Quan hệ công chúng trong công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ

Tài liệu Quan hệ công chúng trong công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ: Chương 2: Quan hệ công chúng trong công tác thực hiện chính sách BHXH tại BHXH huyện Đức Thọ. 2.1 Giới thiệu chung về BHXH huyện Đức Thọ Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của BHXH, Chính phủ ban hành NĐ 19/CP ngày 16/2/1995 quyết định thành lập cơ quan chuyên trách: BHXH Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý Quỹ BHXH và thực hiện các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam được hình thành theo một hệ thống dọc từ trung ương đến tỉnh, thành phố và quận huyện... Ebook Quan hệ công chúng trong công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ

doc49 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Quan hệ công chúng trong công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/10/1005 trên phạm vi cả nước. (Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã Quyết định 14a thành lập BHXH cấp tĩnh, thành phố, và Quyết định 14b thành lập BHXH cấp quận huyện.) Ở Việt Nam hiện nay tổ chức bộ máy quản lý hoạt động BHXH được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 606/TTg ngày 26/9/1995 của Thủ tưóng Chính phủ, BHXH Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng chính phủ: - Hội đồng quản lý là cơ quan cao nhất của BHXH Việt Nam - BHXH Việt Nam được hình thành hệ thống từ trung uơng tới địa phương, gồm có: + Ở trung ương: BHXH Việt Nam + Ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. + Ở các quận huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh là BHXH quận, huyện, thị xã trực thuộc BHXH tĩnh, thành phố. Ngoài ra, ở các xã, phường, thị trấn còn có ban đại diện chi trả trợ cấp BHXH do chính quyền địa phương cử ra làm hợp đồng với cơ quan BHXH để chi trả trợ cấp BHXH cho các đối tượng trên địa bàn. BHXH huyện là tổ chức quản lý BHXH cấp thấp nhất, chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tác nghiệp về BHXH. Giữ vai trò trung gian giữa những người tham gia bảo hiểm, những đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện, và cả những đối tượng thụ hượng quyền lợi bảo hiểm trên địa bàn huyện quản lý với các cơ quan quản lý BHXH cấp trên. BHXH huyện sẽ tham gia truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống đối tượng, và phản hồi thông tin từ các đối tượng tới cấp trên. Với vai trò như vậy, BHXH huyện sẽ góp phần nâng cao nhận thức của công chúng nói chung, và của các đối tượng đối với các chính sách về BHXH, BHYT, BHYT tự nguyện, BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó thực hiện đảm bảo sự tuân thủ pháp luật BHXH của những người tham gia và người được hưởng quyền lợi. Với các nhiệm vụ thực hiện : + Thực hiện đăng kí BHXH + Thực hiện thu phí BHXH + Tiếp nhận yêu cầu hưởng BHXH + Ra các quyết định và thực hiện chi trả theo phân cấp + Tư vấn và giải thích pháp luật về BHXH , BHYT, BHYT tự nguyện, BHXH tự nguyện, + Kiểm tra giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHYT tự nguyện, BHXH tự nguyện, Cùng với sự hoạt động của toàn ngành, BHXH huyện Đức Thọ ra mắt hoạt động vào tháng 8 năm 1995. Lúc bấy giờ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn là đơn vị hoạch toán cấp 3, ngành dọc (huyện , tỉnh, trung ương). Hơn mười hai năm qua, BHXH huyện Đức Thọ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh Hà Tĩnh, BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự phấn đấu nổ lực hết mình của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, BHXH Đức Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình và đã gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ, được hàng nghìn người lao động và người hưởng chính sách BHXH, BHYT tin cậy, đồng tình, ủng hộ, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao. BHXH huyện Đức thọ đã phát huy các tiềm lực sẵn có và sự quan tâm của BHXH cấp trên và các ban ngành có liên quan, BHXH huyện đã đạt được