Công ty may Đức Giang (KT)

Lời nói đầu Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kế toán – là một môn khoa học cũng đã có sự thay đổi, phát triển không ngừng về mặt nội dung và phương pháp…để đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Trong những năm gần đây, việc Việt Nam chính thức được gia nhập tổ chức t

doc43 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 5379 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt tài liệu Công ty may Đức Giang (KT), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hương mại thế giới WTO đã mở ra rất nhiều cơ hội bao gồm cả thuận lợi, khó khăn và những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhận thức đúng đắn được điều này nên hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu. Kế toán tài chính là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán đó, nó cũng không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán quốc tế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ quan chức năng và nhà quản lý. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác kế toán, em đã đi tìm hiểu thực tế tại Tổng công ty Đức Giang và viết “ Báo cáo tổng hợp”. Nội dung của báo cáo gồm ba phần: PHẦN I : Tổng quan về Tổng công ty Đức Giang PHẦN II : Đặc điểm về tổ chức kế toán tại công ty PHẦN III: Đánh giá về tổ chức kinh doanh và tổ chức kế toán tại công ty. MỤC LỤC Phần I: Tổng quan về Tổng công ty Đức Giang……………………………3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty……………………….……..3 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty…………………………………………5 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty………………. … 6 1.4. Đặc điểm quy trình hoạt động của công ty………………………………...7 1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.. 12 1.6. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty……………… 16 Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty………………………. 18 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán……………………………………………... 18 2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty………………………... 22 2.3. Tổ chức một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty……………….. 25 Phần III: Đánh giá về tổ chức KD và tổ chức kế toán tại công ty……. 35 3.1. Đánh giá chung về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh… 35 3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả KD của công ty… 38 3.3. Đánh giá chung về tổ chức kế toán…………………………………… 39 PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG Tên gọi : Tổng công ty Đức Giang-CTCP Tên giao dịch quốc tế : DucGiang Corporation Tên viết tắt : DUGARCO Trụ sở giao dịch : số 59 phố Đức Giang-Gia Lâm-HN Điện thoại : 38.274244 / 38.773534 Fax : +84 48274619 / 8271896 Website : http:// www.mayducgiang.com.vn Cơ quan chủ quản : Tập đoàn dệt may-Bộ Công Nghiệp Ngân hàng giao dịch : Ngân hàng công thương khu vực Chương Dương 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tổng công ty Đức Giang được thành lập theo quyết định số 102/CNN-TCLĐ ngày 2-5-1989 trên cơ sở tổng kho vận I thuộc liên hiệp các Xí nghiệp may. Cơ sở vật chất ban đầu gồm có: 5 nhà kho cũ, 100 máy may công nghiệp của Liên Xô, đội xe vận tải với 7 đầu xe. Tổng số vốn ban đầu là 1,2tỷ đồng, lực lượng lao động gồm 27 công nhân coi kho và 20 cán bộ nhân viên dôi ra qua sắp xếp lại biên chế của liên hiệp Xí nghiệp may. Những ngày đầu thành lập công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu. Công ty vừa tuyển dụng, vừa đào tạo tay nghề cho công nhân, vừa phải liên hệ hàng hoá cho công nhân sản xuất. Qua thời gian tổ chức đào tạo, tuyển dụng công nhân tổ chức sản xuất sản phẩm đã đem lại kết quả. Bước đầu Bộ Công Nghiệp nhẹ xem xét có đủ điều kiện để ra quyết định thành lập Xí nghiệp. Ngày 23-2-1990, Bộ Công Nghiệp nhẹ ra quyết định chính thức thành lập “Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ May Đức Giang” với tổng mức vốn kinh doanh được giao là 1.265 triệu đồng, trong đó: -Vốn cố định : 975 triệu đồng -Vốn lưu động : 278 triệu đồng -Vốn khác : 12 triệu đồng Tháng 9 năm 1992,công ty đã được Bộ thương mại du lịch cho phép được xuất khẩu trực tiếp theo công văn số 260/TM-DL. Ngày 12-12-1992, Bộ công nghiệp ra quyết định 1247/CNN-TCLĐ đổi tên “Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ May Đức Giang” thành “Công ty may Đức Giang”. Và ngày 17/04/1993 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 108085 của Trọng tài kinh tế Hà Nội và được cấp giấy phép kinh doanh số 102146/GP của Bộ thương mại. Ngày 13-9-2005: Bộ trưởng Công nghiệp ký quyết định số 2882/QĐ-TCCB chuyển “công ty may Đức Giang” thành “Công ty cổ phần may Đức Giang”. Từ 1-1-2006: Công ty đã chính thức hoạt động theo qui chế công ty cổ phần trong đó phần vốn nhà nước chiếm 45% vốn điều lệ. Hiện nay, số CBCNV của công ty và các đơn vị liên doanh gần 8500 người, mỗi năm sản xuất khoảng 7 triệu áo sơ mi, 3 triệu áo jắc két và 1 triệu quần. Sản phẩm của công ty được xuất đi rất nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, để đáp ứng tầm quản lý vĩ mô với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của May Đức Giang. Hội đồng quản trị, lãnh đạo công ty cùng với sự thống nhất của các cổ đông quyết định thành lập “Tổng công ty Đức Giang” hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con. Sau gần hai thập kỉ phát triển, công ty đã được nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng và nhiều huân chương các loại. 1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Tổng công ty Đức Giang là một doanh nghiệp cổ phần trực thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), là một doanh nghiệp hạch toán độc lập có quyền xuất khẩu trực tiếp. 1.2.1 Chức năng chính của công ty Tổ chức thực hiện nhiều chính sách bán sản phẩm, vận chuyển hàng hoá, kết nối kênh phân phối tại các thị trường trong nước và ngoài nước… Chức năng dự trữ, bảo vệ, quản lý chất lượng hàng hoá nghiên cứu và phát triển mặt hàng mới. Thu thập và phân tích các thông tin, các hoạt động của thị trường để công ty đưa ra các quyết định điều chỉnh, bổ sung về việc hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó làm tăng lợi nhuận của công ty. Thực hiện hoạt động hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ chức năng pháp nhân trước pháp luật. 1.2.2 Nhiệm vụ của công ty Xây dựng và tổ chức các mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Nhà nước đề ra, sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề đã được đăng ký, đảm bảo hoạt động đúng mục đích thành lập doanh nghiệp như quy định ở phạm vi kinh doanh. Tuân thủ các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế tài chính, quản lý quá trình thực hiện sản xuất và phải thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng công ty đã ký kết với các bạn hàng. Quản lý và sử dụng các nguồn vốn tốt nhằm đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh có lãi. Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm của công ty để từ đó gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần trong và ngoài nước. Chịu sự kiểm tra và thanh tra của cơ quan Nhà nước, các tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường sinh thái, điều kiện làm việc an toàn cho công nhân, phòng cháy và các quy định có liên quan đến công ty. Là một công ty cổ phần nhưng may Đức Giang vẫn có nhiệm vụ phải gắn sự phát triển của mình với nhịp độ phát triển của nghành và của toàn xã hội. 1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 1.3.1 Ngành nghề kinh doanh + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng linh kiện nghành dệt may. + Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm công nghệ. + Kinh doanh vận tải đường bộ và đường thuỷ. + Dịch vụ xuất nhập khẩu. 1.3.2 Đặc điểm sản phẩm, thị trường, khách hàng Sau gần 20 năm phấn đấu và trưởng thành, công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về sản phẩm hàng may mặc và có một lịch sử sản xuất, kinh doanh lâu dài với tiềm năng phát triển rất lớn. Công ty đã có một thị trường và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội địa trải dài từ miền Bắc tới các tỉnh miền Nam và đặc biệt là trên thị trường quốc tế. Sản phẩm của công ty rất đa dạng và phong phú. Với hơn 100 sản phẩm hàng may mặc như áo jacket các loại, áo blu-dông, áo gió, áo măng tô, sơ mi nam nữ, quần, quần soóc, váy…Công ty đã phần nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế. Để khẳng định vị thế dẫn đầu của mình, công ty vẫn không ngừng quan tâm đến chính sách đa dạng hoá sản phẩm và mỗi năm đều đưa ra thị trường những sản phẩm mới, phục vụ thị hiếu khách hàng. Thị trường chính của công ty là Nhật Bản, Đức, EU, Hungary, Mỹ, Hồng Kông chiếm 85% sản lượng ( tương đương 6 triệu sản phẩm ) với những khách hàng chính là Esprit, Dana Buchman, Federated, Kolh’s, Port Authority, Junior Gallery...( Mỹ ); Seidensticker, Zara, P&C, Marcopolo, Kirsten...( Liên minh Châu Âu ); Sumikin Busan ( Nhật Bản )… 1.4 Đặc điểm quy trình hoạt động của công ty. 1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất Tổng công ty Đức Giang là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc theo quy trình công nghệ khép kín, các công đoạn sản xuất được thực hiện trọn vẹn trong một phân xưởng từ cắt may, là, đóng gói với số lượng lớn, được chế biến từ nguyên vật liệu chính là vải. Điều này ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất của công ty. Tổ chức sản xuất các loại hàng trong công ty là sản xuất phức tạp kiểu liên tục, loại hình sản xuất hàng loạt lớn, chu kỳ sản xuất ngắn. * Việc tổ chức sản xuất của công ty được bố trí như sau: Công ty có 6 xí nghiệp sản xuất chính trực thuộc (xí nghiệp may 1,may 2,may 4, may 6, may 8, may 9) phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm. Trong mỗi xí nghiệp lại có nhiều tổ: cắt, may, là… Ngoài ra, công ty còn có 3 xí nghiệp phụ trợ là các xí nghiệp: XN thêu, XN giặt, XN bao bì các tông và các công ty liên doanh trải dài từ miền Bắc đến miền Trung như: Công ty may xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Thành(2 cơ sở)-Bắc Ninh; Công ty TNHH may Hưng Nhân(2 cơ sở)-Thái Bình; Công ty may xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Thanh-Thanh Hoá… * Tổ chức sản xuất được thể hiện qua bảng sau: Bảng 1-1: Mô hình tổ chức sản xuất ở Tổng công ty Đức Giang Bộ phận sản xuất XN9 XN6 XN8 XN4 XN2 XN1 Các cụm Các cụm Các cụm Các cụm Các cụm Các cụm 1.4.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Tổng công ty Đức Giang chuyên sản xuất hàng may mặc, sản xuất thuộc dạng phức tạp, kiểu liên tiếp. Sản phẩm được sản xuất qua nhiều công đoạn kế tiếp nhau và tất cả đều đi qua các bước sau: Chuẩn bị sản xuấtà Cắtà Mayà Làà KCSàThành phẩmà Đóng góià Nhập kho. Riêng đối với mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật cần thêu hoặc giặt, mài thì trước khi may phải qua thêu và trước khi là thành phẩm phải qua công đoạn giặt. Ta có thể thấy quy trình sản xuất của công ty được tiến hành như sau: * Chuẩn bị sản xuất: Khi công ty nhận được đơn đặt hàng và nguyên liệu do bên đặt hàng cung cấp cùng với các tài liệu và thông số kỹ thuật, nhóm kỹ thuật công ty sẽ tiến hành mẫu đối (sản xuất thử). Sản phẩm chế thử sẽ được gửi cho bộ phận duyệt mẫu gồm các chuyên gia và bên đặt hàng kiểm tra (đối với gia công, nhận sản xuất theo đơn đặt hàng) và đóng góp ý kiến về sản phẩm làm thử. Sau khi sản phẩm làm thử được duyệt sẽ được đưa đến phân xưởng để làm mẫu cứng, các nhân viên phòng kỹ thuật sẽ giác mẫu sơ đồ trên máy sao cho nguyên liệu bỏ đi là nhỏ nhất. * Tổ cắt : sẽ nhận nguyên vật liệu từ quản đốc phân xưởng, tiến hành kiểm tra vải, sau đó trải vải, cắt theo mẫu gốc, viết số, phối kiện và đưa đến từng tổ may. * Tổ may: cũng được chuyên môn hoá bằng cách mỗi người may một bộ phận của sản phẩm như: may tay, may thân, may cổ, vào chun, vào khoá… Trong quá trình cắt may, mỗi thợ sẽ có một thợ cả đi kiểm tra về mặt kỹ thuật và một thợ thu hoá làm nhiệm vụ thu thành phẩm cuối dây chuyền sản xuất và chuyển sang cho tổ giặt là. * Tổ là: thực hiện giai đoạn cuối của quy trình công nghệ là là toàn bộ sản phẩm và được đưa đến bộ phận KCS của phân xưởng. * KCS: Sản phẩm đưa đến được kiểm tra lần cuối cùng, nếu đủ tiêu chuẩn chất lượng thì được chuyển vào kho hoàn thành. * Hoàn thành: Sản phẩm đủ tiêu chuẩn được đóng gói và nhập kho chờ xuất đi. Quy trình công nghệ may (theo đơn đặt hàng ) được khái quát qua sơ đồ sau: Bảng 1-2: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Tổng công ty Đức Giang Đơn đặt hàng Giao nhận Nguyên phụ liệu Sản xuất mấu đối ( chế thử) Giác mẫu Nhập kho Cắt bán thành phẩm Phối mẫu Đóng gói Duyệt mẫu và thông số kỹ thuật Xí nghiệp Tổ là tẩy KCS Thành phẩm Thu hoá sản phẩm Tổ may Tổ cắt ( Nguồn: Phòng KT-CN năm 2006 ) 1.4.2 Đặc điểm về máy móc thiết bị của công ty Công ty có hệ thống máy móc đầy đủ và đa dạng, phục vụ cho toàn bộ quá trình sản xuất, từ khâu thiết kế tới khâu tiêu thụ sản phẩm. Hệ thống máy móc thiết bị của công ty có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới nhưng chủ yếu là Nhật Bản và Trung Quốc…Công ty có nhiều loại máy móc hiện đại chiếm 58% trên tổng số máy móc toàn doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong quá trình may, công ty thường sử dụng loại may 1 kim.Tuy nhiên, từ năm 2005, công ty đã đầu tư thêm 200 máy may 2 kim với tổng giá trị lên tới gần 1tỷ đồng. Việc làm này đã giúp cho công ty sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng cao hơn và làm tăng doanh thu lên mức đáng kể. Tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, năm 2006, công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm 253 máy may 2 kim để phục vụ cho sản xuất, nâng tổng số máy may 2 kim của công ty lên 453 máy. Bảng 1-3: Danh mục máy móc thiết bị của công ty đến ngày 31-12-2008 STT Tên thiết bị Số lượng (chiếc) 01 Số dây chuyền may 144 02 Máy may 1 kim 4.701 03 Máy may 2 kim 453 04 Máy vắt sổ 325 05 Máy thùa khuyết 88 06 Máy đính cúc 104 07 Máy vẽ sơ đồ 12 08 Máy cắt 90 09 Hệ thống giặt mài 07 10 Thiết bị chuyên dùng khác 1.329 Nguồn: Phòng tổ chức sản xuất năm 2008 1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty Tổng công ty Đức Giang tổ chức quản lý theo phương pháp “trực tuyến chức năng”, kiểu tổ chức này rất phù hợp với tình hình hoạt động và phương hướng phát triển chung của toàn doanh nghiệp. Theo cơ cấu này, các CBCNV trong công ty gắn với chức năng nhiệm vụ của họ, chuyển các thông báo, chỉ đạo của cấp lãnh đạo cao nhất đến cho tất cả mọi nhân viên trong công ty. Tuy nhiên cách tổ chức này cũng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty. Bộ máy quản lý của công ty được khái quát qua sơ đồ sau: Bảng 1-4: Bộ máy quản lý Tổng công ty Đức Giang GĐ điều hành kỹ thuật GĐ điều hành TC&KD GĐ điều hành XNK GĐ điều hành sản xuất GĐ điều hành nội chính Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Ban kiểm soát Phòng cơ điện Phòng kỹ thuật công nghệ Phòng kinh doanh tổng hợp Phòng tài chính kế toán Phòng kinh doanh XNK Phòng kế hoạch vật tư Phòng đầu tư Phòng ISO Phòng tổng hợp Phòng đời sống Tổ chức lao động Đội bảo vệ PCCC Đội xe Trạm y tế 1.5.1 Ban kiểm soát: có chức năng kiểm soát tính hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.5.2 Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, đại diện cho đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề tiền lệ của công ty giữa hai kỳ đại hội. 1.5.3 Tổng giám đốc (kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty) là ông Hoàng Vệ Dũng. Là người đứng đầu đại diện cho nghĩa vụ và quyền lợi của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Các Giám đốc điều hành: + Giám đốc điều hành kỹ thuật: có chức năng tham mưu, phụ giúp và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về việc nghiên cứu mẫu hàng và các loại máy móc kỹ thuật trong công ty. + Giám đốc điều hành tài chính và kinh doanh: phụ trách về tình hình tài chính và kinh doanh của toàn công ty và phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc. + Giám đốc điều hành xuất nhập khẩu: quản lý và điều hành tất cả các công việc có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá trong toàn bộ công ty, tổ chức triển khai các nhiệm vụ XNK như tham gia kí kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài. + Giám đốc điều hành sản xuất: có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các kế hoạch, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. + Giám đốc điều hành nội chính: có chức năng sắp xếp các công việc của công ty, trực tiếp điều hành công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, chăm lo đời sống cho anh chị em nhân viên trong công ty. 1.5.5 Các phòng chức năng gồm: + Phòng cơ điện: phụ trách quản lý về điện tiêu dùng, điện sản xuất, và đồng thời quản lý tất cả máy móc sản xuất trong toàn công ty. + Phòng kỹ thuật công nghệ: xây dựng và quản lý các quy trình công nghệ, quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, xác định mức nguyên phụ liệu, kỹ thuật chất lượng sản phẩm và sản xuất mẫu chào hàng cho doanh nghiệp. + Phòng kinh doanh tổng hợp: có nhiệm vụ đề xuất các phương án kinh doanh, nghiên cứu về nhu cầu thị trường, tìm kiếm đơn đặt hàng cho công ty. Đồng thời quản lý các cửa hàng đại lý và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của may Đức Giang. + Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ thanh toán, quyết toán các hợp đồng, trả lương cho CBCNV, tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các kỳ báo cáo và theo dõi tài sản cũng như quản lý mọi mặt hoạt động của công ty. + Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: có nhiệm vụ theo dõi tình hình xuất nhập khẩu, duy trì và tìm kiếm bạn hàng, đối tác làm ăn mới, làm ổn định và gia tăng doanh thu cho công ty. + Phòng kế hoạch vật tư: có nhiệm vụ theo dõi, nắm chắc tình hình, thông tin về các nguyên vật liệu, khả năng đáp ứng của từng nhà thầu phụ theo định hướng sản phẩm để tránh tình trạng dư thừa hay thiếu hụt làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất toàn công ty. + Phòng đầu tư: có chức năng nghiên cứu thị trường, phối hợp cùng các phòng ban có liên quan, thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp. + Phòng ISO: có nhiệm vụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 (ISO 9001) và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO-14001. + Văn phòng tổng hợp: có chức năng văn thư và lưu trữ, tham mưu cho Giám đốc điều hành nội chính về tổ chức quản lý việc hành chính, y tế, bảo vệ, công tác phục vụ CBCNV công ty, phòng mẫu…để cho họ có một môi trường làm việc ngày một tốt hơn. + Phòng đời sống: Chuyên lo chăm sóc sức khoẻ, đời sống phục vụ việc ăn uống cho CBCNV trong thời gian làm việc tại công ty. Quản lý cây xanh, vệ sinh mặt bằng công ty. 1.6 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty Đức Giang Sau gần 20 năm thành lập, doanh nghiệp từ một xí nghiệp kinh doanh nhỏ bé với số vốn 1.265.000.000 VNĐ đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam với số vốn điều lệ lên tới 51.855.000.000 VNĐ (thặng dư vốn là 20 tỷ đồng). Tuy cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ đã lan rộng sang hầu hết các nước, mang tính toàn cầu và đang có xu