Giáo trình Thủy năng-Thủy điện - Chương 9: Nhà máy Thủy điện - Nguyễn Thống

11 PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘMÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Email: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu Web: //www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ Tél (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Chương 1 : Tổng quan. Chương 2 : Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác Chương 3 : Các phương pháp khai

pdf5 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thủy năng-Thủy điện - Chương 9: Nhà máy Thủy điện - Nguyễn Thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thác năng lượng nước. Chương 4 : ðiều tiết hồ chứa thuỷ điện. Chương 5 : ðập dâng & cơng trình tháo lũ. Chương 6 : Cơng trình lấy nước và dẫn nước. Chương 7 : Tháp (giếng) điều áp. Chương 8 : ðường ống áp lực & hiện tượng nước va. Chương 9 : Nhà máy Thuỷ điện. PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Nhà máy trong thân đập Van hạ lưu Van thượng lưu Hành lang kiểm tra PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Buồng xoắn Máy phát Trục nối máy phát & tuabin MÁY PHÁT KIỂU TREO 2PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Tuabin Francise Máy phát trên giá đở PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Máy phát Tuabin PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Capsul bao máy phát điện Cánh tuabin PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy 3PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy CÁC KÍCH THƯỚC & CAO TRÌNH CHỦ YẾU CỦA NM Ki4ch thươ4c chiê5u dài đoạn tổ máy (vuơng gĩc dịng chảy đến). Ki4ch thươ4c chiê5u ngang đoạn tổ máy (song song dịng chảy đến). Các cao trình phần dươ4i nươ4c. PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Chiều dài NM: Số lượng và kích thước tổ máy Gian lắp máy (đầu hồi) Hành lang đi lại Các thiết bị phụ trợ (nếu cĩ) PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Chiều rộng NM: Kích thước 1 tổ máy Khơng gian vận chuyển (máy phát, tuabin) Hành lang đi lại Các thiết bị phụ trợ (nếu cĩ) PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Chiều cao gian máy: Kích thước tổ máy hoặc tổ hợp cấu kiện bất lợi cần di chuyển. Khơng gian vận chuyển (máy phát, tuabin) Cần cẩu Các thiết bị phụ trợ (nếu cĩ) PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Cao trình đặt tuabin (xem sau): Mức nước hạ lưu (loại đường dẫn nước sau NM, lưu lượng qua NM, mực nước thiên nhiên nơi nước ra khỏi NM đổ vào). Hiện tượng khí thực Loại tuabin 4PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Cao trình đặt tua bin PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Tuabin gáo (Pelton): Cao trình đặt tuabin CAO HƠN mức nước hạ lưu. Tia nước tác dụng lên tuabin luơn xảy ra trong mơi trường khơng khí (áp suất khí trời) !! Chưa tận dụng hết cột nước địa hình. PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy [ ] CP_khong_chanke_thiet_MNHLtuabin H−∇=∇ [ ] ⇒CP_khong_chanH Cột nước chân khơngcho phép của loại tuabin Xét trường hợp áp suất NHỎ HƠN áp suất khí trời pat Áp suất (cột nước) chân khơng = pat – ptuyệt đối PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy CAO TRÌNH SÀN GIAN MÁY (đặt máy phát điện, xem sau) Cao hơn mực nước lũ thiết kế & kiểm tra (một độ cao an tồn từ 0,5 1m) PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy P S. . uyễn Thống Cao trình sàn gian máy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy CAO TRÌNH CẦU TRỤC (xem sau) Phụ thuộc vào phương án cẩu (lắp đặt, sửa chữa) các thiết bị máy phát, tuabin Kích thước tuabin, máy phát, trục nối tuabin máy phát. Loại cầu trục 5PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy Máy phát Tuabin Cao trình cầu trục PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy KIỂM TRA ỔN ðỊNH NHÀ MÁY (Với các tổ hợp lực theo quy phạm) Ổn định lật Ổn định trượt Ổn định đẩy nổi PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy KIỂM TRA ỔN ðỊNH NHÀ MÁY Tổ hợp mực nước (ngầm, lũ) Các loại lực tác dụng Trường hợp: đang thi cơng, chưa cĩ thiết bị, thiết bị đã lắp đặt, PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy KIỂM TRA ỨNG SUẤT NỀN Nếu cần (nền KHƠNG phải đá) PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.0 : Nhà máy XEM TIẾP Ch. 9.1 P S. . uyễn Thống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfgiao_trinh_thuy_nang_thuy_dien_chuong_9_nha_may_thuy_dien_ng.pdf
Tài liệu liên quan