một số thành tích nhất định, là lá cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua toàn tĩnh. Đặc biệt năm qua cùng với cả nước thực hiện Luật BHXH, Tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chọn làm thí điểm thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để từ đó nhân rộng trong toàn hệ thống, tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH Hà Tĩnh nói chung và cán bộ BHXH huyện Đức Thọ nói riêng đã nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. BHXH Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động hạng Ba, BHXH huyện Đức Thọ được BHVN tặng Bằng khen. BHXH huyện Đức Thọ chịu sự quản lý của BHXH tỉnh Hà Tĩnh với số lượng cán bộ thường xuyên phải thay đổi, luân chuyển và điều động theo quyết định của Giám Đốc BHXH tỉnh, nhưng việc bố trí cán bộ tại đơn vị đảm bảo phù hợp với năng lực và sở trường công tác ngày càng được đảm bảo hợp lý. Sơ đồ tổ chức cán bộ của cơ quan được bố trí theo chức năng như sau: Kế hoạch tài chính Giám đốc Giao dịch 1 cửa Hồ sơ Quỹ Phó giám đốc Chế độ chính sách Thu bắt buộc và tự nguyện Giám định y tế * Chức năng nhiệm vụ qua các thời kì. Là một cơ quan hoạch toán cấp 3 theo ngành dọc, BHXH huyện Đức Thọ đã thực hiện những chức năng nhiệm vụ qua các thời kì như sau: Giai đoạn 1995- 2002: + Thực hiện thu BHXh bắt buộc theo NĐ 12 CP ngày 26/1/1995 trong đó người lao động 5%, chủ sử dụng lao động 15% + Thực hiện chi trả ốm đau, thai sản. + Thực hiện chi trả chế độ lương hưu và trợ cấp. + Thực hiện xét duyệt và cấp sổ BHXH cho người lao động. + Thực hiện xét duyệt chế độ hưu, chế độ tử tuất, mai táng phí. Giai đoạn 2003- 2007: + Ngoài thực hiện thu theo nghị định 12 CP các đối tượng thu bắt buộc + Thực hiện NĐ 01CP-2003, mở rộng đối tượng tham gia BHXH đến kinh tế hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể, doanh nghiệp tư nhân ngoài quốc doanh. + Thực hiện chế độ chi dưỡng sức( cán bộ công nhân viên chức tham gia BHXH bị suy giảm khả năng lao động được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức từ 5-10 ngày (điều trị tại gia 50000đ/ngày/người, điều trị tập trung 70000đ/ ngày/ người)). + Thực hiện thu Bảo hiểm tự nguyện học sinh, sinh viên. + Thực hiện thu BHYT tự nguyện hội đoàn thể theo thông tư 77. + Thực hiện các chế độ Bảo hiểm tự nguyện theo thông tư 06 Bắt đầu từ tháng 1 năm 2007 thực hiện theo luật BHXH, và cuối tháng 12 năm 2007 Liên bộ Bộ Y Tế- Bộ Tài Chính ban hành thông tư liên tịch số 14 bổ sung điều kiên và đối tượng, mức phí tham gia sửa đổi thông tư liên tich số 06 chính thức triễn khai xuống cơ sở thực hiện vào những ngày đầu năm 2008 tiếp tục đặt ra kế hoạch thực hiện theo luật BHXH và thông tư 14. * Kết quả đạt thực hiện chính sách BHXH huyện Đức Thọ + Công tác thu BHXH Trong 5 năm (2003 - 2007) đơn vị được BHXH Hà Tĩnh giao chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH bắt buộc năm 2003 là 5,488 tỷ đông của 104 đơn vị sử dụng lao động với 2890 lao động tham gia BHXH đơn vị thu được 5,606 tỷ đồng tăng 2,1% đến năm 2007 kế hoach tỉnh giao 11,5 tỷ đồng của 123đơn vị với 3218 lao động, đơn vị đã thu được 11,880 tỷ đồng tăng 3,3% .Trong 5 năm thu BHXH tại huyện tăng 210,4% số tiên , tăng 328 lao động, mở rộng 19 đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH. Hiện nay toàn huyện đă có 3250đối tượng tham gia BHXH, tăng gần 400 đối tượng so với năm 2003. Để đạt được kết quả này, BHXH huyện đă tích cực tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xă, hộ kinh doanh cá thể, trên quan điểm thu đúng, thu đủ + Công tác thu và phát triển BHYT tự nguyện. Bảo hiểm y tế tự nguyện là việc làm khó do đó BHXH huyện biết bám sát chủ trương, tham mưu cấp uỷ chính quyền cùng ban hành một số văn bản chỉ đạo xuống tận cấp uỷ chính quyền cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẻ với các ban nghành đoàn thể cấp huyện như Hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ,phòng giáo dục huyện ... nên luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Được