thế ngày càng trầm trọng hơn, chuyển dần từ khủng hoảng tài chính sang khủng hoảng kinh tế khiến nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trên thế giới bị phá sản, các công nhân lao động bị sa thải nhiều thì tính đến hết tháng 12/2008, lao động tại trụ sở chính công ty hiện là 3.349 người (tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái), tiền lương bình quân khối sản xuất đạt 2.272.000đ/người/tháng. Chính sách hỗ trợ sinh hoạt cho CBCNV vẫn được duy trì thường xuyên như hỗ trợ thuê nhà, đi lại, ăn ca, nhà trẻ, tiếp tục giảm giờ làm việc...Doanh thu 6 tháng đầu năm 2008 của công ty là: GTSXCN : 124.300 triệu VNĐ DT : 287.612 triệu VNĐ XK : 16,4 triệu USD Năng suất lao động tăng so với cùng kỳ: May 2 – 20,1%; May 8 – 12,3%; May 9 – 5,4%; May 6 – 4,1%; May 4 – 3,4%…Doanh thu may mặc nội địa tăng trưởng mạnh-đạt 240% so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng tháng 12/2008, doanh thu tại Đức Giang đạt 704.949 USD (tăng 12%) và toàn bộ hệ thống Đức Giang đạt 1.712.000 USD (tăng 17%) so với tháng 12/2007. Có thể khái quát tình hình kết quả kinh doanh của công ty trong ba năm trở lại đây như sau: Bảng 1-5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ Năm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Nộp ngân sách Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2005 566,125,908,194 1,471,529,752 4,421,682,596 2006 684,475,219,634 1,845,187,709 9,143,262,949 2007 699,273,546,287 5,984,371,276 12,095,128,537 Nguồn: Báo cáo tài chính công ty Những con số trên đây giúp ta có thể nhận thấy Tổng công ty Đức Giang đang trên đà phát triển mạnh, chứng tỏ đường lối công ty đề ra là rất đúng đắn. Lợi nhuận hằng năm của công ty đều tăng hơn so với các năm trước (đặc biệt là trong tình trạng khủng hoảng tài chính như hiện nay). Điều này là do sự phối hợp chặt chẽ và mang tính xây dựng giữa các thành viên trong Ban giám đốc công ty, cho thấy công ty đã và đang tìm mọi biện pháp để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đưa Đức Giang đang trên đà phát triển ngày một vững mạnh hơn, tạo công ăn việc làm cho các lao động công ty, là chỗ dựa vững chắc cho toàn bộ anh chị em CBCNV, thực hiện triệt để phương châm của công ty đã đề ra: “nỗ lực vượt qua khủng hoảng và thành công”. PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.1 Tổ chức bộ máy kế toán Một điều xuất phát từ thực tế là hạch toán kế toán có vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty. Do vây, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, trước tiên cần phải xây dựng được bộ máy kế toán tốt và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Nhận thức rõ được điều đó, Tổng công ty Đức Giang đã dựa vào đặc điểm hoạt động kinh tế của mình để xây dựng bộ máy kế toán tập trung, phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. Phòng kế toán công ty là nơi thực hiện toàn bộ công tác kế toán, từ khâu đầu tiên đến khâu kết thúc như thu nhận, xử lý và luân chuyển chứng từ…Ngoài ra, trong công ty còn có các nhân viên hạch toán riêng có nhiệm vụ xử lý sơ bộ chứng từ phát sinh hàng ngày tại các xí nghiệp thành viên, các phân xưởng và định kỳ gửi về phòng kế toán trung tâm của công ty. Ta có thể khái quát sơ đồ bộ máy kế toán như sau: Sơ đồ 2-1: Bộ máy kế toán tại công ty Đức Giang Kế toán trưởng (trưởng phòng) Kế toán tổng hợp (phó phòng) Kế toán tiền lương và BHXH Kế toán công nợ phải trả Kế toán TSCĐ & CCDC Kế toán tiền vay Kế toán TGNH Kế toán tiền mặt Kế toán thành phẩm Kế toán tập hợp chi phí và tính GT Kế toán NVL Kế toán DT và các khoản phải thu Kế toán sản phẩm nội địa Thủ quỹ Phòng tài chính kế toán của công ty có 15 người, mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau, đứng đầu là kế toán trưởng (trưởng phòng) có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đề xuất với tổng