Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn

Lời mở đầu Trong những năm gần đây các Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng với chính sách mở cửa, các Doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và khó khăn. Chính vì thế việc thực hiện hạch toán trong cơ chế mới đòi hỏi các Doanh nghiệp phải tự lấy thu nhập của mình để bù đắp các chi ph

doc35 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
í bỏ ra và có lãi. Để thực hiện được những yêu cầu đó các Doanh nghiệp phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra cho tới khi thu vốn về để đảm bảo thu nhập cho đơn vị. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tổng hoà nhiều biện pháp trong đó công tác quản lý NVL có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp, sản phẩm của ngành xây dựng là những công trình, hạng mục có quy mô lớn, có kết cấu phức tạp mang những đặc trưng riêng của ngành xây dựng. Bởi vậy cần tập chung quản lý chặt chẽ vật liệu, công cụ dụng cụ ở tất cả các khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu….nhằm hạ thấp chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.Do đó công tác quản lý NVL một cách hợp lý, có kế hoạch ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng. Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây Dựng, trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, Công ty đang đứng trước một bài toán nan giải là làm sao để quản lý có hiệu quả nhất về vật liệu. Vì tiết kiệm chi phí sản xuất luôn được coi là chìa khoá mở cánh cửa của sự tăng trưởng và phát triển. Để đạt được mục tiêu này thì tất yếu các Doanh nghiệp phải quan tâm tới các yếu tố đầu vào của sản xuất đó là NVL. Chỉ cẩn một biến đổi rất nhỏ về chi phí vật liệu cũng là ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và lợi nhuận của Doanh nghiệp. Vấn đề khó khăn nhất ở đây là phải theo sát những biến động về vật liệu để làm thế nào quản lý và sử dụng hiệu quả nhất đồng thời tìm được phương hướng để đưa lý luận vào thực tế vừa chặt chẽ vừa linh hoạt nhưng cũng phù hợp với điều kiện riêng của Doanh nghiệp. Qua một thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn, em thấy được tầm quan trọng của vật liệu và những vấn đề chưa được hoàn thiện trong công tác quản lý nguyên vật liệu, Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung đề tài gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây dựnG. Phần ii Công tác quản lý nguyên vật liệu,công cụ - dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Bắc sơn. Phần III một số ý kiến giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty tnhh xây dựng bắc sơn. Phần I Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây dựng 1. khái quát về quản lý nguyên vật liệu - công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng. 1.1. Khái niệm về Nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ Nguyên vật liệu là đối tượng của lao động đã qua sự tác động của con người. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu được chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. Việc phân chia nguyên liệu thành vật liệu chính, vật liệu phụ không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lượng tiêu hao mà là sự tham gia của chúng vào cấu thành sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.Vật liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như mua ngoài, tự sản xuất…. Khác với vật liệu, công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. 1.2 Vai trò của Nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ trong doanh nghiệp XD Đối với bất kì một doanh nghiệp nào hoạt động trong ngành xây dựng thì không thể thiếu được tư liệu sản xuất. Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chi phí sản xuất cho ngành xây dựng gắn liền với việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc và thiết bị thi công và trong quá trình đó vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành lên sản phẩm công trình. Chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn từ 65%- 70% trong tổng giá trị công trình. Do vậy việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kịp thời hay không có ảnh hưởng to lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ còn cần quan tâm đến chất lượng, chất lượng các công trình phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của