Báo cáo Thực tập tại Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng

Phần 1 : Sơ lược về Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng 1. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước 1.1. Bối cảnh quốc tế Xu hướng chung của nền kinh tế thế giới tiếp tục được phục hồi ,thị trường thế giới sôi động hơn; tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và của các đối tác chính của ta trong 5 năm 2010-2015 sẽ tăng nhẹ so với 5 năm 2006-2010. Các luồng vốn đầu tư ODA, FDI và gián tiếp sẽ đ

doc37 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ược phục hồi dần. Việt Nam sẽ tham gia đầy đủ lộ trình hội nhập kinh tế khu vực và gia nhập WTO, đây là cơ hội thuận lợi để VN chủ động đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thực hiện thành công Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực, cải thiện vị thế quốc tế của mình. Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học sẽ tiếp tục phát triển nhanh, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và tiếp tục tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới. Trong 5 năm qua, tình hình khu vực và thế giới đã có nhiều diễn biến bất lợi, các cuộc xung đột cục bộ, khủng bố, đấu tranh sắc tộc diễn ra đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới; giá cả các mặt hàng lên xuống thất thường, nhất là các mặt hàng thuộc ngành nguyên, vật liệu, vật tư thiết yếu ảnh hưởng đến sản xuất tiêu dùng; thị trường xuất khẩu bị thu hẹp dần; một số ngành sản xuất trong nước chưa nắm bắt kịp diễn biến của thị trường thế giới, chưa thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực. Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhưng chưa bền vững; nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm 2010-2015 đặt ra rất lớn. Tình hình chính trị thế giới và khu vực trong 5 năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột cục bộ, khủng bố cục bộ, khủng bố và những bất ổn khác, những khó khăn lớn có thể còn kéo dài; các thế lực phản động tiếp tục chống phá hòng gây mất ổn định chính trị-xã hôi nước ta. 1.2. Tình hình trong nước Việt Nam sau khi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2010-2015; năng lực và trình độ sản xuất đã có bước tăng lên; cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực, chất lượng tăng trưởng nhiều ngành, lĩnh vực có cải thiện; các doanh nghiệp thích nghi với thị trường thế giới. Nước ta đang được các tổ chức quốc tế đánh giá có ổn định cao về chính trị-xã hội; Thể chế kinh tế thị trường đã vận hành có hiệu quả; những cơ chế chính trị của Đảng và Nhà nước ban hành đã đi vào cuộc sống và phát huy tính tích cực, thu hút cao hơn các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; đặc biệt là phát huy tối đa nguồn nội lực để chủ động hướng vào các mục tiêu đầu tư, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó những kết quả tích cực đạt được trong tiến trình cải cách hành chính thời gian qua, nhất là những cải cách thể chế kinh tế, đổi mới bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...đã có những tác động tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch. Trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam chưa cao, quy mô sản xuất nhỏ bé, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển dịch kịp thời theo sự biến động nhanh của nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Khả năng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp so với yêu cầu; trong khi đó lộ trình thực hiện đầy đủ các cam kết AFTA, WTO và các hiệp định quốc tế khác đang và sẽ tạo ra những sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tệ nạn xã hội còn nghiêm trọng; trật tự; an ninh ở một số vùng chưa tốt. Cải cách hành chính tiến hành chậm; hiệu lực quản lý của nhà nước còn hạn chế; các loại bệnh dịch như SARS, dịch cúm gà vẫn có nguy cơ xẩy ra, ảnh hưởng bất lợi tới phát triển kinh tế. 2. Tình hình kinh tế của Đà Nẵng 2.1. Thuận lợi - Vị trí chiến lược của Đà Nẵng đến nay đã được xác định rõ là đô thị loại 1 cấp quốc gia, là thành phố động lực cho phát triển của cả khu vực trọng điểm miền Trung, Tây Nguyên; là định hướng phát triển công nghiệp, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính Trị; là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông-Tây qua Cảng Đà Nẵng. - Đà Nẵng nằm giữa 3 di sản văn hóa thế giới: Hội An, Cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn tạo tiềm năng du lịch hấp dẫn và là điểm đến cho cả khu vục; ngoài ra Đà Nẵng còn có các danh lam thắng cảnh thiên nhiên như : Bán đảo Sơn Trà, Đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà núi Chúa, nhiều bãi biển đẹp... - Thành phố có nguồn nhân lực dồi dào, là trung tâm đào tạo Đại học, sau đại học cao đẳng, công nhân kỹ thuật và lành nghề... - Tình hình kinh tế- xã hội trong thời gian qua đã có nhiều phát triển, nhất là cơ sở hạ tầng là cơ sở nền tảng để ổn định, bền vững cho phát triển sản xuất kinh doanh và các loại hình dịch vụ; cơ cấu kinh tế Đà Nẵng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực là công nghiệp-dịch vụ- nông nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp có giá trị gia tăng cao và công nghiệp phụ trợ. - Cơ chế chính sách phát triển kinh tế của Đà Nẵng ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực tài chính, hợp tác đầu tư, ngoại giao...mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu... - Công tác quản lý và điều hành của UBND thành phố và các cấp, các ngành trong thời gian qua đã phát huy có hiệu quả và đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn sẽ tạo đà để nâng cao trong 5 năm tới . - Kết quả công tác chỉnh đốn Đảng đã mang lại nhiều hiệu quả làm cho nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ... - Nhân