Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT

Tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT: ... Ebook Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT

doc28 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Đất nước ta đang trong quá trình chuyển hoá sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế định hướng XHCN. Đó là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình chuyển đổi, mỗi doanh nghiệp muốn thực hiện tốt mục tiêu của hạch toán kinh tế là sản xuất kinh doanh có lãi. Để tồn tại và phát triển các nhà kinh doanh cần giải quyết hµng loạt các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và quản lý kinh doanh. Trong những vấn đề đó luôn nổi bật hai vấn đề một cách thống nhất là sản xuất và tiêu thụ. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toán bán hµng và xác định kết quả bán hµng đã trở thành một công cụ quản lý quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước. Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, với sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán doanh nghiệp của công ty cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Ts. Phạm Ngọc Quyết, em đã hoàn thành Báo cáo thực tập của mình với đề tài : “ Kế toán bán hµng và xác định kết quả bán hµng tại Công ty FPT”. Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần chính sau : Phần I : Tổng quan về Công ty FPT Phần II : Thực trạng công tác kế toán bán hµng tại Công ty FPT Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty FPT. PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT I. Khái quát chung về Công ty FPT 1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty FPT Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT là công ty TNHH một thành viên được thành lập theo Quyết định số 13-2005/FPT/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 010400187 ngày 13 tháng 04 năm 2005. Tên công ty: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT Tên giao dịch Quốc tế : THE INFORMATION SYSTEM COMPANY LIMITED Tên viết tắt: FPT – IS COM.,LTD Vốn điều lệ: 145,000,000,000 đồng Việt Nam Tên chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Website: 2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT-IS) là công ty tích hợp hệ thống và là nhà cung cấp giải pháp số 1 Việt nam trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và cung cấp các giải pháp cho các hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực công nghệ như: Công nghệ mạng Hệ thống máy chủ Hệ thống lưu trữ Bảo mật hệ thống Giải pháp trung tâm dự phòng và phục hồi sau thảm hoạ Giải pháp cho toà nhà thông minh Dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống Sản phẩm và giải pháp ứng dụng cho ngành ngân hàng Giải pháp kế hoạch nguồn lực – ERP Hệ thông tin địa lý – GIS Phát triển các phần mềm ứng dụng Mua bán, cung cấp, cho thuê các sản phẩm, dịch vụ tin học, viễn thông 3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2006 – 2007) Qua các chỉ tiêu kinh tế tài chính trên ta thấy tình hình tài chính của công ty năm 2006 – 2007 nhìn chung là khá tốt. Lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp tăng 69,68% tương ứng với số tuyệt đối tăng 44.389,984trđ. Có được kết quả này là do doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tăng thể hiện hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp đã ứng đúng nhu cầu, chất lượng đảm bảo nên được thị trường chấp nhận. Mặt khác nhờ quản lý công tác mua hàng nên giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng chậm hơn doanh thu thuần bán hàng và ung cấp dịch vụ của doanh nghiệp (trong khi doanh thu thuần tăng 21,98% thì giá vốn hàng bán chỉ tăng 16,57%). Bên cạnh doanh nghiệp đã kiểm soát tốt công tác bán hàng nên các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 22,39%. II - Cơ cấu tổ chức của công ty FPT Cơ cấu và chức năng bộ máy quản lý của công ty Để phù hợp với sự phát triển và lớn mạnh của mình, nhằm không ngừng hoàn thiện để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng và chuyên sâu của khách hàng, Công ty Hệ thống Thông tin FPT được tổ chức theo hướng năng động về kinh doanh, chuyên môn hóa về công nghệ, giải pháp và dịch vụ theo mô hình sau: ` BAN GIÁM ĐỐC TT HTTT số 1 TT HTTT số 2 TT HTTT số 3 TT HTTT số 4 TT HTTT số 11 TT HTTT số 12 TT HTTT số 13 TT HTTT số 9 Tổng hợp Kế hoạch Kinh doanh Tài chính Khối kinh doanh Khối Công nghệ Khối đảm bảo Bộ phận kinh doanh Bộ phận công nghệ Bộ phận kỹ thuật Phần mềm ứng dụng Công nghệ hệ thống, mạng, giám sát... Dịch vụ bảo hành Tư vấn giải pháp GIS & ERP SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT Trong đó: Ban giám đốc là người có quyền lực cao nhất, quyết định về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm với Công ty và nhà nước Khối Kinh doanh: có trách nhiệm tổ chức các hoạt động từ khảo sát thi trường, quảng cáo lập kế hoạch và tìm kiếm các hợp đồng cho toàn công ty. Do quy mô và đặc điểm của hoạt động kinh doanh của công ty mà chia thành nhiều trung tâm khác nhau như: Trung tâm hệ thống thông tin ngân hàng (FIS Bank), Trung tâm Hệ thống tin Tài chính, An ninh, Giáo dục và đào tạo (FIS FSE), Trung tâm hệ thống thông tin doanh nghiệp (FIS – ENT), Trung tâm phát triển thương Mại Toàn cầu – (FIS GLOBAL),… M ỗi trung tâm lại phân ra từng bộ phận: Bộ phận kinh doanh Bộ phận công nghệ Bộ phận kĩ thuật Khối công nghệ có trách nhiệm phối hợp, tư vấn và trợ giúp cho khối kinh doanh như về các giải pháp kĩ thuật lớn mang tính chất tổng thể bên cạnh đó còn chịu trách nhiệm bảo hành cho các hợp đồng với khách hàng,.. 2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ bộ máy kế toán của công ty Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, trình độ quản lý của cán bộ, nhân viên kế toán trong công ty, công ty đã chọn hình thức tổ chức kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Kế toán trưởng Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp, kế toán lương, các khoản trích theo lương và thuế Kế toán thanh toán nội bộ và các khoản công nợ phải thu Kế toán kho Kế toán ngân hàng và thanh toán với nước ngoài Kế toán mua hàng và các khoản phải trả Kế toán vốn bằng tiền và tạm ứng với công nhân viên Kế toán TSCĐ, CCDC Kế toán bán hàng Thủ quỹ Trong đó: Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tình hình hoạch toán kế toán và tình hình tài chính của công ty. Và là người có nhiệm vụ tổ chức thực hiện bộ máy kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính toàn công ty, chỉ đạo và hướng dẫn các kế toán viên hoàn thành tốt các phần hành kế toán được giao. Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng đôn đốc và kiểm soát các kế toán viên, phụ trách công tác thống kê của công ty. Kế toán mua hàng và các khoản phải trả: Thực hiện công tác theo dõi tình hình mua hàng và các khoản phải trả người bán. Kế toán ngân hàng và thanh toán với nước ngoài: Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến giao dịch ngân hàng và các khoản thanh toán với nước ngoài. Kế toán bán hàng: Thực hiện việc theo dõi và kiểm soát tình hình bán hàng và theo dõi việc triển khai theo hợp đồng đã kí với khách hàng. Kế toán thanh toán nội bộ và các khoản phải thu: Thực hiện việc thanh toán, đối trừ công nợ với tập đoàn FPT và theo dõi, kiểm soát tình hình thanh toán các khoản công nợ của khách hàng. Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ: Thực hiện việc đầu tư mua sắm, tình hình trích khấu hao, phân bổ khấu hao cho các bộ phận và đối tượng sử dụng. Theo dõi tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ, lập bảng phân bổ công cụ. Kế toán kho: Thực hiện việc kiểm soát tình hình nhập xuất tồn hàng hóa trong kho đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa trong kho. Kế toán vốn bằng tiền và tạm ứng với công nhân viên: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản thu chi bằng tiền mặt; kiểm tra và đôn đốc việc tạm ứng và hoàn tạm ứng của cán bộ công nhân viên Thủ quỹ: Thực hiện việc thu chi các khoản tiền mặt có chứng từ hợp lý và lập bảng thu chi tiền mặt. 3. Công tác kế toán tại công ty Công ty có đặc điểm kinh doanh đa dạng,quy mô kinh doanh lớn,có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên dã lựa chọn hình thức Chứng từ ghi sổ. Hình thức tổ chức công tác kế toán: Theo hình thức tập trung Là một công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ do vậy việc áp dụng phần mềm kế toán vào trong công ty là một việc tất yếu đã giảm bớt khối lượng công việc kế toán, nâng cao hiệu quả trong công việc và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hiện nay công ty áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. Kỳ kế toán của công ty bẳt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO – first in first out) Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được trích theo phương pháp đường thẳng. Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Phần II : THùC TR¹NG C¤NG T¸C KÕ TO¸N B¸N HµNG Vµ X¸C §ÞNH KÕT QU¶ B¸N HµNG T¹I C¤NG TY FPT Các phương thức bán hµng của công ty Phương thức bán hµng và phương thức thanh toán tại Công ty FPT Các phương thức bán hµng của công ty FPT Đối với khâu bán buôn công ty thường áp dụng phương thức bán giao hµng trực tiếp: theo phương thức này khách hµng sẽ nhận hµng trực tiếp. Người nhận hµng sau khi ký vào các chứng từ bán hµng của doanh nghiệp thì hµng hoá chuyển quyền sở hữu , doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu bán hµng. Đối với khâu bán lẻ công ty áp dụng phương thức bán hµng thu tiền trực tiếp: nhân viên bán hµng trực tiếp giao hµng và thu tiền của khách hµng. Cuối ngày nhân viên bán hµng lập báo cáo bán hµng và giấy nộp tiền để làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán. Doanh thu bán hµng được tính trên cơ sở hµng bán ra. Các phương thức thanh toán tại công ty FPT Thanh toán qua ngân hµng: Theo phương thức này có các hình thức thanh toán như: thanh toán bằng Sec, bằng thư tín dụng, thanh toán bù trừ, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi,…Ngân hµng đóng vai trò trung gian giữa doanh nghiệp với khách hàng, làm nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của doanh nghiệp và ngược lại. Phương thức này áp dụng chủ yếu đối với hình thức bán giao hµng trực tiếp. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: Người mua nhận hµng từ doanh nghiệp bằng tiền mặt hoặc sự đồng ý của doanh nghiệp thì bên mua sẽ ghi nhận Nợ để thanh toán sau Phương pháp xác định giá vốn hµng bán. Theo phương pháp này, hµng hoá nào nhập trước thì được xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hµng xuất. Công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) VD : Tại công ty có vật liệu tồn kho đầu tháng 2 với số lượng là 1000m sợi dây quang, đơn giá 25 (1.000đ) 15/01 : Xuất 600m 17/01 : Thu mua nhập kho 1.600m, giá mua ghi trên hoá đơn 44.000 (trong đó thuế VAT 4.000). Chi phí vận chuyển, bốc dỡ chi bằng tiền mặt 3.600. 19/01 : Xuất tiếp 500m để công nhân lắp đường dây Như vậy, kế toán tính giá vốn thực tế hµng xuất kho như sau: Ngày 15: 600 x 25 = 15.000 Ngày 19 : 400 x 25 + 100 x 25,225 =12.522,5 Tổng giá trị xuất dïng trong kú : 27.522,5 Kế toán bán hµng và xác định kết quả bán hµng tại công ty FPT Kế toán bán hµng tại công ty FPT Doanh thu bán hµng Theo phương thức giao hµng trực tiếp: Ngày 08/10/2007 công ty giao hµng cho công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ELCOM có tổng giá thanh toán 478.307.500đ trong đó thuế GTGT 10%, bán hµng chưa thu tiền. Khách hµng nhận hµng sau khi ký vào hoá đơn bán hµng của công ty thì hµng hoá chuyển quyền sở hữu, công ty ghi nhận doanh thu bán hµng. Kế toán lập 3 liên hoá đơn GTGT: Liên 1 lưu sổ gốc Liên 2 giao khách hµng Liên 3 giữ làm chứng từ hạch toán Dựa vào hoá đơn GTGT số 0016 ngày 08/10/2007(xem biểu số 2), hợp đồng mua, vào bảng kê hoá đơn bán hµng, sổ chi tiết doanh thu bán hµng tháng 10 (xem biểu số 3) kÕ to¸n h¹ch to¸n sæ nh­ sau : Nî TK 1310000000 : 478.307.500 (Sæ chi tiÕt (SCT) TK 1310000000 : C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ELCOM – Sè ph¶i thu: 434.825.000) Có TK 5111000000 : 434.825.000 Có TK 3331000000 : 43.482.500 Ngày 30/10/2007 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ELCOM thanh toán tiền hµng cho công ty căn cứ vào giấy báo có (xem biểu số 7) Kế toán hạch toán: Nợ TK 1121000000: 400.000.000 Có TK 1310000000: 400.000.000 (SCT 1310000000- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ELCOM) kÕ toán ghi sổ chi tiết 1310000000 (xem biểu số 6) Phương thức bán lẻ tại cửa hµng: Trong kỳ không phát sinh Tổng hợp doanh thu tháng 10, 11, 12 (xem biểu số 3, 4, 5), kế toán: Nợ TK 1310000000: 43.944.429.221 Có TK 5111000000: 39.949.481.110 Có TK 3331000000: 3.994.948.111 Các khoản giảm trừ doanh thu: Trong kỳ không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu Kế toán trị giá vốn hµng bán : Theo hoá đơn GTGT 0016 ngày 08/10/2007 công ty xuất bán phần mềm Main Control cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ELCOM với giá vốn: 436.895.000đ (xem biểu số 8) kế toán hạch toán: Nợ TK 6321000000: 436.895.000đ Có TK 1550000000: 436.895.000đ Cuối tháng 12/2007 kế toán tổng hợp giá vốn hµng bán theo sổ cái TK 6321000000(xem biểu số 9) kế toán ghi: Nợ TK 6321000000: 7.406.633.895 Có TK 1550000000: 44.449.706 Cã TK 1560000000: 7.362.184.189 Kế toán chi phí bán hµng : Cuối tháng 12 tính tiền cước vận chuyển hµng, căn cứ vào phiếu chi (xem biểu số 10) kế toán ghi: Nợ TK 6411120000: 296.450 Có TK 3340000000: 296.450 Chi phí bán hµng liên quan tới việc phục vụ quá trình tiêu thụ hµng hoá, vật tư phát sinh trong kỳ ghi vào bảng kê chi phí bán hµng (xem biểu số 11), sổ Chứng từ ghi sổ, vào sổ cái tài khoản 6411120000. Cuối tháng 12/2007(xem biểu số 12) kế toán hạch toán: Nợ TK 6411120000: 28.411.870 Có TK 1110000000: 22.531.852 Có TK 1360000000: 3.860.350 Có TK 3310000000: 2.019.668 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : Các chi phí quản lý phát sinh trong kỳ ghi vào sổ (xem biểu số 13), sổ Chứng từ ghi sổ và sổ cái tài khoản 6421030000 cuối tháng 12/2007(xem biểu số 14) kế toán hạch toán : Nợ TK 6421030000: 743.375.369 Có TK 1111000000: 135.200.341 Có TK 1121000000: 2.114.117 Có TK 1360000000: 16.092.720 Có TK 1420000000: 129.954.829 Có TK 2140000000: 89.382.451 Có TK 3340000000: 270.101.842 Có TK 3310000000: 835.000 Có TK 3350000000: 11.718.000 Có TK 3380000000: 78.107.900 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản thu lãi tiền gửi ngân hµng. Căn cứ vào giấy báo có trả lãi tiền gửi ngân hµng trong tháng 10, 11, 12/2007 là: 3.507.138, kế toán ghi: Nợ TK 1120000000: 3.507.138 Có TK 5150000000: 3.507.138 Kế toán chi phí hoạt động tài chính Kế toán chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi cho hoạt động tài chính: chi phí vay vốn, lãi tiền vay phải trả. Căn cứ vào giấy báo nợ thu lãi tiền vay của ngân hµng cuối tháng 12/2007 kế toán hạch toán theo sổ cái tài khoản 6351020000(xem biểu số 15) : Nợ TK 6351020000: 3.578.643 Có TK 1120000000: 1.138.077 Có TK 3310000000: 2.440.466 Kế toán thu nhập khác Thu nhập khác của công ty từ các nguồn: thanh lý vật liệu thừa, các khoản khác. Năm 2007 công ty có các khoản thu nhập được hạch toán: Nợ TK 1110000000: 157.437.322 Có TK 7110000000: 157.437.322 Kế toán chi phí khác Chi phí khác bao gồm: chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các khoản chi phí khác. Năm 2007 công ty có các khoản chi phí khác được hạch toán: Nợ TK 8110000000: 645.544.782 Có TK 1110000000: 645.544.782 Kế toán xác định kết quả bán hµng tại công ty FPT Sau khi doanh thu bán hµng đã trừ các khoản làm giảm trừ doanh thu, kế toán kết chuyển doanh thu thuần của hµng hoá vật tư đã tiêu thụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác sang sổ xác định kết quả kinh doanh, từ đó vào sổ cái tài khoản 9110000000 đồng thời tập hợp giá vốn hµng bán, chi phí bán hµng, chi phí quản lý, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác kết chuyển sang sổ xác định kết quả kinh doanh, vào sổ cái tài khoản 9110000000 Kết chuyển giá vốn hµng hoá, vật