Sự phân hoá giàu nghèo

Danh mục từ viết tắt KTTT Kinh tế thị trường CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá PHGN Phân hoá giàu nghèo BHNN Bảo hiểm nông nghiệp KT Kinh tế CNXH Chủ nghĩa xã hội TN Thu nhập CNTB Chủ nghĩa tư bản Mục lục Mở đầu Chương I: Lý luận chung về sự phân hoá giàu nghèo. 1.1 Các khái niệm về sự phân hoá giàu nghèo 1.1.1 Khái niệm "nghèo", chuẩn mực "nghèo" 1.1.2 Phân hoá giàu nghèo, khái niệm và chỉ tiêu đánh giá 1.2 Tác động của PHGN đối với nền KT-XH ở Việt Nam hiện nay 1.2.1

doc60 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1522 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Sự phân hoá giàu nghèo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mặt tích cực 1.2.2 Mặt tiêu cực Chương II:Thực trạng của sự phân hoá giàu nghèo ở nước Ta hiện nay. 2.1 Thực trạng của sự PHGN ở Việt Nam hiện nay 2.2 Nguyên nhân của sự PHGN 2.2.1 Nguyên nhân chủ quan 2.2.2 Nguyên nhân khách qua 2.3 Xu hướng biến động của PHGN ở nứơc ta hiện nay 2.3.1 Khoảng cách PHGN ngày càng xa khi KTTT ngày càng phát triển 2.3.2 Khoảng cách PHGN đang có xu hướng đẩy tới phân hoá xã hội 2.3.3 Định hướng XHCN với khả năng điều tiết sự PHGN 2.3.4 Dự báo tình trạng đói nghèo ở Việt Nam đến năm 2010 Chương III: Giải pháp nhằm hạn chế sự phân hoá giàu nghèo 3.1 Những bài học kinh nghiệm trong mô hình xoá đói giảm nghèo nhằm giảm sự PHGN ở một số nước trên thế giới 3.1.1 Chính sách hạn chế sự PHGN ở các nước nói chung và các và các nước ở Đông Nam á nói riêng 3.1.2 Chính sách hạn chế sự PHGN ở Trung Quốc 3.1.3 Chính sách hạn chế sự PHGN ở Nhật Bản 3.1.4 Bài học kinh nghiệm 3.2 Quan điểm chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN ở nước ta hiện nay 3.2.1 Quan điểm phát triển trong việc giải quyết sự PHGN ở nước ta 3.2.2 Quan điểm công bằng trong việc giải quyết sự PHGN ở nước ta 3.2.3 Quan điểm lợi ích trong việc giải quyết sự PHGN ở nước ta 3.2.4 Quan điểm giới trong việc giải quyết sự PHGN ở nước ta 3.2.5 Quan điểm xã hội hoá trong việc giải quyết sự PHGN ở nước ta 3.3 Những giải pháp chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN ở nước ta hiện nay 3.3.1 Những giải pháp cơ bản, lâu dài nhằm hạn chế sự PHGN 3.3.2 Những giải pháp cấp bách nhằm hạn chế sự PHGN Kết luận Mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài Thế giới đang bước vào thế kỷ mới với kỳ vọng một cuộc sống mới phồn vinh hạnh phúc. Làn sóng toàn cầu hoá đang lan nhanh là động lực thôi thúc các quuốc gia dân tộc vào một cuộc đua tranh vì sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chính vì vậy nền kinh tế thế giới đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng bên cạnh đó nó cũng tạo ra hố ngăn giữa các quốc gia, các tầng lớp trong xã hội ngày càng sâu .Vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt hết sức quan trọng và cấp thiết đối với Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Thực tiễn đổi mới ở nước ta 20 năm qua cho thấy, với sự chuyển đổi, xây dựng, và phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN, cùng các chính sách mở cửa, hội nhập, đã đem lại nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, đời sống của mọi tầng lớp dân cư không ngừng được nâng cao. Đồng thời quá trình này cũng kéo theo những biến động về cơ cấu xã hội, trong đó phân hoá giàu nghèo diễn ra ngày càng rõ nét, nổi lên như một vấn đề thời sự cấp bách. Vì nó cũng mang tính hai mặt: bên cạnh mặt tích cực là làm người dân giàu hợp pháp...còn mặt tiêu cực là liên quan đến bất bình đẳng XH. Nếu để quá trình bất bình đẳng diễn ra một cách tự phát thì nó dẫn đến những bất ổn định không chỉ về kinh tế, văn hoá, xã hội mà trên cả lĩnh vực chính trị, thậm chí dẫn đến nguy cơ chệch hướng XHCN. Chính vì vậy chúng ta phải có một giải quyết đúng đắn để giải quyết vấn để phân hóa giàu nghèo sao cho xây dựng đất nước công bằng dân chủ văn minh. 2. Tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây, trước những đòi hỏi bức bách của thực tiễn, vấn đề về phân hoá giàu nghèo được rất nhiều nhà học giả, nhà báo...quan tâm và đã được nhà nước, chính phủ, các cơ quan chức năng nghiên cứu. Tuy nhiên hầu hết các hình thức nghiên cứu chỉ dừng lại ở những bài báo, những bài nghiên cứu nhưng chỉ đề cập tới một số mặt của sự phân hoá giàu nghèo như: xoá đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội, hoặc các giải pháp nhằm hạn chế sự PHGN...được đăng trong báo Nhân Dân, Xã hội học... Một số cuốn sách ngiên cứu về sự PHGN đã được xuất bản như: Phân hoá giàu nghèo ở một quốc gia khu Châu á- Thái Bình Dương- Vũ Văn Hà, Đồng tham gia giảm nghèo đô thị- Nguyễn Minh Hoà... Theo hướng đó, đề tài tiếp tục khảo sát sự phân hoá giàu nghèo trong nền kinh tế nước ta hiện nay trên những mặt lý luận, thực trạng, giải pháp dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển công trình của các tác giả đã nghiên cứu trước. 3. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn,mục đích đề tài làm rõ thực trạng và xu hướng phân hoá giàu nghèo trong quá trình chuyển đổi, xây dựng và phát triển nền kinh tế nước ta, từ đó đề xuất ra những giải pháp, phương hướng giải quyết phân hoá giàu nghèo nhằm đảm bảo xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh. 4. Giới hạn đề tài Do thời gian có hạn và kiến thức chưa đủ sâu để nghiên cứu về toàn bộ sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam nên đề tài chỉ đề cập đến sự phân hoá giàu nghèo chủ yếu ở nông thôn và thành thị. 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mac-Lênin, quan niệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhà nước ta về vấn đề này và dựa trên phương pháp logic, phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu giữa các số liệu có liên quan. 6. Đóng góp của đề tài - Phân tích thực trạng và dự báo xu hướng biến động của phân hoá giàu nghèo trong nền kinh tế nước ta hiện nay, đề xuất ra những phương án, giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế những tiêu cực của sự phân hoá giàu nghèo. - Góp phần làm rõ thêm cơ sở khoa học cho việc đưa ra và thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà Nước nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề phân hoá giàu nghèo. - Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy cho những người quan tâm đến vấn đề này. 7. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, và tài liệu tham khảo, đề án gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về sự phân hoá giàu nghèo. Chương II:Thực trạng của sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay. Chương III: Giải pháp nhằm hạn chế sự phân hoá giàu nghèo chương i Lý luận chung về sự phân hoá giàu nghèo 1.1. Các khái niệm về sự phân hoá giàu nghèo . 1.1.1.Khái niệm , "nghèo" và chuẩn mực "nghèo" Trong một thời gian dài, các nhà kinh tế và nhiều nhà nghiên cứu đã điịnh nghĩa giàu nghèo theo quan điểm định lượng, tức là đưa ra một chỉ số để đo lường chủ yếu nhằm đơn giản hoá việc hoạch định chính sách. Một số quan điểm về "nghèo": Hội nghị về chống nghèo ở khu vực Châu á-Thái Bình Dương do ESCAP tổ chức tháng 9-1993 tại Bangkok, Thái Lan đã đưa ra định nghĩa về nghèo như sau : " Nghèo là một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người, mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán của địa phương. Nhà kinh tế học Mỹ Galbraith cũng quan niệm:"Con người bị coi là nghèo khổ khi mà thu nhập của họ, ngay dù thích đáng để họ có thể tồn tại, rơi xuống rõ rệt dưới mức thu nhập cộng đồng. Khi đó họ không thể có những gì mà đa số trong cộng đồng coi như cái cần thiết tối thiểu để sống một cách đúng mực." Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội tổ chức năm 1995 đưa định nghĩa về nghèo:"Người nghèo là tất cả những ai mà thu nhập thấp hơn dưới một đô la mỗi ngày cho mỗi người, số tiền được coi như đủ để mua những sản phẩm cần thiết để tồn tại." Còn nhóm nghiên cứu của UNDP, UNFPA, UNICEF trong công trình "Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam-1995" đã đưa ra định nghĩa:"Nghèo là tình trạng thiếu khả năng trong việc tham gia vào đời sống quốc gia, nhất là tham gia vào lĩnh vực kinh tế." Vậy tiêu chí để xác định nghèo ở nước ta là: Xác định giàu nghèo là một việc khó vì nó gắn với từng thời điểm, từng quốc gia, và được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau .ở nước ta, từ khi có chủ trương xoá đói giảm nghèo, các cơ quan trong nước và quốc tế đã đưa ra những chuẩn mực để xác định tình hình đói nghèo.Đó là: chuẩn mực của bộ lao động thương binh xã hội, chuẩn mực của Tổng cục Thống Kê, chuẩn mực đánh giá của Ngân Hàng Thế Giới để có cơ sở xây dựng chương trình xoá đói giảm nghèo phù hợp với tập quán và mức sống ở nước ta hiện nay. Các mức nghèo ở Việt Nam (Nguồn : Tổng cục Thống kê 1994, 1996, UNDP 1999, Bộ lao động, thương binh và xã hội 1999) Cơ quan Định nghĩa về mức nghèo Phân loại người nghèo Mức tối thiểu ( VNĐ/tháng) Lao động thương binh xã hội Mức nghèo tính bằng gạo: Mức nghèo được xác định là mức thu nhập để mua được 13 kg, 15 kg, 20 kg, hoặc 25 kg gạo mỗi tháng( theo giá năm 1995) Đói 45.000 (13 kg gạo) Nghèo (nông thôn miền núi) 55.000 (15 kg gạo) Nghèo (nông thôn đồng bằng) 70.000 ( 20 kg gạo) Nghèo ( thành thị) 90.000 (25 kg gạo) Ngân Hàng Thế giới/Tổng cục thống kê Mức nghèo về lương thực thực phẩm: Dựa vào mức chi tiêu cần thiết để mua lương thực( gạo và lương thực, thực phẩm khác) để có thể cấp 2100 klo/người mỗi ngày Nghèo về lương thực, thực phẩm 66.500 (1992/1993 -Ngân Hàng thế giới) 107.000 (1997/98- Ngân hàng thế giới/ Tổng cục thống kê) Ngân hàng thế giới Mức nghèo chung: Kết hợp mức nghèo về lương thực, thực phẩm như trên ( tương đương với 70 % chỉ tiêu và phần chi lương thực để có thể chi tiêu cho những nhu cầu phi lương thực cơ bản (50%) Nghèo 97.000 (1992/93) 149.000 ( 1997/98) UNDP Chỉ số nghèo về con người: Nghèo là tình trạng thiếu thốn ở 3 khía cạnh của cuộc sống, tuổi thọ, kiến thức và mức sống hợp lí. Chỉ số này được hình thành bởi 3 tiêu chí: tình trạng mù chữ, tuổi thọ, trẻ em thiếu cân và mức độ sử dụng dịch vụ y tế nước sạch Nghèo về con người Chỉ số tổng hợp không qui thành tiền Trên cơ sở đó, bộ kế hoạch và Đầu tư đề nghị thống nhất dùng khái niệm nghèo đói theo nghĩa hẹp, và tỷ lệ là 20% tổng số hộ của cả nứơc. Hộ đói là hộ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con cái thất học, ốm đau không có tiền chữa trị, nhà ở rách nát (nếu theo thu nhập thì các hộ này chỉ có thu nhập bình quân đầu người của loại hộ này quy ra gạo dưới 25 kg/tháng ở thành thị, 20 kg/tháng ở nông thôn đồng bằng và trung du, dưới 15 kg/tháng ở nông thôn miền núi). Xã nghèo là xã có trên 40% tổng số hộ nghèo đói, không có hoặc có rất ít những cơ sở hạ tầng thiết yếu, trình độ dân trí theo tỉ lệ mù chữ cao. Còn đối với thế giới, để đánh giá tương đối đúng đắn về sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia, Liên Hợp Quốc đưa ra chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội(GDP) và chỉ số phát triển con người (HDI). 1.1.2 "Phân hoá giàu nghèo" khái niệm và chỉ tiêu đánh giá: Trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kém phát triển sang nền kinh tế thị trường, xu hướng biến động của cơ cấu xã hội ở nước ta hiện nay, ngày càng trở nên rõ nét.Từ thực trạng đó, đã có một số luận điểm có quan hệ đến quan niệm sự phân hoá giàu nghèo. + PHGN gắn liền với bất bình đẳng xã hội và phân công lao động + PHGN giàu nghèo là sự phân cực về kinh tế. + PHGN là kết quả tất yếu của quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế và đến lượt mình sự phân hoá đó lại trở thành nguyên nhân kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. + PHGN là một hiện tượng xã hội phản ánh quá trình phân chia xã hội thành các nhóm xã hội có điều kiện kinh tế khác biệt nhau. PHGN là phân tầng xã hội về mặt kinh tế, thể hiện trong xã hội có nhóm giàu tầng đỉnh, nhóm nghèo tầng đáy. Giữa nhóm giàu và nhóm nghèo là khoảng cách về thu nhập và mức sống. Vậy PHGN là một hiện tượng xã hội phản ánh quá trình phân chia xã hội thành các nhóm xã hội có điều kiện kinh tế và chất lượng sống khác biệt nhau; là sự phân tầng xã hội chủ yếu về mặt kinh tế, thể hiện sự chênh lệch giữa các nhóm này về tài sản, thu nhập, mức sống. Vậy tiêu chí để đánh giá sự phân hoá giàu nghèo là dựa trên cơ sở nào? Trên thế giới người ta thường dùng 2 tiêu chí hay hai phương pháp để đánh giá sự phân hoá giàu nghèo: . Theo công thức 1/n: trong đó n là % dân cư để so sánh. Ví dụ: nếu theo cột dọc giữa người giàu và người nghèo ta lấy 5 % người thu nhập thấp nhất ở cột thấp nhất so với 5% người thu nhập cao nhất thì tỷ lệ là 1/5, tức chênh lệch nhau 20 lần.Đây là độ an toàn của sự phân hoá giàu nghèo. . Hệ số tập trung Gini là hệ số thay đổi từ 0 đến 1 cho biết mức độ công bằng phân chia trong thu nhập thấp. Nếu hệ số này càng thấp thì mức công bằng càng cao. Hệ số Gini cũng đã được sử dụng để đánh giá mức độ phân tầng, phân hoá, phân cực giữa các vùng, miền hay nhóm xã hội. Theo hệ số Gini này (hay theo nhà kinh tế học người Mỹ Kuznet) trong thời kỳ nền kinh tế mới đi vào tăng trưởng: Sự bất bình đẳng sẽ tăng lên là tất yếu. Khi nền kinh tế tăng trưởng đến mức độ nhất định sẽ giải quyết được vấn đề xã hội đó, công bằng sẽ được thực hiện. Từ việc phân tích những khái niệm "nghèo","sự phân hoá giàu nghèo" ta cũng thấy được tính hai mặt của sự phân hóa giàu nghèo đối với nền kinh tế. Từ đó cũng có thể thấy sự tác động nhất định của nó đối với kinh tế- xã hội Việt Nam. 1.2. tác động của phân hoá giàu nghèo đối với nền kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. 1.2.1 Mặt tích cực: PHGN đã góp phần khơi dậy tính năng động xã hội trong con người ở nhiều nhóm xã hội, kích thích họ tìm kiếm và khai thác cơ may, vận hội để phát triển vượt lên. Kích thích sự sáng tạo của con người, nhằm tạo môi trường cạnh tranh quyết liệt, qua đó sàng lọc và tuyển chọn những thành viên vượt trội, tạo động lực cho sự phát triển của mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực hay mỗi địa phương. Đặc biệt là số nhóm và nhóm người xã hội giàu lên do làm ăn đúng pháp luật. Và những hộ đã giàu hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo làm cho nền kinh tế phát triển với năng suất lao động cao, tăng phúc lợi xã hội cho người dân ( y tế, giáo dục ....) thông qua thuế thu nhập của người giàu... 1.2.2 Mặt tiêu cực : - Sự PHGN trên thực tế dẫn đến làm trầm trọng hơn những bất bình đẵng xã hội. Đó là: Sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng rộng. Những người giàu ngày càng có cơ hội phát triển do có những điều kiện về vốn và kỹ thuật... còn người nghèo phải làm thuê và bị bóc lột. Họ rất ít có cơ hội tiếp cận và được đảm bảo những điều kiện sống cơ bản ,tối thiểu. Môt mặt vì họ quá nghèo không đủ tài chính trang bị vốn, tri thức, kĩ thuật...mặt khác trong cơ chế thị trường hoạt động dịch vụ cơ bản có xu hướng phục vụ người giàu là chính. ở nông thôn người nghèo thường thiếu vốn làm ăn, muốn có vốn họ phải thế chấp nhà cửa ruộng vườn nên không có khả năng đảm bảo tài chính nếu thiên tai xảy ra, chính vì vậy họ không dám đầu tư nên không thoát khỏi tình trạng nghèo thâm niên. Chính vì vậy trong xã hội sự bất bình đẳng ngày càng trầm trọng. - Trong các hộ gia đình nghèo phụ nữ, trẻ em, người già lại là những người thiệt thòi nhất , đặc biệt hộ nghèo thường rơi vào những gia đình là đối tượng quan tâm của xã hội ( gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước...) thì vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn. -Với nền kinh tế thị trường như hiện nay, thì phân phối không thể công bằng: Đối với một số người giàu, giàu lên nhanh chóng nhờ một số hoạt động siêu lợi nhuận như kinh doanh địa ốc, bất động sản, một số loại hình hoạt động thương mại...nhưng họ phải có vốn có tri thức...tuy nhiên bên cạnh đó có một số người làm giàu bất hợp pháp ( buôn lậu, trốn thuế, tham nhũng...)Đặc biệt là tình trạng tham nhũng, quan liêu và các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị- xã hội và không tạo động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội. - Về hành vi, lối sống: PHGN góp phần tạo sự đa dạng trong các hình mẫu lối sống. Sự phát triển của lối sống tiêu dùng xa hoa, lãng phí trong bộ phận dân cư khá giả có ảnh hưởng xấu tới các nhóm dân cư khác. Đặc biệt một số bộ phận gia đình mới phất lên ( nhờ gặp may, hoặc do kế thừa...) sử dụng tiền theo lối sống buông thả, bất chấp các chuẩn mực giá trị, đạo đức, hoặc không quan tâm đến con cái, để chúng hư hỏng với cuộc sống xa đoạ, đồi truỵ mà không biết. Đây là một trong những nguồn gốc của tệ nạn ma tuý xã hội mại dâm...và tình trạng tội phạm gia tăng như hiện nay. Và chính sự tiêu xài hoang phí này cũng làm ảnh hưởng tới những người nghèo, hoặc những ngưòi thuộc tầng lớp trung lưu. Những người nghèo thì họ cảm thấy không còn gì để mất vì vậy họ hành động không như xã hội mong đợi là ăn cắp, trung gian trong những con đường buôn lậu, vận chuyển ma tuý, bán dâm... nhằm mục đích giàu lên nhanh chóng, còn người khá giả, trung lưu dựa trên cơ sở sẵn có của mình ( của cải, vốn,mối quan hệ...) moắc ngoặc với nhau làm ăn phi pháp. -ảnh hưởng của PHGN còn lệch lạc các định hướng giá trị và chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội nhất là đối với thế hệ trẻ: PHGN gây tình trạng thiếu hụt văn hoá trong phát triển. Những thanh niên được sinh ra trong những gia đình khá giả, có quyền lực thường có tư tưởng " con ông cháu cha" coi thường luân lý, đạo đức xã hội, không chịu củng cố kiến thức. Còn những gia đình nghèo lại không đủ điều kiện để cho con ăn học chính vì vậy nó gây nên tình trạng thiếu hụt văn hoá trong xã hội. Nếu không sớm phát hiện và nhận thức đầy đủ tác động tiêu cực của xu hướng này để sớm có giải pháp khắc phục thì xã hội không thể đạt được sự phát triển bền vững. Như vậy, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo có xu hướng ngày càng tăng lên và nó có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với xã hội. Vì vậy chúng ta phải nhận diện rõ ảnh hưởng của nó để phát huy mặt tích cực, và giải quyết mặt tiêu cực của sự PHGN. Nếu không giải quyết được mặt tiêu cực thì nó sẽ làm lệch hướng đường lối xây dựng đất nước theo định hướng XHCN ở nước ta và lây nhiễm nặng dần bệnh "nan y" của CNTB. Chương II Thực trạng sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay 2.1. Thực trạng sự phân hoá giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay Bảng thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2001- 2002 theo giá thực tế phân theo 5 nhóm thu nhập, phân theo thành thị, nông thôn, phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng( nghìn đồng ) Bình nhóm1 nhóm2 nhóm3 nhóm4 nhóm5 quân ( mỗi nhóm 20% số hộ) chung Cả nước 356,1 107,7 178,3 251,0 370,5 872,9 Phân theo thành thị nông thôn Thành thị 622,1 184,2 324,1 459,8 663,6 1479,2 Nông thôn 275,1 100,2 159,8 217,7 299,4 598,6 Phân theo giới tính chủ hộ Nam 332,6 104,9 171,4 237,9 345,4 803,4 Nữ 446,2 123,3 215,8 317,0 473,9 1101, 5 Phân theo vùng Đồng bằng sông Hồng 353,1 120,7 190,5 258,4 368,1 828,3 Đông Bắc 268,8 95,1 151,1 211,9 297,4 588,0 Tây Bắc 197,0 75,0 110,9 145,9 206,6 446,6 Bắc Trung Bộ 235,4 88,9 135,7 183,5 250,4 518,7 Duyên Hải Nam Trung Bộ 305,9 112,9 182,1 244,2 333,4 656,9 Tây Nguyên 244,0 85,5 140,4 185,6 262,1 546,7 Đông Nam Bộ 619,7 165,4 303,0 452,3 684,6 1493,2 Đồng Bằng sông Cửu Long 371,3 126,2 203,8 277,3 389,3 860,1 nguồn: Tổng cục thống kê- 2005 Như vậy dựa theo bảng thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2001-2005 trên ta có thấy thực trạng PHGN ở nước ta hiện nay được xem xét trên nhiều mặt: * Xét theo mức sống và cơ cấu chi tiêu: Theo cuốn "Kỷ yếu hội thảo vấn đề phân phối và phân hoá giàu nghèo trong điều kiện phát triển KTTT theo định hướng XHCN ở nước ta" ta có những nhận xét sau: Theo vùng, chi tiêu cho đời sống bình quân 1 người 1 tháng của nhóm hộ giàu cao nhất là Đông Nam Bộ ( 910 nghìn đồng), tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng ( 554,6 nghìn ) , Duyên hải Nam Trung Bộ (459,4 nghìn),Đồng bằng sông Cửu Long ( 434,2 nghìn ), Đông Bắc (403 nghìn), Tây Nguyên (373,8 nghìn), Tây Bắc (353,8 nghìn), và thấp nhất là Bắc Trung Bộ (344,7 nghìn). Nếu coi Bắc Trung Bộ bằng 100% thì Tây Bắc bằng 102,6%, Tây Nguyên bằng 108,4%, Đông Bắc bằng 116,4%, Đồng bằng sông Cửu Long bằng 126%, Duyên hải Nam Trung bộ bằng 133,3%, Đồng bằng sông Hồng bằng 160,9%, Đông Nam bộ bằng 264%. Cơ cấu chi tiêu của nhóm hộ giàu Khoản chi Số tiền ( nghìn đồng ) Tỷ trọng (%) I. Chi cho ăn uống, hút 1. Lương thực 2. Thực phẩm 3. Chất đốt 4. Ăn uống ngoài gia đình 5. Uống và hút II. Chi không phải ăn uống, hút 1.May mặc, mũ nón, giày dép 2. Nhà ở, điện nước, vệ sinh 3. Thiết bị và đồ dùng gia đình 4. Y tế và chăm sóc sức khoẻ 5. Đi lại và bưu điện 6. Giáo dục 7. Văn hoá, thể thao, giải trí 8. Đồ dùng và dịch vụ khác 271,0 40,8 141,9 11,8 55,1 21,5 276,0 24,9 29,4 52,2 28,5 72,6 36,0 11,4 20,7 49,5 7,5 25,9 2,2 10,1 3,9 50,5 2,5 5,4 9,5 5,3 13,3 6,6 2,1 3,8 Cơ cấu chi tiêu cho đời sống của nhóm nghèo Khoản chi Số tiền(nghìn đồng) Tỷ trọng( %) Tổng số I. Chi cho ăn uống, hút 1. Lương thực 2. Thực phẩm 3. Chất đốt 4. Ăn uống ngoài gia đình 5. Uống và hút II. Chi không phải ăn uống, hút 1.May mặc, mũ nón, giày dép 2. Nhà ở, điện nước, vệ sinh 3. Thiết bị và đồ dùng gia đình 4. Y tế và chăm sóc sức khoẻ 5. Đi lại và bưu điện 6. Giáo dục 7. Văn hoá, thể thao, giải trí 8. Đồ dùng và dịch vụ khác 112,5 85,9 37,7 36,5 6,1 2,1 3,6 36,6 6,8 2,8 6,7 7,1 4,5 6,0 0,1 2,6 100,0 70,1 30,8 29,8 49,8 1,7 2,9 29,9 5,5 2,3 5,5 5,8 3,7 4,9 0,1 2,1 Từ hai bảng cơ cấu chi tiêu trên ta thấy có sự chênh lệch khá lớn về mức thu chi giữa nhóm hộ giàu và hộ nghèo. Như vậy chi tiêu cho đời sống cao hay thấp phụ thuộc không những vào thu nhập, vào mức sống, mức đắt đỏ mà còn phụ thuộc vào tính tiết kiệm của người dân ở các vùng. * Xét theo góc độ các vùng kinh tế: Dựa vào bảng thu nhập bình quân hàng tháng của lao động phân theo nghành kinh tế dưới đây ta cũng thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng kinh tế: nhóm sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước có thu nhập cao nhất ( VD: năm 2003-thu nhập bình quân cuả nhóm này là 2022,2 VNĐ/tháng ) còn nhóm nông lâm- ngư-thuỷ sản thì thu nhập bao giờ cũng thấp nhất (VD: năm 2003 thu nhập bình quân của nhóm nông nghiệp và lâm nghiệp là 795,4 VNĐ/tháng và thu nhập bình quân của nhóm thuỷ sản là 765,7 VNĐ/tháng).Như vậy thu nhập của nhóm sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước gấp 3-4 lần thu nhập của nhóm nông- lâm- thuỷ sản, điều này chứng tỏ rằng nước ta đang chú trọng vào ngành sản xuất năng lượng vì trong quá trình CNH, HĐH thì yếu tố năng lượng rất cần thiết và rất quan trọng, nó đóng góp đáng kể trong công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng XHCN ở nước ta. Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động trong khu vực Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế (nghìn đồng) 2000 2001 2002 2003 Tổng số 849,6 954,3 1068,8 1190,9 Nông nghiệp và lâm nghiệp 680,0 589,8 740,2 795,4 Thuỷ sản 669.3 661,2 765,1 765,7 Công nghiệp khai thác mỏ 1397,0 1745,5 1931,4 1890,8 Công nghiệp chế biến 955,0 1050,3 1172,7 1211,6 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 1613,6 1847,5 2005,7 2022,2 Xây dựng 860,8 961,2 1104,0 1194,2 Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, môtô xe máy, và đồ dùng cá nhân và gia đình. 884,0 961,8 1127,4 1178,8 Khách sạn và nhà hàng 856,1 965,3 1110,4 1171,3 Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 1525,3 1667,1 1910,1 1957,7 Tài chính, tín dụng 1454,4 1804,3 1935,0 1986,8 Hoạt động khoa học và công nghệ 692,7 778,2 895,4 1217,6 Các hoạt động liên quan đến KD tài sản và dịch vụ tư vấn 1329,3 1532,4 1838,7 1860,2 QLNN và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 584,3 681,3 713,9 917,5 Giáo dục và đào tạo 615,1 725,2 783,4 1020,6 Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 622,5 725,4 796,5 981,9 Hoạt động văn hoá và thể thao 607,2 718,3 814,7 990,9 Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 580,3 658,5 691,3 880,9 Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 884,3 947,0 1036 1158,4 nguồn: niên giám thống kê-2005 * Xét về góc độ dân tộc: Tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng lãnh thổ tập trung người dân tộc thiểu số trong tương quan với tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng lãnh thổ khác Tên vùng lãnh thổ Tỷ lệ hộ nghèo (%) Miền núi Đông Bắc 22,35 Miền núi Tây Bắc 33,95 Tây Nguyên 24,90 Bắc Trung Bộ 35,64 Đồng Bằng Sông Hồng 9,76 Duyên Hải miền Trung 22,24 Đông Nam Bộ 8,88 Đồng Bằng sông Cửu Long 14,18 Cả nước 17,18 ( Nguồn : Bộ Lao Động Thương Binh - Xã Hội-2001) Kết quả điều tra mẫu tại Yên Bái tháng 11/2001 do Bộ Lao Động Thương Binh- Xã hội cho kết quả tỷ lệ hộ nghèo: Nùng 33,55%, Dao 51,27%, dân tộc ít người khác 35,22%.Theo Chương trình Quốc Gia xoá đói giảm nghèo và việc làm 2002 thì: tỷ lệ hộ nghèo ở các dân tộc thiểu số so với người kinh cao hơn từ 6-10%.Và đặc biệt theo báo Nhân dân ra ngày 20-6-1996: Vào thời điểm 1995 , các dân tộc đặc biệt khó khăn có thu nhập bình quân dưới60 USD/người/năm, thì các dân tộc khác có thu nhập có bình quân gấp 3 lần ( 180 USD/người/năm) "Hơn 9 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta chỉ chiếm 13.1% dân số, lại sinh sống trên 2/3 diện tích lãnh thổ cả nước. Một số dân tộc biết làm lúa nước, biết làm đồ thủ công, làm nghề rừng, song nhiều dân tộc, nhất là dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa vẫn còn trong cảnh nghèo nàn lạc hậu. Qua điều tra trong 43 dân tộc thiểu số có 29 dân tộc có mức thu nhập bình quân dưới 50.000 VNĐ/tháng/người, 90% số hộ có giá trị tài sản dưới 1 triệu đồng. Rất hiếm có hộ có giá trị tài sản trên 5 triệu đồng. Có dân tộc chỉ vẻn vẹn có vài trăm người sống bằng hái lượm, săn bắt, và có nguy cơ suy thoái. Không ít dân tộc vẫn còn số người mù chữ đến 90% và mắc nạn dịch kinh niên như sốt rét, thương hàn, bướu cổ...Như vậy tuy Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách nhằm hạn chế sự đói nghèo ở các dân tộc ít người và tình hình đã được cải thiện ít nhiều nhưng chúng ta cần phải có một biện pháp cụ thể và triệt để hơn nữa để tránh rơi vào tình trạng tái nghèo.... * Xét về góc độ giới: Cùng có sự chêch lệch đáng kể và bộ phận không nhỏ phụ nữ nghèo phải chịu hậu quả của sự chênh lệch này, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn và vùng núi cao. Nạn thiếu việc làm của lao động nữ ở nông thôn rất nghiên trọng, 1/3 thời gian lao động chưa được sử dụng, dẫn đến một bộ phận đáng kể lao động nữ ở nông thôn ra thành phố kiếm sống (bán bánh mì, bán rau, giúp việc....) thậm chí họ còn làm những nghề xã hội cấm( mại dâm, vận chuyển ma tuý...). Số ở nông thôn tuy có việc làm, nhưng năng suất lao động và hiệu quả lao động thấp, thu nhập kém, một bộ phận không nhỏ rơi vào tình trạng đói nghèo ( 20% chủ hộ đói là nữ). Còn một số phụ nữ ở thành thị, do tai nạn lao động, hoặc chồng mất sớm phải nuôi nhiều con cũng rơi vào tình trạng tương tự. Và tại thành thị, một số xí nghiệp vẫn còn rơi vào tình trạng phân biệt giới ( lương công nhân nữ thấp hơn lương công nhân nam). * Xét theo vùng địa lí: Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2001-2002 giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất theo giá thực tế phân theo thành thị, nông thôn, và phân theo vùng. Nhóm TN cao Nhóm TN thấp Nhóm TN cao nhất nhất nhất so với nhóm có TN thấp nhất Cả nước 107,7 872,9 8,1 Phân theo thành thị và nông thôn Thành thị 184,2 1479,2 8,0 Nông thôn 100,2 598,6 6,0 Phân theo vùng Đồng bằng sông Hồng 120,7 828,3 7,7 Đông Bắc 95,1 588,0 6,2 Tây Bắc 75,0 446,6 6,0 Bắc Trung Bộ 88,9 518,7 5,8 Duyên hải Nam Trung Bộ 112,9 656,9 5,8 Tây Nguyên 85,5 546,7 6,4 Đông Nam Bộ 165,4 1493,2 9,0 Đồng bằng sông Cửu Long 126,2 860,1 6,8 Nguồn: Tổng cục thống kê- 2005 và theo mức chi tiêu theo các vùng như ở trên, ta thấy phần lớn các vùng nghèo rơi vào các huyện miền núi phía Bắc, miền Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long. Sự phân hoá giàu nghèo ở thành phố nổi bật hơn ở nông thôn.ở Tây Nguyên sự phân hoá chỉ biểu hiện ở thị xã, còn ở vùng sâu, vùng cao thì biểu hiện còn mờ nhạt( chỉ chênh lệch không đáng kể giữa trưởng bảnm người lo ma chay cho làng với người dân ).ở vùng này mức độ nghèo chủ yếu còn dựa vào số lượng trâu bò, voi, cồng chiêng. Thậm chí có nơi dựa vào uy tín xã hội như bằng khen, huân chương... Như vậy sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta đều diễn ra trên mọi góc độ, phương diện kinh tế và xã hội. Chúng ta cần phải biết nguyên nhân gây ra nó để giải quyết một cách triệt để nhằm xây dựng đất nứơc theo con đường XHCN. 2.2. Nguyên nhân của sự phân hoá giàu nghèo Các nguyên nhân Vốn Có lao động Có việc làm Có đất đai,TLSX Có kế hoạch Nguyên nhân khác Nguyên nhân giàu ĐB sông Hồng 90,98 53,69 42,62 15,57 72,95 10,25 ĐBsông Cửu Long 94,44 23,46 25,00 81,48 56,48 8,33 Nguyên nhân nghèo ĐB sông Hồng 88,93 32,38 49,18 16,80 47,13 21,31 ĐB sông Cửu Long 88,89 9,88 51,54 82,10 20,37 19,44 ( Nguồn: từ kết quả điều tra năm 1994 của Tổng cục thống kê-1994, đơn vị %) Dựa theo bảng " tỷ lệ trả lời của xã, phường, thị trấn về nguyên nhân giàu nghèo của hộ" như ở trên, ta có thể thấy được cơ bản nguyên nhân của sự phân hoá giàu nghèo. 2.2.1.Nguyên nhân chủ quan Có thể nói rằng vấn đề giàu cụ thể ở nước ta thế nào vẫn chưa được rõ vì thiếu số liệu chính thức. Đó là do chúng ta chưa có chủ trương kê khai tài sản và thu nhập. Kết quả do công chúng tự khai báo, nhưng thực tế thì ít người khai báo đúng thu nhập của mình, người giàu khai báo ít đi để trốn thuế thu nhập, người nghèo khai báo ít hơn để được hưởng trợ cấp từ chính sách nhà nước...Tuy nhiên qua điều tra cũng thấy được nguyên nhân cơ bản để không ít hộ giàu lên đó là: + ở nông thôn, người giàu hiện nay chủ yếu do khả năng thích ứng nhanh với sản xuất kinh doanh. Họ không chỉ làm nông nghiệp mà còn làm thêm các nghề khác ( làm dịch vụ, làm thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ, chế biến, xay xát...) Đối với các hộ giàu, phần thu từ sản xuất nông nghiệp thường dùng cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, còn phần thu từ các ngành nghề khác thì dùng cho việc mua sắm tài sản cố định để nâng cao mức sống hoặc để tích luỹ mở rộng sản xuất kinh doanh. Một bộ phận nhỏ các gia đình giàu lên nhờ có người thân sống và làm việc ở nước ngoài. Bằng nguồn tài trợ không ít gia đình có điều kiện để nâng cao mức sống hoặc đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập. Ngoài ra có một số hộ giàu vì có người thân tham gia công tác quản lý, lãnh đạo các cấp. Trong số hộ này, không loại trừ những hộ giàu lên nhờ khôn khéo hợp thức hoá những người thu nhập bất chính dưới đủ loại bổng lộc. + ở thành phố, phần lớn người giàu là ở lĩnh vực buôn bán và dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, số hộ giàu rất ít. Trong số hộ giàu lên nhờ buôn