Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2O3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có metakaolin

Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2O3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có metakaolin: ... Ebook Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2O3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có metakaolin

pdf8 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_anh_huong_cua_oxyt_sat_fe2o3_den_su_hinh_thanh_kh.pdf
Tài liệu liên quan