Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Tài liệu Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội: ... Ebook Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

doc25 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Chương I: Giới thiệu về chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội I. Giới thiệu về Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 1. Quá trình hình thành và phát triển. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định 48/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Chi nhánh chính thức khai trương đi vào hoạt động ngày 06 tháng 05 năm 2001 với đội ngũ cán bộ công nhân viên ban đầu là 36 người và đến nay là 129 cán bộ. Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội là Chi nhánh phụ thuộc của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Chi nhánh có trụ sở tại toà nhà C3 - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, với mạng lưới ngoài trụ sở chính gồm 3 chi nhánh cấp 2 là: chi nhánh Giảng Võ, chi nhánh Tây Đô, chi nhánh Nam Đô và các phòng giao dịch được bố trí rải rác trên các địa bàn dân cư như: phòng giao dịch số 1- chi nhánh Giảng Võ tại số 84 Quán Thánh – Ba Đình, phòng giao dịch số 1 – chi nhánh Tây Đô tại trường PTTH Đoàn Thị Điểm, phòng giao dịch số 2 – chi nhánh Nam Đô tại 113 Chùa Bộc, phòng giao dịch số 4 tại số 4 Triệu Quốc Đạt – Hoàn Kiếm, phòng giao dịch số 5 – Nam Hà Nội tại số 270 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân, phòng giao dịch số 6 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Phòng giao dịch số 9 – Nam Hà Nội tại trường Đại học Quản trị Kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường với thực trạng nhiều doanh nghiệp Nhà nước chưa đứng vững trong cạnh tranh, tốc độ cổ phần hoá chậm, các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp rất nhiều khó khăn về vốn tự có và đảm bảo tiền vay… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Ngân hàng. Hơn nữa, các doanh nghiệp đã có quan hệ truyền thống với một hoặc nhiều Ngân hàng nên đối với Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà nội mới hoạt động từ tháng 5/2001 việc chiếm lĩnh thị trường, thị phần gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi phải khai thác triệt để thế mạnh về cơ sở vật chất, các mối quan hệ, phong cách phục vụ, tuyên truyền tiếp thị, đổi mới công nghệ, linh hoạt về lãi suất, đáp ứng các dịch vụ và tiện ích Ngân hàng…. Khắc phục những khó khăn ban đầu, hoạt động của Chi nhánh luôn được điều chỉnh phù hợp, kịp thời các chính sách kinh doanh, tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường nên đã đem lại những kết quả kinh doanh khả quan, được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam và các Ngân hàng bạn đánh giá là một Chi nhánh hoạt động có quy mô lớn, đạt hiệu quả cao. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa nền kinh tế đất nước, trong những năm qua Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội luôn lấy hoạt động đầu tư tín dụng là chiến lược kinh doanh hàng đầu của mình. Vượt qua khó khăn thách thức thủa ban đầu, đóng góp của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội trong thời gian qua thật đáng trân trọng. Trong những năm tới, Ngân hàng tiếp tục quá trình đổi mới và phục vụ ngày càng tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. 2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội. Tổng số cán bộ của Chi nhánh đến 31 tháng 12 năm 2005 là 129 người, so với năm 2003 tăng 34 cán bộ, được sắp xếp theo sơ đồ sau: Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội Hội Sở Phòng GD số 5 Thanh Xuân Phòng GD số 6 - Đại học KTQD Chi nhánh Nam Đô Chi nhánh Tây Đô Chi nhánh Giảng Võ Ban lãnh đạo Phòng Thẩm định Phòng nguồn vốn Phòng kế toán ngân quỹ Phòng thanh toán quốc tế Phòng hành chính, nhân sự Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ Phòng GD số 4 Triệu Quốc Đạt Phòng tín dụng 3. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban của chi nhánh Nam Hà Nội 3.1 Phòng Tín dụng Phòng Tín dụng hay còn gọi là Phòng kinh doanh với chức năng là: thực hiện cho vay và đầu tư các dự án đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, cá nhân nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh có lãi. Phòng có nhiệm vụ sau: Thu thập quản lý, cung cấp những thông tin phục vụ cho việc thẩm định và phòng ngừa rủi ro. Thẩm định các khoản vay do Giám đốc quy định. Tổ chức kiểm tra công tác thẩm định ở các chi nhánh trực thuộc. Tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ thẩm định. Thực hiện các chế độ thanh tra, báo cáo theo quy định. Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu… Phân tích kinh tế theo ngành nghề kinh tế kỹ thuật, khách hàng, lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao. Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền. Thẩm định dự án hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp trên theo phân cấp uỷ quyền. Tiếp nhận thực hiện các công trình, các dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài. Trực tiếp làm dịch vụ uỷ thácnguồn vốn thuộc Chính phủ, Bộ, ngành khác và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước. Xây dựng và thực hiện các chương trình tín dụng thí điểm thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất với giám đốc cho phép nhân rộng. Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân, và đề xuất phương hướng khắc phục. Giúp giám đốc chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng ở các chi nhanh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp nông thôn Nam Hà Nội trực thuộc trên địa bàn. 3.2 Phòng thẩm định Đây là phòng chuyên môn mới nhất của Chi nhánh, được thành lập theo quyết định của TGD NHNo&PTNT VN. Chức năng chính của phòng là thẩm định tình hình tài chính của những doanh nghiệp mới có quan hệ với NH mà có nhu cầu vốn lớn trước khi trình lên GD hoặc Hội đồng tín dụng ra quyết định có cho vay hay không. 3.3 Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ Chức năng của phòng là kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng nông nghiệp ; giám sát việc chấp hành quy định của Ngân hàng nông nghiệp về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng… 3.4 Phòng hành chính nhân sự: - Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiên chương trình đã được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt - Làm công tác tham mưu cho giám đốc trong việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, đề bạt lương cho cán bộ nhân viên… 3.5 Phòng kinh doanh đối ngoại: Chức năng: Khai thác ngoại tệ hợp lý vế giá cả, đảm bảo nhu cầu thanh toán cho khách hàng, thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh quốc tế, kinh doanh ngoại tệ. 3.6 Phòng kế toán ngân quỹ: - Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Chi nhánh. - Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp trên địa bàn do Ngân hàng cấp trên phê duyệt. 3.7 Phòng kế hoạch tổng hợp: Là phòng mới được thành lập năm 2004, nhiệm vụ chính của phòng là huy động vốn và lập báo cáo thống kê, kế hoạch định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam II. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT Nam Hà Nội. Cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội cũng đảm nhiện 3 chức năng cơ bản như sau: + Là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư. + Tạo phương tiện thanh toán: Khi Ngân hàng có cho vay, số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tăng lên, khách hàng có thể dùng để mua hàng và dịch vụ. + Trung gian thanh toán: Thay mặt khách hàng, Ngân hàng thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ. Bên cạnh đó còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua Ngân hàng Trung ương hoặc thông qua các trung tâm thanh toán. Nhiệm vụ của Ngân hàng là khai thác thị trường khu vực phía Nam Hà Nội và thực hiện những chương trình