bán, có không ít người đã lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để trốn thuế hoặc lẩn tránh các khoản nộp khác. ở đây phải kể đến trốn thuế hoặc lẩn tránh các khoản nộp khác. ở đây phải kể đến một bộ phận không nhỏ các viên chức Nhà nước làm" dịch vụ tổng hợp" tại các công ty trách nhiệm hữu hạn, các trung tâm tư vấn...Ngoài ra là các hành vi buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, tham nhũng cực kỳ nguy hiểm cũng tạo nên một bộ phận cá._.n bộ, viên chức giàu lên rất nhanh. + Về tay nghề, tính chất công việc, vị trí quyền lực: Tay nghề cao, quyền lực càng lớn thì thu nhập càng lớn. Tất nhiên tay nghề và tính chất công việc ( đòi hỏi là lao động chân tay, trí óc nhiều, hay độ phức tạp của công việc...) đều đòi hỏi trình độ, tri thức của người lao động được tích luỹ lâu dài mới có được và những người sở hữu chúng có thu nhập cao là đúng. Tuy nhiên địa vị xã hội hay uy tín có thể xuất phát từ tiềm lực kinh tế và hiện tượng người lạm dụng để làm giàu một cách bất chính thì sẽ làm cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng vì thực sự dựa trên dựa trên quyền lực và địa vị xã hội, tiềm lực kinh tế để làm giàu chính là bóc lột giá trị của những người khác. Còn nguyên nhân cơ bản của nghèo là: thiếu kiến thức làm ăn, thiếu vốn hoặc không có vốn, đông con, neo đơn thiếu sức lao động.Bên cạnh đó thì: + Đối với thành thị: nguyên nhân nghèo là do có thể bị phá sản, đông con, thiếu sức lao động, ốm đau, lười nhác, mắc các tệ nạn xã hội, thiếu tri thức, trình độ dân trí thấp... + Đối với nông thôn: ngoài thiếu kiến thức làm ăn, không có vốn, nghèo còn do đông con, không có điều kiện làm việc (thiếu ruộng, vuờn, không đủ phương tiện sản xuất...), không có kinh nghiệm.... Tất cả những nguyên nhân chủ quan trên đã làm những người nghèo ngày càng nghèo thêm và những người giàu thì giàu thêm và tạo ra hố ngăn giữa người giàu và người nghèo ngày càng rộng. Bên cạnh đó, những nguyên nhân khách quan càng làm cho sự PHGN ngày càng tăng thêm và con người muốn điều chỉnh cũng khó được 2.2.2. Nguyên nhân khách quan + Nguyên nhân nổi bật là do nền kinh tế nước ta đang trong tình trạng kém phát triển, thu nhập bình quân theo đầu người quá thấp, lại bị ảnh hưởng bởi những hậu quả nặng nề của mấy chục năm chiến tranh liên miên tàn phá đất nước. Vị trí địa lí của nước ta bên cạnh mặt thuận lợi cho phát triển kinh tế cũng gây nhiều khó khăn do hình thế trải dài, gây nên sự cách biệt chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các vùng lãnh thổ trong lịch sử. Nước ta lại bị ảnh hưởng lớn bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt: thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, mất mùa, đất đai cằn cỗi, diện tích canh tác ít, địa hình phức tạp ( sở hữu ruộng chua, mặn...) xa xôi hẻo lánh, giao thông đi lại không thuận tiện, cơ sở hạ tầng kém.luôn đe dọa và tước đi những thành quả lao động, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. + Mặt khác, trong các yếu tố mang tính tính lịch sử, truyền thống thì cũng có mặt tiêu cực, và tích cực ảnh hưởng đến sự phân hoá giàu nghèo. Đó chính là sự đè nặng của những truyền thống cổ hủ, lạc hậu, cá nhân bị hoà lẫn vào cộng đồng được duy trì theo cộng đồng cùng với quan niệm như "ai giàu ba họ, ai khó ba đời","an bần lạc đạo" hay câu "con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa..." là triết lí một thời để an ủi người ta cam chịu đói nghèo, coi đó là sự thật hiển nhiên không thể thay đổi được. Chính vì vậy nó làm người dân trở nên nhụt trí, cam chịu trước số phận của mình, và làm kìm hãm sự phát triển của đất nứơc. Nó tạo ra sự trì trệ nghèo nàn lạc hậu của nước ta nói chung, đặc biệt là người nghèo nói riêng. + Nguyên nhân thứ ba là khi chúng ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường thì những di chứng của chế độ bao cấp như: bình quân, vừa đặc quyền, vừa đặc lợi vẫn sót lại trong ý thức con người, làm cho con người trở nên lười lao động, suy nghĩ không sáng tạo, năng động trong sản xuất. + Môi trường pháp lý: hiện nay nhà nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống pháp luật theo định hướng xã hội chủ nghĩa chính vì vậy dễ nhận thấy sự bất ổn định và nhiều khiếm khuyết. Nhiều đạo luật còn thiếu đang được bổ sung. Những cái đó cũng cần được sửa đổi, hoàn thiện. Tính khả thi của nhiều đạo luật và văn kiện dưới luật vẫn còn yếu. Điều này dẫn đến còn nhiều khe hở tạo ra cơ hội, là mảnh đất cho các hành động theo đúng pháp luật, làm giàu bất chính. Đây là một trong những vấn đề gay cấn nhất, có tác dụng tiêu cực, đẩy hiện tượng phân hoá giàu nghèo đôi khi trở thành không bình thường, thái quá trong giai đoạn hiện nay. + Bên cạnh đó, đối với cả ở nông thôn hay thành thị, có một số hộ gia đình giàu lên nhờ được thừa kế một số vốn lớn, hay có đất nằm trong khu quy hoạch, gần đường xá... + Do cơ chế chính sách chưa thoả đáng: trung ương cũng như địa phương chưa có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng thoả đáng, nhất là các vùng núi cao, vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ, thiếu các chính sách đồng bộ như: chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá cũng như chuyển giao công nghệ, tổ chức chưa tốt việc chăm lo của cộng đồng xã hội đối với người nghèo. Các nguyên nhân trên tác động qua lại lẫn nhau làm cho tình trạng nghèo đói trong từng vùng thêm trầm trọng, gay gắt khiến cho các hộ nghèo khó khó có thể vượt qua được nếu không có những chính sách và giải pháp riêng đối với các hộ nghèo và vùng nghèo. Tóm lại, qua thực trạng Việt Nam như hiện nay ta có thể thấy hàng loạt những nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo. Có rất nhiều nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, khách quan...và chúng tác động qua lại lẫn nhau và tạo nên vận may, cơ hội của mỗi cá nhân, do vậy tạo nên sự khác biệt chênh lệch trong thu nhập, tài sản và hàng loạt các mặt khác của cuộc sống tạo nên sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội. 2.3.Xu hướng biến động của phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay. 2.3.1 Khoảng cách phân hóa giàu nghèo ngày càng xa nhau khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển: Cùng với đà phát triển của kinh tế thị trường, khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh, đặt mối quan hệ giữa các tầng lớp dân cư, các vùng lãnh thổ giữa các nhóm xã hội vào tình trạng chứa đựng nhiều cách biệt, bất bình đẳng. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, tỉ lệ nghèo đói có xu hướng giảm, tỷ lê hộ có số thu nhập cao ngày càng nhiều lên nhưng chênh lệch giữa số hộ có thu nhập cao nhất so với số hộ có thu nhập ngày càng thấp ngày càng gia tăng. Sự PHGN ngày càng đậm nét và dễ nhận thấy ở những nơi KTTT phát triển như ở các đô thị, các thành phố và đặc biệt rõ nét là thành phố Hồ Chí Minh. Theo tác giả" Đỗ Thiên Kính-Tác động của sự chuyển đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp xã hội đến phân tầng mức sống qua khảo sát mẫu 3 xã ở vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng thì "Theo chiều không gian từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên miền núi thì sự phân hoá giàu nghèo ở các tỉnh phía Nam rõ hơn phía Bắc, đồng bằng rõ hơn miền núi. Nếu lấy các đồ thị làm tâm và theo chiều từ đô thị về nông thôn, về tiếp các vùng sâu, vùng xa thì sự phân hóa đô thị diễn ra mạnh nhất, càng lan toả ra các vùng nông thôn xung quanh, sự phân hoá càng yếu dần và hầu như phẳng lặng ở miền núi. Như vậy xu hướng này phản ánh quy luật phát triển không đều trong nền KTTT do đó tạo nên những khác biệt về kinh tế-xã hội, chênh lệch về phát triển giữa các tầng lớp xã hội, giữa thành thị và nông thôn. Một mặt, xu hướng này phản ánh tính tích cực của sự phát triển KTTT, kích thích tính năng động xã hội của từng nhóm xã hội, của từng vùng lãnh thổ cũng như của toàn xã hội vào quá trình phát triển đất nước. Mặt khác, nó cũng phản ánh mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. 