giám đốc các biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ của số liệu kế toán. - Phó phòng (kiêm kế toán tổng hợp): có nhiệm vụ căn cứ vào số liệu của các phần hành kế toán khác do các kế toán viên cung cấp để vào sổ tổng hợp cân đối, theo dõi các tài khoản liên quan và lập báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước. - Kế toán tiền mặt: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán có liên quan đến tiền mặt của công ty. - Kế toán tiền gửi ngân hàng: có nhiệm vụ theo dõi và ghi chép đầy đủ tất cả các nghiệp vụ có liên quan đến TGNH như tính liên tục của GBN, GBC… - Kế toán tiền vay: có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ có liên quan đến tiền vay của công ty. - Kế toán TSCĐ và CCDC: theo dõi toàn bộ tình hình biến động tăng giảm TSCĐ ở công ty, phân bổ kịp thời và chính xác giá trị hao mòn của TSCĐ. Lên kế hoạch thực hiện đúng lịch trình bảo dưỡng, sửa chữa từng loại máy móc theo qui định công ty. - Kế toán công nợ phải trả: có nhiệm vụ theo dõi công nợ theo từng đối tượng khách hàng. Theo dõi công nợ theo hợp đồng,hạn thanh toán, bù trừ công nợ giữa các đối tượng công nợ với nhau… - Kế toán lương và BHXH: ghi sổ chi tiết theo dõi tiền lương và các khoản trích của công nhân viên để ghi vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh. - Kế toán nguyên vật liệu (2 người): theo dõi tình hình nhập,xuất,tồn nguyên vật liêu,hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Cuối tháng tổng hợp về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương,bảng tổng hợp vật liệu xuất dùng…và các nhật ký chứng từ có liên quan để phản ánh vào sổ tập hợp chi phí sản xuất (chi tiết cho từng xí nghiệp) để phân bổ chi phí sản xuất và tính ra giá thành cho từng mặt hàng cụ thể. - Kế toán thành phẩm: có nhiệm vụ quản lý danh mục thành phẩm,theo dõi giá cả số lượng các mặt hàng được lưu trữ trong nhiều kho và tự động tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền mà công ty đã lựa chọn. - Kế toán sản phẩm nội địa: quản lý về tất cả các mặt hàng may mặc tiêu thụ trong nội địa. Hằng ngày kế toán có nhiệm vụ vào các sổ chi tiết, lên bảng cân đối Nhập-Xuất-Tồn, và thường xuyên so sánh, kiểm tra số lượng hàng tồn thực tế tại kho, các đại lý với trên sổ sách. - Kế toán doanh thu và các khoản phải thu: có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ có liên quan đến doanh thu,các khoản phải thu của công ty. Theo dõi tình hình nợ đến hạn phải thu của từng khách hàng hay tiền tạm ứng cho CNV thừa chưa thanh toán…để từ đó phối hợp với kế toán lương tìm ra biện pháp thích hợp. - Thủ quỹ (được bố trí ở một phòng riêng biệt): chỉ có trách nhiệm thu, chi tiền mặt cho toàn bộ hoạt động của công ty, ghi sổ quỹ hàng ngày những nghiệp vụ phát sinh và cuối ngày đối chiếu sổ sách với kế toán tiền mặt ở phòng kế toán. Phải đảm bảo tính khớp đúng giữa các sổ sách và số tiền còn tồn trong két công ty. 2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty - Chế độ kế toán: Công ty thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và các thông tư hướng dẫn sửa đổi,bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ tài chính. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán:VNĐ - Nguyên tắc kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:theo tỷ giá hạch toán của ngân hàng Ngoại thương. - Niên độ kế toán: + Niên độ kế toán:được bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. + Kỳ kế toán: hằng quý - Phương pháp kế toán TSCĐ: + Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo giá trị còn lại + Phương pháp khấu hao TSCĐ mà công ty đang áp dụng: theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Khấu hao trích theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 do Bộ tài chính ban hành. - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: doanh thu