tư Nợ TK 9110000000: 1.583.978.947.053 Có TK 6321000000: 1.583.978.947.053 2.2 Kết chuyển chi phí bán hµng Nợ TK 9110000000: 72.583.847.615 Có TK 6411120000: 72.583.847.615 2.3 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 9110000000: 46.480.822.149 Có TK 6421030000: 46.480.822.149 2.4 KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Nợ TK 9110000000: 36.577.551.470 Có TK 6351020000: 36.577.551.470 2.5 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng Nợ TK 5111000000: 1.856.320.420.949 Có TK 9110000000: 1.856.320.420.949 2.6 KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Nợ TK 5151000000: 2.329.497.996 Có TK 9110000000: 2.329.497.996 2.7 Thu nhập khác Nợ TK 7110000000: 6.699.554.659 Có TK 9110000000: 6.699.554.659 2.8 Chi phí khác Nợ TK 8110000000: 136.495.838 Có TK 9110000000: 136.495.838 2.9 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định, nó được thể hiện bằng tiền lãi hay lỗ. Kết quả kinh doanh = Doanh thu thuần + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN - Chi phí tài chính - Chi phí khác Năm 2007 kết chuyển chi phí, doanh thu sang TK 9110000000 “Xác định kết quả kinh doanh”. Sau khi tính toán: Kết quả kinh doanh năm 2007 là: (doanh nghiệp kinh doanh có lãi) + 180.747.772.071 Kết chuyển lãi : Nợ TK 9110000000: 180.747.772.071 Có TK 4210000000: 180.747.772.071 Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty FPT Đánh giá chung về công tác kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty FPT Ưu điểm Qua quá trình nghiên cứu tình hình hoạt động công tác kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, nhìn chung công tác hạch toán kế toán đã cung cấp được những thông tin cần thiết, phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kế toán đã ghi chép đầy đủ thông tin xuất bán, thanh toán tiền hµng, các khoản chi phí, giá vốn hµng bán, phản ánh chính xác doanh thu tiêu thụ nhằm xác định đúng đắn kết quả tiêu thụ và tạo điều kiện cho việc mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới và thực hiện chúng và đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Về bộ máy kế toán: Với việc tổ chức kế toán theo mô hình tập trung, phòng kế toán có 15 người, mỗi người đảm nhiệm một phần việc chuyên môn khác nhau. Chính vì thế, cho dù khối lượng công việc của phòng kế toán là rất lớn, với nhiều nghĩa vụ kinh tế phát sinh, song đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình đã tạo nên được một tổ chức bộ máy kế toán vận hành tốt, với hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, thực hiện đúng thực trạng của công ty và đúng quy định của nhà nước. Về tài khoản sử dụng: Mở nhiều tài khoản trung gian cho phép đảm bảo được việc phân công công việc kế toán theo từng phần hành kế toán Về tổ chức công tác kế toán của Công ty : - Hệ thống chứng từ của công ty sử dụng là tuân thủ theo quy định của Bộ tài chính. Công ty đã áp dụng kế toán trên máy vi tính, đây là hình thức kế toán hiện đại và phù hợp với năng lực, quy mô và lĩnh vực hoạt động của công ty. Nhược điểm Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác hạch toán nói chung và kế toán bán hµng nói riêng tại công ty vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu mới. Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu: Công ty không sử dụng phiếu xuất kho nên khó khăn trong việc đối chiếu số lượng hµng hoá. Về kế toán quản trị: Đối với hµng hoá xuất nhập đổi cấu hình của công ty chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ nên có thể dẫn tới trường hợp mất mát hµng hoá, không bán được,… Về tài khoản sử dụng: Sử dụng rất nhiều tài khoản trong đó có những tài khoản thừa nên gây ra tình trạng chồng chéo, phức tạp. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty FPT. Tuy mới thành lập nhưng hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Doanh thu ngày càng cao, mạng lưới khách hµng ổn định, uy tín với khách hµng không ngừng được tăng lên. Chính vì vậy, việc tổ chức bộ máy kế toán có hiệu quả và hợp lý sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hạn chế được những khó khăn. Qua thời gian học tập tại trường và thực tập thực tế tại công ty FPT em xin đưa ra một số đề xuất sau: Thø nhÊt vÒ bé m¸y kÕ to¸n : CÇn ph©n bè ®ång ®Òu khèi l­îng c«ng viÖc cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng viÖc tËp trung qu¸ nhiÒu vµo mét bé phËn sÏ ¶nh h­ëng kh«ng tèt trong viÖc hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. Do vËy cÇn thªm bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng, nh­ vËy sÏ ®Èy nhanh ®­îc viÖc tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng. Thø hai vÒ ghi nhËn vµ kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng : ViÖc ghi nhËn vµ kÕt chuyÓn chi phÝ thu mua hµng ho¸ tiªu thô trong kú vµo TK 641 “CPBH” lµ kh«ng thÝch hîp.C«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i chi phÝ mua hµng ho¸ vµ h¹ch to¸n vµo TK 1562 tÝnh gi¸ vèn hµng ho¸ ( chi phÝ mua hµng bao gåm c¶ vËn chuyÓn, bèc v¸c, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng cho ®Õn khi nhËp kho). Theo em, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ mua hµng nªn lµm nh­ sau : + X¸c ®Þnh chi phÝ mua hµng: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n hµng, phÝ b¸n hµng, tiÒn thuª kho b·i, chi phÝ cho nh©n viªn thu mua. + Khi ph¸t sinh chi phÝ kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 156.2 vµ ®Þnh kho¶n Nî TK 1562 : Chi phÝ mua hµng ph¸t sinh Nî TK 1331 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,112 : Tæng chi phÝ ph¸t sinh Thø ba vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu : C«ng ty nªn sö dông phiÕu xuÊt kho ®Ó dÔ dµng kiÓm so¸t ®­îc sè l­îng hµng ho¸ vµ kÕ to¸n h¹ch to¸n dÔ dµng h¬n. Thø t­ vÒ tµi kho¶n sö dông : C«ng ty nªn dïng vµi tµi kho¶n ®iÓn h×nh ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo lªn nhau, phøc t¹p. KÕt luËn Trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp cho các doanh nghiệp xác định công tác thu thập kết quả kinh doanh nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Có thể nói công tác kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh là một phần hành kế toán khá phức tạp, đó là sự biến động thường xuyên, đa dạng của hµng hoá và do yêu cầu của công tác quản lý công ty. Kế toán bán hµng và xác định kết quả kinh doanh phải thực sự gắn liền, hỗ trợ cho nhau để hạch toán tốt nhất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty FPT, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ v« cïng quan träng. Doanh thu chÝnh cña c«ng ty lµ tõ ho¹t ®éng b¸n hµng th× “ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” lµ kh©u h¹ch to¸n chñ yÕu vµ quy ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n tèt kÕ to¸n b¸n hµng sÏ gióp doanh nghiÖp ®­a ra c¸c ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc phï hîp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng tõ ®ã gióp doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn §Ó hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy, em ®· nhËn ®­îc rÊt nhiÒu sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Ph¹m Ngäc QuyÕt, c¸c c« chó, anh chÞ kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ phßng kÕ to¸n c«ng ty FPT ®· gióp em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Do tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a cã nhiÒu nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh, ®Ó bµi viÕt cña em thªm phong phó vµ cã gi¸ trÞ trong thùc tÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Biểu số 02 Công ty FPT 101- Láng Hạ - Hà Nội Hoá đơn bán HµNG Ngày 08 tháng 10 năm 2007 Ký hiệu AA/2007/T Số 0016 Họ tên người mua hµng: Đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư phát triển ELCOM Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội Nội dung: Bán hµng chưa thanh toán TK Nợ: 1310000000 - Phải thu khách hµng Mã kho Tên hµng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 01 Máy chủ OMAP server Bộ 2 98.750.000 197.500.000 01 SS7 server 2 92.610.000 185.220.000 CPU xeon 