Đề thi cuối kỳ học kỳ I - Môn: Vẽ kỹ thuật

Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang: 1/1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY ------------------------- ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 Môn: VẼ KỸ THUẬT Mã môn học: EDDG220120 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 01 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu. Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [CĐR 1.2]: Có kiến thức

pdf1 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ I - Môn: Vẽ kỹ thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
về phép chiếu, phương pháp các hình chiếu vuông góc sử dụng trong vẽ kỹ thuật. Câu 1, 2, 3 [CĐR 2.1]: Biết cách lập bản vẽ biểu diễn vật thể và trình bày bản vẽ theo đúng qui định Câu 1, 2, 3 [CĐR 2.3]: Ghi chỉ dẫn kỹ thuật cho bản vẽ cơ khí. Câu 4 Ngày 04 tháng 01 năm 2016 Thông qua bộ môn Từ hai hình vẽ đã cho, thực hiện vẽ: 1. Hình cắt đứng 2. Hình chiếu bằng 3. Hình chiếu cạnh 4. Ghi kích thước Thang điểm: - Hình cắt đứng (3 điểm) - Hình chiếu bằng (1 điểm) - Hình chiếu cạnh (3 điểm) - Ghi kích thước (1 điểm) - Đường nét (1 điểm) - Trình bày (1 điểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_cuoi_ky_hoc_ky_i_mon_ve_ky_thuat.pdf