Đề thi cuối học kỳ I - Môn: Cad / Cam – CNC

Số hiệu BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 16-17 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: CAD/ CAM – CNC KHOA CƠ KHÍ MÁY Mã môn học: CACC320260_01 BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY Đề số/ Mã đề: 02. Đề thi có 2 trang Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu Câu 1: Lập trình gia công trên máy phay CNC chi tiết cho như hình vẽ. (6 điểm) Yêu cầu: 1: Lập phiếu công nghệ (0.5 đ) 2: Dùng chương trình con phay biên dạng ngoài (2.5 đ) 3: Dùng chương trình con phay

pdf2 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối học kỳ I - Môn: Cad / Cam – CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hốc hình chữ nhật (1.5 đ) 4: Dùng chương trình con phay hốc tròn (1.5 đ) (Ghi chú câu 1: Chuẩn W theo hình vẽ) Số hiệu BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang 2 Câu 2: (4 điểm) Lập trình gia công trên máy tiện CNC chi tiết cho như hình vẽ. Yêu cầu: 1: Lập phiếu công nghệ (0.5 đ) 2: Vạt mặt (0.5 đ) 3: Tiện thô biên dạng (1.5 đ) 4: Tiện tinh biên dạng (0.5 đ) 5: Tiện rãnh (0.5 đ) 6: Tiện ren (0.5 đ) Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [G1.3] Trình bày được cách xác định phương, chiều các trục trên máy phay, máy tiện CNC Câu 1, Câu 2 [G2.2] Trình bày được cấu trúc của một chương trình NC Giải thích được các tập lệnh G,M cơ bản để lập trình gia công chi tiết và đọc hiểu được các code lệnh có sẵn Câu 1, Câu 2 [G4.4] Lập trình gia công được những chi tiết điển hình cuả công nghệ CNC dựa vào các tập lệnh G,M Câu 1, Câu 2 Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Thông qua bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_cuoi_hoc_ky_i_mon_cad_cam_cnc.pdf