Đề thi cuối kỳ học kỳ 1 - Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Đề: 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ MÁY BỘ MÔN CNCTM ------------------------- ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy Mã môn học: FMMT330825 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Hình 1 Câu 1: (3 điểm) Để gia công lỗ không suốt có đường kính d trên mặt trụ có đường kính DdD theo phương pháp tự động đạt kích thước, ta có thể định vị chi tiết trên khối V d

docx4 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ 1 - Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Đề: 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài với góc α và then bằng, kẹp chặt bằng lực W như Hình 1. Vẽ hệ tọa độ và kể số bậc tự do đã được khống chế theo Hình 1. Hãy kể tên số bậc tự do lần lượt bị khống chế do khối V dài và then gây ra. Tính sai số chuẩn của kích thước K và M. Câu 2: (1,5 điểm) Hãy cho biết thế nào là siêu định vị? Trường hợp định vị nào theo các Hình 2a, 2b và 2c là siêu định vị? Giải thích tại sao. Hình 3 Hình 2c Hình 2b Hình 2a Câu 3: (2 điểm) Trong cấu tạo của mũi khoan Hình 3, hãy xác định rõ các thông số sau: mặt trước, mặt sau, lưỡi cắt chính, lưỡi cắt phụ, lưỡi cắt ngang, góc nghiêng chính, cạnh viền, rãnh xoắn. Câu 4: (1,5 điểm) Vẽ hình, thiết lập công thức thể hiện mối quan hệ giữa thông số hình học của dụng cụ cắt đến chiều cao nhấp nhô của bề mặt sau gia công khi tiện trụ ngoài trong trường hợp bán kính mũi dao r ≠ 0. Từ công thức trên, muốn nâng cao độ bóng bề mặt chi tiết gia công ta phải làm như thế nào ? Câu 5: (2 điểm) Khi tiện vạt mặt đầu bằng dao tiện có góc sau thiết kế là at , trong trường hợp gá dao không đúng với mũi dao cao hơn tâm chi tiết một khoảng h, khi cắt tới đường kính DB thì dao không thể cắt được nữa. Vẽ hình và giải thích hiện tượng trên. Áp dụng: Cho h = 1.5 mm, at = 80. Tính DB. Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [G2.3]: Trình bày được chuẩn trong công nghệ gia công cơ và tính được sai số chuẩn [G2.4]: Vận dụng được nguyên tắc định vị 6 điểm trong không gian vào gá đặt gia công cơ khí Câu 1, 2 [G1.4]: Phân tích được kết cấu, thông số hình học của dụng cụ cắt và thông số hình học tiết diện phoi cắt để qua đó phân tích được sự ảnh hưởng của chúng đến quá trình cắt. Câu 3, 5 [G1.5]: Đánh giá được ảnh hưởng của các thông số hình học của dao và chế độ cắt đến độ nhấp nhô bề mặt. Câu 4 Ngày tháng năm 2016 Thông qua bộ môn ĐÁP ÁN Câu 1: (3 điểm) Câu a: 0,5 Tịnh tiến: X, Z Quay: X, Y, Z Câu b: 0,5 Khối V dài: Tịnh tiến: X, Z. Quay: X, Z Then: Quay: Y (Nếu coi như rãnh then là không suốt chiều dài thì hạn chế hết 6 btd và khi đó rãnh then hạn chế quay quanh Y và tịnh tiến Y: Vẫn có điểm cả 2 câu a, b) Tính sai số chuẩn cho kt K: Ta có: a – X1 – X2 – K = 0 K = a-X1-X2 0,5 Với: X1 = OJ – ON = OI + IJ - ON Chuỗi: 0,5 X2 = ON Thế vào ta được: K = a- OI - IJ + ON – ON = a – IJ – OI Mà a và IJ là hằng số. 0,5 Vậy 0,5 Tính sai số chuẩn cho kt M: vì gốc kích thước của M là tâm của khối trụ và không đổi (do gá trên khối V). 0,5 Câu 2: (1,5 điểm) 0,5 Siêu định vị là trường hợp một bậc tự do bị khống chế nhiều lần (khống chế trùng bậc tự do). Hình 2a và 2c là siêu định vị. 0,25 Giải thích: SV chỉ cần chỉ ra có một btd nào đó bị khống chế trùng là được. 0,25 Hình 2a: Khống chế trùng bậc tịnh tiến (bậc nào thì phải có hệ tọa độ) Hình 2c: Khống chế trùng bậc quay (bậc nào thì phải có hệ tọa độ) Câu 3: (2 điểm) Xác định đúng một yếu tố: 0,25 điểm Câu 4: (1,5 điểm) = Rz Mũi dao có bán kính r ¹ 0: H = AC = OA – OC = r – OC = r - r. cosθ C/m:0,25 = r. ( 1 - cosθ) = r. 2 sin2θ/2. Trong đó: sinθ = S/2r. q » S/2r. sin2q/2 » S2/16r2. 0,25 0,5 Suy ra: Từ công thức trên, để nâng cao độ bóng thì giảm Rz bằng cách: 0,5 – Giảm lượng chạy dao S – Tăng bán kính mũi dao r (Cả S và r đều có giới hạn) 0,5 Câu 5: (2 điểm) 0,5 Vẽ hình: Giải thích: Khi gá dao cao tâm để xén mặt đầu thì góc sau chính khi gá ag sẽ giảm đi một lượng m so với góc sau chính thiết kế at: ag = at - m Mà sinm = h/R nên khi dao càng đi vào tâm thì R càng giảm do đó m càng tăng. Khi dao chạm tới đường kính DB thì ag = 0 làm cho cả mặt sau chính tỳ vào mặt đang gia công nên dao không cắt được nữa. 0,5 Tính DB: Dao không cắt được khi ag = 0 hay at = m = 80 0,5 Hay

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxde_thi_cuoi_ky_hoc_ky_1_mon_co_so_cong_nghe_che_tao_may_de_1.docx