phản ảnh thực hiện Từ năm 2003 đến năm 2007 như sau: 121.6% K/hoạch 9500, đạt 11560 112.2% K/hoạch 10000, đạt 11220 111.2% K/hoạch 9000 đạt 10007 102.6% K/hoạch 8000, đạt 8210 K/hoạch 7000, đạt 7300 104.2% 108% 107.5% 2000, đạt 2150 2500, đạt 2700 1800, đạt 2008 111.5% 107.3% 1500, đạt 1610 108.2% KH 1300 ®¹108.2% đạt 1407 Hội ĐT HS Hội ĐT HS Hội ĐT HS Hội ĐT HS Hộ GĐ HS 2003 2004 2005 2006 2007 H1- tình hình thu BHYT tự nguyện qua các thời kì cuả BHXH huyện Đức Thọ Ghi chú: HS- học sinh ( Thể hiện màu xanh lơ) Hội ĐT - Hội Đoàn thể Thể hiện màu hồng Hộ GĐ - Hộ gia đình Trong thực hiện BHYT tự nguyện năm 2007 chỉ tiêu thu thấp, nguyên nhân TT liên tịch 06 áp dụng đối tượng hộ gia đình với điều kiện ràng buộc cao do đó tỉnh giao chỉ tiêu thấp hơn năm 2006. Song BHXH huyện cũng đã triễn khai thực hiện vượt chỉ tiêu 7,5% đưa tổng số đối tượng có thẻ BHYT trên địa bàn toàn huyện lên tới 72.130 người. chiếm tỷ lệ 61,5% dân số toàn huyện. + Công tác kế hoach tài chính : Trong 5 năm qua (2003 - 2007) công tác quản lý chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH trên địa bàn tăng nhanh do diễn biến triền lương tăng mức lương tối thiểu được phản ánh qua biểu đồ sau : 6.598 6.315 6.810 77.437.886.000 65.762.823.000 51.093.321.000 43..615.210.000 7231 7509 728 35.786.558.000 1591 1591 23.765.985.000 933 1383 16.803.212.000 9.631.120.000 4.126.638.000 696 3.638.486.000 Quỹ NS Quỹ NS Quỹ NS Quỹ NS Quỹ NS 2003 2004 2005 2006 2007 Ghi chú: NS- Ngân sách đảm bảo Qua biểu đồ cho thấy diễn biến tiền lương trong 5 năm tăng nhanh đến 256,7% tổng số tiền trong đó nguồn quỹ ngày một tăng lên, nguồn ngân sách ngày một giảm xuống về con người từ 7509 năm 2003 đến năm 2007 còn 6315 người giảm 1.194 người binh quân giảm mỗi năm 238 người. Như vậy trong vòng khoảng 17 năm nữa thì ngân sách không phải bao cấp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH từ nguồn ngân sách. + Công tác cải cách hành chính: Được BHXH huyện thực hiện một cách có hiệu quả, đặc biệt chú trọng trong công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH theo hướng cải tiến thủ tục, sắp xếp lại quy trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng và các đơn vị sử dụng lao động khi đến giải quyết công việc tại cơ quan BHXH huyện, không gây phiền hà cho các đối tượng và đảm bảo đúng nguyên tắc quy định BHXH tỉnh ban hành QĐ 1023 và quy chế hoạt động tại phông giao dịch một cửa. BHXH Huyện ban hành QĐ số 36 và quy chế hoạt động tai bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông, qua thực hiện hơn 1 năm cho thấy hiệu quả trong giải quyết công việc thuận lợi, nhanh, đảm bảo đúng quy trình, có sự giám sát lẫn nhau, được đối tượng đồng tình cao. + Công tác giám định y tế Có sự phối kết hợp trong quá trình thực hiện chặt chẽ giữa cơ quan BHXH huyện và Bệnh viện đa khoa huyện nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng có thẻ BHYT tham gia khám và chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh . Năm 2003 thực hiện QĐ 20TTg của Thủ Tướng chính phủ sát nhập BHYT vào BHXH và thực hiện NĐ100CP, đây là năm đầu BHXH thực hiện quản lý chi trả giám điịnh BHYT năm 2003 có 36.898 lượt người khám và điều trị nội ngoại trú với tổng tiền 1.054.584.662 đồng ( thời điểm đang thực hiện khám chữa bệnh theo NĐ 58 CP từ năm 2006 lại nay thực hiện theo NĐ63CP bỏ trần khám chữa bệnh và các dich vụ cận lâm sàng tăng lên, giá vật tư tiêu hao (VTTH) được tính áp giá theo TT-03 nên lượng người khám tăng và tổng tiền chi phí tăng cao . Năm 2007 cho thấy : Tổng lượt người khám nội ngoại trú 107.712 lượt với tổng tiền chi trả cho bệnh viện huyện trong năm 10.961.292.000 đồng tăng 10 lần so với năm 2003. + Công tác tổ chức cán bộ Công tác cán bộ là yếu tố quyết định cho mọi hoạt động của cơ quan, do vậy việc bố trí phân công cán bộ đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn phải phù hợp với sở trường năng lực của tầng cán bộ hiệu quả công tác đạt cao hơn. Trong công tác cán bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, trả lời đơn thư khiếu nại đúng quy trình, đúng thẩm quyền, qua sổ theo giỏi được đối tượng đồng tình cao. Hiện nay với tổng số 11 cán bộ công chức có: 4 đại học,2 cao đẳng còn lại trung cấp, có 1 cán bộ hợp đồng. được bố trí đầy đủ đảm nhận các nhiệm vụ đúng chuyên môn của ngành nên cán bộ phát huy tốt nhiệm vụ được giao. Có một chi bộ đảng trực thuộc cấp uỷ huyện, 1 ban chi uỷ tổng số Đảng viên đó có 8 chi bộ hoạt động tốt phát huy vai tro lãnh đạo, từ ngày được thành lập trực thuộc năm 2003 lại nay đều được xét chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuổi bình quân là 31. hàng năm chi bộ đều thực hiện tốt công tác phát triễn đảng viên mới Đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ chính trị được giao. Có một chi đoàn thanh niên 8 đoàn viên , tổ chức công đoàn trực thuộc . Các tổ chức đoàn thể hoạtđộngtốt. Năm 2006, một năm với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng là năm tỉnh Hà Tĩnh có nhiều sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, hình thành các khu công nghiệp tập trung, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển, lợi thế này đă góp phần quan trọng trong việc mở rộng, tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT. đay cũng là năm, BHXH huyện Đức Thọ đă tiếp tục đạt được nhiều kết quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Kết quả nổi bật là thu BHXH, BHYT bắt buộc vượt kế hoạch BHXH Tỉnh giao năm 2006-năm 2007là năm có tỷ lệ vượt kế hoạch và số tiền thực tế thu vượt cao nhất từ trước tới nay, bình quân vượt 4 tỷ đồng. Việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH khu vực ngoài quốc doanh tiếp tục thu đạt kết quả thông qua tuyên truyên mở rông đối tượng theo nghi định 01/2003 tăng 28 đơn vị ( trong đó có 11 kinh tế tập thể hợp tác xã nông nghiệp ) BHXH huyện Đức thọ là đơn vị luôn hoàn thành và vượt kế hoạch tỉnh giao về đích sớm nhất tỉnh. Thu BHYT tự nguyện vượt so với kế hoạch được giao và là đơn vị có tỷ lệ tăng trưởng số đối tượng tham gia BHYT tự nguyện nhân dân thuộc đối tượng các hội đoàn thể, hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh ở mức cao (tăng6003 so với năm 2003) tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện BHYT tự nguyện những năm tiếp theo. Đồng thời BHXH huyện đă phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, cựu chiến binh với trên 32.065 đối tượng được cấp thẻ BHYT bảo đảm cho các đối tượng này được hưởng chế độ BHYT khi đi khám chữa bệnh từ tuyến y tế xă, phường trở lên. + Năm 2007 BHXH huyện hợp đồng KCB BHYT với trung tâm y tế huyện. Thường xuyên thực hiện tốt việc thực hiện phối hợp giữa 2 ngành để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT đến khám và chữa bệnh. - Thực hiện tốt việc KCB tại trạm y tế các xã, thị trấn đối với 26/28 xã trong toàn huyện. - Phối hợp với cơ sở KCB để thực hỉện quyết định 34/2006 và QĐ38/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá thu 1 phần viện phí theo thông tư liên tịch 03/2006 của liên bộ tài chính - bộ y tế - bộ lao động thương binh xã hội. Trong đó kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc áp giá các dịch vụ kỹ thuật. - Tổng số chi KCB trong năm:10.961.292.000đ cho 107.712 lượt người đến khám và chữa bệnh tăng 15102 lượt người so với cùng kì năm 2006. + Công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH có bước chuyển biến quan trọng đáp ứng yêu cầu quản lý chế độ chính sách đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính. Toàn đơn vị đă chuyển nhanh từ phong cách làm việc hành chính sang phục vụ, do vậy ở tất cả các khâu như tiếp dân, giải quyết chế độ, chính sách, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, giải quyết thủ tục cho bệnh nhân BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh đều được phục vụ chu đáo và thuận lợi BHXH huyện Đức Thọ căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng đề án “một cửa” theo quyết định số 36/BHXH ngày 28/ 4/ 2007 cuả