2.3.2 Phân hoá giàu nghèo đang có xu hướng đẩy tới phân hoá xã hội . Phân hoá giàu nghèo thường đi kèm với bất bình đẳng xã hội, phân tầng xã hội, phân hoá giai cấp, chính vì vậy nó sẽ dẫn tới xu hướng phân hóa xã hoá. Xu hướng phân hoá xã hội có biểu hiện về kinh tế và biểu hiện trực tiếp ở phân hóa thu nhập, PHGN về kinh tế. Dưới tác động của KTTT , khuynh hướng của quá trình phân hoá sẽ diễn ra mang tính hai mặt: tích cực, tiêu cực. - Mặt tích cực: dưới tác động của KTTT, một số nhóm xã hội với sự cởi mở của cơ chế mới, nhanh nhạy nắm bắt được vận may, cơ hội, tranh thủ được lợi thế do thị trường đem lại biết thích ứng và nắm bắt nhu cầu thị trường đã vươn lên chiếm lĩnh vị thế mới... tạo thành tầng lớp ưu tú của xã hội, đó là các nhà quản lí, kinh doanh giỏi... - Mặt tiêu cực: cùng với đà phát triển của KTTT, PHGN diễn ra ngày càng sâu sắc gây nên sự bất bình đẳng, bất công bằng, các hiện tượng đó có xu hướng ngày càng gia tăng, phát sinh tiềm tàng các tệ nạn xã hội. Xu hướng này được biểu hiện ở một số hiện tượng sau: . Xu hướng người nông dân chuyển vào thành phố và những vùng còn đất canh tác như Tây Nguyên...Quá trình này diễn ra thì một số hiện tượng đi kèm với chúng là mất đất, phá rừng, bóc lột,phân công lao động theo giới...trong xã hội ngày càng xuất hiện nhiều những người không có công ăn việc làm, một số trong đó trở thành những người lang thang, cơ nhỡ, tệ nạn xã hội tăng nhanh, nạn nghiện hút, mại dâm, cờ bạc, bói toán ... trở thành những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. . Trong đội ngũ công nhân cũng có sự PHGN và cũng có hiện tượng công nhân lành nghề chuyển dịch từ khu vực kinh tế quốc doanh sang khu vực kinh tế tư nhân. Công nhân có tay nghề cao dễ kiếm việc làm và thu nhập cao, công nhân tay nghề thấp hoặc chưa đào tạo thì thất nghiệp hoặc lương thấp, không có bảo hiểm dẫn đến nghèo khổ.... . Trong đội ngũ tri thức xu hướng phát triển ngày càng cao với sự xuất hiện nhiều tri thức đầu đàn, nhiều chuyên gia đầu đàn trên nhiều lĩnh vực quan trọng và đóng góp của họ ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên thu nhập tri thức có sự chênh lệch giữa các ngành nghề, giữa các vùng (chênh lệch lớn nhất là giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa ) và xuất hiện hiện tượng "chảy máu chất xám" Như vậy, sự phân hoá giàu nghèo luôn đi cùng với sự phân hoá xã hội và nếu chúng ta không có biện pháp cụ thể hạn chế sự phân hoá này thì làm xã hội mất cân bằng, không ổn định. 2.3.3 Định hướng xã hội chủ nghĩa với khả năng điều tiết sự phân hoá giàu nghèo. Để có thể huy động được nhiều tiềm năng và sức mạnh hơn nữa cho quá trình phát triển nền KTTT định hướng XHCN theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, chúng ta phải giải quyết mâu thuẫn giữa một bên là nhân tố XHCN và một bên là chệch hướng XHCN. Nếu để sự PHGN ở nước ta diễn ra một cách tự phát thì tự sự phân hoá, phân cực chủ yếu về mặt kinh tế, theo quy luật sẽ dẫn đến sự phân hoá giai cấp, phân cực xã hội và xung đột xã hội. Một bộ phận không nhỏ dân cư thuộc tầng lớp cơ bản trong xã hội sẽ bị bần cùng hoá, một bộ phận giai cấp tư sản nếu không được điều tiết, định hướng thì với sức ảnh hưởng thực tế của nó sẽ có thể làm chệch hướng XHCN sự phát triển đất nước. Mặt khác, nếu để sự PHGN diễn ra một cách tự phát thì chẳng những là nguyên nhân gây nên sự chênh lệch, cách biệt giữa thành thị và nông thôn dẫn đến tình trạng di cư tự phát từ vùng nghèo đến vùng giàu, từ nơi chậm phát triển, điều kiện kinh tế khó khăn đến nơi có điều kiện tốt hơn mà còn là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến xung đột xã hội cục bộ và có thể trên quy mô lớn, mà trước hết có thể dễ xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi có nhiều khó khăn...Tức là đi ngược lại với mục tiêu và bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN. Do đó, vấn đề đặt ra là để phát triển nền KTTT định hướng XHCN thì phải làm thế nào để giữ cho khoảng cách giàu nghèo trong giới hạn cho phép tức là tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, từ đó có một cơ cấu xã hội hợp lý phản ánh sự vận động xã hội theo hướng tiến bộ đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, văn minh. Như vậy, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền KTTT thì xu hướng biến động của sự PHGN ngày càng trở nên rõ rệt. Và xu hướng "định hướng xã hội chủ nghĩa với khẳ năng điều tiết sự phân hoá giàu nghèo" ngày càng được hé mở và dần được khẳng định. Thực chất đó là xu hướng điều tiết sự PHGN theo định hướng XHCN. Đây là xu hướng chủ quan, xuất phát từ những nhận thức đúng về tính quy luật và những nhu cầu khách quan đòi hỏi trong quá trình giải quyết sự PHGN trong nền KTTT ở nước ta. Giải quyết được xu hướng này thì chúng ta có thể giải quyết được sự phân hoá xã hội và thu hẹp khoảng cách xã hội vì theo tư tưởng" cách mạng không ngừng" của chủ nghĩa Mác-Lênin, là xây dựng CNXH là giải phóng con người khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột, bất công, đói nghèo, lạc hậu, xây dựng một xã hội mới, trong đó mọi người thực sự làm chủ và có điều kiện phát triển toàn diện. * Một số thành công trong công cuộc đổi mới ở nước ta là giữ vững định hướng XHCN là: theo báo cáo của UNDF 1997: đánh giá chỉ số phát triển nhân lực của Việt Nam là 0.577 trên thang điểm tối đa là 1. Như vậy, Việt Nam xếp thứ 121 trên tổng số 175 nước. Năm 1996, Việt Nam là một trong số 10 nước có xếp hạng chỉ số phát triển nhân lực cao hơn ít nhất là 20 bậc so với thứ hạng GDP. Điều này chứng tỏ ở Việt Nam tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với cải thiện đời sống nhân dân." Trong báo cáo " Tổng quan kinh tế năm 1998 " của Việt Nam cũng khẳng định: "Chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập của 40% số hộ có thu nhập thấp chiếm trong tổng số thu nhập của dân tằng dần: 1994 là 20 %, năm 1995 là 20,09%, năm 1996 là 20,97 %, ước tính năm 1998 là 21%. Đối với tiêu chuẩn quy định Ngân Hàng Thế Giới ( dưới 12 % là bất bình đẳng cao, trên 17 % là tương đối bình đẳng ) thì thu nhập của dân cư nước ta thuộc loại tương đối bình đẳng. Đó cũng là tiền đề bảo đảm sự phát triển kinh tế và xã hội ổn định và bền vững. Những kết quả này cho thấy xu hướng điều tiết PHGN theo định hướng XHCN là một tồn tại khách quan đúng hướng và mang tính thời đại về tư tưởng phát triển bền vững và mang bản chất của chủ nghĩa xã hội. 2.2.4. Dự báo tình trạng đói nghèo ở Việt Nam đến năm 2010: Dựa vào" kỷ yếu hội thảo vấn đề phân phối và phân hoá giàu nghèo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta" cho biết: + Mức tăng trưởng GDP bình quân năm của 2 năm 2004 và năm 2004 được tính theo mức kế hoạch chung của thời kì 2001-2005 tức là 7,5 %, còn thời kì 2006-2010 được dự báo theo 3 phương án thấp, trung bình và cao: 7%, 7,5% và 8%. + Tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên hàng năm đến năm 2010 được dự báo giảm gần mỗi năm một lượng là 0,025%. Chúng được thể hiện cụ thể theo các bảng tính toán sau đây: Bảng dự báo tỷ lệ hộ nghèo theo phương án tăng trưởng GDP 7,5%( 2004-2005) và 7% thời kì 2006-2010(nguồn : Kỷ yếu hội thảo vấn đề phân phối và phân hoá giàu nghèo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướn XHCN ở nước ta) Theo tính toán trên, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2005 vào khoảng 9,0% ( khoảng 1,5 triệu hộ) đến năm 2010 theo phướng án tăng trưởng kinh tế còn khoảng 5,0 %. Tức là khoảng 4-5% hộ nghèo đói ( khoảng 0,7 triệu hộ sẽ còn tồn tại ở nước