của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 1. Sản phẩm của Ngân hàng: + Huy động vốn - Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ của mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, với lãi suất linh hoạt, hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. - Phát hành các loại giấy tờ có giá: Chứng chỉ, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu … + Cho vay - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các tổ chức kinh tế cá thể, hộ gia đình. - Cho vay đời sống cán bộ công nhân viến chức, cho vay sinh viên, cho vay xuất khẩu lao động, du học sinh. - Nhận vốn uỷ thác, cho vay uỷ thác vốn đầu tư trong nước. 2. Các dịch vụ của Ngân hàng - Dịch vụ thanh toán: Khi các doanh nhân gửi tiền vào Ngân hàng, họ nhận thấy Ngân hàng không chỉ bảo quản mà còn thực hiện các lệnh chi trả cho khách hàng của họ. Thanh toán qua ngân hàng đã mở đầu cho thanh toán không dùng tiền mặt, tức là người gửi tiền không cần phải đến Ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần viết giấy chi trả cho khách (còn gọi là séc), khách hàng mang giấy đến Ngân hàng sẽ nhận được tiền. Các tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt (an toàn, chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí) đã góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh và nâng cao thu nhập cho các doanh nhân. Điều này đã khuyến khích các doanh nhân gửi tiền vào Ngân hàng để nhờ Ngân hàng thanh toán hộ. Như vậy, một dịch vụ mới, quan trọng nhất được phát triển đó là tài khoản tiền gửi giao dịch, cho phép người gửi tiền viết séc thanh toán cho việc mua hàng hoá và dịch vụ. - Chiết suất, tái chiết khấu - Dịch vụ thu hộ, chi hộ tại chỗ - Dịch vụ thu, chi tiền mặt tại chỗ - Đại lý chi trả kiều hối - Kinh doanh ngoại tệ: Đây được xem là một trong những dịch vụ đầu tiên được thực hiện tại các ngân hàng, ở đây ngân hàng đóng vai trò là một trung gian mua, bán các loại ngoại tệ và được hưởng phần chênh lệch giữa giá mua vào với giá bán ra cùng một khoản phí dịch vụ. Tuy nhiên, nghiệp vụ này thường mang tính rủi ro cao, chịu tác động của nhiều nhân tố nên chỉ những ngân hàng lớn nhất mới được phép cung cấp. - Các dịch vụ bảo lãnh: Các Ngân hàng với uy tín và khả năng thanh toán của mình đã giành được lòng tin của công chúng, vì vậy khi khách hàng có nhu cầu và thoả mãn được các điều kiện Ngân hàng yêu cầu thì sẽ được Ngân hàng thực hiện bảo lãnh cho giao dịch như bảo lãnh phát hành chứng khoán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vay vốn nước ngoài… - Hợp tác đào tạo quảng cáo Ngoài ra còn có những dịch vụ đặc biệt như: - Ngân hàng đầu mối tiếp nhận và quản lý dự án nước ngoài. - Ngân hàng đầu mối thanh toán cho các đơn vị tổ chức có mạng lưới giao dịch trên toàn quốc. - Giao dịch online với các khách hàng lớn. - Thu xếp vốn đồng tài trợ. - Iternet – Banking. Là một Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng, với chức năng của mình, Chi nhánh Nam Hà Nội luôn tăng cường tích luỹ vốn để mở rộng đầu tư đồng thời cùng các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá, tạo công ăn việc làm góp phần ổn định lưu thông tiền tệ và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. III. Thực tập qua các mặt chủ yếu 1. Quy trình huy động vốn ( Khách hàng gửi tiền): Bước 1: Khách hàng viết giấy gửi tiền sau đó lập bảng kê tiền và nộp tiền cho thanh toán viên. Thanh toán viên kiểm tra tiền và đối chiếu với bảng kê tiền mà khách hàng đã lập sau đó ký tên vào bảng kê tiền. Bước 2: Thanh toán viên lập sổ ghi đầy đủ thông tin cần thiết sau đó kế toán và thủ quỹ ký nhanh vào sổ. Đưa toàn bộ chứng từ cho trưởng phòng ký và đóng dấu sau đó trả sổ cho khách hàng. 2. Quy trình nghiệp vụ cho vay tại chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội Quy trình cho vay được bắt đầu từ khi cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi kế toán viên tất toán- thanh toán hợp đồng tín dụng, được tiến hành theo 3 bước. Thẩm định trước khi cho vay Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay Kiểm tra, giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay. Quy trình cho vay được khái quát như sau. Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn Cán bộ tín dụng kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn của khách hàng. Bước 2: Phân tích thẩm định khách hàng vay vốn. Cán bộ tín dụng tìm hiểu và phân tích về khách hàng, tư cách và năng lực pháp lý, năng lực điều hành, năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động trong doanh nghiệp Cán bộ tín dụng kiểm tra phân tích đánh giá khả năng tài chính qua các khâu như kiểm tra tính chính xác báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp xin vay vốn Bước 3: căn cức vào thông tin từ quy trình thẩm định cũng như các thông tin khác lãnh đạo sẽ ra quyết định cho vay hay không cho vay. Kết thúc giai đoạn này được đánh dấu bỏi các văn bản thể hiện kết quả ra quyết định Nếu chấp thuận NH sẽ tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng cũng như hợp đồng liên quan đến đảm bảo tín dụng. Bước 4: Giải ngân. Là nghiệp vụ cấp tiền cho khách hàng trên cơ sỏ mức tín dụng đã cam kết theo hợp đồng. Bước 5: Kiểm tra, giám sát khoản vay. Kiểm tra và giám sát khoản vay là quá trình thực hiện cá bước công việc sau khi cho vay nhằm hướng dẫn, đôn đốc người vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả số tiền vay, hoàn trả nợ gốc, lãi vay đúng hạn, đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp nếu người vay không thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết. Bước 6: Thu nợ lãi và gốc. xử lý những phát sinh. Thu nợ lãi và gốc: có hai phương pháp thu nợ gốc và lãi như: + Người vay trả nợ trực tiếp tại nơi giao dịch. + Thành lập tổ thu nợ lưu động ( có từ 3 cán bộ trở lên ) Khách hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng đúng hạn và đầy đủ như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Trước ngày đáo hạn ( thường từ 3-5 ngày ) NH thông báo cho khách hàng biết số tiền phải thanh toán và ngày thanh toán. - Xử lý những phát sinh đối với tài khoản vay và tài sản đảm bảo tiền vay: Gồm trả nợ trước hạn, thu nợ trước hạn, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, khoanh nợ. Bước 7: Thanh lý hợp đồng tín dụng - Tất toán khoản vay: Khi khách hàng trả hết nợ, cán bộ tín dụng tiến hành phối hợp với bộ phận kế toán đối chiếu, kiểm tra số tiền trả nợ gốc. lãi, phí để tất toán khoản vay. - Thanh lý hợp đồng tín dụng: thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết. Khi bên vay trả xong nợ gốc và lãi thì hợp đồng tín dụng đương nhiên hết hiệu lực và các bên không cần lập biên bản thanh lý hợp đồng. Trường hợp bên vay yêu cầu, cán bộ tín dụng soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng trình trưởng phòng tín dụng kiểm soát và trưởng phòng tín dụng trình lãnh đạo ký biên bản thanh lý. Chương II: Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng trong thời gian qua I. Các hoạt động chủ yếu Với địa bàn hoạt động chỉ trong phạm vi thành phố Hà Nội, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các Ngân hàng khác đặc biệt các Ngân hàng đã tạo được mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp Nhà nước có tiềm lực. Mặc dù còn những bất lợi của điều kiện khách quan nhưng với sự lãnh đạo linh hoạt của Ban Giám đốc, sự năng động của đội ngũ các Trưởng phòng nghiệp vụ, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng kể. Dưới đây là một số kết quả mà Chi nhánh đã đạt được sau các năm đi vào hoạt động: 1. Hoạt động huy động vốn Ngay sau khi thành lập, chi nhánh đã xác định công tác huy động vốn là hoạt động trọng tâm, với nhiều thuận lợi của Ngân hàng là đóng trên địa bàn Hà Nội, Chi nhánh đã tăng cường tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng quanh địa bàn, áp dụng các hình thức khuyến mãi tặng quà… để nâng cao khả năng thu hút các