Giám đốc BHXH huyện được quy định 6 điều thực hiện, chính thức ra mắt hoạt động theo mô hình một cửa từ ngày 1/5 tới nay với việc bố trí 2 cán bộ tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Quá trình hoạt động được rút kinh nghiệm liên tục, kết quả cho thấy thực sự hiệu quả đảm bảo đúng quy trình liên thông giữa tỉnh và huyện, giữa tiếp nhận bàn giao với các bộ phận chuyên môn, giữa chuyên môn với đơn vị sử dụng lao động và các đối tượng đén giải quyết các chế độ chính sách đảm bảo nhịp nhàng thông suốt. Được sự đồng tình cao của các cấp và các bên tham gia BHXH, chất lượng công tác thực sự có hiệu quả cao. Hàng năm được nhiều sự khen ngợi của tỉnh, huyện và của cả BHXH Việt Nam, *Kết quả xếp loại năm 2007: - Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh - Công đoàn cơ sở vững mạnh - Chi đoàn thanh niên xuất sắc - Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng đơn vị văn hoá - Đơn vị được Bảo hiểm Việt nam tặng bằng khen, tập thể lao động tiên tiến,. - 4 chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 đồng chí được BHXH Việt Nam tặng bằng khen. 1đồng chí được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, 2 đồng chí BHXH tỉnh khen - Cơ sở được 1đơn vị BHVN tặng bằng khen, 2 đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen , 6 đơn vị và 8 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen 2.2 Thực trạng thực hiện quan hệ công chúng tại BHXH huyện Đức Thọ 2.2.1. Chính sách chung của BHXH Việt Nam Để việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT một cách hiệu quả, BHXH Việt Nam đã thực hiện các chương trình nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của tổ chức với các thành viên nội bộ và với các đối tượng của mình. Để ngày càng xây dựng BHXH Việt Nam vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhà nước, cũng như toàn dân. Công tác quan hệ công chúng đã được BHXH Việt Nam thực hiện khá nhiều, tuy nhiên đa phần hoạt động này còn rời rạc , bộc phát và chưa được tổ chức một cách thường xuyên và có hệ thống. Phần lớn hoạt động này chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền chính sách BHXH đến với nguời dân, Tuy nhiên, tôi cũng xin nêu lên một số công tác quan hệ công chúng mà BHXH Việt Nam đã thực hiện như sau: PR nội bộ: Đối nội là một công tác tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự cũng rất khó khăn bởi tính phức tạp của mối quan hệ giữa các cá nhân, và giữa các cá nhân với tổ chức - cụ thể là BHXH Việt Nam * Để giải quyết công việc nhanh và hiệu quả, BHXH Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nội bộ: Mạng Intranet sẽ cung cấp cho mỗi thành viên tham gia một tài khoản riêng. Như vậy, thông qua Intranet, Văn phòng BHXH Việt Nam hoàn toàn có thể mời họp mà không cần phải tốn kém chi phí cho việc chuyển phát nhanh các giấy tờ cần thiết, cho dù bạn ở BHXH tỉnh Cà Mau hay Bắc Kạn thì chỉ sau ít phút, cũng đã nhận được thông tin. Các Ban chuyên môn của BHXH Việt Nam cũng có thể giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT thông quan mạng intranet một cách dễ dàng và thuận tiện. Cơ quan BHXH tỉnh, thành phố có thể dễ dàng thông quan Intranet báo cáo trao đổi nghiệp vụ với các Ban chuyên môn một cách nhanh chóng mà không phải chờ hàng chục ngày hoặc hàng tháng như trước đây. Các danh mục dùng chung, các văn bản pháp luật và hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT, hoặc các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước khác đều dễ dàng tra cứu trên intranet. Như vậy, các cán bộ viên chức trong hệ thống BHXH Việt Nam ở những vị trí địa lý và cơ quan văn phòng khác nhau đều có thể truy cập vào để xem thông tin này nếu họ được chúng ta kết nối vào mạng. Từ năm 1996 BHXH Việt Nam đã xuất bản “ Bản tin nội bộ” được xuất bản mỗi tháng một số một lần. Tại đây đã có những bài viết về việc làm của những cán bộ BHXH, yêu nghề và tâm huyết với nghề. Là nơi trao đổi tâm tình của người can bộ BHXH, cũng là nơi để trao đổi kinh nghiệm làm việc… tăng sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Tại cơ quan có những bảng tin, để nơi mọi thích hợp dể thu hút sự chú ý của mọi người, mọi tầng lớp, đọc, và tham gia ý kiến. Quan hệ với công chúng: BHXH Việt nam đã xã định đối tượng cần hướng tới là các lãnh đạo các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng khác. Đã thực hiện các nội dung tuyên truyền như: tuyên truyền về các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, nội dung của các văn bản pháp luật liên quan về BHXH do chính phủ, các bộ và BHXH Việt Nam ban hành. BHXH đã sủ dụng các kênh chỉ đạo tuyên truyền ( gửi báo cáo tới các cấp lãnh đạo, các ngành…), sử dụng các kênh truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như báo hình báo viết, phát thanh ấn phẩm và tuyên truyền qua các hoạt động xã hội. + Cơ quan đã tổ chức được một chương trình phát thanh riêng các vấn đề của BHXH trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV2 của đài tiếng nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 11h30 đến 11h45, đã góp phần tuyên truyền và nâng cao hiểu biết về BHXH cho người dân. + Đã cho ra đời báo bảo hiểm xã hội, tạp chí bảo hiểm xã hội một tháng một kỳ về các thông tin, sự kiện nhưng cũng chưa được phổ biến rộng rãi ra công chúng. Hiện nay, tạp chí này đã được đưa lên internet địa chỉ: Thực hiện với tôn chỉ : “ tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH của Đảng và nhà nước; giải đáp thắc mắc việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH ; thông tin hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong ngành. + Hàng năm, chỉ đạo công tác tuyên truyền về BHXH của các địa phương, đã được thực hiển rộng khắp. + Xây dựng đội ngũ tuyên truyền: đã thành lập một phòng chuyên trách về hoạt động tuyên truyền: Ban tuyên truyền nay bao gồm trưởng ban, phó ban. Phòng nghiệp vụ tuyên truyền và phòng kế hoạch tổng hợp. Có nhiệm vụ lên kế hoạch, tổ chức theo dõi quá trình thực hiện các chương trình tuyên truyền. Tổ chức tập huấn công tác thông tin tuyên truyền hàng năm cho đội ngũ công tác viên trong cả nước mỗi năm một lần. 2.2.2. Quan hệ công chúng tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh Hà tĩnh là một địa bàn có số đối tượng hưởng các chế độ BHXH vào loại lớn của cả nước. Việc giải quyết chế độ được BHXH Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, Thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, tạo lòng tin trong nhân dân, ổn định chính trị. Từ nhận thức đó, BHXH Hà Tĩnh đã tăng cường công tác tuyên truyền – coi đó là một nhiệm vụ cấp thiết của hệ thống Bảo hiểm xã hội. BHXH Hà tĩnh đã tăng cường công tác tuyên truyền trên mọi phương diện như phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền trên báo viết, báo hình, báo nói và qua đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên cơ sở nhằm chuyển tải các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước về công tác BHXH, BHYT. Hàng năm có các công văn chỉ đạo công tác tuyên truyền tới các BHXH huyện với mục đích tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và quần chúng nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt là các vần đề mới trong luật BHXH và BHYT tự nguyện, nội dung sửa đổi BHYT tự nguyện. Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chuyên môn đã và đang luôn quan tâm chăm lo công tác đoàn thể và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Liên tục là công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc. Tham gia tích cực các phong trào thi đua của ngành và địa phương tổ chức, có nhiều hoạt động thiết thực trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện. Năm 2005 kỹ niệm 10 năm thành lập ngành hội thi văn nghệ ca ngợi ngành BHXH, năm 2007 BHXH phối hợp Liên đoàn lao động các cấp hội thi tuyên truyền viên BHXH thực sự đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Hàng năm, BHXH tỉnh Hà Tỉnh đều hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị huyện để thực hiện các công tác về quan hệ công chúng, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền của các cơ quan BHXH huyện. đồng thời BHXH tỉnh luôn có chính sách khuyến khích các công tác viên là cán bộ công chức trong ngành có bài đăng ở các báo trung ương và địa phương. 