Phương pháp kế toán nghiệp xuất nhập khẩu uỷ thác tại Việt Nam

Lời mở đầu Trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập WTO, xuất nhập khẩu là hoạt động thương mại quan trọng trong việc đem lại thu nhập cho đất nước, mở ra hướng phỏt triển đa dạng cho cỏc doanh nghiệp Việt Nam. Với sự phỏt triển của nền kinh tế thị trường, thỡ hoạt động kinh doanh thương mại trong nước cũng như hoạt động ngoại thương hiện nay cũng được mở rộng và phỏt triển một cỏch mạnh mẽ gúp phần tớch cực vào việc thỳc đẩy sản xuất trong nước cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, nhằm đỏp ứng yờu c

doc31 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phương pháp kế toán nghiệp xuất nhập khẩu uỷ thác tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ầu của người tiờu dựng hàng húa, dịch vụ. Đối với hoạt động ngoại thương thỡ thụng qua mua bỏn trao đổi hàng húa dịch vụ xuất nhập khẩu mà mỗi nước tham gia vào thị trường quốc tế cú thể thực hiện một cỏch cú hiệu quả mục tiờu tăng trưởng kinh tế. Xuất nhập khẩu cú vai trũ tạo vốn cho Nhập khẩu,mở rộng thị trường trong nước, tạo tiền đề vật chất để giải quyết nhiều mục tiờu kinh tế đối ngoại khỏc của Nhà nước. Nhập khẩu giữ vai trũ mua hàng húa, dịch vụ để thực hiện cõn đối kinh tế, kớch thớch sản xuất trong nước. Trong kinh doanh xuất nhập khẩu thỡ hoạt động xuất nhập khẩu ủy thỏc là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Do vậy, việc hạch toỏn kế toỏn hoạt động xuất nhập khẩu núi chung và xuất nhập khẩu ủy thỏc núi riờng cú vai trũ quan trọng và phương phỏp hạch toỏn cú đảm bảo tớnh khoa học thống nhất thỡ sẽ đảm bảo cho việc cung cấp và lưu chuyển hàng húa, dịch vụ được thụng suốt. Thấy được tầm quan trọng của hạch toỏn kế toỏn hàng húa,dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thỏc em đó lựa chọn đề tài: “Phương phỏp kế toỏn nghiệp xuất – nhập khẩu ủy thỏc tại Việt Nam” Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài này của em gồm có những phần sau đây: Phần 1: Những vấn đề cơ bản về kế toỏn nghiệp vụ xuất – nhập khẩu Phần 2: Đỏnh giỏ chế độ kế toỏn nghiệp vụ xuất - nhập khẩu ủy thỏc và một số ý kiến đề xuất Do thời gian và trình độ có hạn, nên đề án không tránh khỏi những hạn chế nhất định về nội dung, hình thức. Vì vậy em rất mong được sự đóng góp chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo và các bạn để đề án được hoàn thiện hơn. Nhân dịp này em xin được bày tỏ lòng biết ơn và gửi tới thầy giỏo Trương Anh Dũng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Em xin chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ quý báu đó ! Phần nội dung Phần 1: Những vấn đề cơ bản về kế toỏn nghiệp vụ xuất – nhập khẩu Khỏi quỏt chung về kế toỏn nghiệp vụ xuất - nhập khẩu Khỏi niệm, điều kiện và vai trũ của Kinh doanh xuất - nhập khẩu Khỏi niệm: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng húa là hoạt động mua, bỏn hàng húa của thương nhõn Việt Nam với thương nhõn nước ngoài theo hợp đồng mua, bỏn hàng húa, bao gồm cả hoạt động tạm nhập, tỏi xuất, tỏi nhập và chuyển khẩu hàng húa Điều kiện kinh doanh xuất - nhập khẩu * Quyền kinh doanh Xuất nhập khẩu: Thương nhân là Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo qui đinh của pháp luật, được quyền Xuất nhập khẩu theo ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh sau khi đã đăng kí mã số tại cục hải quan tỉnh, thành phố theo qui định. * Quyền được uỷ thác Xuất Nhập khẩu hàng hoá: Thương nhân có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc đăng kí mã số doanh nghiệp kinh doanh Xuất Nhập khẩu được quyền uỷ thác Xuất Nhập khẩu hàng hoá phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Đối với hàng hoá có hạn ngạch và hàng hoá có giấy phép của Bộ thương mại, thương nhân chỉ được uỷ thác Xuất nhập khẩu trong phạm vi số lượng hoặc trị giá ghi tại văn bản