vật liệu mà chất lượng công trình là một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có uy tín và tồn tại trên thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay việc cung cấp vật liệu còn cần đảm bảo giá cả hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần nắm rõ những khái niệm cơ bản về nguyên vật liệu để từ đó có cơ sở đưa ra những biện pháp quản lý tốt hơn nguồn nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng. 1.3 Vị trí của vật liệu, công cụ - dụng cụ đối với quá trình xây dựng Trong quá trình thi công xây dựng công trình, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ từ đó có thể đánh giá những khoản chi phí chưa hợp lý, lãng phí hay tiết kiệm. Bởi vậy cần tập trung quản lý chặt chẽ vật liệu, công cụ dụng cụ ở tất cả các khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm hạ thấp chi phí sản xuất sản phẩm trong chừng mực nhất định, giảm mức tiêu hao vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất còn là cơ sở để tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Nói tóm lại, nguyên vật liệu- công cụ, dụng cụ có vị trí hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp, nếu thiếu nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ thì doanh nghiệp không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất vật chất nói chung và qúa trình thi công xây dựng nói riêng. 1.4 .Những yêu cầu đặt ra đối với việc quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp, sản phẩm của ngành xây dựng là những công trình, hạng mục công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp và thường cố định ở nơi sản xuất còn các điều kiện khác đều phải di chuyển theo địa điểm xây dựng. Từ đặc điểm riêng của ngành xây dựng làm cho công tác quản lý, sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ phức tạp vì chịu ảnh hưởng lớn của môi trường bên ngoài nên cần xây dựng định mức cho phù hợp với điều kiện thi công thực tế. Để làm tốt công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đòi hỏi chúng ta phải quản lý chặt chẽ ở mọi khâu từ thu mua, bảo quản tới khâu dự trữ và sử dụng. Nhà quản lý cần có quyết định đúng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao hàng, thời hạn cung cấp, phương tiện vận chuyển và nhất là về giá mua, cước phí vận chuyển, bốc dỡ cần phải dự toán những biến động về cung cầu và giá cả vật tư trên thị trường để đề ra biện pháp thích ứng. Đồng thời thông qua thanh toán kế toán vật liệu cần kiểm tra lại giá mua vật liệu, công cụ dụng cụ, các chi phí vận chuyển và tình hình thực hiện hợp đồng của người bán vật tư, người vận chuyển. Việc tổ chức tổ kho tàng, bến bãi thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ tránh hư hỏng, mất mát, hao hụt, đảm bảo an toàn cũng là một trong các yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ. Trong khâu dự trữ đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo cho quá trình thi công xây dựng được bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn do việc cung ứng vật tư không kịp thời hoặc gây ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức tiêu hao và dự toán chi phí có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp . Do vậy trong khâu sử dụng cẩn phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất vật liệu, công cụ dụng cụ đúng trong sản xuất kinh doanh. Định kỳ tiến hành việc phân tích tình hình sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ cũng là những khoản chi phí vật liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến tăng hoặc giảm chi phí vật liệu cho một đơn vị sản phẩm, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến, sử dụng tiết kiệm vật liệu, công cụ dụng cụ, tận dụng phế liệu. 2. phân loại,đánh giá Nguyên vật liệu - công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất vật liệu - công cụ dụng cụ, đặc biệt là trong ngành xây dựng cơ bản với nhiều chủng loại và nhiều mẫu mã phong phú.Có giá thành kinh tế và tính năng lý hoá học khác nhau. Để có thể quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toán chi tiết tới từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho kế hoạch quản trị,doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 2.1 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu Trước hết đối với vật liệu, căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò của chúng trong quá trình thi công xây dựng, căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp thì nguyên vật liệu được chia thành các loại sau: + Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp xây dựng, là cơ sở vật chất cấu thành lên thực thể chính của sản phẩm. Trong ngành xây dựng cơ bản còn phải phân biệt vật liệu xây dựng, vật kết cấu và thiết bị xây dựng. Các loại vật liệu này đều là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành lên sản phẩm của đơn vị xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng nhưng chúng có sự khác nhau. Vật liệu xây dựng là sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến được sử dụng trong đơn vị xây dựng để tạo lên sản phẩm như hạng mục công trình, công trình xây dựng như gạch, ngói, xi măng, sắt, thép. Vật kết cấu là những bộ phận của công trình xây dựng mà đơn vị xây dựng sản xuất hoặc mua của đơn vị khác để lắp vào sản phẩm xây dựng của đơn vị xây dựng sản xuất hoặc mua của đơn vị khác để lắp vào sản phẩm xây dựng của đơn vị mình như thiết bị vệ sinh, các thiết bị nội thất. Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm. Vật liệu phụ chỉ tác dụng phụ trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm: Làm tăng chất lượng vật liệu chính và sản phẩm, phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ thi công, cho nhu cầu công nghệ kỹ thuật bao gói sản phẩm. Trong ngành xây dựng cơ bản gồm: sơn, dầu, mỡ phục vụ cho quá trình sản xuất. + Nhiên liệu: Về thực thể là một loại vật liệu phụ, nhưng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong qúa trình thi công, kinh doanh tạo điều kiện cho qúa trình chế tạo sản phẩm có thể diễn ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, khí, rắn như: xăng, dầu, than củi, hơi đốt dùng để phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho các phương tiện máy móc, thiết bị hoạt động. + Phụ tùng thay thế: Là những loại vật tư, sản phẩm dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ sản xuất. + Thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản. + Phế liệu: Là các loại vật liệu loại ra trong quá trình thi công xây lắp như gỗ, sắt, thép vụn hoặc phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý tài sản cố định. Tuỳ thuộc vào yêu quản lý và công ty kế toán chi tiết của từng doanh nghiệp mà trong từng loại vật liệu nêu trên lại được chia thành từng nhóm, từng thứ một cách chi tiết hơn bằng cách lập sổ danh điểm vật liệu. 2.2 Phân loại và đánh giá công cụ,dụng cụ - Đối với công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp bao gồm các loại dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ quản lý, bảo hộ lao động, lán trại tạm thời để phục vụ công tác quản lý toàn bộ công cụ dụng cụ được chia thành: - Công cụ dụng cụ - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê 3. phương pháp xác định và đánh giá nguyên vật liệu,công cụ- dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng 3.1 Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá thực tế. - Giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho. Tuỳ theo nguồn nhập mà giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ được xác định như sau: +) Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài thì giá thực tế nhập kho: = + + - +) Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ do doanh nghiệp tự gia công chế biến: = + +) Đối với công cụ dụng cụ thuê ngoài gia công chế biến: = + + + Đối với trường hợp đơn vị khác góp vốn liên doanh bằng vật liệu, công cụ dụng cụ thì giá thực tế vật liệu công cụ dụng cụ nhận vốn góp liên doanh là giá do hội đồng liên doanh đánh giá và công nhận. + Đối với phế liệu, phế phẩm thu hồi được đánh giá theo giá ước tính. - Giá thực tê vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho. Vật liệu, công cụ dụng cụ được thu mua và nhập kho thường xuyên từ nhiều nguồn khác nhau, do đó giá thực tế của từng lần, đợt nhập kho không giống nhau. Khi xuất kho kế toán phải tính toán xác định được giá thực tế xuất kho cho từng đối tượng sử dụng khác nhau. Theo phương pháp tính giá thực tế xuất kho đã đăng ký áp dụng và phải đảm bảo tính nhất quán. Để tính giá trị thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho có thể áp dụng một trong các phương phap sau: + Phương pháp tính theo đơn giá thực tế bình quân tồn đầu kỳ: Theo phương pháp này giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho được tính trên cơ sở số liệu vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng và đơn giá bình quân vật liệu, công cụ dụng cụ tồn đầu kỳ. Giá thực tế xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá bình quân vật liệu, CCDC tồn đầu kỳ. = + Phương pháp tính theo đơn giá bình quân tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ: về cơ bản phương pháp này giống phương pháp trên nhưng đơn giá vật liệu được tính bình quân cho cả số tồn đầu kỳ nhập trong kỳ. Giá thực tế xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá bình quân Đơn giá bình quân = + Phương pháp tính theo giá thực tế: Phương pháp này thường được áp dụng đối với các loại vật liệu, công cụ dụng cụ có giá trị cao, các loại vật tư đặc chủng. Giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho được căn cứ vào đơn giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho theo từng lô, từng lần nhập và số lượng xuất kho theo từng lần. + Phương pháp tính theo giá thực tế nhập trước - xuất trước: Theo phương pháp này phải xác định được đơn giá nhập kho thực tế của từng lần nhập. Sau đó căn cứ vào số lượng xuất kho tính giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc và tính theo giá thực tế nhập trước đối với lượng xuất kho thuộc lần nhập trước. Số còn lại (tổng số xuất kho - số xuất thuộc lần nhận trước) được tính theo đơn giá thực tế các lần nhập sau. Như vậy giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ tồn cuối kỳ chính là giá thực tế của vật liệu nhập kho thuộc các lấn mua vào sau cùng. + Phương pháp tính theo giá thực tế nhập sau - xuất trước: Ta cũng phải xác định đơn giá thực tế của từng lần nhập nhưng khi xuất sẽ căn cứ vào số lượng xuất và đơn giá thực tế nhập kho lần cuối. Sau đó mới lần lượt đến các lần nhập trước để tính giá thực tế xuất kho. Như vậy giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ lại là giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ tính theo đơn giá của các lần nhập đầu kỳ. 3.2 Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá hạch toán. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, khối lượng, chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ nhiều, tình hình xuất diễn ra thường xuyên. Việc xác định giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ hàng ngày rất khó khăn. Giá hạch toán là loại giá ổn định được sử dụng thống nhất trong doanh nghiệp, trong thời gian dài có thể là giá kế hoạch của vật liệu, công cụ dụng cụ. Như vậy hàng ngày sử dụng giá hạch toán để ghi sổ chi tiết giá vật liệu, công cụ dụng cụ xuất. Cuối kỳ phải điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế để có số liệu ghi vào các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp và báo cáo kế toán. Việc điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế tiến hành như sau: Trước hết xây dựng hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của vật liệu, công cụ dụng cụ (H) H = Sau đó tính giá thực tế xuất kho, căn cứ vào giá hạch toán xuất kho và hệ số giá: Giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho = giá hạch toán xuất kho x hệ số giá Phần ii Công tác quản lý nguyên vật liệu,công cụ - dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Bắc sơn I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tnhh xây dựng bắc sơn 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tên đầy đủ của công ty : Công ty TNHH Xây dựng bắc sơn Trụ sở công ty: Văn phòng : số 3- Trần Xuân Soạn- Hai Bà Trưng- Hà Nội Điện thoại: 04.9713647 Fax: 04.9713647 Đại diện đơn vị: 1) Nguyễn Danh Tuấn: Kỹ sư xây dựng Chức vụ: Giám đốc. 2) Ngô Thế Phong: Giáo sư- Tiến sĩ Chức vụ: Phó Giám đốc 3) Lê Thị Yến Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn là một công ty TNHH có năng lực tài chính như sau: Vốn kinh doanh được xác nhận: Tổng số: 2.521.000.000 VNĐ Trong đó Vốn cố định: 211.000.000 VNĐ Vốn lưu động: 2.300.000.000 VNĐ Đăng kí tài khoản: số tài khoản 03001010011777 Tại ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Hà Nội Công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn là một công ty TNHH trực thuộc uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty được thành lập năm 1995 theo quyết định Số 22115/GB-UB cấp ngày 22/12/1995 của UBND thành phố