Đề thi kết thúc - Môn nghề: Hàn

SỞ LĐTB&XH TỈNH HÀ GIANG TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT - GDTX BẮC QUANG ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN Nghề: Hàn Lớp: HÀN_ KVI-01 Hình thức: Thực hành Môn: Thực hành hàn hồ quang tay nâng cao Thời gian làm bài: 3 giờ ĐỀ SỐ: 01 Anh ( Chị) hãy hoàn thành sản phẩm hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 4G bằng máy hàn hồ quang tay - Bản vẽ kèm theo.(10 điểm) Thời gian: 180 phút (kể cả thời gian chuẩn bị) Yêu cầu kỹ thuật: - Kim loại mối hàn bám đều hai cạnh - Mối hàn đúng kích thước, không bị khuyết

doc3 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi kết thúc - Môn nghề: Hàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tật Ghi chú: - Thí sinh không được (không được) sử dụng tài liệu khi làm bài - Giám thị không giải thích gì thêm. Hết Ngàytháng.năm 2019 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN Phạm Thị Thảo GIÁO VIÊN BỘ MÔN Đỗ Văn Đạo SỞ LĐTB&XH TỈNH HÀ GIANG ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC MÔN TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT - GDTX BẮC QUANG Nghề: Hàn Lớp Hàn_KVI-01 Môn: Thực hành hàn hồ quang tay nâng cao TT NỘI DUNG ĐIỂM CHUẨN I Chất lượng sản phẩm: 6,0 điểm 1 Mối hàn đảm bảo độ sâu ngấu. 2.5 điểm 2 Mối hàn đúng kích thước: bề rộng b, chiều cao h của mối hàn. 1,0 điểm 3 Mối hàn không bị khuyết tật (cháy cạnh, chảy xệ, lẫn xỉ). 1,5 điểm 4 Kết cấu hàn biến dạng trong phạm vi cho phép. 1,0 điểm II Thao tác kỹ thuật: 2,0 điểm 1 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, hàn hồ quang tay. 0,5 điểm 2 Vận hành thành thạo thiết bị hàn hồ quang tay. 0,5 điểm 3 Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật liệu hàn hồ quang tay. 0,5 điểm 4 Chọn đúng chế độ hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 4G. 0,5 điểm III Năng suất (thời gian): 1,0 điểm 1 Hoàn thành sản phẩm không được vượt quá thời gian cho phép 5 phút. 0,5 điểm 2 Thời gian chuẩn bị và gá đính không vượt quá 5 phút. 0,5 điểm IV An toàn: 1,0 điểm 1 Đầy đủ bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, giày, mũ găng tay da,) 0,5 điểm 2 Tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh sạch sẽ 0,5 điểm Điểm tổng cộng: 10 điểm Ngày.tháng..năm 2019 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN PhạmThị Thảo GIÁO VIÊN BỘ MÔN Đỗ Văn Đạo SỞ LĐTB&XH TỈNH HÀ GIANG PHIẾU CHẤM BÀI THỰC HÀNH TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT - GDTX BẮC QUANG Nghề: HÀN Lớp: HÀN _KVI-01 Môn: Thực hành hàn hồ quang tay nâng cao Bài thi hết môn đề số: 01 Họ và tên HS:SBD TT NỘI DUNG MỨC ĐIỂM TỐI ĐA MỨC ĐIỂM CHẤM I Chất lượng sản phẩm: 6,0 điểm 1 Mối hàn đảm bảo độ sâu ngấu. 2.5 điểm 2 Mối hàn đúng kích thước: bề rộng ,chiều cao của mối hàn. 1,0 điểm 3 Mối hàn không bị khuyết tật (cháy cạnh, chảy xệ, lẫn xỉ). 1,5 điểm 4 Kết cấu hàn biến dạng trong phạm vi cho phép. 1,0 điểm II Thao tác kỹ thuật: 2,0 điểm 1 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang tay. 0,5 điểm 2 Vận hành thành thạo thiết bị hàn hồ quang tay 0,5 điểm 3 Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật liệu theo yêu cầu bài thi. 0,5 điểm 4 Chọn đúng chế độ hàn giáp mối ở vị trí 4G. 0,5 điểm III Năng suất (thời gian): 1,0 điểm 1 Hoàn thành sản phẩm không được vượt quá thời gian cho phép 5 phút. 0,5 điểm 2 Thời gian chuẩn bị và gá đính không vượt quá 10 phút. 0,5 điểm IV An toàn: 1,0 điểm 1 Đầy đủ bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, giày, găng tay da,) 0,5 điểm 2 Tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh sạch sẽ 0,5 điểm Điểm tổng cộng: 10 điểm Ngày.tháng..năm 2019 TỔNG SỐ ĐIỂM THỰC HIỆN: GIÁO VIÊN CHẤM 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde_thi_ket_thuc_mon_nghe_han.doc