Nghiên cứu ảnh hưởng hình dáng đến lực cản ROV

Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng hình dáng đến lực cản ROV: ... Ebook Nghiên cứu ảnh hưởng hình dáng đến lực cản ROV

pdf8 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_anh_huong_hinh_dang_den_luc_can_rov.pdf
Tài liệu liên quan