ta vào thời điểm năm 2010. Mỗi năm thời kì dự báo 2004-2010 tỷ lệ hộ nghèo giảm được 1,1%, trong đó giai đoạn 2003-2005 là 1,45%, giai đoạn 2006-2008 là 1,1%, còn 2 năm cuối 2009-2010 là 0,8%. Với 4-5% hộ nghèo còn tồn tại ở nước ta vào năm 2010 thì người nghèo chủ yếu tập trung: 80% là sống ở các khu vực miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, 15-16% ở khu vực Duyên Hải Bắc Bộ và duyên hải Trung Bộ, còn khu vực Đồng Bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ chỉ chiếm 4-5% (chủ yếu ở vùng nông thôn). Tuy nhiên với nền kinh tế nước ta như hiện nay, cùng với sự giảm tỉ lệ đói nghèo trong nước thì sự gia tăng của các hộ giàu là không tránh khỏi. Chính vì vậy sự phân hóa giàu nghèo vẫn tiếp tục diễn ra và sự chênh lệch giữa giàu và nghèo ngày càng mở rộng dần. Vì vậy, chúng ta phải có một giải pháp cụ thể để xoá bỏ sự bất bình đẳng đó và đem lại công bằng cho xã hội. Như vậy, từ việc phân tích thực trạng sự phân hoá giàu nghèo. ở nước ta hiện nay, chúng ta có thể thấy được những nguyên nhân gây ra sự phân hoá và xu hướng biến động của nó. Thông qua đó, nhận thấy được những mặt tích cực và tiêu cực của sự phân hóa giàu nghèo từ đó có biện pháp cụ thể để khắc phục mặt tiêu cực của sự phân hoá giàu nghèo. Và theo báo Nhân Dân số ra tháng 11-2004 thì ta có dự báo sau: Dự báo tỷ lệ hộ đói nghèo nước ta theo phương án tăng trưởng GDP Thời kì GDP tăng 7,5% Thời kì GDP tăng 8% Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 Tốc độ tăng trưởng GDP % 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 Tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên % 1,28 1,255 1,23 1,175 1,125 Tốc độ tăng GDP/người % 6,22 6,245 6,77 6,825 6,875 Tỷ lệ hộ nghèo % 10,4 9,06 7,87 5,93 5,54 Như vậy theo dự báo trên thì ta thấy khi đất nước ngày càng phát triển thì tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm đi và điều này góp phần hạn chế sự phân hóa giàu nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội. Chính vì vậy chúng ta phải có những giải pháp cụ thể và triệt để nhằm hạn chế sự phân hoá đó. Chương III Giải pháp nhằm hạn chế sự phân hoá giàu nghèo Để giải pháp vấn đề phân hoá giàu nghèo thì trước hết chúng ta phải giảm tỷ lệ đói nghèo, và giảm bất bình đẳng xã hội thì mới có khả năng thu hẹp sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Muốn vậy trước hết chúng ta phải rút những bài học từ một số nước trên thế giới. 3.1. Những bài học kinh nghiệm trong mô hình xoá đói giảm nghèo, giảm sự phân hóa giàu nghèo ở một số nước trên thế giới. 3.1.1. Chính sách hạn chế sự phân hoá giàu nghèo ở các nước nói chung và các nước Đông Nam á nói riêng: Thông thường ở các nước có nền kinh tế thị trường, những người đã có sở hữu về bất động sản, nẵm giữ vị trí có ảnh hưởng và có học vấn tốt sẽ có điều kiện tốt nhất để thu được lợi ích khi quá trình tăng trưởng diễn ra. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng muốn hạn chế sự phân hoá giàu nghèo thì không thể tập trung vào tăng trưởng kinh tế trước rồi sau đó mới phân phối lại. Vị trí kinh tế và xã hội ban đầu có thể định đoạt cách thức phân phối trong xã hội. Để giảm bớt đói nghèo và hạn chế sự phân hoá giàu nghèo thì các giải pháp như cải cách ruộng đất, giáo dục phổ cập v..v.. cần phải được đặt ra ngay từ đầu. Nhiều nước ở Đông Nam á và Châu á đã sử dụng các chính sách và biện pháp sau: - Cải cách nông nghiệp và phân phối lại ruộng đất: Các nước Đông Nam á nói chung đều là đất nước có nền văn minh lúa nước, đi lên từ nền nông nghiệp. Việc phân phối lại ruộng đất cho những cho những người nghèo sẽ làm giảm sự bất công về thu nhập. ở nhiều nước đang phát triển đã thực hiện cải cách ruộng đất với các biện pháp khác nhau. Tuy kết quả của cải cách ruộng đất đạt được ở mức độ khác nhau nhưng nhìn chung đã góp phần hạn chế sự chiếm hữu ruộng đất lớn của địa chủ. Mặc dù sự nghèo đói trong nông thôn không chỉ do sự phân phối ruộng đất bất công mà còn do năng suất nông nghiệp thấp, nhưng nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy việc phân phối lại ruộng đất cho những người nghèo thường làm tăng sản lượng nông nghiệp của các nước đang phát triển vì hai lí do chủ yếu: . Nông dân khi có quyền sở hữu ruộng đất sẽ hăng hái hơn trong việc cải tạo, đầu tư vào đất đai. . Nông dân có điều kiện sử dụng nhiều lao động và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. - Vốn tín dụng: Nói chung, ở các nước kém phát triển, người nghèo chủ yếu sống nhờ vào sức lao động của họ và người giàu sống trên những khoản thu từ quyền sở hữu tài sản của họ. Người nghèo không chỉ có ít vốn, sự nghèo đói của họ cũng hạn chế khả năng trong việc tận dụng cơ hội đầu tư tốt, chẳng hạn như sự thay đổi hạt giống mới, phân bón, các công cụ, hoặc giáo dục con cái của họ. Vì vậy, việc cung cấp vốn bằng các hình thức khác nhau là một điều kiện quan trọng để cải thiện cuộc sống cho người nghèo. Tuy nhiên, những nỗ lực của Chính Phủ ở nhiều nước trong lĩnh vực này cho thấy kết quả còn hạn chế. Các cơ quan Nhà nước thường đòi hỏi phải có thế chấp. Những người có ít tài sản ít khi có thể đáp ứng những tiêu chuẩn như vậy. Hơn nữa, cần nhiều thời gian sắp xếp để tiến hành và giám sát các khoản cho vay và có thể để sắp xếp sự giúp đỡ kỹ thuật, cũng như sự mạo hiểm cao hoặc các khoản không trả được, làm cho các chương trình tín dụng này khó khăn trong việc hỗ trợ. Ngoài ra số lượng tín dụng được trợ cấp có hạn và thường không tới được tay người nghèo mà rơi vào tay các nhóm có ảnh hưởng lớn. - Đầu tư công cộng vào đường xá, trường học, các dự án tưới tiêu và hạ tầng cơ sở khác cũng có thể đem lại những lợi ích trực tiếp cho người nghèo, làm tăng năng suất hoặc tạo ra việc làm cho họ. - Chính sách marketing: Cải tiến các điều kiện thị trường là điều kiện thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng nông thôn. Nhà nước có vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Chính phủ nhiều nước đang phát triểm đã thực hiện các biện pháp như phát triển cơ sở hạ tầng ( xây dựng đường giao thông, bưu điện ), cung cấp thông tin giá cả trong nước và quốc tế, hình thành đội ngũ những người marketing, thành lập các cơ quan marketing, thực hiện các chính sách khuyến khích, phân bố sản xuất hàng hoá. - Chính sách giá cả và tỷ giá hối đoái: Nhà nước thường can thiệp vào hệ thống giá với mục tiêu làm giảm sự cách biệt giữa khu vực công nghiệp và nông nghiệp. Biện pháp thường được nhiều nước sử dụng khống chế mức giá sàn đối với một số sản phẩm nông nghiệp. Điều đó có tác dụng tích cực cải thiện điều kiện thu nhập cho một bộ phận dân cư ở nông thôn đang có mức sống thấp. Đối với một số nước xuất khẩu nông sản, chính sách tỷ giá cũng được sử dụng nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước. - Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như khuyến khích xây dựng các nông trại, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể. - Công nghiệp hoá nông thôn: Xây dựng các công trình công cộng, các cơ sở chế biến được coi là giải pháp quan trọng làm giảm sự phân hoá giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Phát triển công nghiệp nông thôn có tác dụng trực tiếp làm tăng thu nhập, tạo việc làm. Một số nước như ấn Độ, Malaixia đã hạn chế việc mở rộng công nghiệp và các xí nghiệp mới ở các đô thị lớn và đã chú trọng hơn vào phát triển công nghiệp qui mô nhỏ ở nông thôn. - Giáo dục và đào tạo: Vốn nhân lực cũng như vốn vật chất có thể đem lại nguồn thu nhập qua thời gian. Nền giáo dục tiểu học phổ cập không mất tiền, là cách thức chủ yếu để tái phân bổ nguồn vốn nhân lực cho lợi ích tương đối của người nghèo. - Các chương trình về việc làm: Nạn thất nghiệp ở các nước kém phát triển là một nỗi lo lắng lớn. Nó dẫn tới kém hiệu quả về kinh tế và sự không