2.2.3 Thực trạng thực hiện QHCC tại BHXH huyện Đức Thọ Là một cơ quan trong hệ thống ngành dọc của BHXH Việt Nam, nên BHXH huyện Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ theo các chính sách, nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, do đó hoạt động quan hệ công chúng ở BHXH huyện Đức Thọ cũng tương tự BHXH Việt Nam, tức là còn mờ nhạt, chỉ tập trung chủ yếu vào hoạt động tuyên truyên chính sách về BHXH, BHYT tự nguyện, BHXH tự nguyện. Trên thực tế, dù là hoạt động tuyên truyền, hay vĩ mô hơn là hoạt động quan hệ công chúng của cơ quan BHXH huyện Đức Thọ cũng đã đạt một số kết quả như sau: 2.2.3.1 Công tác nội bộ + Công tác tổ chức cán bộ : Ở BHXH huyện đã có quy hoạch bồi dưỡng cán bộ ngày một trưởng thành, các cán bộ được phân công chỉ đạo đảm nhận từng công việc chuyên môn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên quan điểm làm 1 việc, biết nhiều việc, đồng thời tự học, tự phấn đấu vươn lên, hàng quí phân loại Cán bộ công chức 1 lần, vào đầu năm các cán bộ tự xây dựng chương trình công tác , đăng ký thi đua trong tầng năm để có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Trong năm 2007 đã thực hiện đào tạo và đào tạo lại đảm bảo đúng quy trình, sắp xếp công việc kiêm nhiệm, đã cử 1 đồng chí đi học quản lý nhà nước, 02 đồng chí đi học lớp kế toán trưởng và 1 đòng chí đi học lớp giám định, 3đồng chí đi học đại học tại chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Như vậy về chuyên môn cơ bản có bằng trung cấp chính quy, chủ yếu tập trung vào ngành kế toán, đây là một thuận lợi lớn của cơ quan trong công tác hạch toán thu chi… + Cơ quan BHXH Đức Thọ hiện đang áp dụng các chương trình phần mềm của BHXH Việt Nam, và của cơ quan BHXH tỉnh trong việc thực hiện các chương trình quản lý nội bộ, cũng như các công tác nghiệp vụ.( sử dụng innetra- mạng nội bộ của ngành) + Thực hiện tốt quy chế dân chủ ngay từ đầu năm thông qua đại hội Công nhân viên chức, thảo luận quy chế và nội quy cơ quan. Từ đó xây dựng chương trình thi đua, tập trung chỉ đạo quy chế và nội quy cơ quan, phấn đấu hoàn thành từng chỉ tiêu năm ngay từ tháng, quý đầu. Phân công một đồng chí kiêm công tác văn phòng để tiếp nhận công văn đi đến, có sổ sách theo dõi, quản lý dấu, tiếp dân, tiếp nhận đơn thư theo phương thức một cửa. Công văn được quy định chặt chẽ. Ngoài bảo vệ cơ quan các cán bộ được phân công trực ngày nghỉ, ngày thứ bảy, chủ nhật đầy đủ, đều đặn không để cơ quan vắng người. + Với khối lượng nhân viên trong cơ quan là 11 cán bộ công chức, công việc nhiều từ thu BHXH, giám định BHYT, chi trả, xét duyệt chế độ cơ bản là đạt kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoạt động văn hoá van nghệ, thể thao thường xuyên, các báo cáo tổng hợp đầy đủ, đều đặn. Các yếu tố xây dựng cơ quan đảm bảo đúng quy trình. Có những giờ họp cơ quan, cán bộ tham gia sôi nổi trao đổi kinh nghiệm làm việc. Đoàn thanh niên xuất sắc, công đoàn vưng mạnh, Chi bộ Đảng bộ vững mạnh. + Cơ quan thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia tốt các chương trình hội diễn ở huyện, ở tĩnh, nhiều tiết mục đạt giải xuất sắc. Tại cơ quan có sân bóng chuyền, cầu lông, để sau thời gian làm việc, các cán bộ có thể tham gia thể dục thể thao, trao đổi thảo luận về công việc, kinh nghiệm sống, tăng sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ. Cán bộ tham gia các hội thi văn nghệ của cơ sở, của huyện và tỉnh. Tham gia các hội thao, thi đấu giao lưu với các tổ chức trong huyện. 