Hà Nội cấp. Giấy đăng ký kinh doanh số 049820-UBKH Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/12/1995. Từ ngày 22 -12 - 1995 Công ty hoạt động với tên gọi Công ty TNHH Bắc Sơn có trụ sở giao dịch tại số 2 - 219 Ngã tư vọng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Với số vốn điều lệ là : 1.721.000.000 đồng Đến ngày 28 - 9 - 2000 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Xây Dựng Bắc Sơn .Trụ sở giao dịch chuyển đến số 3 phố Trần Xuân Soạn,phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng - HN Với số vốn điều lệ là : 2.521.000.000 Công ty TNHH Xây Dựng Bắc Sơn có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình và tâm huyết với nghề là các giáo sư, tiến sĩ các giảng viên của trường Đại học có uy tín và danh tiếng nên luôn giữ được chữ tín với các nhà đầu tư và khách hàng Mặc dù trong những năm vừa qua có những biến đổi đáng kể của ngành xây dựng và cùng với sự phát triển đi lên của xã hội, sự cạnh tranh trong cơ chế thị trường ngày càng quyết liệt, công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn đã hoạt động và trải qua nhiều biến đổi thăng trầm vươn lên để tự khẳng định mình và hoà nhập với nền kinh tế năng động không ngừng phát triển. Để đứng vững trên thị trường và tạo lập được uy tín của mình như hiện nay không thể không nói đến sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo Công ty và sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của các thành viên trong Công ty. Mới thành lập năm 1995, nhưng trong suốt 11 năm qua công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn đã tham gia xây dựng và hoàn thành bàn giao nhiều công trình trên khắp các tỉnh trong cả nước.Các công trình Công ty thi công đều đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đạt yêu cầu kĩ thuật, mỹ thuật được giao,được các chủ đầu tư đánh giá cao.Trong đó phải kể đến 1 số công trình quan trọng thuộc các cơ quan nhà nước. STT Tên Hợp Đồng Giá trị hợp đồng Năm hoàn thành 1 Thi công công trình thuộc công ty may Đức Giang 1.622.719.000 2000 2 Thi công nhà máy sản xuất thuộc công ty may Chiến Thắng 1.300.000.000 2001 3 Nâng cấp quốc lộ 2km 235+ 700 Huyện bắc Giang tỉnh Hà Giang 2.800.000.000 2003 4 Xây dựng các công trình thuộc Khách Sạn 5 sao Hòn Tre 1.500.000.000 2003 5 Thi công các công trình cho công ty FPT 1.300.000.000 2005 6 Thi công hệ thống công trình nội bộ trung tâm viễn thông khu vực 1 1.200.000.000 2005 7 Thi công cải tạo công trình cho ban tài chính quản trị TW 700.000.000 2005 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 1.2.1 Chức năng: - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật - Trang trí nội thất, ngoại thất - Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng - tư vấn xây dựng 1.2.2 Nhiệm vụ: Mục đích kinh doanh thực hiện theo đúng quy định thành lập của doanh nghiệp và kinh doanh các mặt hàng dịch vụ đã đăng ký cụ thể . Với tinh thần tự lực tự cường, với quyết tâm vươn lên để tồn tại và phát triển được là do sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của các phòng ban lãnh đạo trong công ty và sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ cán bộ công nhân viên nhằm mục đích xây dựng công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn có uy tín và thu được lợi nhuận cao , nhằm mục đích thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước như nộp thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước. Công ty phải bảo toàn và phát triển tốt số vốn đã được góp của các cổ đông vào công ty. Công ty phải tổ chức tốt quá trình quản lý lao động,bảo đảm an toàn trong lao động. Công ty phải có trách nghiệm thực hiện đúng hợp đồng đã kí kết: Thi công đúng quy trình, quy phạm của nhà nước,đảm bảo công trình đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật . Thực hiện bảo hành công trình theo quy định của nhà nước . Thực hiện và hoàn thành khối lượng công trình theo tiến độ đã đề ra II. cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 1/ Tổ chức bộ máy quản lý : Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bắc Sơn có bộ máy quản lý nhỏ gọn . Bộ máy quản lý được cụ thể hoá qua sơ đồ dưới đây. P. Kế toán Bộ phận Chăm sóc KH Đội XD Số 1 Giám đốc P.Giám đốc P.K Doanh P. Kĩ thuật Đội XD Số 2 Đội XD Số 3 Kế Toán Trưởng Thủ Quỹ Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: * Giám đốc: Giám đốc là người có quyền lực cao nhất trong công ty: Có quyền quyết định về công tác tổ chức nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản.Đưa ra các phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất-kinh doanh và chủ trương lớn của công ty.Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết của công ty, và các vấn đề về tổ chức điều hành để đảm bảo hiệu quả cao.Giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động kinh doanh và đời sống của toàn bộ công nhân viên , chỉ đạo chủ trương tổ chức , ký kết các hợp đồng chịu trách nhiêm về pháp lý .Đối với doanh nghiệp kinh doanh tổng hơp như trên thì nhiêm vụ quản lý và lãnh đạo càng trở nên khó khăn đòi hỏi giám đốc có chính sách và sách lược thât chu đáo cho từng bộ phận kinh doanh khác nhau. * Phó giám đốc công ty: Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc công ty về phần việc được phân công.Chịu trách nhiệm phối hợp, điều hoà kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc về tình hình hoạt động, tình hình sử dụng vốn, sổ sách kế toán và các chứng từ kinh tế có trách nhiệm nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho Giám đốc . *Phòng kĩ thuật: là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý công nhân , máy móc thiết bị . và tổ chức sản xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý công nhân. Đội I và đội II : là đội trực tiếp xây dựng phần thô của công trình thực hiện đầy đủ mọi quy định về bảo hộ an toàn lao động . Đội III : có nhiệm vụ hoàn thiện công trình như: sơn, bả,trang trí , hoàn thiện phần điện nước,trang trí nội thất….. Phòngkinh doanh: Tổ chức thực hiện quảng cáo , giới thiệu công ty mở rộng mạng lưới xây dựng , mở rộng thị trường . Tổ chức thực hiện điều tra thị trường , tham mưu giúp giám đốc điều chỉnh giá , chất lượng sản phẩm cho phù hợp với từng thị trường xây dựng * Bộ phận chăm sóc khách hàng: Có trách nhiệm tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn được những kiến trúc phù hợp *Bộ phận kế toán ; Bộ máy kế toán của công ty của công ty : được gọi là phòng tài chính kế toán , gồm 3 người.Gồm 1 kế toán trưởng và 1 kế toán viên, 1 thủ quỹ. Năng lực cán bộ: TT Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật theo nghề Số lượng Thâm niên trong nghề 1 Giáo sư , thạc sỹ 03 >15 2 Kỹ sư xây dựng 11 >15 3 Kiến trúc sư 05 >7 4 Kỹ sư điện nước 08 >10 5 Cử nhân kinh tế 04 >07 6 Trung Cấp 05 >10 7 Công nhân 255 <07 Cộng 291 III.Bộ Máy Sản Xuất Của Doanh Nghiệp Khâu đầu tiên tham gia là đấu thầu xây dựng ; công ty coi khâu này hết sức quan trọng vì nếu biết được thị yếu nhu cầu của khách hàng thì công ty mới có khả năng chúng thầu và được nhận các công trình xây dựng.Các kiến trúc sư có kinh nghiệm có trách nhiệm thu thập các thông tin hay yêu cầu từ khách hàng để hoàn thiện bản vẽ thiết kế. Sau khi trúng thầu, các hợp đồng xây dựng được kí kết thì bộ phận sản xuất bắt tay vào xây dựng ,thu mua NVL,bố trí mặt bằng xây dựng,và phân bổ công nhân hợp lý Trong quá trình thi công xây dựng ,cử người giám sát công trình xây dựng, có trách nhiệm thực hiện đúng các yêu cầu trong hợp đồng cũng như các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật trong bản thiết kế. Cuối cùng là nghiệm thu và bàn giao công trình. Sơ đồ sản xuất xây dựng Thiết kế và hoàn thiện bản vẽ Kí kết hợp đồng XD Chuẩn bị mặt bằng SX Tập hợp nhân công Tổ chức thi công Chuẩn bị nguyên vật liệu Bàn giao và nghiệm thu IV Thực trạng công tác quản lý của công ty TNHH Xây Dựng Bắc Sơn 1.1 Tình hình NVL tại công ty Là một doanh nghiệp xây dựng nên nguyên vật liệu có rất nhiều loại, đơn giản như cọc tre, gỗ, nứa... cho tới những nguyên vật liệu chỉ chuyên dùng trong ngành xây dựng như sắt , thép….. Tuy nhiên, tại công ty chưa phân loại nguyên vật liệu theo một tiêu thức nào ( như nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ...) Tại công ty TNHH xây dựng Bắc Sơn, NVL được sử dụng bao gồm nhiều chủng loại khác nhau, có tính năng công dụng khác nhau. Quá trình thu mua NVL, công ty thuờng tìm đến những bạn hàng tin cậy,có uy tín.Như xi măng mua của công ty xi măng Hoàng Thạch.Cát , sỏi mua tại bãi Sông Hồng…… Việc tổ chức tổ kho tàng, bến bãi công ty luôn thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, công cụ dụng.Kho tàng ,bến bãi có mái che, luông thông thoáng