khoản tiền gửi từ dân cư, tận dụng mọi mối quan hệ để thu hút các đơn vị, các tổ chức kinh tế có nguồn vốn với giá rẻ. Ngoài ra, chi nhánh còn tăng cường tìm kiếm tiếp cận tham gia các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy chỉ trong thời gian ngắn Chi nhánh đã huy động được số tiền đủ đáp ứng nhu cầu vay của các cá nhân, tổ chức kinh tế thiếu vốn. ChØ tiªu 31/12/2006 KH 2007 31/12/2007 % So 2006 % so KH I. Tæng nguån vèn 7,953 6,686 8,320 105% 124% 1- Nguån vèn huy ®éng t¹i ®p 5,767 4,500 6,134 106% 136% + Nguån néi tÖ 5,187 3,749 5,562 107% 148% + Ngo¹i tÖ 580 751 572 99% 76% 2. Huy ®éng tr¸i phiÕu TW 2,186 2,186 2,186 100% 100% Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2008 lµ 6.994 tû ®ång, trong ®ã nguån vèn huy ®éng ®Þa ph­¬ng lµ 4.787 tû, gi¶m 514 tû so víi 31/12/2007, v­ît 1.119 tû so víi KH vµ ®¹t 130% kÕ ho¹ch n¨m. Chi tiÕt: - Nguån néi tÖ : 4.207 tû, gi¶m 559 tû so víi 31/12/2007, v­ît 1.007 tû so víi kÕ ho¹ch vµ ®¹t 131% KH n¨m. Nguån néi tÖ chiÕm tû träng 88% tæng nguån vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - Nguån ngo¹i tÖ USD : 31.679 ngµn USD t­¬ng ®­¬ng 538 tû ®ång, gi¶m 33 ngµn USD so víi 31/12/2007, v­ît 5.679 ngµn USD so víi KH vµ ®¹t 122% KH n¨m. ChiÕm tû träng 11% tæng nguån vèn ®Þa ph­¬ng. - Nguån ngo¹i tÖ EUR : 1.789 ngµn EUR t­¬ng ®­¬ng 43 tû ®ång, t¨ng 653 ngµn EUR t­¬ng ®­¬ng 57% so víi n¨m tr­íc, chiÕm tû träng 1% tæng nguån vèn. * C¬ cÊu nguån vèn: - Nguån vèn ph©n theo thêi h¹n huy ®éng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 So 2006 +/- % I. Tæng nguån vèn 7,953 8,320 367 105% + TG kh«ng kú h¹n 1,189 1,238 49 104% + TG cã kú h¹n < 12 th¸ng 1,489 1,591 103 107% + TG cã kú h¹n >,= 12 th¸ng 5,275 5,491 215 104% Tû träng vèn trung vµ dµi h¹n 85% 85% 0% 100% Nh×n chung, c¬ cÊu nguån vèn cña Nam Hµ Néi thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2006, nguån vèn trung dµi h¹n vÉn chiÕm tû träng chñ yÕu trong tæng nguån (chiÕm 85% tæng nguån vèn vµ kh«ng thay ®æi so víi n¨m 2006). - Ph©n theo tÝnh chÊt nguån vèn huy ®éng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 So 2006 +/- % I. Tæng nguån vèn 7,953 8,320 367 105% 1. TiÒn göi, tiÒn vay c¸c TCTD 824 572 -252 69% Tr®ã: Nguån ngo¹i tÖ quy ®æi 0 39 39 - Tû träng TG TCTD 10% 7% -3% 66% 2. TiÒn göi c¸c TCKT 2,903 3,565 662 123% Tr®ã: Nguån ngo¹i tÖ quy ®æi 125 77 -47 62% - Tû träng TG TCKT 37% 43% 6% 117% 3. TiÒn göi d©n c­ 4,226 4,182 -43 99% Tr®ã: Nguån ngo¹i tÖ quy ®æi 448 452 4 101% - Tû träng TG d©n c­ 53% 50% -3% 95% Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña TSC vÒ viÖc gi¶m dÇn TG, TV TCTD, Chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®· chÊp hµnh nghiªm chØnh. §Õn 31/12/2007, TG TCTD lµ 572 tû, chiÕm tû träng 7% tæng nguån vµ gi¶m 252 tû so víi n¨m 2006. TiÒn göi TCKT cã sù t¨ng tr­ëng m¹nh so víi n¨m 2006 mÆc dï trong n¨m 2007 TSC cã chñ tr­¬ng gi¶m TG cña TCTC, C«ng ty Chøng kho¸n vµ C«ng ty B¶o hiÓm. §Õn 31/12/2007, TG TCKT lµ 3.565 tû, t¨ng 662 tû víi tèc ®é t¨ng 23% so víi n¨m 2006. TiÒn göi d©n c­ cã xu h­íng gi¶m so víi n¨m tr­íc. N¨m 2007, tiÒn göi d©n c­ lµ 4.182 tû ®ång, chiÕm tû träng 50% tæng nguån vµ b»ng 99% n¨m 2006. Nguyªn nh©n do sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n nªn viÖc thu hót nguån tiÒn nhµn rçi tõ d©n c­ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, nguån ngo¹i tÖ huy ®éng tõ d©n c­ cã xu h­íng t¨ng so víi n¨m tr­íc, ®¹t 452 tû vµ t¨ng 4 tû so víi n¨m 2006. - Nguån tiÒn göi, tiÒn vay TCTD ®Õn 31/12/2008: 353 tû, chiÕm tû träng 7% nguån vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - Nguån tiÒn göi cña TCKT : 3.126 tû, t¨ng 294 tû t­¬ng ®­¬ng 10% so víi n¨m tr­íc, chiÕm tû träng 65% nguån vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ : 1.308 tû, gi¶m 590 tû so víi n¨m tr­íc vµ b»ng 85% kÕ ho¹ch n¨m. TiÒn göi d©n c­ chiÕm tû träng 28% nguån vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. Trong ®ã : + Nguån huy ®éng tõ d©n c­ b»ng néi tÖ : 854 tû, gi¶m 626 tû so víi n¨m tr­íc, gi¶m 360 tû so víi KH vµ b»ng 70% kÕ ho¹ch n¨m. + Nguån huy ®éng d©n c­ b»ng ngo¹i tÖ USD : 24.310 ngµn USD t­¬ng ®­¬ng 413 tû, gi¶m 141 ngµn USD so víi n¨m tr­íc; v­ît 7.410 ngµn USD so víi KH vµ b»ng 144% kÕ ho¹ch n¨m. + Nguån huy ®éng d©n c­ b»ng ngo¹i tÖ EUR : 1.724 ngµn EUR, t¨ng 703 ngµn vµ b»ng 169% so víi n¨m tr­íc. Thùc chÊt tiÒn göi d©n c­ n¨m 2008 cña Chi nh¸nh t¨ng 310 tû so víi n¨m tr­íc do n¨m 2007 cã 900 tû tr¸i phiÕu vµ chøng chØ tiÒn göi cña c«ng ty Chøng kho¸n NHNo ViÖt Nam, Ng©n hµng kü th­¬ng, Eximbank ®· tÊt to¸n n¨m 2008. 2. Công tác tín dụng ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 So 2006 +/- % B - Tæng d­ nî 3,747 2,481 -1,266 66% 1- D­ nî t¹i ®p 1,601 1,945 343 121% 2- D­ nî hé TW 2146 536 -1,609 25% N¨m 2007, c«ng t¸c tÝn dông cña Chi nh¸nh Nam Hµ Néi cã sù t¨ng tr­ëng nhanh, t¨ng 343 tû vµ v­ît 21% so víi ®Çu n¨m. Tuy nhiªn, d­ nî cho vay ®èi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc NHNo&PTNT Nam Hµ Néi l¹i gi¶m (gi¶m 1.609 tû ®ång) do gi¶m hÕt d­ nî cña C«ng ty Chøng kho¸n. §iÒu nµy dÉn ®Õn tæng d­ nî toµn chi nh¸nh n¨m 2007 lµ 2.481 tû ®ång, gi¶m 1.266 tû so víi n¨m tr­íc. - Ph©n tÝch d­ nî theo lo¹i tiÒn §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 So 2006 +/- % I - D­ nî t¹i ®p 1,601 1,945 343 121% 1. Néi tÖ 763.5 1,021 257 134% Tû träng d­ nî néi tÖ 48% 53% 5% 110% 2. Ngo¹i tÖ 838 924 86 110% Tû träng d­ nî ngo¹i tÖ 52% 47% -5% 90% C¬ cÊu d­ nî ph©n theo lo¹i tiÒn cã sù thay ®æi so víi n¨m 2006. NÕu n¨m 2006 d­ nî ngo¹i tÖ chiÕm tû träng chñ yÕu trong tæng d­ nî (chiÕm 52%) th× n¨m 2007 d­ nî néi tÖ chiÕm tû träng chñ yÕu (53%). §©y còng lµ mét trong nh÷ng cè g¾ng cña Chi nh¸nh trong viÖc gi¶m dÇn d­ nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ nh»m h¹n chÕ viÖc sö dông vèn ngo¹i tÖ cña Trung ­¬ng vµ c¶i thiÖn chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo, ®Çu ra. - Ph©n tÝch d­ nî theo thêi h¹n §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 So 2006 +/- % 1-D­ nî t¹i ®p 1,601 1,945 343 121% - Ng¾n h¹n 952 863 -89 91% - Trung h¹n 88 108 20 123% - Dµi h¹n 561 973 412 174% Tû träng vèn trung vµ dµi h¹n 41% 56% 15% 137% N¨m 2007, c¬ cÊu d­ nî ph©n theo thêi h¹n cho vay cña Nam Hµ Néi ®· thay ®æi ®¸ng kÓ. Tû lÖ cho vay trung, dµi h¹n t¨ng nhanh gÇn ®¹t møc chØ ®¹o cña Héi ®ång Qu¶n trÞ (thùc hiÖn lµ 56%, kÕ ho¹ch giao lµ 57%). ViÖc t¨ng d­ nî trung vµ dµi h¹n do gi¶i ng©n dù ¸n mua TÇu chë dÇu cña C«ng ty VËn t¶i BiÓn ®«ng (t¨ng 200 tû ®ång), DA ENZO ViÖt (77 tû), DA Tr­êng §H Th¨ng Long (49 tû) * Tæng d­ nî ®Õn 31/12/2008 lµ 2.350 tû ®ång, trong ®ã d­ nî t¹i ®Þa ph­¬ng lµ 1.839 tû, t¨ng 135 tû so víi n¨m tr­íc, gi¶m 29 tû so víi KH vµ b»ng 98% KH n¨m. Chi tiÕt : - D­ nî VN§ : 1.421 tû, t¨ng 607 tû so víi n¨m tr­íc, t¨ng 21 tû so víi KH vµ v­ît 1% so víi KH n¨m, chiÕm tû träng 77% tæng d­ nî. PhÇn d­ nî VN§ t¨ng thªm lµ d­ nî ng¾n h¹n, t¨ng theo c¬ chÕ 115 (nguån vèn v­ît kÕ ho¹ch). Trong ®ã : + D­ nî trung h¹n lµ 54 tû, gi¶m 22 tû so víi n¨m tr­íc, gi¶m 26 tû so víi KH vµ b»ng 68% kÕ ho¹ch n¨m. + D­ nî dµi h¹n : 334 tû, t¨ng 147 tû so víi n¨m tr­íc, gi¶m 65 tû so víi KH vµ b»ng 84% kÕ ho¹ch n¨m. - D­ nî USD : 19.975 ngµn USD t­¬ng ®­¬ng 339 tû, gi¶m 30.416 ngµn USD so víi n¨m tr­íc, gi¶m 3.025 ngµn so víi KH vµ b»ng 87% kÕ ho¹ch n¨m. D­ nî USD chiÕm tû träng 18% tæng d­ nî ®Þa ph­¬ng. Trong ®ã: + D­ nî trung h¹n lµ 273 ngµn USD t­¬ng ®­¬ng 5 tû, gi¶m 348 ngµn USD so víi n¨m tr­íc, gi¶m 178 ngµn USD so víi KH vµ b»ng 61% kÕ ho¹ch n¨m. + D­ nî dµi h¹n lµ 15.477 ngµn USD t­¬ng ®­¬ng 263 tû, gi¶m 17.910 ngµn USD so víi n¨m tr­íc, gi¶m 827 ngµn USD so víi KH vµ b»ng 95% kÕ ho¹ch. - D­ nî EUR : 3.330 ngµn EUR t­¬ng ®­¬ng 80 tû, t¨ng 62 ngµn EUR so víi n¨m tr­íc, chiÕm tû träng 4% tæng d­ nî ®Þa ph­¬ng. Toµn bé lµ phÇn d­ nî dµi h¹n. * Nî xÊu : ®Õn 31/12/2008 lµ 25.367 tr®, b»ng n¨m tr­íc. Tû lÖ nî xÊu lµ 1.38%, gi¶m 0.09% so víi n¨m tr­íc vµ gi¶m 5.62% so víi KH giao. 3. Kết quả trích lập dự phòng và quản lý rủi ro nam 2008 - Sè d­ trÝch lËp dù phßng ®Õn 31/12/2008 lµ 19.786 tr®, gi¶m 38.020 tr® so víi 31/12/2007, t¨ng 786 tr® so víi KH vµ ®¹t 104% kÕ ho¹ch giao. - Sè d­ thu håi nî ®· xö lý rñi ro ®Õn 31/12/2008 lµ : 22.867 tr®, t¨ng 16.223 tr® so víi n¨m tr­íc, t¨ng 2.223 tr® so víi KH vµ ®¹t 111% kÕ ho¹ch. 