dân thành phố Đà Nẵng giàu truyền thống cách mạng, cần cù sáng tạo, quan tâm xây dựng đời sống mới trong các khu dân cư, đồng lòng chung sức cùng thành phố phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hưởng ứng tham gia xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực. 2.2. Khó khăn và thách thức - Tính tương đồng giữa các tỉnh, thành phố mièn Trung còn cao; nguồn lực, nguyên nhiên liệu, lao động...sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong cơ chế phát triển dẫn đến hạn chế chung khả năng. Chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số tế còn thấp; khả năng cạnh tranh còn yếu; doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ còn quá thấp làm hạn chế lớn trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là hiệu quả đầu tư. Nguồn vốn đầu tư phát triển KT-XH chưa có khả năng tăng trưởng, nhất là lĩnh vực đầu tư trong nước đối với các thành phần kinh tế đối ngoài quốc doanh và kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI), trong khi ywwu cầu đòi hỏi phát triển lại rất lớn. - Các vấn đề bức xúc về mặt xã hội: tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường hiện còn nhiều phức tạp. II. Tổng quan về sở kế hoạch và đầu tư 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở KH&ĐT + Khối phòng, ban: Phòng Tổ chức-Hành chính Thanh tra Sở Phòng Tổng hợp Phòng Thẩm định-Xây dựng cơ bản Phòng Lao động-Văn xã Phòng Kinh tế ngành Phòng Kinh tế đối ngoại Phòng đăng kí kinh doanh + Khối đơn vị sự nghiệp: Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Trung tâm xúc tiến đầu tư Ban quản lý Cơ sở hạ tầng ưu tiên TPĐN 2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Sở KH&ĐT Ban giám đốc Sở KH&ĐT hiện nay Giám đốc : Phùng Tấn Viết Phó giám đốc trực : Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó giám đốc : Lê Hữu Đốc Phó giám đốc : Lê Tùng Phó giám đốc : Huỳnh Văn Thanh Lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Phòng Tổ chức-Hành chính Trưởng phòng : Vũ Xuân Ngừng Phó trưởng phòng : Lê Văn Điền Phó trưởng phòng : Trần Thị Hoa Thanh tra Sở Phó chánh thanh tra : Nguyễn Quý Phòng tổng hợp Trưởng phòng : Tô Thị Bích Phượng Phòng đăng kí kinh doanh Trưởng phòng : Hồ Thị Tuyết Nhiễu Phó trưởng phòng : Nguyễn Đức Xa Phòng xây dựng cơ bản Trưởng phòng : Trần Văn Sơn .Phòng kinh tế ngành Trưởng phòng : Nguyễn Văn Tuấn Phó trưởng phòng : Đặng Dưỡng Phó trưởng phòng : Trần Phước Sơn Phòng Lao động-Văn xã Trưởng phòng : Phạm Thị Vạn Phó trưởng phòng : Lê Hoàng Phòng kinh tế đối ngoại Trưởng phòng : Kiều Văn Tám 3.Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho Ủy ban nhân dân quận - huyện và các sở - ngành của thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho Ủy ban nhân dân quận - huyện và các sở -ngành của thành phố theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định phân cấp đó. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư ở địa phương; trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trên địa bàn thành phố và những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Về quy hoạch và kế hoạch: Chủ trì, phối hợp Viện Kinh tế thành phố và Cục Thống kê thành phố về các thông tin dự báo phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố và chịu trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch kinh tế - xã hội dài hạn, 5 năm và hàng năm; bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển. Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch cân đối tài chính của thành phố.Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau khi được phê duyệt theo quy định. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều hòa, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của thành phố. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố giao. Hướng dẫn các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố đã được phê duyệt. Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành của các sở - ngành; quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các quận - huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách cho các đơn vị để trình Ủy ban nhân dân thành phố. Về đầu tư trong nước và ngoài nước: Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước Ủy ban nhân dân thành phố về danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước Ủy ban nhân dân thành phố về tổng mức vốn đầu tư của toàn thành phố; về bố trí cơ cấu vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, bố trí danh mục dự án đầu tư và mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý; tổng mức hỗ trợ tín dụng Nhà nước hàng năm, vốn góp cổ phần và liên doanh của Nhà nước; tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác do thành phố quản lý trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở - ngành có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác do thành phố quản lý. Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; cấp giấy phép ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố theo phân cấp. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý hoạt động đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư và cấp phép đầu tư thuộc thẩm quyền; về quan hệ hợp tác của thành phố với các địa phương bạn. Về vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ: Là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn viện trợ phát triển (gọi tắt là ODA) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của thành phố; hướng dẫn các sở - ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ trì, theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý những vấn đề vướng mắc giữa Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều sở -ngành, cấp quận - huyện và cấp phường - xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ. Về quản lý đấu thầu: Chủ trì, thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện đấu thầu. Về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất: Phối hợp với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố và các sở - ngành có liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn, quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và các cơ chế quản lý đối với các cụm công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển thực tế của thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác: Phối hợp với Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố và các sở - ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước do thành phố quản lý; chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố và các sở - ngành liên quan thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước do thành phố quản lý. Chủ trì tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh cho các đối tượng trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch và đầu tư quận - huyện; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại thành phố; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố và các sở - ngành đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công thuộc Sở. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư thành phố. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao. III. Phòng lao động – văn xã Phòng lao động- văn xã là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Sở), do Giám đốc sở quyết định thành lập theo quyền hạn được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội (bao gồm các ngành: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động thương binh và xã hội, dân số gia đình và trẻ em, y tế, thể dục thể thao, văn hoá thông tin) trên địa bàn thành phố. Phòng lao động- văn xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác của sở Kế hoạch và Đầu tư và cải cách hành chính. Nhiệm vụ, chức năng của phòng là: Chủ trì xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội Chủ trì nghiên cứu chính sách, đề xuất cơ chế chương trình phát triển các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội Hướng dẫn thủ tục đầu tư, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư Thẩm định và chịu trách nhiệm thẩm định các kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, theo dõi, giám sát kiểm tra việc thực hiện của pháp luật về đấu thầu Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. Quản lý cán bộ, công chức công tác tại Phòng, điều hành hoạt động nội bộ Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định. Phần 2 : Tình hình xây dựng kế hoạch hàng năm của Sở kế hoạch đầu tư I. Quy trình 1. Quy trình xây dựng kế hoạch 5 năm Phân tích, dự báo tình hình và kiến nghị mục tiêu Xác định những quan điểm chủ đạo trong việc định hướng phát triển kinh tế- xã hội của kỳ kế hoạch Xác định mục tiêu cơ bản của kế hoạch trong kỳ kế hoạch Phát hiện tiềm lực và xây dựng các phương án phát triển cùng hệ thống cơ chế chính sách cần thực hiện trong kỳ kế hoạch Thảo luận, tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội, các tổ chức nghiên cứu và của một số nhóm đối tượng có liên quan Lựa chọn phương án (cân đối mục tiêu và tiềm lực) Thông qua và phê duyệt kế hoạch 2. Quy trình xây dựng kế hoạch hàng năm Phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, rà soát lại các hoạt động đã thực hiện trong năm trước. Trên cơ sở mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch 5 năm và phân tích thực trạng, xác định mục tiêu và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp và chính sách của năm kế hoạch. Dự thảo một số cơ chế chính sách cùng các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch Thảo luận, tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội, các tổ chức nghiên cứu và của một số nhóm đối tượng Thông báo cho các đầu mối kế hoạch nội dung dự báo, dự kiến các chỉ tiêu. Phản hồi thông tin từ các đầu mối kế hoạch. Tổng hợp thông tin và xây dựng kế hoạch tổng thể Thông qua và công bố kế hoạch II.Nội dung 1.Một số chỉ tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2010-2015 1.1 Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2010-1015 Kế hoạch 5 năm 2010-2015 thành phố Đà Nẵng phải tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết 33 của Bộ Chính Trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung đã được đề ra trong chiến lược và Nghị quyết của Bộ Chính Trị, đồng thời tập trung cao mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng CNH-HĐH, phát triển nhanh về quy mô kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng và an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển nhanh hơn vào thời kì 2010-2015. Mục tiêu tổng quát được cụ thể hóa thành các định hướng phát triển như sau: Phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hành năm là 14% cao hơn kế hoạch 5 năm 2006-2010 và có chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tiếp theo. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tăng nhanh hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. Tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm, các doanh nghiệp thành phố; nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của kinh tế thành phố. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kì Công nghiẹp hóa, hiện đại hóa; từng bước hình thành các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, bất động sản, lao động, khoa học và conng nghệ. Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước; phát triển mạnh, không hạn chế quy mô các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Chủ động và khẩn trương trong hội nhập kinh tế quốc tế. Mở rộng và nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, tạo cơ chế thông thoáng, môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI); tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư FDI, ODA, xúc tiến thương mại,du lịch; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao từ bên ngoài. Thành phố tăng nhanh vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. Hoàn chỉnh một cách cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố. Chú trọng tính hiệu quả trong đầu tư. Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài chính thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng vốn ngân sách, các công trình XDCB thuộc vốn ngân sách, coi trọng công tác giám sát cộng đồng; triển khai mạnh công tác khoán biên chế và chi phí hành chính cho các đơn vị; phát triển thị trường vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục-đào tạo, tăng cường đào tạo và thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cải thiện rõ trình độ công nghệ trong nền kinh tế, phát huy cao độ nội lực về khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho tiến trình phát triển thành phố. Tạo ra nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, phát triển mạng lưới an sinh xã hội, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Phát triển sự nghiệp y tế, thể thao và văn hóa thông tin; cải thiện đáng kể các chỉ tiêu sức khỏe cho người dân. Tiếp tục phát triển nền văn hóa tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc, giải quyết cơ bản và có hiệu quả các tệ nạn xã hội như tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và tai nạn giao thông; thực hiện bình đẳng giới. Tạo được bước chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong việc cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân. Phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân, tạo sự đoàn kết trong toàn đảng bộ, nhân dân thành phố phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình, ổn định, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các phương án phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng của kế hoạch 5 năm 2010-2015 Trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn-thách thức, từ dự báo các cân đối về nguồn lực phát triển, năng lực sản xuất và khả năng đầu tư phát triển trong những năm đến, thành phố lập các phương án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với khả năng hiện có. Để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng và là trọng điểm của vùng kinh tế miền Trung, phù hợp với quy hoạch phát triển của cả nước, thành phố chọn phương án phát triển trong kế hoạch 5 năm 2010-2015 theo phương án cụ thể như sau: - Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Xây dựng cơ cấu kinh tế : “ Công nghiệp- Dịch vụ- Nông nghiệp “. Đưa tỷ trọng Công nghiệp- Xây dựng từ 47,4 % năm 2010 xuống 47,2% vào năm 2015, các ngành dịch vụ từ 49,2% lên 51% , các ngành nông nghiệp từ 3,4% xuống còn 2,6%. Nhịp độ tăng tổng sản phẩm Thành phố(GDP) bình quân hàng năm 15%-16%, trong đó: + Ngành công nghiệp- Xây dựng tăng 16-17% + Ngành dịch vụ bình quân hàng năm 14-15% + Ngành thủy sản- nông lâm tăng 4,5-5% Thu nhập bình quân đầu người hàng năm từ 35-36 triệu đồng Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng phấn đấu đạt 22-23%, trong đó GTSX công nghiệp tăng từ 21% - 22%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ dự kiến đạt 16- 17% Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giá trị sản xuất ngành thủy sản-nông- lâm là 5- 6,5% Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm 2010-2015, tăng bình quân hàng năm 22%- 23% thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân hàng năm là 16-17% Tổng chi ngân sách địa phương 5 năm (2010-2015) dự kiến tăng bình quân hàng năm 23-24%, trong đó chi đầu tư phát triển dự kiến không dưới 50% tổng chi NSĐP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 2010-2015 dự kiến đạt khoảng 69.350 tỷ đồng, gấp 3,86 lần giai đoạn 2006-2010 (17.928 ngàn tỷ đồng ). Giảm tỷ lệ sinh hàng năm : 0,04-0,05%, đến năm 2015 tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 2,13% - Dự kiến trong 5 năm tạo việc làm cho 16,5-17 vạn lao động. - Đến năm 2015 đạt 47/47 xã, phường được phổ cập trung học cơ sở. - Phấn đấu tiếp tục duy trì tỉ lệ không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 10%. - Đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần cho nhân dân, đạt được những tiến bộ mới trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình. Có 90% dân số ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào năm 2015. Ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường; Phục hồi và từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước, không khí, môi trường các khu công nghiệp, môi trường đô thị và nông thôn, trên cơ sở cải thiện, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng như: giao thông, hệ thống thoát nước, xử lí rác thải, chất thải rắn... Giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn Thành Phố. 2.Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trong kế hoạch 5 năm 2010-2015 Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp theo hướng CNH-HĐH. Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành công nghiệp bình quân hành năm tăng 21-22%, đưa cơ cấu ngành công nghiệp từ 47,55 năm 2010 xuống 47,4% vào năm 2015. Tiếp tục đầu tư và duy trì tốc độ phát triển nhanh ngành công nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ các sản phẩm làm ra, nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm ngành công nghiệp của thành phố. Coi trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến và tiến tới hiện đại hóa từng phần các ngành sản xuất công ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc22612.doc
Tài liệu liên quan