và đảm bảo an toàn phòng cháy. Trong khâu dự trữ doanh nghiệp đã xác định được mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo cho quá trình thi công xây dựng được bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn do việc cung ứng vật tư không kịp thời hoặc gây ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều Do vậy, tổ chức thu mua, xuất dùng và hạch toán chi ph í NVL luôn luôn phải gắn chặt với nhau. Do xác định được tầm quan trọng như vậy, công ty luôn chú trọng tới việc quản lý, sử dụng nguyên vật liệu từ khâu thu mua, vận chuyển cho tới khi đưa vào sử dụng và cả trong quá trình lưu thông.Công ty thường sử dụng bảng tổng hợp NVL theo từng quý để kiểm tra va theo dõi tình hình sử dụng NVL. bảng tổng hợp NVL trong quý 1 STT –Mã Tên NVL Số lưọng mua Số lượng sdụng Đơn vị Tồn kì trc 01 – XM Xi măng HT 516 612 Tấn 93 02 – CM Cát mịn 13.175 16.948 m3 9.663 03 – GL Gạch lát G-81 4.594.473 5 .865.120 Viên 923.907 04 – TV Thép vòng 949.572 860.691 kg 32.115 05 – CM Sỏi, đá 10.556 12.580 m3 8.937 06 – CT Gạch XD 12.595.472 20.848.223 Viên 1.572.012 07 – PG Phụ gia 1.387 1.425 kg 499 2/ Phân loại nguyên vật liệu. Trong các doanh nghiệp xây lắp nguyên vật liệu bao gồm nhiều loại, thứ, với nội dung kinh tế, công dụng, tính năng lý hoá và yêu cầu quản lý khác nhau. Vì vậy, để quản lý từng loại, thứ nguyên vật liệu phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu, vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm xây lắp như gạch, cát, sỏi, xi măng... Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể chính của sản phẩm, mà nó có thể kết hợp với nguyên liệu, vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài của sản phẩm... Nhiên liệu: gồm các loại ở thể lỏng, khí, rắn như xăng, dầu, than, củi, hơi đốt. Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết bộ phận dùng để thay thế sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải... Vật liệu và thiết bị xây dựng thiết bị cơ bản: Bao gồm các thiết bị như công cụ khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt các công trình xây dựng cơ bản. Phế liệu: là các vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm như gỗ, thép, sắt vụn hoặc phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý TSCĐ. STT TÊN NHãn hiệu qui cách nguyên liệu, vật liệu ĐƠN Vị ĐƠN GIá 1 Nguyên vật liệu chính 1.1 Sắt, hoa sắt Kg 1.2 Thép Kg 1.3 Cát mịn m3 1.4 Sỏi , đá m3 1.5 Xi măng Tấn 1.6 Gạch.gạch hoa Viên 1.7 Thiết bị vệ sinh 1.8 Thiết bị điện 2. Vật liệu phụ 2.1 Sơn, vôi Kg 3.1 Phụ gia Kg 3 Nhiên liệu 3.1 Xăng lít 3.2 Dỗu lít 3/ Phương pháp tính giá. Dựa trên kế hoạch cung ứng vật tư, phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh cần lấy báo giá vật tư, lập bảng dự trù mua NVL về nhập kho, sau đó cấp cho các đội thi công. Ngoài vật tư cấp phát từ công ty để phục vụ cho quá trình thi công, các đội có nhu cầu mua NVL sử dụng thì lập giấy tạm ứng kèm theo hợp đồng mua bán cung cấp vật tư hoặc giấy báo giá vật tư cho phòng kế toán. Phòng kế toán căn cứ vào dự toán thi công để kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của nội dung tạm ứng, sau đó chuyển tiền cho đơn vị bán hàng. Hiện nay, các Doanh Nghiệp chủ yếu sử dụng phương thức mua chuyển thẳng NVL tới chân công trình theo tiến độ thi công thực tế tại công trường trên cơ sở báo về của đội trưởng. Giá vật liệu sử dụng cho việc tính chi phí vật liệu trực tiếp của các công trình là giá thực tế của vật liệu. 3.1 Nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình: Đối với nguyên vật liệu do các đội thi công mua xuất thẳng cho công trình, giá nguyên vật liệu được tính như sau: Giá vật liệu xuất dùng sử dụng cho công trình = Giá mua theo hoá đơn + Chi phí thu mua vận chuyển 3.2 Giá thực tế nhập kho. Tuỳ theo từng nguồn nhập mà cấu thành giá thực tế nhập kho của nguyên vật liệu, cụ thể: a) Đối với nguyên vật liệu mua ngoài: dùng vào hoạt động xây lắp thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ = Trị giá mua ghi trên hoá đơn (không bao gồm thuế GTGT) + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Chi phí trực tiếp phát sinh trong khâu mua - Các khoản giảm giá và trị giá hàng mua trả lại b) Đối với nguyên vật liệu tự gia công chế biến. Trị giá thực tế của nguyên vật liệu gia côn._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc4054.doc