Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 5: Hệ thống khởi động

CHƢƠNG 5: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 1. Khỏi quỏt chung hệ thống khởi động 2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống NỘI DUNG 9/21/2013 1 1. Khái quát chung Bài 8: Hệ THốNG KHởI ĐộNG BằNG ĐộNG CƠ ĐIệN . . .. . 9/21/2013 2 a. Nhiệm vụ b. Phân loại . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 3  Phân loại theo điều khiển: Hỡnh 1 6 8 1 9 2 3 4 5 7 Khoá điện . . .. . 9/21/2013 4  Phân loại theo kết cấu: Cụm bánh răng giảm tốc . . .. . 9/21/2013 5 B

pdf32 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 5: Hệ thống khởi động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ánh răng hành tinh  Phân loại theo kết cấu: . . .. . 9/21/2013 6 + + + _ _ + + + __ ++ + _  Phân loại theo ph-ơng pháp đấu dây: . . .. . 9/21/2013 7 c. Yờu cầu . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 8 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 2.1. Hệ thống khởi động trực tiếp H 6 8 1 9 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/21/2013 9 Ưu, nhược điểm:  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 10 a. Sơ đồ 4 HTĐL B ST K B CTCT IG _ + 12V BATT 1 K K ’ K + _ 2 3 4.1 5.2 5 5.3 6 7 7.2 8 7.3 5.1 7.1 BO YO 2.2. Hệ thống khởi động giỏn tiếp (loại thƣờng) 9/21/2013 11  Khi chưa bật khoá điện b. Hoạt động 1 2 3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2 7.3 8  Khi bật khoá điện nấc II (đề)  Khi đồng xu chạm cực KZ, nối tắt điện trở phụ  Khi đồng xu đóng hoàn toàn, nối tắt cuộn hút  Khi lái xe buông tay khoá điện, tự động nhảy về nấc I 9/21/2013 12 2.3. Hệ thống khởi động gián tiếp (Loại giảm tốc) a. Sơ đồ 3 1 4 5 2 6 789 1012 11131415 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 9/21/2013 13 b. Hoạt động + Chế độ hút: + Chế độ giữ: + Chế độ nhả hồi về: . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 14 Ưu, nhược điểm:  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 15 * Hệ thống khởi động gián tiếp ( Loại bánh răng hành tinh) (tự học) 9/21/2013 16 Ưu, nhược điểm:  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 17 * Máy khởi động loại PS (tự học) Cấu tạo t-ơng tự các loại máy đề khác Phần cảm dùng nam châm vĩnh cửu 9/21/2013 18 Ưu, nhược điểm:  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 19 + Máy khởi động điện 3. Cấu tạo hệ thống khởi động Stato Rơ le kéo Roto Càng cua 9/21/2013 20 a. Rơ le kéo + Cấu tạo: 3. Cấu tạo hệ thống khởi động 234 1 65 b a c CT BO YO . . .. . 1 2 3 4 5 6 9/21/2013 21  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 22 b. Stato Cuộn 1 Cuộn 2 Cực từ c. Roto (Phần ứng) Rãnh Dây điện Cổ gópTrục + - B F1 F2 3. Cấu tạo hệ thống khởi động . . . . . . . . . 9/21/2013 23 d. Khớp một chiều: Điều khiển ăn khớp bỏnh răng + Cấu tạo: + Hoạt động: 3. Cấu tạo hệ thống khởi động 1 2 3 4 5 6 7 8 9/21/2013 24 . . .. . e. Rơ le khởi động Tấm dung + Hoạt động: 3. Cấu tạo hệ thống khởi động 9/21/2013 25 . . . . . . . .. . 4. Gới thiệu hệ thống khởi động một số động cơ * Hệ thống khởi động ô tô Din130, Uóat: 9/21/2013 26  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 27 4. Gới thiệu hệ thống khởi động một số động cơ + Hệ thống khởi động ôtô IFA - W50 9/21/2013 28  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 29 + Hệ thống khởi động ôtô Toyota 4. Gới thiệu hệ thống khởi động một số động cơ 9/21/2013 30  Nguyờn lý hoạt động: . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 31 1. Nờu nhiệm vụ, yờu cầu và phõn loại HTKĐ? 2. Cấu tạo và hoạt động chung của HTKĐ? 3. Tại sao phải dựng khớp 1 chiều trong hệ thống? 4. Kết cấu và hoạt động của cỏc chi tiết trong HTKĐ? 5. Phõn loại cỏc HTKĐ, ưu-nhược điểm cỏc loại? 6. Trỡnh bày hoạt động của một số sơ đồ HTKĐ? Cõu hỏi thảo luận 9/21/2013 32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_trang_bi_dien_o_to_chuong_5_he_thong_khoi_dong.pdf