: d’ 2 = d2 + fP +fα D’ 2 = D2 - fP -fα CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 5.3 Ghi ký hiệu dung sai ren trên bản vẽ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dung_sai_lap_ghep_chuong_5_dung_sai_lap_ghep_ren.pdf
Tài liệu liên quan