Nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam dựa trên việc áp dụng tiêu chuẩn global gap và iso 22000 hướng tới sự phát triển bền vững

HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH HỘITHI THẢO KHOA HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM DỰA TRÊN VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP VÀ ISO 22000 HƯỚNG TỚISI SỰ PHÁT TRI ỂNBN BỀNVN VỮNG PGS. TS . Võ Ph ướcTc Tấn TS. Phạm Châu Thành Th.S. Phạm Xuân Thu TP.HCM, 22-12-2013 TÓM TẮT • Ngành nông nghiệp đãcónhiều đóng đáng kể chonền kin h gópphần tăng trưởng GDP, và tăng trưởng xuấtkhẩu • Tuy nhiên, để sảnxuất và xuất khẩu nông sản hàng hóa củaViệtNambề

pdf21 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam dựa trên việc áp dụng tiêu chuẩn global gap và iso 22000 hướng tới sự phát triển bền vững, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ền vững Î cần thiết phải nâng cao giá trị hàng nông sảnxun xuấtkht khẩucu củaaVi ViệttNam Nam thông qua việc áp dụng các hệ thống tiêu chu ẩn đảmmb bảoquo quốcct tế Global Gap và ISO 22000. GIỚITHII THIỆU • Nông nghiệp là ngành kinh tế cơ bảnvới hơn 70% lao động làm việc trong ngành. • Tuy nhiên, sự phát triểncủa ngành nông nghiệpchưathậtsự bềnvững. Î Cầnphảicóphương thứcsảnxuấtthích hợpgắnvới các tiêu chuẩnchấtlượng để đảmbảochosự phát triểnbềnvững của ngành. GÍA TRỊ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN TRÊN TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA ViỆT NAM Đơnvị: Tỷ USD Tiêu chí 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 XK nông sản (NS) 10.5 12.6 16.1 15.3 19.1 25.1 27.5 XK cả nước(CN)c (CN) 39. 6 48. 6 62. 9 56. 6 71. 6 96. 6 114. 6 GDP 60.9 71.0 91.1 97.2 106.4 123.6 129.8 NS/CN (%) 26.5 25.9 25.6 27.0 26.7 26.0 24.0 NS/GDP (%) 17.2 17.7 17.7 15.7 17.9 20.3 21.2 Source: www.gso.gov.vn and www.argoviet.gov.vn ĐỒ THỊ VỀ TÌNH HÌNH XUẤTKHT KHẨUNÔNGSU NÔNG SẢN Đơn vị: Tỷ USD 30 140 129.8 27 26.7 123.6 26.5 25.9 25.6 26 24 114.6 25 120 106. 4 97.2 96.6 100 91.1 20 17.7 17.7 17.9 15.7 20.3 21.2 80 71 71.6 62.9 15 17.2 60.9 56. 6 60 48.6 39.6 10 40 25.1 27.5 16.1 15.3 19.1 5 20 10.5 12.6 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 07 08 09 10 11 2012 VAP/TEV (%) VAP/GDP (%) Value of agricultural exports (VAP) Total exporting value (TEV) GDP Source: www.gso.gov.vn and www.argoviet.gov.vn CƠ CẤU MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Đơn vị: Tỷ USD Mặt hàng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Thủy sản 3.36 3.76 4.51 4.25 5.01 6.11 6.18 Gỗ và sản phẩm 1.90 2.40 2.83 2.59 3.43 3.95 4.67 Gạo 1.30 1.49 2.89 2.66 3.24 3.65 3.70 Cao su và sản phẩm 1.27 1.39 1.60 1.37 2.67 3.62 2.85 Cà phê 1.10 1.91 2.11 1.73 1.85 2.75 3.40 Hạt điều 0.50 0.65 0.91 0.85 1.13 1.47 1.45 Sắn và sản phẩm 0.00 0.00 0.00 0.57 0.56 0.96 1.35 Tiêu 0190.19 0270.27 0310.31 0350.35 0420.42 0740.74 0800.80 Rau, quả 0.26 0.30 0.40 0.44 0.45 0.62 0.77 Trà 0.11 0.13 0.14 0.18 0.20 0.20 0.23 Mây /tre/ nứa 0.19 0.22 0.22 0.17 0.20 0.20 0.19 Tổng 10.5 12.52 16.12 15.36 19.16 25.17 27.51 Source: www.gso.gov.vn and www.argoviet.gov.vn THỊ TRƯỜNG XUẤTKHT KHẨUNÔNGSU NÔNG SẢN • Trên 160 nước và vùng lãnh thổ; • Tập trung các thị trường xuấtkhẩulớn: USA, Japan, China, Switzerland, Australia, Singapore, Hà Lan, Anh và các nước ASEAN THÁCH TH ỨCVC VỀ XUẤTTKH KHẨUNÔNGSU NÔNG SẢN 1 Chủ yếuxuấtkhẩu nông sảnthô 2 Hàm lượng ứng dụng khoa học và công nghệ thấp 3 Rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu 4 Đầu tư vào nônggg nghiệp còn ít HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GLOBAL GAP TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP • Áp dụng tự ngyguyện cho sản xuất nônggg nghiệp(p (trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản); • Đượcxâydc xây dựng bởiiHi Hiệpph hội các nhà sảnnxu xuấttt, tổ chức dịch vụ bán lẻ, nhà cung cấp, công ty tư vấn • Cung cấp các tiêu chuẩn và khuôn