Quản lý khách hàng

Mục lục Phần I :Thực thể 2 Phần II :Các giả thiết về phụ thuộc hàm và chọn khoá chính 7 Phần III:Sơ đồ thực thể của hệ thống và chọn khoá chính 8 Phần IV:Thiết kế chương trình 10 Phần V :Các bảng dữ liệu mẫu 15 Phần VI:Hướng dẫn sử dụng 17 Kết luận 20 Đề số 6 Phần I:Thực thể 1. Phần thực thể của hệ thống - Có 2 thực thể :+Khách hàng +Các hình thức gửi Họ và tên khách hàng Số chứng minh thư nhân dân Địa chỉ khách hàng Số điện thoại Số tài khoản Số tiển gửi Hình thức gửi Kì

doc20 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Quản lý khách hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hạn gửi Ngày gửi Quý gủi Số tiên rút Ngày rút Quỹ tiết kiệm Hình thức gửi kỉ hạn Lãi xuất Ngày bắt đầu có hiệu lực Ngày hêt hiêu lực 2.Lập các bảng. Từ 2 thực thể trên ta có các bảng sau: 2.1.Bảng 1:Danh sách khách hàng gủi tiền Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu STT Number TT Number Hoten Text So cmt Text So dien thoai Text Ngay gui Date/Time Quy Number So tien gui Number Hinh thuc gui Text Ki han Number So tai khoan Text Quy tiet kiem Text 2.2.Bảng các hình thức gửi: TT Number Hinh thuc gui Text Ki han(thang) Number Lai xuat 1 Number Ngay bat dau hieu luc 1 Date/Time Ngay het hieu luc 1 Date/Time Lai xuat 2 Number Ngay bat dau hieu luc 2 Date/Time Ngay het hieu luc 2 Date/Time Lai xuat 3 Number Ngay bat dau hieu luc 3 Date/Time Ngay het hieu luc 3 Date/Time 2.3.Bảng khách hàng rút tiền: SST Number TT Number So tai khoan Text So tien rut Number Ngay rut tien Date/Time 2.4 ta có bảng minh họa : bảng1 Bảng các hình thức gửi Bảng danh sách khach hàng Bảng danh sách khách hàng rút tiền PhầnII: giả thiết về phụ thuộc hàm và chọn khoá chính 1.Ta biết rằng mỗi khách hàng có thể gửi tiền thành nhiều lần ,có thể gửi thành nhiều sổ khác nhau ở một hay nhiều ngân hàng khách nhau,do đó với mỗi khách hàng có thể có nhiều số tài khoản.Nhưng mỗi một số tài khoản chỉ xác định được duy nhất một khách hàng.Vậy tất cả các thuộc tính không khoá đêu phụ thuộc vào thuộc tính số tài khoản.Ta có thể chọn thuộc tính số tài khoản dể làm khoá chính cho bảng”Danh sách khách hàng gửi tiền”. 2.Mặt khác trong các hình thức gửi có loại hình thức gửi rút gốc linh hoạt, nghĩa là mỗi khách hàng có thể rút nhiều lần trong thời kì gửi tiết kiệm,nói cách khác mỗi số tài khoản không thể xác đinh duy nhất một lần rút của khách nên số tài khoản không thể là khoá chính của bảng “Danh sach khach hang rut tien”.Vì vậy ta chọn thuộc tính “thứ tự” để làm khoá chính. 3.Trong các thuộc tính của bảng “Các hinh thức gửi tiền “ chỉ có thuộc tính thứ tự đựoc xác định duy nhất nên ta chọn thuộc tính “thứ tự “làm khoá chính. Phần III: Sơ đồ thực thể liên kết của hệ thống : Quan hệ giữa các bảng: 1.Quan hệ giữa bảng “Hình thức gửi tiền” và “danh sách khách hàng gửi tiền”là quan hệ 1_N:Do mỗi hình thức gửi có nhiều khách hàng cùng tham gia,nhưng mỗi khách hàng chỉ xác định duy nhất một hình thức gửi. 2.Quan hệ giữa bảng “Danh sách khách hàng gửi tiền” và bảng”Danh sách khách hàng rút tiền” là quan hệ 1_N vì mỗi môt khách hàng có thể rút tiền nhiều lần do có thể gửi nhiều sổ tiết kiêm và có thể gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau,nhưng mỗi một người rut tiền thì chỉ xác định được duy nhất một người gửi tiền. 3. Quan hệ giữa bảng “ danh sách khách hàng gửi tiền” và “bảng gửi tiền của khách hàng” là quan hệ 1_1 mỗi người chỉ xác định duy nhất một hình thức gửi, va mỗi người rút tiền chỉ xac định dược duy nhất một người gưỉ tiền Sơ dồ minh họa: PhầnIV: Thiết kế chương trình: 1.Menu của chương trình gồm có các mục sau: - Nhập thông tin - Thống kê. - Tìm kiếm. - Tiền lãi - Thoát Hình 1.Menu chính của chương trình 2.Manu nhập thông tin Hình 2. Menu nhập thông tin Trong menu nhập thông tin có các mục sau : Nhập danh sách khách gửi tiền:Chức