của công ty được ghi nhận khi viết hoá đơn, xuất hàng cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán, không phụ thuộc vào khách hàng đã thanh toán hay chưa thanh toán. - Phương pháp tính và nộp thuế: công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: + Nguyên tắc đánh giá: theo giá thực tế. + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: bình quân gia quyền. + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. + Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối niên độ kế toán. - Lập dự phòng phải thu khó đòi: trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cuối niên độ kế toán. - Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: với đặc điểm bộ máy kế toán của mình,công ty đã thực hiện hình thức kế toán Nhật ký chứng từ. Hình thức này có ưu điểm là giảm nhẹ bớt khối lượng ghi sổ, số liệu thường xuyên được tiến hành đối chiếu, kịp thời cung cấp số liệu cho việc tổng hợp theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính, lập báo cáo kế toán. Hệ thống sổ sách của công ty cũng được doanh nghiệp mở theo quy định. Bao gồm: + Sổ Nhật ký-chứng từ + Sổ cái các tài khoản + Bảng kê chứng từ + Các bảng phân bổ + Thẻ kế toán chi tiết Hiện nay công ty đang sử dụng phần mềm kế toán trên máy theo hình thức Nhật ký- Chứng từ Sơ đồ 2-2: Trình tự hạch toán trên máy theo hình thức Nhật ký-Chứng từ. Chứng từ gốc Máy vi tính Mã đối tượng KT Nội dung nghiệp vụ Ghi thẳng vào các sổ chi tiết, tài khoản liên quan, … Tổng hợp số liệu ghi vào bảng kê chứng từ tài khoản, sổ cái tài khoản, bảng tổng hợp, … Máy tự động kết chuyển dư Nợ, dư Có của tài khoản bị kết chuyển sang tài khoản được kết chuyển phản ánh trên mẫu có sẵn và in ra, mẫu báo cáo, sổ, bảng cần thiết. Bút toán kết chuyển Quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký-Chứng từ Tổ chức hệ thống Báo cáo kế toán: Công ty hiện đang sử dụng cả 4 loại báo cáo, bao gồm: Tên báo cáo Kỳ lập nộp báo cáo Nơi gửi báo cáo Bảng cân đối kế toán Hằng quý Cơ quan Thuế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hằng quý Cơ quan Thuế Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Hằng quý Cơ quan Thuế Thuyết minh báo cáo tài chính Hằng quý Cơ quan Thuế 2.3 Tổ chức một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty 2.3.1 Phần hành kế toán Nguyên vật liệu 2.3.1.1 Đặc điểm chung Tổng công ty Đức Giang là một doanh nghiệp may mặc có quy mô hoạt động lớn, chính vì vậy nên nguyên vật liệu của công ty cũng bao gồm rất nhiều loại. Để quản lý được tốt từng loại, tránh xảy ra tình trạng nhầm lẫn hay thất thoát nên công ty đã phân nguyên vật liệu thành hai loại chủ yếu: là nguyên vật liệu chính và phụ liệu. Nguyên vật liệu chính bao gồm có vải ngoài, vải lót…Phụ liệu gồm có các loại chỉ, cúc, chun, giấy chống ẩm…Mỗi loại cũng có một chế độ bảo quản nghiêm ngặt riêng, thực hiện đúng theo quy định của công ty đề ra như: sắp xếp vật tư, hàng hoá, phương tiện trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại, có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện cho công việc kiểm tra. Kế toán công ty tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân gia quyền. 2.3.1.2 Chứng từ sử dụng: Phiếu nhập kho,phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT… 2.3.1.3 Hệ thống sổ sử dụng: Sổ kế toán chi tiết: bao gồm thẻ kho, sổ chi tiết vật liệu, bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn. Sổ kế toán tổng hợp: sổ cái tài khoản 152,153… Tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2-3: Hạch toán nguyên vật liệu Bảng phân bổ vật liệu Bảng kê 4,5,6 Sổ chi tiết vật liệu NKCT số 7 Báo cáo tài chính Sổ cái TK 152,153 Ghi chú : Nhập dữ liệu hàng ngày : Đối chiếu : Ví dụ về phần hành NVL: quy trình ghi sổ của công ty diễn ra như sa._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5835.doc
Tài liệu liên quan