2.2.3.2 Quan hệ công chúng ( thực trạng tuyên truyền chính sách BHXH ) tại huyện Đức Thọ + Với phương tiện truyền thông: Trong hoạt động của mình, BHXH huyện Đức thọ luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ của mình với các tổ chức truyền thông ở huyện. Đặc biệt là đài truyền hình huyện và đài phát thanh huyện, để các phương tiện này đưa thông tin về BHXH nói chung và hoạt động của BHXH huyện Đức Thọ nói riêng đến với công chúng trong toàn huyện. Khi đội ngũ tuyên truyền viên của huyện còn rất ít thì đây là một công cụ hiệu quả để đưa chính sách BHXH của Đảng và nhà nước đến với dân chúng. BHXH huyện đã chủ động phối hợp với đài phát thanh truyền hình huyện để phản ánh các kết quả hoạt động và chuyển tải nội dung chế độ, chính sách đến đông đảo người dân trên địa bàn huyện. Nhân ngày thành lập ngành có phóng sự chủ đề: “Bước phát triển mới ở BHXH Đức Thọ” đã thu hút được đông đảo sự ủng hộ của bạn xem truyền hình huyện. Khi luật BHXH chính thức có hiệu lực, BHXH huyện Đức Thọ đã kí hợp đồng với đài truyền hình Đức thọ triển khai một chương trình giới thiệu Luật BHXH. BHXH Đức Thọ đã phối hợp với đài phát thanh huyện xây dựng chương trình “ kế hoạch triển khai và giải đáp các vấn đề liên quan đến BHYT tự nguyện. Ngoài ra, BHXH huyện còn phối hợp với các loa đài thôn xóm của các xã trong huyện thực hiện các bài phát sóng giới thiệu về: BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế tự nguyện. (thời gian phát của các chương trình này thường vào lúc 17h chiều) tuy nhiên thực hiện không thường xuyên, chất lượng phát sóng tùy thuộc vào bài viết của các báo cáo viên… + Với báo viêt: Đây là một kênh đảm bảo thông tin kịp thời, lượng thông tin truyền tải được nhiều, thể loại đa dạng, đến được với công chúng trên địa bàn. Khuyến khích cán bộ cơ quan tham gia thi đua viết bài trên báo Hà tĩnh, tuần san của huyện Đức Thọ, tạp chí Văn nghệ Hồng Lĩnh…góp phần truyền tải các chủ trương của Đảng và nhà nước về chính sách BHXH, BHYT…đến mọi tần lớp nhân dân. ( Cơ quan có quy chế khuyến khích cán bộ viết bài, nếu cán bộ nào không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua trong năm). Năm 2007, các cán bộ của cơ quan đã tham gia viết 6 bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong đó có 5 bài được đăng trên báo Hà Tĩnh.1 trên tạp chí Hồng lĩnh + Tranh cổ động, áp phích: đấy là những gì sống động và gần gũi với các đối tượng: lựa chọn chủ đề và đối tượng để tuyên truyền tại các địa điểm như: bệnh viện, nhà trường, Khu trung tâm văn hoá của huyện …Những công cụ này được BHXH tỉnh chỉ đạo và hỗ trợ thiết kế. Tại các trạm y tế xã, BHXH đã phát hơn 1000 tờ rơi giới thiệu về Bảo hiểm y tế tự nguyện, Các chế độ chính sách ,các thủ tục thực hiện chế độ theo luật BHXH nhằm giúp cho người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH. Đây là những công cụ mang tính chất giới thiệu và quảng cáo. + Số lượng cộng tác viên cơ sở: Ở Đức thọ có đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền bao gồm cả trong và ngoài ngành với truyền thống nhiều năm hoạt động, lực lượng chủ yếu là cán bộ sỹ quan cao cấp nghỉ hưu tham gia hàng tháng được quy định ngày mồng 5 tập trung về hội trường trung tâm chính trị huyện để tiếp thu chủ trương đã trở thành thói quen ở Huyện Đức Thọ. Mọi chủ trương được chuẩn bi tốt triễn khai qua đội ngũ báo cáo viên nồng cốt của huyện xuống tận cơ sở. BHXH huyện có 2 cộng tác viên tham gia tích cực, thường xuyên, và có một số cộng tác viên “mùa vụ” trong việc lên kế hoạch tuyên truyền tại cơ sở (tổ chức các cuộc nói chuyện của các cán bộ BHXH huyện với các đối tượng của các xã như: hưu trí, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, trao đổi với các trường học trong huyện về những đợt điều chỉnh lương, nâng lương tối thiểu, Luật BHXH, BHYT tự nguyện…), tham gia viết tin bài trên các báo của địa phương. Các cộng tác viên còn tham gia theo dõi, triển khai, viết báo cáo tình hình hoạt động công tác thông tin tuyên truyền. + Số lượng báo cáo viên, cộng tác viên BHXH Đức thọ có trên 100 người đó là các cựu chiến binh, hưu trí, chủ tịch hội nông dân, hay các giáo viên có khả năng tuyên truyền, có tâ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12775.doc
Tài liệu liên quan