Bài giảng Lý thuyết bê tông

BÊTÔNG BÊ TÔNG Thành phần chế tạo bê tông Mặt cắt bê tông sỏi Mặt cắt bê tông đá dăm Tỉ lệ các thành phần 1 2 4 3 Xi măng Nước Khí Cốt liệu nhỏ Cốt liệu lớn Bê tơng khí Bê tơng Bêtông cốt thép Bêtông là vật liệu dòn, Rn cao, RK thấp Rk=(1/10 – 1/15)Rn Đối với bêtông cường độ cao tỉ số bằng 1/20 Sở dĩ có thể phối hợp 2 loại vật liệu bêtông và cốt thép vì 3 đặc điểm sau : 1. Lực bám dính giữa bêtông và cốt thép

pdf24 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Lý thuyết bê tông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rất lớn 2. Bê tông bảo vệ được thép khỏi rỉ : 3. Độ dãn nở nhiệt của bêtông và cốt thép gần bằng nhau. Khi đun nóng 1000C thì hệ số dãn dài trung bình Bêtông 10.10-6, cốt thép 12.10-6 1.2 Phân loại : dựa vào 3 yếu tố a) Dựa vào khối lượng thể tích : - Bê tông đặc biệt nặng v > 2500kg/m 3 . - Bê tông nặng v = 1800 – 2500 kg/m 3 - Bê tông nhẹ v =600 - 1800 kg/m 3 - Bê tông đặc biệt nhẹ v < 600 kg/m 3. b) Dựa vào chất kết dính : - CKD là xi măng tạo ra bê tông xi măng - CKD là vôi tạo ra bê tông silicat - Bê tông thạch cao (cốt liệu là các sợi thủy tinh, bazan) - CKD là bitum tạo bê tông atphan. c) Phân loại theo công dụng : -Bê tông dân dụng : móng, cột, đà, sàn cho các nhà dân dụng và công nghiệp. -Bê tông thủy công : đập, đê, kè cho công trình tiếp xúc với nước. - Bê tông dùng cho cầu đường, mac phải cao trên 350, do chịu tải trọng động và lực ma sát. -Bê tông đặc biệt (chịu nhiệt, chống axit, bền sulphat, chống phóng xạ - Bê tông dùng cho kết cấu bao che (bê tông nhẹ) Ưu điểm : - Bê tông có cường độ nén cao - Có thể chế tạo hình dạng bất kì - Có khả năng trang trí - Có thể kết hợp với cốt thép tạo bê tông cốt thép, bê tông ứng suất trước - Là loại vật liệu rẻ tiền (80-85% là cốt liệu) Khuyết điểm: - Nặng (khối lượng thể tích từ 2200 – 2400kg/m3) - Cách âm, cách nhiệt kém, khả năng chông ăn mòn kém. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÊ TÔNG Lỗ rỗng Ca(OH)2 CẤU TRÚC TINH THỂ ETTRINGITE LỖ RỖNG CẤU TRÚC ĐÁ XI MĂNG C – S - H Khi giảm hàm lượng nước Cường độ tăng Tính thấm nước giảm Tăng khả năng kháng thời tiết Sự liên kết giữa bê tơng và cốt thép tốt hơn Giảm nứt và co ngĩt khơ Sự thay đổi thể tích giảm trong điều kiện chu kỳ khơ ẩm HỖN HỢP BÊ TÔNG TƯƠI Mặt cắt dọc của mẫu bê tơng rắn chắc Bê tơng sử dụng cốt liệu sỏi Bê tơng sử dụng cốt liệu đá dăm 3. Các tính chất của hỗn hợp bêtông và bêtông Bất cứ loại hỗn hợp bêtông nào và việc tạo hình sản phẩm theo phương pháp công nghệ nào thì hỗn hợp bêtông cần 2 yếu tố cơ bản- - Tính đồng nhất của hỗn hợp bêtông - Tính công tác tốt, phù hợp với phương pháp & điều kiện thành hình sản phẩm. 3.1 Tính công tác của hỗn hợp bêtông Tính công tác phụ thuộc vào độ nhớt và thể tích hồ xi măng. 3 chỉ tiêu đánh giá : độ sụt, độ cứng và độ giữ nước - Độ sụt (độ lưu động) : được xác định bằng độ sụt SN(cm) của hình nón cụt của Abrams theo TCVN 3105 – 1993 - Độ cứng của hỗn hợp bêtông : đó là một đại lượng động lực học (TCVN – 3107 – 1993) được xác định bằng nhớt kế Vebe. Hỗn hợp bêtông Tính công tác: biểu thị khả năng lấp đầy khuôn nhưng vẫn đảm bảo được độ đồng nhất trong một điều kiện đầm nhất định Tính công tác được đánh giá qua 3 chỉ tiêu : độ lưu động, độ cứng và độ giữ nước 1 2 3 4 30cm Độ sụt SN (cm) 1. Lớp 1: đổ đầy 1/3 côn. đầm 25 cái 2. Lớp 2: đổ đầy 2/3 côn. Đầm 25 cái 3. Lớp 3: đổ đầy côn. Đầm 25 cái 4. Rút côn, đo độ sụt TT Loại hỗn hợp bêtông SN (cm) C (gy) 1 2 3 4 5 6 7 Đặcbiệtcứng Cứng cao Cứng Cứng vừa Kém dẻo Dẻo Siêu dẻo - - - - 1 – 4 5 – 8 10 – 20 > 300 150-200 60-100 30-45 15 – 20 1 – 10 Tính cơng tác của hỗn hợp bê tơng Các yếu tố ảnh hưởng đến tính cơng tác của hỗn hợp bê tơng Phương pháp và thời gian vận chuyển Chất lượng và đặc tính của chất kết dính Độ sụt Kích thước, hình dạng bề mặt cốt liệu Hàm lượng nước Nhiệt độ bê tơng và mơi trường khí xung quanh Phụ gia QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG Ảnh hưởng của nhiệt độ dưỡng hộ đến độ sụt độ sụt, cm độ s ụt , c m Nhiệt độ đúc mẫu Nhiệt độ đúc mẫu Tính chảy rỉ và lắng đọng Tính bền vững HOÀN THIỆN BỀ MẶT BÊ TÔNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_be_tong.pdf