4. Kết quả tài chính - Tæng thu: 592.083 triÖu ®ång, b»ng 89 % so víi n¨m 2007. Trong ®ã: + Thu tÝn dông: 541.704 triÖu ®ång, b»ng 85% so víi n¨m tr­íc. + Thu dÞch vô: 25.198 triÖu ®ång, b»ng 135% so víi n¨m tr­íc. - Tæng chi ch­a l­¬ng: 464.823 triÖu ®ång, b»ng 79% so víi n¨m tr­íc. Trong ®ã: + Chi tr¶ l·i: 399.814 triÖu ®ång, b»ng 79% so víi n¨m tr­íc. Trong ®ã tr¶ phÝ lµ 19.484 tr®, b»ng 95% n¨m tr­íc. + Chi kh¸c: 65.009 triÖu ®ång, b»ng 74% n¨m tr­íc. - Tæng thu – Tæng chi ch­a l­¬ng: 127.260 tr®, b»ng 178% so víi n¨m tr­íc vµ ®¹t 193% kÕ ho¹ch giao. Tæng thu n¨m 2008 cña chi nh¸nh gi¶m so víi n¨m tr­íc do tõ ®Çu n¨m Ng©n hµng nhµ n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ, NHNo ViÖt Nam ®· yªu cÇu chi nh¸nh gi¶m d­ nî 200 tû vµo th¸ng 5/2008. Tæng chi cña Chi nh¸nh gi¶m so víi n¨m tr­íc do Chi nh¸nh thùc hµnh tiÕt kiÖm gi¶m chi phÝ hîp lý, ®iÒu hµnh c¬ cÊu nguån vèn phï hîp. Do ®ã quü thu nhËp n¨m 2008 cña Chi nh¸nh ®· t¨ng m¹nh so víi n¨m tr­íc vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch giao. - Chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo ®Çu ra ®¹t: 0.27% 5. Công tác khác - C«ng t¸c ph¸t triÓn s¶n phÈm t¨ng thu dÞch vô: + Ph¸t hµnh thΠ: tæng sè thÎ chi nh¸nh ph¸t hµnh trong n¨m 2008 lµ 8.076 thÎ. Trong ®ã cã 7.930 the AMT; 136 thÎ Visa vµ 10 thÎ tÝn dông quèc tÕ. + Qu¶n lý gi¶i ng©n dù ¸n : HiÖn t¹i Chi nh¸nh ®ang lµ Ng©n hµng ®Çu mèi phôc vô gi¶i ng©n 6 dù ¸n lµ : DA H¹ tÇng c¬ së n«ng th«n dùa vµo céng ®ång (102.78 triÖu USD) ; Ban qu¶n lý dù ¸n PMU5 (70 triÖu USD) ; DA hç trî n«ng d©n nghÌo qua s¶n xuÊt lôa (0.6 triÖu USD) ; DA ph¸t triÓn ®é thÞ võa vµ nhá miÒn trung (2 triÖu USD) vµ DA c¶i t¹o t×nh tr¹ng dinh d­ìng th«ng qua bæ sung vitamin A (1.2 triÖu USD). Tæng vèn cña c¸c dù ¸n lµ 176.58 triÖu USD. + Doanh sè thanh to¸n chuyÓn tiÒn : tæng sè tiÒn chuyÓn ®i lµ 6.687 tû vµ tæng sè tiÒn chuyÓn ®Õn lµ 7.752 tû. N¨m 2008 thu dÞch vô cña Chi nh¸nh ®¹t 25.198 tr®, t¨ng , t¨ng 35% so víi n¨m tr­íc. Tû lÖ thu dÞch vô ®¹t 15.08%/tæng thu nhËp rßng. - Ho¹t ®éng TTQT: Chi nh¸nh lu«n chó träng c«ng t¸c ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi, thu hót kh¸ch hµng nhá vµ võa lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, lu«n ®¸p øng mäi nhu cÇu ngo¹i tÖ hîp lý cho kh¸ch hµng ho¹t ®éng. N¨m 2008: + Tæng sè tiÒn TT hµng nhËp lµ 73.750 ngµn USD. + Tæng sè tiÒn TT hµng xuÊt lµ 112.322 ngµn USD. + Doanh sè mua ngo¹i tÖ lµ 162.758 ngµn USD, b¸n ngo¹i tÖ lµ 159.687 ngµn USD. - Ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé: lu«n ®­îc duy tr× vµ ®i s©u vµo chÊt l­îng. Hµng th¸ng, quý phßng x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra vµ tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra c¸c nghiÖp vô theo chuyªn ®Ò vµ thùc hiÖn kiÓm tra ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Trong n¨m ®· thùc hiÖn 90 cuéc kiÓm tra toµn diÖn vÒ c«ng t¸c tæ chøc mµng l­íi vµ ho¹t ®éng kinh doanh (gåm: 40 cuéc kiÓm tra c«ng t¸c tÝn dông, 44 cuéc kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n Ng©n quü; 5 cuéc kiÓm tra vÒ thanh to¸n quèc tÕ). C¸c cuéc kiÓm tra ®· gióp chi nh¸nh phßng ngõa vµ h¹n chÕ c¸c rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh. - C«ng t¸c tæ chøc: trong n¨m 2008 Chi nh¸nh ®· thµnh lËp thªm phßng dÞch vô Marketing, n©ng cÊp 01 chi nh¸nh cÊp II thµnh chi nh¸nh cÊp I. HiÖn t¹i, chi nh¸nh Nam Hµ Néi gåm 07 phßng nghiÖp vô vµ 11 phßng giao dÞch trªn kh¾p ®Þa bµn Hµ Néi. Tæng sè lao ®éng ®Õn 31/12/2008 lµ 150 lao ®éng, t¨ng 01 lao ®éng so víi n¨m 2007. - C«ng t¸c ®oµn thÓ: ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé, tæ chøc c¸c cuéc giao l­u thÓ thao vµ th¨m quan, g¾n c«ng t¸c ®oµn thÓ víi chuyªn m«n. C«ng ®oµn còng ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua nh»m môc tiªu khuyÕn khÝch c¸c c«ng ®oµn viªn tÝch cùc lµm viÖc. - C«ng t¸c thi ®ua: ngoµi viÖc triÓn khai c¸c phong trµo thi ®ua do TW tæ chøc, Chi nh¸nh cßn tù ph¸t ®éng 04 ®ît thi ®ua lµ : Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua quý I vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m, Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 7 n¨m thµnh lËp Chi nh¸nh, phong trµo thi ®ua phÊn ®Êu hoµn thµnh v­ît møc KHKD n¨m 2008 vµ phong trµo thi ®ua do C«ng ®oµn ph¸t ®éng lµ “§oµn viªn c«ng ®oµn phÊn ®Êu hoµn thµnh v­ît møc KHKD n¨m 2008”. II. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh 1. Nhũng mặt đạt được * C«ng t¸c nguån vèn : - Nguån vèn æn ®Þnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch giao (v­ît 30% kÕ ho¹ch giao). - ChÊt l­îng nguån vèn dÇn ®­îc n©ng lªn, c¬ cÊu nguån vèn hîp lý vµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông. TiÒn göi TCKT chiÕm tû träng chñ yÕu, tiÒn göi TCTD gi¶m m¹nh so víi n¨m tr­íc. - TriÓn khai ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh­: tiÒn göi bËc thang, tiÕt kiÖm dù th­ëng, tiÕt kiÖm ®¶m b¶o gi¸ trÞ theo vµng... * C«ng t¸c tÝn dông : - D­ nî tÝn dông t¨ng tr­ëng phï hîp víi sù t¨ng tr­ëng nguån vèn. §a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - L·i suÊt cho vay linh ho¹t, phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. - ChÊt l­îng tÝn dông dÇn ®­îc n©ng lªn, tû lÖ nî xÊu gi¶m so víi n¨m tr­íc. - TriÓn khai tèt chØ ®¹o cña TSC trong viÖc cho vay thu mua l­¬ng thùc phôc vô n«ng nghiÖp, n«ng th«n. * C«ng t¸c tµi chÝnh : - Quü thu nhËp t¨ng tr­ëng m¹nh so víi n¨m tr­íc vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao. - Thu dÞch vô t¨ng cao so víi n¨m tr­íc. - Thùc hiÖn tiÕt kiÖm gi¶m chi phÝ hîp lý. - Ho¹t ®éng trÝch lËp dù phßng vµ xö lý rñi ro hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch giao. 2. Tồn tại - Tû träng tiÒn göi d©n c­ cßn thÊp. - Tr×nh ®é c¸n bé vÉn ch­a ®¸p øng kÞp t×nh h×nh kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. - C«ng nghÖ th«ng tin vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, ch­a hç trî ph¸t triÓn thªm chøc n¨ng, tiÖn Ých cña s¶n phÈm. HÖ thèng th«ng tin b¸o c¸o ch­a phôc vô kÞp thêi cho ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c s¶n phÈm dÞch vô cßn nghÌo nµn. 3. Nguyên nhân tồn tại - Møc l¹m ph¸t trong n­íc t¨ng cao khiÕn ®êi sèng ng­êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng r¬i vµo khã kh¨n => ¶nh h­ëng tíi viÖc huy ®éng nguån tiÒn göi d©n c­ cña Ng©n hµng. - L·i suÊt biÕn ®éng kh«ng ngõng: trong n¨m Ng©n hµng nhµ n­íc ®· 3 lÇn t¨ng vµ 5 lÇn gi¶m l·i suÊt c¬ b¶n; Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cã 1 lÇn t¨ng vµ 4 lÇn gi¶m... g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. - Cuéc ch¹y ®ua l·i suÊt, c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng. - C«ng t¸c Marketing ch­a mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao. C¸c s¶n phÈm dÞch vô triÓn khai cßn h¹n chÕ, ch­a cã ®Þnh h­íng theo nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó thu hót kh¸ch hµng. - DiÔn biÕn vÒ tû gi¸ thay ®æi phøc t¹p ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng còng nh­ Chi nh¸nh. - T×nh h×nh suy gi¶m ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, s¶n phÈm cho vay cßn ®¬n ®iÖu chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. - QuyÕt ®Þnh 09/2008/NHNN ngµy 10/04/2008 cña Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc “Cho vay b»ng ngo¹i tÖ cña TCTD ®èi víi kh¸ch hµng vay lµ ng­êi ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5688.doc
Tài liệu liên quan