phân bổ hạn ngạch của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép của Bộ thưong mại. * Quyền được nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu hàng hoá: Thương nhân đã đăng kí mã số doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu có quyền được nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu hàng hoá phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Đối với hàng hoá có hạn ngạch và hàng hoá có giấy phép của Bộ thương mại, thương nhân chỉ được uỷ thác Xuất nhập khẩu trong phạm vi số lượng hoặc giá trị ghi tại văn bản phân bổ hạn ngạch của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép của Bộ thưong mại, thương nhân nhận uỷ thác không được sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép do Bộ thương mại cấp cho mình để uỷ thác Xuất nhập khẩu Vai trũ của hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu: Thông qua mua bán trao đổi hàng hoá Xuất nhập khẩu mà mỗi nước tham gia vào thị trường quốc tế có thể được thể hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế Xuất khẩu có vai trò tạo vốn cho Nhập khẩu, mở rộng thị trường cho sản xuất trong nước, tạo tiền đề vật chất để giải quyết nhiều mục tiêu kinh tế đối ngoại khác của Nhà nước. Nhập khẩu giữ vai trò mua hàng, dịch vụ để thực hiện cân đối kinh tế, kích thích sản xuất trong nước. * Thời gian lưu chuyển hàng húa Xuất nhập khẩu . - Thời gian lưu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu dài hơn so với thời gian lưu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh nội địa do phải thực hiện 2 giai đoạn mua hàng và 2 giai đoạn bán hàng. Đối với hoạt động Xuất khẩu là mua hàng hoá ở thị trường trong nước bán cho thị trường nước ngoài, còn đối với hoạt động Nhập khẩu thì mua hàng hoá ở thị trường nước ngoài và bán cho thị trường nội địa. Vì vậy, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu, người ta chỉ xác định khi hàng hoá đã luân chuyển được một vòng hay khi đã thực hiện song một thương vụ ngoại thương, có thể bao gồm cả hoạt động Nhập khẩu và hoạt động Xuất khẩu. * Đối tượng Xuất nhập khẩu . - Đối tượng Xuất nhập khẩu: là các loại hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng tạm ngừng Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất khẩu là những mặt hàng thuộc thế mạnh trong nước; còn hàng hoá Nhập khẩu là những hàng hoá trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng đủ yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các trang tiết bị, máy móc, vật tư kĩ thuật, công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, còn có các mặt hàng có điều kiện và các mặt hàng cấm Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất nhập khẩu có điều kiện là hàng hóa Xuất nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc theo giấy phép của Bộ thương mại hoặc Bộ quản lý theo chuyên ngành. Đối với các mặt hàng thuộc danh mục cấm Xuất nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ được Xuất nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt khi được phép của Thủ tướng chính phủ. * Thời điểm giao, nhận hàng hoá Xuất nhập khẩu thường không trùng và cách xa thời điểm thanh toán tiền hàng. * Phương thức thanh toỏn. - Về phương thức thanh toán: Trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu có các phương thức thanh toán sau: phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ hay phương thức mở tài khoản, phương thức thanh toán nhờ thu và phương thức thanh toán bằng thư tín dụng. Tuy nhiên, phương thức thanh toán chủ yếu được sử dụng là phương thức thanh toán bằng thư tín dụng. Thanh toán bằng thư tín dụng ( L/C) là một sự thoả thuận mà trong đó một ngân hàng ( ngân hàng mở thư tín dụng ) theo yêu cầu của khách hàng ( người mở thư tín dụng ) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác ( người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng ) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những qui định để nhập khẩu trong thư tín dụng. Bởi vì trong kinh doanh Xuất nhập khẩu, hai bên mua, bán có quốc tịch khác nhau, pháp luật khác nhau, tập quán kinh doanh khác nhau, do vậy phải tuân thủ luật kinh doanh cũng như tập quán kinh doanh của từng nước và luật thương mại quốc tế. Cỏc phương thức xuất - nhập khẩu: 1.1.2.1. Xuất nhập khẩu trực tiếp. Xuất nhập khẩu trực tiếp là hỡnh thức mà trong đú đơn vị xuất nhập khẩu trực tiếp đàm phỏn, ký kết hợp đồng, tổ chức quỏ trỡnh mua, bỏn hàng húa và tự cõn đối tài chớnh cho thương vụ đó ký kết. Các doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu có thể tiến hành Xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp ( trực tiếp quan hệ, giao dịch, ký kết hợp đồng, thanh toán…) hay phương thức uỷ thác ( uỷ thác cho đơn vị khác ) hoặc kết hợp cả trực tiếp và uỷ thác. Thông thường, phương thức trực tiếp được áp dụng khi Doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và am hiểu thị trường cũng như mặt hàng Xuất nhập khẩu. 1.1.2.2. Xuất nhập khẩu ủy thỏc. Xuất nhập khẩu ủy thỏc là hỡnh thức nhập và xuất hộ hàng húa cho đơn vị chủ hàng. Nếu doanh nghiệp chưa thật sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc doanh nghiệp chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng Xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể tiến hành Xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức uỷ thác Như vậy, hoạt động Xuất nhập khẩu uỷ thác là phương thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu không đứng ra trực tiếp đàm phán với nước ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị Xuất nhập khẩu có uy tín thực hiện hoạt động Xuất hoặc Nhập khẩu cho mình. Từ đó ta thấy, trong hoạt động Xuất nhập khẩu uỷ thác có 2 bên tham gia đó là : Bên giao uỷ thác Xuất nhập khẩu( bên uỷ thác ) và bên nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu( bên nhận uỷ thác ). Bên uỷ thác là bên chưa đủ điều kiện mua hoặc bán hàng Xuất nhập khẩu. Bên nhận uỷ thác là bên đứng ra thay mặt bên uỷ thác ký kết hợp đồng với bên nước ngoài và họ sẽ đóng vai trò là một bên của hợp đồng mua, bán ngoại thương và điều kiện này có nghĩa là bên giao uỷ thác giữ vài trò là người sử dụng dịch vụ, còn đơn vị nhận uỷ thác giữ vai trò là người cung cấp dịch vụ, hưởng hoa hồng theo sự thoả thuận giữa hai bên kí trong hợp đồng uỷ thác dựa trên giá trị lô hàng Nhập khẩu và mức độ uỷ thác. Cỏc phương thức tớnh giỏ hàng xuất - nhập khẩu Hàng hoá trong kinh doanh Xuất nhập khẩu được tính theo giá thực tế tương tự như hàng hoá kinh doanh trong nước và được xác định theo các công thức sau: + Tính giá thực tế hàng hoá Xuất khẩu: Giỏ thực tế hàng húa thu mua trong nước = Giỏ mua ghi trờn húa đơn + Chi phớ sơ chế, hoàn thiện + Chi phớ thu mua hàng húa _ Giảm giỏ hàng mua được hưởng + Tính giá thực tế hàng hoá Nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Giỏ thực tế hàng húa nhập khẩu = Giỏ mua hàng húa nhập khẩu (CIF) + Thuế nhập khẩu + Chi phớ thu mua hàng nhập khẩu + Giảm giỏ hàng mua được hưởng Trong đó : Thuế nhập khẩu = Số lượng hàng húa nhập khẩu ghi trờn tờ hải quan x Giỏ tớnh thuế của từng mặt hàng x Thuế suất Ở đây, thuế nhập khẩu được thực hiện theo luật thuế nhập khẩu và có biều thức thuế suất qui định cho từng mặt hàng hoặc từng ngành hàng; trị giá tính thuế được qui đổi ra Việt Nam đồng( VND) theo tỉ giá thực tế trên cơ sở giá CIF (giá giao nhận hàng tại biên giới nước mua – nước Nhập khẩu), nhưng trong từng khung thuế qui định. Nếu trị giá hàng hoá tính theo giá CIF nhỏ hơn trị giá trong biểu thuế thì giá tính thuế được xác định theo trị giá trong biểu thức, nếu trị giá hàng hoá theo giá CIF lớn hơn trị giá ghi trong biểu thức thì giá tính thuế là giá CIF. Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng tính thuế GTGT hay hàng hoá nhập khẩu dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, văn hoá, phúc lợi…được trang trải bằng kinh phí thì : Giỏ thực tế hàng húa nhập khẩu = Giỏ mua hàng húa nhập khẩu(CIF) + Thuế nhập khẩu + Thuế GTGT của hàng nhập khẩu _ Giảm giỏ hàng mua được hưởng + Chi phớ thu mua hàng nhập khẩu Trong đó: Thuê GTGT Trị giá Thuế Thuế của hàng = ( hàng hoá + nhập ) x suất NK NK( CIF) khẩu thuế TTĐB Và lưu ý rằng, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng chịu thuế TTĐB thì trong giá thực tế hàng nhập khẩu còn bao gồm cả thuế TTĐB trong đó : Thuế TTĐB Trị giá Thuế Thuế của hàng = ( hàng hoá + nhập ) x suất nhập khẩu NK( CIF) khẩu thuế TTĐB Từ công thức tính giá thực tế hàng hoá trên đây ta thấy: Giá thực tế hàng hoá bao gồm hai bộ phận là trị giá mua( bao gồm cả thuế phải nộp) và chi phí thu mua. Khi xuất kho, để tính giá thực tế của hàng hoá thì kế toán phải tách riêng hai bộ phận này. Đối với trị giá mua, kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp tính giá xuất kho giống như đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong nước. Đối với chi phí thu mua, nó được xác định dựa trên sự phân bổ chi phí thu mua cho hàng hoá tiêu thụ và hàng hoá còn tồn kho bởi vì chi phí thu mua liên quan đến cả lượng hàng hoá tiêu thụ trong kì và tồn kho cuối kì. Kế toỏn nghiệp vụ xuất - nhập khẩu ủy thỏc ở Việt Nam Kế toỏn xuất khẩu ủy thỏc Cỏc quy định chung về xuất khẩu ủy thỏc Theo chế độ hiện hành, bờn ủy thỏc Xuất khẩu khi giao hàng cho bờn nhận ủy thỏc phải lập phiếu xuất kho kiờm vận chuyển nội bộ kốm theo lệnh điều động nội bộ, khi hàng húa đó thực Xuất khẩu cú xỏc nhận của hải quan ( khi người xuất mất quyền sở hữu về hàng hoá và nắm quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền hàng hoá Nhập khẩu ), bên uỷ thác căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, trị giá hàng hoá thực tế Xuất khẩu của đơn vị nhận uỷ thác để lập hoá đơn GTGT với thuế suất 0 % giao cho bên nhận uỷ thác, Bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT đối với hoa hồng uỷ thác Xuất khẩu với thuế xuất 10%. Bên uỷ thác được ghi nhận số thuế tính trên hoa hồng uỷ thác vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, còn bên nhận uỷ thác sẽ ghi số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Giá tính thuế GTGT của dịch vụ uỷ thác là toàn bộ tiền hoa hồng uỷ thác và khoản chi hộ ( nếu có- trừ khoản nộp thuế hộ) chưa có thuế GTGT. Các chứng từ chi hộ nếu có thuế GTGT thì bên nhận uỷ thác được khấu trừ đầu vào. Trường hợp các chứng từ có ghi rõ họ tên, địa chỉ, mã số thuế của bên uỷ thác thì bên nhận uỷ thác không tính vào doanh thu của mình. Trong trường hợp hợp đồng qui định theo giá dịch vụ có thuế GTGT thì phải qui ngược lại để xác định giá chưa có thuế GTGT : Giá chưa Tổng số hoa hồng uỷ thác và các khoản chi hộ ( nếu có) có thuế = GTGT 1+10% Khi thực hiện xong dịch vụ Xuất khẩu, bên nhận uỷ thác phải chuyển cho bên uỷ thác các chứng từ sau: + Bản thanh lý hợp đồng uỷ thác Xuất khẩu ( 1 bản chính ) + Hoá đơn thương mại xuất cho nước ngoài ( 1 bản sao ) +Tờ khai hàng hoá Xuất khẩu có xác nhận thực xuất và đóng dấu của cơ quan Hải quan của khẩu ( 1 bản sao ) +Hoá đơn GTGT về hoá hồng uỷ thác Các bản sao kể trên phải được bên nhận uỷ thác sao và đóng dấu.Trong trường hợp bên nhận uỷ thác cùng lúc Xuất khẩu hàng hoá uỷ thác cho nhiều đơn vị, không có hoá đơn xuất hàng và tờ khai hải quan riêng cho từng đơn vị thì vẫn gửi bản sao cho các đơn vị uỷ thác nhưng phải kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất cho từng đơn vị. Bên cạnh đó, theo qui định bên nhận uỷ thác phải chịu trách nhiệm thanh toán số thuế Xuất khẩu cho Ngân sách. Và lưu ý rằng, thời điểm tính thuế xuất khẩu là ngay mà bên nhận uỷ thác đã nộp tờ khai hàng hoá Xuất khẩu cho cơ quan Hải quan do đó: Tỷ giá thực tế được sử dụng để qui đổi trị giá tính thuế ra VND là tỷ giá tại ngày bên nhận uỷ thác nộp tờ khai hàng hoá Xuất khẩu cho cơ quan Hải quan. Trường hợp phải làm lại thủ tục kê khai và nộp tờ khai hàng Xuất khẩu cho cơ quan Hải quan thì thời điểm tính thuế là ngày nộp tờ khai lần sau Hạch toỏn tại đơn vị ủy thỏc xuất khẩu: 1. Khi giao hàng cho đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bỏn Cú TK 156 - Hàng húa Cú TK 155 - Thành phẩm. 2. Khi đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu đó xuất khẩu hàng cho người mua, căn cứ chứng từ liờn quan, ghi: 2.1. Giỏ vốn hàng xuất khẩu, ghi: Nợ TK 632 - Giỏ vốn hàng bỏn Cú TK 157 - Hàng gửi đi bỏn. 2.2. Doanh thu hàng xuất khẩu uỷ thỏc, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 511 - Doanh thu bỏn hàng. 2.3. Thuế xuất khẩu, thuế tiờu thụ đặc biệt phải nộp, bờn nhận uỷ thỏc xuất khẩu nộp hộ vào NSNN, ghi: - Số thuế xuất khẩu, thuế tiờu thụ đặc biệt của hàng xuất khẩu uỷ thỏc phải nộp, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bỏn hàng Cú TK 3332, 3333. Khi đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu đó nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiờu thụ đặc biệt vào NSNN, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 3332, 3333 Cú TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc. (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu) Trả tiền nộp hộ cỏc loại thuế cho đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc(Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc    xuất khẩu) Cú TK 111, 112. 2.4. Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu về cỏc khoản đó chi hộ liờn quan đến hàng uỷ thỏc xuất khẩu, ghi: Nợ TK 641 - Chi phớ bỏn hàng Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Cú TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc (3388) (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu). 3. Phớ uỷ thỏc xuất khẩu phải trả cho đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 641 - Chi phớ bỏn hàng Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Cú TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc (3388). (Chi tiết cho từng đơn vị            nhận uỷ thỏc xuất khẩu) 4. Bự trừ khoản tiền phải thu về hàng xuất khẩu với khoản phải trả đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc (3388) (Chi tiết cho từng đơn vị            nhận uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu). 5. Khi nhận số tiền bỏn hàng uỷ thỏc xuất khẩu cũn lại sau khi đó trừ phớ uỷ thỏc xuất khẩu và cỏc khoản do đơn vị nhận uỷ thỏc chi hộ, căn cứ chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 111, 112 Cú TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc xuất khẩu). Hạch toỏn tại đơn vị nhận ủy thỏc xuất khẩu: 1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 003 - Hàng húa nhận bỏn hộ, nhận ký gửi. 2. Khi đó xuất khẩu hàng, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: 2.1. Số tiền hàng uỷ thỏc xuất khẩu phải thu hộ cho bờn giao uỷ thỏc xuất khẩu, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng người mua nước ngoài) Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu). Đồng thời ghi trị giỏ hàng đó xuất khẩu: Cú TK 003 - Hàng húa nhận bỏn hộ, nhận ký gửi. 2.2. Thuế xuất khẩu phải nộp hộ cho bờn giao uỷ thỏc xuất khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Kế toỏn chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc) Cú TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc (3388 chi tiết phải nộp vào NSNN). 2.3. Thuế tiờu thụ đặc biệt phải nộp hộ cho bờn giao uỷ thỏc xuất khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Kế toỏn chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc (3388 chi tiết phải nộp vào NSNN). 