năng của mục này là hiển thị biểu mẫu để người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật các thông tin về khách hàng như người ta có thể thay đổi tên của khachs hàng hay co thể thêm hoặc bớt khách hàng gửi tiền, Mỗi khi muốn thay đổi môt thông tin nào do ta chỉ viêc đưa con trỏ vào ô đo va chỉnh sửa theo ý muốn. Biểu mẫu cập nhật khách gửi tiền Nhập hình thức gửi:Mục này cho phép ngưoi sử dụng dễ dàng thay đổi các thông tin về hình thúc gủi,chẳng hạn như thay đổi các loại lãi xuất, thay đổi kỳ hạn gửi ,ngày bắt đầu gửi cũng như ngay hét hiệu lực Biểu mẫu cập nhật các hình thứ gửi Cập nhật khách rút tiền.Mục này có chức năng cập nhật các thông tin liên quan đến việc rut tiên của khách hàng.Ta chỉ việc nhìn vào bảng biểu là có thể biết tât cả các thông tin về khách hàng như sốtàikhoản, ngày rút tiền cua khach hàng và số tiền ma khách hàng đã rút. Biểu mẫu cập nhật khách rút tiền 3Menu Tìm kiếm: Hình .Menu Tìm kiếm Trong menu tìm kiếm có các mục sau: tìm kiếm theo tên tìm kiếm theo chứng minh thư tìm kiếm theo tàI khoản tìm kiếm theo ngày gửi tìm kiếm theo tháng Khi ta chọn một trong các mục trên thì chương trình sẽ đưa ra câu hỏi để người sử dụng có thể đưa ra cac thông số mà theo đó chương trình sẽ tìm kiếm và đưa ra các thông tin về khách hàng tìm được Lời hỏi của chương trình 4Menu thống kê: Hình .menu thống kê Trong menu Thống kê có các mục sau : Thống kê theo tháng Thống kê theo nam Thống kê theo kỳ hạn Thống kê theo hình thức Thống kê khách hàng gửi tiền nhiều nhất 5. menu tính tiền lãi Hinh. Menu tính tiền lãi Trong menu tính tiền lãi có: Tính lãi đối với khách hàng lĩnh đúng thời hạn Tính lãi đối với khách hàng lĩnh trước hạn 6. menu thoát Trong menu kết thúc có các mục sau: -Thoát vể access:mục này có chức năng giup người sử dụng có thể dễ dàng thoát khỏi chương trình sử dụng để chọn một chương trình khác. -Thoát về win:mục này giúp người sử dụng có thể thoát khỏi chương trình access trở vể win bằng một nut click . Phần V:Các bảng dữ liệu mẫu: 1.Bảng 1:Các loai hình thức gủi tiết kiệm 2.Bảng 2:Danh sách khách hàng gửi tiền 3.Bảng 3:Danh sách khách hảng rút tiền Phầ Phần VI:Huớng dẫn sử dụng Chương trình có sử dụng Password với mục đích bảo mật ,vì vậy muốn sử dụng đươc chương trình thi người sử dụng phải biết đuợc password. Password của chương trình la “nguyen”. Sau khi nhập password chương trình sẽ xuất hiện một màn hình mở đầu. Nguời sử dụng có thể chọn bát đầu để sử dụng chương trình,hoặc thoát để ra khỏi chuơng trình nếu bạn không muốn sử dụng nữa. Nếu người sử dụng nhấp vào bắt đầu thì chưong trình sẽ xuất hiện Giao diện chính của chương trình và người sử dụng có thể sử dụng chương trình bằng các thao tác trên các menu như đã trình bầy ở trên Màn hình giao diện chính Kết Luận Từ khi xuất hiện ngành ngân hàng thì vấn đề quản lý ngân hàng sao cho có hiệu quả là vần đề rât lớn và cần thiết vì quá trình quản lý ngân hàng rât phức tạp . Môn access xuất hiện đã giúp giảiquyết những khó khăn đó. Như ta dã biết hệ thống ngân hàng thì phức tạp với nhiều đối tương khác nhau mặt khác ta không có diều kiện dược khảo sát thực tế nên việc lập ra môt phần mềm chương trình quản ly tiết kiệm là rât khó khăn va gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên trong những buổi thông qua đồ án em đã đươc thây giáo chỉ bảo thêm va dươc thầy giải đáp những khúc mắc em đã dần dần hoàn thành được phần mêm này.,tuy vây phần mêm này cung chưa dươc hoàn hảo mà nó mới chi dừng lại ở một lĩnh vưc do la quản lý khách hàng chứ chưa thể bao quát được tất cả mọi lĩnh vưc trong quản ly ngân hàng. Nếu như có được sự hiểu biết rông về ngành ngân hàng và các hoạt động cua nó va khả năng lập trình về môn access thi phân mềm của em sẽ hoàn chỉnh hơn. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24771.doc
Tài liệu liên quan