Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo cơ cấu

1 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng Chương 3 Cấu tạo cơ cấu 1. Cấu tạo cơ cấu: 1.1 Khâu và chi tiết máy 2 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng 3 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng 1.2 Thành phần khớp động và khớp động: 4 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng 5 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng 1.3 Phân loại khớp động: 6 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng (Khớp cao) (Khớp cao) (Khớp thấp) (Khớp thấp) (Khớp thấp) (Khớp thấp) 7 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng 8 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng 1.4 Lược đồ: 9 Cơ học máy TS Phan

pdf10 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo cơ cấu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tấn Tùng 10 Cơ học máy TS Phan Tấn Tùng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfco_hoc_may_chuong_3_cau_tao_co_cau.pdf
Tài liệu liên quan