3. Đối với phớ uỷ thỏc xuất khẩu, và thuế GTGT tớnh trờn phớ uỷ thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, kế toỏn phản ỏnh doanh thu phớ uỷ thỏc xuất khẩu, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 511 - Doanh thu bỏn hàng (5113) Cú TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 4. Đối với cỏc khoản chi hộ cho bờn uỷ thỏc xuất khẩu (Phớ ngõn hàng, phớ giỏm định hải quan, chi vận chuyển bốc xếp hàng...), căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khỏc (1388 chi tiết từng đơn vị uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 111, 112. 5. Khi thu hộ tiền hàng cho bờn uỷ thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi ngõn hàng Cú TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng người mua nước ngoài). 6. Khi nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiờu thụ đặc biệt cho đơn vị ủy thỏc xuất khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khỏc (3388 chi tiết phải nộp vào NSNN) Cú TK 111, 112. 7. Khi đơn vị uỷ thỏc xuất khẩu thanh toỏn bự trừ phớ uỷ thỏc xuất khẩu, và cỏc khoản chi hộ, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 138 - Phải thu khỏc (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu). 8. Khi chuyển trả cho đơn vị uỷ thỏc xuất khẩu số tiền hàng cũn lại sau khi đó trừ phớ uỷ thỏc xuất khẩu và cỏc khoản chi hộ, căn cứ chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc xuất khẩu) Cú TK 111, 112. Kế toỏn nhập khẩu ủy thỏc Cỏc quy định chung về nhập khẩu ủy thỏc: Nhập khẩu uỷ thác là trường hợp mà bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền uỷ thác hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhạn uỷ thác nhập khẩu hàng hoá đứng ra ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương nhận tiền của bên giao uỷ thác để nhập khẩu hàng hoá, đứng ra nhập khẩu hàng hoá, thanh toán và tham gia các khiếu nại tranh chấp nếu xảy ra, trả tiền chi phí nếu trong điều khoản hợp đồng qui định người nhận uỷ thác nhập khẩu phải chịu; chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế của hàng nhập khẩu ( thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT) theo từng lần nhập khẩu với cơ quan Hải quan. Cần lưu ý rằng, nếu hàng hoá nhập khẩu là tiêu dùng thì phải nộp xong thuế nhập khẩu trước khi nhận hàng và nếu hàng hoá nhập khẩu có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu riêng theo từng thời hạn nộp thuế; thời điểm tính thuế nhập khẩu là ngày bên nhận uỷ thác nhập khẩu nộp tờ khai hàng hoá nhập khẩu cho cơ quan Hải quan. Ngoài ra, bên nhận uỷ thác phải chịu lưu giữ các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu như hợp đồng Nhập khẩu hàng hoá ký kết với nước ngoài; Hoá đơn thương mại do người bán ( nước ngoài ) xuất, tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu và biên lai thuế GTGT hàng nhập khẩu. Kết thúc dịch vụ uỷ thác, đơn vị nhận uỷ thác được nhận hoá hồng theo tỷ lệ % qui định trong điều khoản hợp đồng uỷ thác. Về phía bên giao uỷ thác nhập khẩu: Bên này căn cứ vào hợp đồng uỷ thác nhập khẩu chuyển tiền cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu đồng thời quản lý về số tiền này, tổ chức tiếp nhận hàng nhập khẩu khi bên nhận uỷ thác báo hàng đã về đến cảng và có trách nhiệm thanh toán số hoa hồng uỷ thác nhập khẩu cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu. Về thủ tục kê khai thuế GTGT, khi xuất trả hàng nhập khẩu cho chủ hàng ( nếu bên nhận uỷ thác Nhập khẩu đã nộp thuế GTGT ) thì bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT ( ngoài hoá đơn GTGT đối với hoa hồng uỷ thác ) trong đó ghi rõ tổng giá thanh toán phải thu. ở bên uỷ thác, bao gồm giá mua ( theo hoá đơn thương mại ), số thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế GTGT của hàng nhập khẩu ( theo thông báo của cơ quan thuế ) hoá đơn này làm cơ sở tính thuế đầu ra của bên uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vào của bên uỷ thác. Trong trường hợp còn lại ( bên nhận uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu ), khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác nhập khẩu phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu Nhập khẩu, bên nhận uỷ thác mới lập hoá đơn GTGT giao cho bên uỷ thác. Hạch toỏn tại đơn vị nhập khẩu ủy thỏc 1. Khi trả trước một khoản tiền uỷ thỏc mua hàng theo hợp đồng uỷ thỏc nhập khẩu cho đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu mở LC,..., căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 111, 112. 