Giáo trình Công trình Thủy nâng cao - Chương 4: Đập bê tông trọng lực

1TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - BM KTTNN PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Email: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1: Thấm qua cơng trình. Chương 2: Áp lực khe rỗng. Chương 3: ðập vật liệu địa phương. Chương 3a: Mơ phỏng Monte Carlo áp dụng trong đánh giá ổn định mái dốc. Chương 4: ðập bê tơng trọng lực Chương 4a: ðập bê tơng đầm lăng (RCC) CơNG TRìNH THủY NâNG CAO PGS. Dr. Nguy?n T

pdf6 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Công trình Thủy nâng cao - Chương 4: Đập bê tông trọng lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h?ng NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 4b: Bài tốn toả nhiệt 3D. Chương 5: Phân tích ứng suất trong đập bê tơng khi xảy ra động đất. Chương 6: ðường hầm thủy cơng - Giếng điều áp. Chương 7: ðường ống áp lực – Nước va trong đường ống. CơNG TRìNH THủY NâNG CAO PGS. Dr. Nguy?n Th?ng NỘI DUNG THỰC HÀNH 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính nước va trong đường ống áp lực WaterHammer_BK. 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính khuếch tán nhiệt 3D trong bê tơng thủy cơng. 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm mơ phỏng Monte Carlo ứng dụng trong tính ổn định mái dốc đập vật liệu địa phương. CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Thủy công – Tập 1. Trường ĐHXD. T/g. Nguyễn Xuân Đặng. 2. Cơ học đất – Trường ĐHTL. 3. Phần mềm SIGMA. 4. Phần mềm SLOPE. 5. Phần mềm SEEP. 6. Phần mềm Crystal Ball. Tài liệu download tại địa chỉ Web: Web: CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO ỨNG SUẤT TRONG ĐẬP BÊ TÔNG Công trình vừa được xây xong File: betong_1.gsz CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống 2CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống { CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống SỐ LIỆU CHUẨN BỊ TỪ EXCEL & DÙNG TOTAL COMMANDER ĐỂ COPY VÀO CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống 3CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống Vòng Mohr ỨNG SUẤT TRONG ĐẬP BÊ TÔNG (có hành lang) Công trình vừa được xây xong File: betong_2.gsz Chú ý: Để tạo hành lang ta có thể định nghĩa loại “vật liệu ảo” & khi vẽ REGION, không tạo lưới !!! CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống 4CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống Vật liệu “ảo” !!! CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống Hành lang được tạo bằng “vật liệu giả” N03 CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống Nền Đập Hành lang MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống 5CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống Xem Mohr ỨNG SUẤT TRONG ĐẬP BÊ TÔNG Hồ chứa có MNDBT=40m File: betong_3.gsz CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực { PGS. Dr. Nguyễn Thống Cột nước tổng H 6MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống HẾT CHƯƠNG 4 CÔNG TRÌNH THỦY NÂNG CAO Chương 4: Đập bê tông trọng lực PGS. Dr. Nguyễn Thống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_cong_trinh_thuy_nang_cao_chuong_4_dap_be_tong_tro.pdf
Tài liệu liên quan