Giáo trình Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

10/5/20 129 6.3 NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 385 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 386 CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT VÀ THOÁT NƯỚC NGẦM 7.1 CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐƯỜNG  Nước trên mặt:  Chảy trên mặt đường làm mòn dần mặt đường gây xói lở ta-luy đường.  Nước mặt ngấm vào đất làm tăng trọng lượng của bản thân nền đường. Lực ma sát và kết dính giảm  cường độ nền đường giảm theo.  Nước ngầm:  Chảy trong lòng đất hay

pdf10 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chảy dưới thân nền đường hoặc trong ta-luy nền đào gây xói lở nền đường tạo thành những hang động.  Vì các nguyên nhân trên nên nền đường dễ bị phá hoại do nước gây ra. Nước là kẻ thù của công trình đường. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 387 10/5/20 130 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.1 Độ dốc ngang của mặt đường và lề đường:  Độ dốc ngang của mặt đường dốc từ tim phần xe chạy về phía lề đường. Độ dốc ngang phụ thuộc vào loại mặt đường. Mặt đường càng ít bằng phẳng thì độ dốc ngang phải thiết kế càng lớn để đảm bảo nước không bị đọng thường xuyên trên mặt đường, ngấm vào mặt đường, lớp móng và nền đất.  Độ dốc ngang của lề đường thường làm dốc hơn độ dốc ngang của mặt đường khoảng từ 1 – 2%. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 388 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 389 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 390 Hình 7.1: Các loại rãnh thoát nước – Thùng Đấu 10/5/20 131 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 391 Hình 7.2: Các loại rãnh thoát nước – Rãnh Biên và Rãnh Đỉnh 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 392 Hình 7.3: Rãnh đỉnh trên nền đào 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 393 Hình 7.4: Rãnh đỉnh trên nền đắp 10/5/20 132 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 394 Rãnh dọc 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 395 Rãnh dọc Rãnh đỉnh 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 396 10/5/20 133 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 397 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước Ở những sườn núi có độ dốc lớn, để đảm bảo cầu, cống và nền đường không bị xói lở do dòng nước, người ta thường làm dốc nước hoặc bậc nước có giếng tiêu năng.  Bậc nước có giếng tiêu năng thường dùng khi rãnh, kênh rất dốc. Bậc nước thường có tiết diện hình chữ nhật, làm bằng bê tông, đá xây, 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 398 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 399 Rãnh đỉnh Rãnh dọc Dốc nước 10/5/20 134 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 400 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 401 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 402 10/5/20 135 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 403 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 404 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 405 10/5/20 136 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 406 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 407 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 408 10/5/20 137 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 409 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 410 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM  Nước ngầm là phần nước nằm dưới đất và dưới tác dụng của trọng lực chảy theo dốc của các lớp đất không thấm nước.  Tác dụng của rãnh ngầm là hạ thấp mức nước ngầm.  Tùy theo vị trí và tác dụng của rãnh ngầm có thể phân loại chúng như sau:  Rãnh ngầm làm dưới đáy rãnh dọc hay dưới nền đường để hạ thấp mức nước ngầm dưới phần xe chạy.  Rãnh ngầm đặt sau ta luy nền đường đào để làm cho ta luy khô ráo và ngăn chặn không cho nước ngầm từ mái dốc đường đào đổ ra mặt đường.  Rãnh ngầm đặt sau tường chắn đất, mố cầu.  Rãnh ngầm thoát nước dưới các lớp áo đường (rãnh xương cá). 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 411 10/5/20 138 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM  Hệ thống rãnh xương cá: Thường dùng để thoát nước từ tầng cát đệm, khi lượng nước thấm ra không lớn và chủ yếu để thoát nước thấm từ trên xuống qua mặt đường. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 412 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM  Rãnh thoát nước ngầm có thể cấu tạo theo kiểu hở hoặc kín. Rãnh loại hở chỉ dùng khi mực nước ngầm cao. Khi mực nước ngầm nằm sâu, nếu dùng loại rãnh hở thì rãnh phải làm rất sâu, vì vậy thường dùng dạng kín. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 413 Mặt đường MóngNền Khu vực tác dụng Mép đường Bó vỉa Mép cỏ thấp hơn 25~50mm Đất đắp trên đỉnh rãnh Đất trồng cây VĐKT Đá dăm, sỏi Ống lọc, thoát nước (nếu có) Đất nền 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 414

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_duong_o_to_chuong_7_thiet_ke_he_thong_th.pdf
Tài liệu liên quan