2. Khi nhận hàng uỷ thỏc nhập khẩu do đơn vị nhận uỷ thỏc giao trả, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: 2.1. Phản ỏnh giỏ trị hàng nhập khẩu uỷ thỏc, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc thuế tiờu thụ đặc biệt nếu cú, căn cứ vào húa đơn xuất trả hàng của bờn nhận uỷ thỏc nhập khẩu và cỏc chứng từ liờn quan, ghi: 2.1.1. Trường hợp hàng húa nhập khẩu dựng vào sản xuất, kinh doanh hàng húa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương phỏp khấu trừ thuế thỡ thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ, ghi: a/ Nếu đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu nộp hộ cỏc khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 151, 152, 156, 211 (Giỏ trị hàng nhập khẩu khụng bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu). b/ Nếu đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu làm thủ tục kờ khai thuế nhưng đơn vị uỷ thỏc tự nộp thuế vào NSNN thỡ giỏ trị hàng nhập khẩu được phản ỏnh như bỳt toỏn tại điểm a. Khi nộp cỏc khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc     nhập khẩu) Cú TK 111, 112. 2.1.2. Trường hợp hàng húa nhập khẩu dựng vào hoạt động kinh doanh hàng húa, dịch vụ khụng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương phỏp trực tiếp hoặc dựng vào hoạt động được trang trải bằng nguồn kinh phớ khỏc thỡ thuế GTGT hàng nhập khẩu khụng được khấu trừ, ghi: a/ Nếu đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu nộp hộ cỏc khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 152, 156, 211 (Giỏ trị hàng nhập khẩu bao gồm cả cỏc khoản thuế phải nộp) Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu). b/ Nếu đơn vị nhận uỷ thỏc làm thủ tục kờ khai thuế, nhưng đơn vị uỷ thỏc tự nộp cỏc khoản thuế vào NSNN, thỡ giỏ trị hàng nhập khẩu được kế toỏn như bỳt toỏn tại điểm a. Khi nộp thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc     nhập khẩu) Cú TK 111, 112. 2.2. Phớ uỷ thỏc nhập khẩu phải trả đơn vị nhận uỷ thỏc, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 151, 152, 156, 211 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu). 2.3. Số tiền phải trả đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu cỏc khoản chi hộ cho hoạt động nhận uỷ thỏc nhập khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 151, 152, 156, 211 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu cú) Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu). 3. Khi trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu về số tiền hàng cũn lại, tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế GTGT, thuế tiờu thụ đặc biệt (nếu nhờ đơn vị nhận uỷ thỏc nộp hộ vào NSNN), phớ uỷ thỏc nhập khẩu và cỏc khoản chi hộ, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 111, 112. 4. Trường hợp đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu chuyển trả hàng uỷ thỏc nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT, ghi: 4.1. Khi nhận hàng, căn cứ phiếu xuất kho kiờm vận chuyển nội bộ của đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu, kế toỏn phản ỏnh giỏ trị hàng nhập khẩu ủy thỏc theo giỏ đó cú thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi: Nợ TK 152, 156, 211 (Giỏ trị hàng nhập khẩu bao gồm cỏc khoản thuế phải nộp) Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn. (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu) 4.2. Khi nhận húa đơn GTGT hàng uỷ thỏc nhập khẩu của đơn vị nhận uỷ thỏc nhập khẩu, kế toỏn phản ỏnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: 4.2.1. Trường hợp hàng húa uỷ thỏc nhập khẩu cũn tồn kho, ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Cú TK 152, 156, 211. 