Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 1: Tổng quan hệ thống điện ô tô

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN ¤ T¤ 1. Khái quát chung về điện 2. Giới thiệu về hệ thống điện ô tô 2.1. Yêu cầu chung HTĐ 2.2. Các HTĐ ô tô 2.2.1. Hệ thống điện động cơ 2.2.2. Hệ thống điện thân xe 2.3. Nguồn điện và các phụ tải điện ô tô 2.4. Các thiết bị bảo vệ hệ thống 2.5. Các ký hiệu và quy ƣớc chung NỘI DUNG 9/20/2013 1Chương 1 Hình 1. Sơ đồ hệ thống nguồn điện trên ô tô. 2.2.1. Hệ thống điện động cơ * Hệ thống cung cấp điện . . . 9/20/2013 2Chương 1 Hình 2. Sơ đồ hệ

pdf18 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 1: Tổng quan hệ thống điện ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thống đánh lửa trên ô tô. 2.2.1. Hệ thống điện động cơ * Hệ thống đánh lửa . . . 9/20/2013 3Chương 1 Hình 3. Sơ đồ hệ thống khởi động động cơ ô tô. 2.2.1. Hệ thống điện động cơ * Hệ thống khởi động động cơ . . . 9/20/2013 4Chương 1 Hình 4. Sơ đồ hệ thống dây dẫn điện trên ô tô. 2.2.2. Hệ thống điện thân xe * Hệ thống dây dẫn điện . . . 9/20/2013 5Chương 1 Hình 5. Các công tắc và Rơ le trên ô tô. 2.2.2. Hệ thống điện thân xe * Công tắc và Rơ le Hình 1.12: Vị trí các công tắc và rơ le trên xe 9/20/2013 6 . . . Chương 1 Hình 6. Hệ thống chiếu sáng. 2.2.2. Hệ thống điện thân xe * Hệ thống chiếu sáng-tín hiệu 9/20/2013 7 . . . Chương 1 Hình 7. Hệ thống điều hòa không khí. 2.2.2. Hệ thống điện thân xe * Hệ thống điều hòa không khí 9/20/2013 8 . . . Chương 1 Hình 8. Hệ thống gạt mưa. 2.2.2. Hệ thống điện thân xe * Hệ thống gạt mƣa 9/20/2013 9 . . . Chương 1 Hình 9. Đồ hồ hiển thị trên bảng táp lô. 2.2.2. Hệ thống điện thân xe * Đồng hồ hiển thị trên bảng táp lô 9/20/2013 10 . . . Chương 1 Hình 10. Nguồn cấp điện ô tô. 2.3. Nguồn điện và các phụ tải điện ô tô 2.3.1. Nguồn điện 9/20/2013 11 . . . Chương 1 2.3. Nguồn điện và các phụ tải điện ô tô 2.3.2. Phụ tải 9/20/2013 12Chương 1 Hình 12. Cầu chì. 2.4. Các thiết bị bảo vệ hệ thống * Cầu chì 9/20/2013 13 . . . Chương 1 2.4. Các thiết bị bảo vệ hệ thống * Cầu chì 9/20/2013 14Chương 1 2.4. Các thiết bị bảo vệ hệ thống * Công tắc điện Công tắc điều khiển bằng tay Công tắc điều khiển tự động 9/20/2013 15Chương 1 2.4. Các thiết bị bảo vệ hệ thống * Rơ le – Dây dẫn 9/20/2013 16Chương 1 2.5. Các ký hiệu và quy ƣớc chung Sinh việ tự học trong bài giảng 9/20/2013 17Chương 1 1. Sơ đồ bố trí chung của hệ thống cung cấp điện ô tô, chức năng của từng bộ phận? 2. Các loại nguồn và phụ tải trên ô tô? 3. Các thiết bị bảo vệ ô tô? Câu hỏi thảo luận 9/20/2013 18Chương 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_trang_bi_dien_o_to_chuong_1_tong_quan_he_thong_die.pdf