khổ áp dụng; •Mục tiêu cuối cùng của Global Gap là phát triển một nền nôôhing nghiệp bền vững • Đến cuối năm 2012, Global Gap đã được áp dụng tại 123.000 nông trại và nhà sản xuất trên thế giới; HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 22000 TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP • Là tiêu c huẩn quốc tế về đảm bảo an tàtoàn thực phẩm; • Được chấp nhận và có giá trị toàn cầu; • Được xây dựng bởi 187 quốc gia trên thế giới, ban hành 1/9/2005; •Áp dụng vào Việt Nam năm 2008; • Cung cấpmp mộtht hệ thống quảnlýantoànthn lý an toàn thựcphc phẩm toàn diện; • Áp dụng cho tấtct cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong chuỗi cung ứng thực phẩm THỰCTRC TRẠNG KI ỂM SOÁT CH ẤTLT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN TẠI VIỆT NAM Độ ổn định chất lượng nông sản thấp Dư lượng thuốc trừ sâu,thuốc tăng trưởng,chất bảo quản Tăng tr ưởng của ngành thiếubu bềnvn vững THỰCTRC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG KiỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN TẠI VIỆT NAM • Ứng dụng GlobalGAP và triển khai đồng thờivới tiêu chuẩn GAP khác tại các trang trạichưa nhiều; •Số lượng doanh nghiệp áp dụng hệ thống ISO 22000 có tăng nhẹ qua các năm; • ISO 22000 là tiêu chuẩn không bắt buộc áp dụng, vì vậy nhiều doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn khác như GMP, HACCP, ISO 9000 MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH ÁP DỤNG THÀNH CÔNG TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP T ẠIVII VIỆT NAM 1. Công tycổ phầnchế biến thủysản Ntaco đã xây dựng vùng nuôi cá tra 32 ha theo tiêu chuẩn Global GAP 2. Công ty cổ phần thủy sản Việt An đã hình thành 2 vùng nuôi cá 40 ha theo tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Châu Thành và Chợ Mới đãthuhúthơn 100 khách hàng châu Âu và châu Mỹđặt mua hàng 3. Công ty NgọcXuânBếnTređã đầutư 10 ha để nuôi cá theo tiêu chuẩn Global GAP khá thành công 4. Công ty cổ phần Dabaco TiềnGiangđã đầutư khoảng 100 ha nuôi cá tra tại Đồồng Phú (huyện Long Hồ,Vĩnh Long) GIẢI PHÁP TỔNG TH Ể • Đổi mớihoi hoạt động thông tin và dự báo trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam; • Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp “xanh” ; • Phát triển công nghiệp chế biến nông sản; • Liên kết sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ÁP DỤNG HIỆU QUẢ TIÊU CHUẨNGN GL OBAL GAP • Thành lập trung tâm tư vấn và định hướng ứng dụng Global GAP; • Hình thành các trung tâm vườn ươm, hạtgiống • Thường xuyên làm sạch, khử trùng, hút ẩm; •Tăng cường mối liên kếtgiữacácviệnnghiêncứu, các trường đạihọc để phát triểnthuầngiống, phương pháp chế biếnbảoquản MÔ HÌNH ÁP DỤNG GLOBAL GAP GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HI ỆUQUU QUẢ ISO 22000 •Cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp •Sự hưởng ứng của các thành viên trong doanh nghiệp • Trình độ công nghệ hiện đại của doanh nghiệp MÔ HÌNH ÁP DỤNG ISO 22000 KHUYẾN NGHỊ • Tổ chứcmạng lưới thúc đẩytiêuthụ nông sảnxanh- an toàn do nông dân làm ra đanglàkhâucấpthiếthiện nay. • Thiếtlập hàng rào TBT chặtchẽđốivớinhànhập khẩu nông sản hàng hóa vào VN. • Đưanội dung các tiêu chuẩn Global GAP và ISO 22000 vào giảng day tạicáctrường Đạihọc/Cao đẳng/Trung cấp; Tổ chức đào tạo tập huấn; hỗ trợ kinh phí chứng nhậnlần đầu và tái chứng nhận. KẾT LUẬN Nhanh chóng triểnkhaitiêuchuẩn GlobalGap và ISO 22000 là những tiêu chuẩn đượcthế giớithừanhận Chính phủ nên phổ biến và có chính sách hỗ trợ người nông dân Việcápdc áp dụng GlobalGAP và ISO 22000 đã đượcchc chứng minh là mang lại lợi ích thiết thực Áp dụng GlobalGAP và ISO 22000 sẽ giúp phát nông nghiệpbềnvững Áp dụng GlobalGAP và ISO 22000 sẽ tạoranhiều nông sảnsạch, xanh và thân thiệnvớimôitrường Q&A

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnang_cao_chat_luong_hang_nong_san_xuat_khau_viet_nam_dua_tre.pdf
Tài liệu liên quan