4.2.2. Trường hợp hàng húa uỷ thỏc nhập khẩu đó xuất bỏn, ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Cú TK 632 - Giỏ vốn hàng bỏn Hạch toỏn tại đơn vị nhận nhập khẩu ủy thỏc 1. Khi nhận của đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu một khoản tiền mua hàng trả trước để mở LC,..., căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 111, 112 Cú TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thỏc nhập khẩu). 2. Khi chuyển tiền hoặc vay ngõn hàng để ký quỹ mở LC (nếu thanh toỏn bằng thư tớn dụng), căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Cú TK 111, 112, 311. 3. Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng húa, ghi: 3.1. Số tiền hàng uỷ thỏc nhập khẩu phải thanh toỏn hộ với người bỏn cho bờn giao uỷ thỏc, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trờn đường (Nếu hàng đang đi đường) Nợ TK 156 - Hàng húa (Nếu hàng về nhập kho) Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết cho từng người bỏn). Trường hợp nhận hàng của nước ngoài khụng nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết người bỏn nước ngoài). 3.2. Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trờn đường Nợ TK 156 - Hàng húa Cú TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu). Trường hợp nhận hàng của nước ngoài khụng nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu). 3.3. Thuế giỏ trị gia tăng hàng nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trờn đường Nợ TK 156 - Hàng húa Cú TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312). Trường hợp nhận hàng của nước ngoài khụng qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312). 3.4. Thuế tiờu thụ đặc biệt phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trờn đường Nợ TK 156 - Hàng húa Cú TK 3332 - Thuế tiờu thụ đặc biệt. Trường hợp nhận hàng của nước ngoài khụng qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bỏn (Chi tiết đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 3332 - Thuế tiờu thụ đặc biệt. 3.5. Khi trả hàng cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu, căn cứ vào húa đơn GTGT xuất trả hàng và cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 156 - Hàng húa (Giỏ trị hàng nhập khẩu đó bao gồm cỏc khoản thuế phải nộp) Cú TK 151 - Hàng mua đang đi trờn đường. 3.6. Trường hợp trả hàng cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT, căn cứ phiếu xuất kho kiờm vận chuyển nội bộ, ghi như bỳt toỏn 3.5. Sau khi đó nộp thuế GTGT ở khõu nhập khẩu cho hàng húa nhập khẩu uỷ thỏc, phải lập húa đơn GTGT gửi cho đơn vị giao uỷ thỏc. 4. Đối với phớ uỷ thỏc nhập khẩu và thuế GTGT tớnh trờn phớ uỷ thỏc nhập khẩu, căn cứ vào hoỏ đơn GTGT và cỏc chứng từ liờn quan, kế toỏn phản ỏnh doanh thu phớ uỷ thỏc nhập khẩu, ghi: Nợ TK 131, 111, 112 (Tổng giỏ thanh toỏn) Cú TK 511 - Doanh thu bỏn hàng (5113) Cú TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 5. Đối với cỏc khoản chi hộ cho đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu liờn quan đến hoạt động nhận uỷ thỏc nhập khẩu (Phớ ngõn hàng, phớ giỏm định hải quan, chi thuờ kho, thuờ bói chi bốc xếp vận chuyển hàng...), căn cứ cỏc chứng từ liờn quan, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khỏch hàng (Chi tiết cho từng đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu) Cú TK 111, 112. 6. Khi đơn vị uỷ thỏc nhập khẩu chuyển trả nốt số tiền hàng nhõp khẩu, tiề._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24853.doc
Tài liệu liên quan