3GHZ 1 11.800.000 11.800.000 36GB ultral wide 3 5.000.000 15.000.000 Đầu mối RT 45 Bộ 1 25.305.000 25.305.000 Tổng cộng tiền hµng: 434.825.000 Thuế GTGT: 43.482.500 Tổng cộng tiền thanh toán: 478.307.500 Bằng chữ: bốn trăm bảy mươi tám triệu ba trăm lẻ bảy nghìn năm trăm đồng Người mua hµng (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) BiÓu sè 10 C«ng ty TNHH HÖ thèng th«ng tin FPT Sè phiÕu 080902 phiÕu chi Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi nhËn tiÒn : FPT Sµi Gßn §Þa chØ : Vô viÖc : Sè tiÒn : 296.450 ViÕt b»ng ch÷ : Hai tr¨m chÝn m­¬i s¸u ngh×n, bèn tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo : 01 chøng tõ Ghi cã TK : 1111000000 TK Nî Néi dung Vô viÖc Sè tiÒn 6411000000 Thanh to¸n tiÒn c­íc vËn chuyÓn hµng 296.450 Thñ tr­ëng ®· ký (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) KÕ to¸n thanh to¸n (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ tiÒn (viÕt b»ng ch÷) Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Thñ tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) BiÓu sè 11 C«ng ty TNHH HÖ thèng th«ng tin FPT Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Tµi kho¶n 6411120000 - CPBH Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè CT Nî Cã 21/10 PC 080901 Cty B­u chÝnh- B­u ®iÖn HN Thanh to¸n tiÒn chuyÓn ph¸t nhanh 1111 240.000 31/10 PC080902 C¸n bé NguyÔn V¨n Hoµ Thanh to¸n l­¬ng nh©n viªn kinh doanh th¸ng 10 334 15.800.000 06/11 PC 080903 C¸n bé NguyÔn C«ng M¹nh Thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn hµng vµo Hµ TÜnh 1111 3.557.000 30/12 PC 080950 C¸n bé NguyÔn V¨n Hoµ Thanh to¸n l­¬ng nh©n viªn kinh doanh th¸ng 12 334 16.300.000 Tæng PSN : 72.128.258 Tæng PSC : 72.128.258 Sè d­ cuèi kú : 0 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký, hä tªn vµ ®ãng dÊu) BiÓu sè 12 C«ng ty TNHH HÖ thèng th«ng tin FPT Sè d­ cuèi n¨m Nî Cã Sæ c¸i TK 6411120000 TK§¦ Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 111 23.240.316 13.464.072 22.531.852 136 4.258.000 2.754.000 3.860.350 331 2.019.668 Céng p/s nî 27.498.316 16.218.072 28.411.870 Céng p/s cã 27.498.316 16.218.072 28.411.870 D­ nî cuèi kú 0 0 0 D­ cã cuèi kú 0 0 0 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 KÕ to¸n ghi sæ (d· ký) KÕ to¸n tr­ëng (®· ký) BiÓu sè 13 C«ng ty TNHH HÖ thèng th«ng tin FPT Sæ chi tiÕt tµi kho¶n TK 6421030000 - CPQLDN Chi Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Ngµy Sæ Nî Cã 06/10 PC 080906 Tæng côc thuÕ phÝ ®­êng bé Thanh to¸n ®­êng phÝ ®­êng bé 111 290.000 02/11 PC 080910 Ng©n hµng Techcombank PhÝ chuyÓn tiÒn 1121 4.783.377 15/11 PC 080935 Tæng cty Hµng kh«ng Thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay 1111 1.253.571 Tæng PSN : 2.047.817.078 Tæng PSC : 2.047.817.078 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ (®· ký) KÕ to¸n tr­ëng (®· ký) BiÓu sè 14 C«ng ty TNHH HÖ thèng th«ng tin FPT Sè d­ cuèi n¨m Nî Cã Sæ c¸i TK 6421030000 TK ®èi øng Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 111 84.439 83.387.016 135.200.341 112 4.783.377 136 11.788.472 12.847.324 142 131.634.663 74.804.063 338 78.107.900 Céng p/s Nî 621.970.801 743.375.369 Céng p/s Cã 621.970.801 408.624.915 743.375.369 D­ nî cuèi kú 0 0 0 D­ cã cuèi kú 0 0 0 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 KÕ to¸n ghi sæ (d· ký) KÕ to¸n tr­ëng (®· ký) BiÓu sè 15 C«ng ty TNHH HÖ thèng th«ng tin FPT Sè d­ cuèi n¨m Nî Cã Sæ c¸i TK 6351020000 TK ®èi øng Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng12 111 60.500 60.500 112 1.470.077 9.897.380 1.138.078 331 58.056 5.887.158 2.440.466 Céng p/s Nî 1.588.656 15.845.119 3.578.693 Céng p/s Cã 1.588.656 15.845.119 3.578.693 D­ nî cuèi kú 0 0 0 D­ cã cuèi kú 0 0 0 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 KÕ to¸n ghi sæ (d· ký) KÕ to¸n tr­ëng (®· ký) Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại công ty Chứng từ kế toán Sổ quỹ CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Cái Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc36839.doc