nhất trí về chính trị cũng như có ảnh hưởng rõ rệt tới việc phân phối thu nhập. Người thất nghiệp chủ yếu là những thanh thiếu niên và những người bước vào lứa tuổi 20 và thường học xong tiểu học hoặc trung học. Một số chính sách thường được các nước đang phát triển áp dụng để giảm bớt thất nghiệp bao gồm việc mở rộng nhanh chóng công nghiệp, các ngành sản xuất dùng nhiều lao động hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội ở các vùng nông thôn, hệ thống giáo dục thích hợp hơn, sự phù hợp giữa các chính sách giáo dục và kế hoách hoá kinh tế và dựa trên nhiều hơn vào thị trường trong việc định đặt các mức tiền công- tiền lương. - Thực hiện các chương trình sức khỏe và dinh dưỡng: ốm đau và thiếu thốn thực phẩm sẽ hạn chế các cơ hội về công ăn việc làm và sức kiếm sống của người nghèo. Các khoản trợ cấp lương thực hoặc phân phát khẩu phần lương thực tự do sẽ làm tăng thu nhập cho người nghèo, dẫn tới sức khỏe và dinh dưỡng tốt hơn, cho phép con người làm việc nhiều ngày hơn trong một năm và nâng cao kết quả của họ trong công việc. - Các chương trình dân số: Mức sống của người nghèo được cải thiện nhờ qui mô gia đình nhỏ hơn, do mỗi người lớn có ít người ăn theo hơn. - Nghiên cứu và công nghệ: Những lợi ích của việc ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong việc giảm bớt nghèo nàn là rõ ràng nhất trong nông nghiệp. Cuộc cách mạng xanh đã làm tăng lượng cung cấp lương thực cho người nghèo. Nhưng việc nghiên cứu nhiều hơn nữa là cần thiết để tăng năng suất của các vụ mùa lương thực mà nhiều nông dân có thu nhập thấp phụ thuộc vào đó và để tăng thêm các công việc và các sản phẩm tiêu dùng rẻ trong công nghiệp. - Di dân: Khi sự phát triển tiếp tục, nhiều công việc được tạo ra trong khu vực công nghiệp, đô thị, do đó người ta sẽ chuyển tới các thành phố. Mặc dù có nhiều khó khăn, mức sống của dân di cư có công ăn việc làm trong thành phố tuy còn thấp nhưng vẫn thường cao hơn so với dân nghèo nông thôn. - Thuế khoá: Các chính sách thuế, như thuế thu nhập luỹ tiến có tác dụng làm giảm bớt bất công thu nhập. - Chuyển nhượng và trợ cấp: ở nhiều nước phát triển, các chương trình chống đói nghèo bao gồm các khoản chuyển khoản cho người già, trẻ em, người ốm yếu, tàn tật, thất nghiệp và những người mà sức kiếm sống của họ thấp hơn mức chi tiêu đủ sống. Một cách tiếp cận lựa chọn là trợ cấp hoặc cấp phát các thức ăn rẻ. Việc trợ cấp cho các loại thực phẩm mà các nhóm có thu nhập thấp cao không ăn sẽ có lợi cho người nghèo. - Chú trọng vào các nhóm mục tiêu: Một chiến lược khác để cải thiện cuộc sống của nhiều người nghèo là các chương trình hành động trợ giúp cho người nghèo như mở mang các cơ sở giáo dục và các cơ sở kinh tế nhà nước theo các chương trình mục tiêu. Một số nước như ấn Độ đã dùng những khoản kích thích và trợ cấp công nghiệp để giúp cho các vùng lạc hậu về kinh tế và đào tạo các nhà kinh doanh từ các nhóm nghèo khổ. Một số nước khác đã cố gắng cải thiện điều kiện giáo dục cho phụ nữ hoặc chú trọng tới các chương trình dinh dưỡng cho những người có triển vọng và chăm sóc các bà mẹ và trẻ em, tăng cường bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp và lương hưu cho người lớn tuổi. Việc nâng cấp nhà ở tại các khu vực đô thị có thể làm tăng thu nhập thực tế trong một số người nghèo. Nhiều nước cũng đã chú trọng tới sự phát triển ở các khu vực nông thôn mà phần lớn người nghèo sinh sống. - Tấn công toàn diện vào nghèo đói: Một nghiên cứu của Adelman và Sherman Robison cho thấy rằng, xét một cách đơn lẻ, hầu hết các chính sách như trình bày ở trên là rất khó chấm dứt được sự gia tăng bất công về thu nhập phát sinh trong sự phát triển. Chỉ có sự huy động toàn bộ các chính sách của Chính Phủ hướng vào các chương trình để trợ giúp trực tiếp cho người nghèo- cuộc tấn công vào nghèo đói- mới có thể thành công trong việc giảm bớt sự bất công về thu nhập và làm tăng thu nhập tuyệt đối. Các nước như Đài Loan, Hà Quốc, Singapor đều đã thực hiện phân phối lại thu nhập. Thời kỳ đầu, khi nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đất đai là được phân phối lại. Giai đoạn sau, sự phân phối lại nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo cho người nghèo được chú trọng. - Các chính sách định hướng theo tăng trưởng: Việc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế có lẽ là cách tiếp cận thoả đáng nhất về mặt chính trị để giảm bớt sự nghèo đói. Một số nước có thu nhập vào loại vừa như Malaisia và Thái Lan đã có sự giảm bớt nghèo đói khá thành công nhờ chính sách này. 3.1.2. Chính sách hạn chế sự phân hoá giàu nghèo ở Trung Quốc Trung Quốc và Việt Nam đều là hai đất nước xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa có cùng điều kiện lịch sử tương đối giống nhau (Chịu ách đô hộ phong kiến nặng nề ...). Mặc dù còn là nước tương đối phát triển, nhưng để có các kết quả về giảm phân hoá giàu nghèo hiện nay, Trung Quốc đã sử dụng nhiều chính sách hữu hiệu giải quyết công bằng xã hội đó là. * Các chính sách chung: - ổn định chính trị: Trung Quốc cho rằng đói nghèo là một sự thống khổ của xã hội, nó thai nghén nhân tố bất ổn định của xã hội. Nghèo đói, thất nghiệp gia tăng, kinh tế suy thoái là các dấu hiệu của sự biến loạn xã hội. Do vậy sự chuyển đổi nèn kinh tế cần phải ra sức xoá đói, giảm nghèo, giảm bất công bằng của xã hội và ổn định chính trị. - Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục: Chính phủ Trung Quốc cho rằng xúc tiến nền kinh tế tăng trưởng, không ngừng nâng cao mức sống, và chất lượng đời sống nhân dân mới có thể từng bước xoá đói, giảm nghèo, giảm phân hoá giàu nghèo. Bởi vì, cho dù chuyển đổi nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng nền kinh tế có nhanh thì nó cũng không thể "tự động" giải quyết được vấn đề đói nghèo của xã hội - là nguyên nhân của sự phân hoá giàu nghèo. Nhưng chuyển đổi nền kinh tế và duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế lại là cơ sở để giải quyết các vấn đề xã hội. Vì vậy cần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế để làm chỗ dựa cho việc giảm phân hoá giàu nghèo. -Điều tiết hợp lý trong phân phối xã hội: Phương pháp" bình quân hóa" trên cơ sở đói nghèo đã bị xoá bỏ trong tiến trình chuyển đổi nền kinh tế, tuy nhiên khoảng cách chêch lệch cao thấp về thu nhập của mọi người trong xã hội ngày càng lớn. Sự phân hóa về lợi ích trong thời kì chuyển đổi nền kinh tế tương đối nhanh, hiện tượng phân p hối không công bằng trong xã hội mặt nào đó thậm chí còn khá nghiêm trọng. Do vậy Trung Quốc cho rằng cần nghiên cứu áp dụng một số biện pháp: + Cưỡng chế việc điều tiết và khống chế vĩ mô về phân phối theo thu nhập. + Đảm bảo duy trì khoảng cách chênh lệch hợp lý về mức độ thu nhập. + Hoàn thiện bảo hiểm xã hội. + Kiên trì nguyên tắc phân phối theo hiệu quả và công bằng. -Tạo nhiều việc làm: Biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thế nào để giải quyết lực lượng lao động dư thừa lớn ở nông thôn là một tiền đề quan trọng trong việc giảm phân hoá giàu nghèo ở Trung Quốc. Số lượng nông dân di chuyển vào thành phố mang theo đói nghèo của nông thôn vào thành thị càng lớn bao nhiêu thì gánh nặng của công việc giảm phân hoá giàu nghèo càng nặng nề bấy nhiêu. Do đó, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc. - Việc chuyển đổi từ trợ giúp vùng nghèo sang trợ giúp người nghèo phải làm sao cho các hạng mục trợ giúp được đưa đến tận tay người nghèo. Đối tượng được nhà nước trợ giúp không phải là vùng nghèo ( hoặc huyện nghèo), càng không phải là chính quyền các cấp của vùng nghèo mà là những người nghèo ở vùng nghèo. * Chính sách để giảm sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng: - Điều hoà sự phát triển của cộng đồng tại các khu vực, vùng kinh tế: Trong giai đoạn chuyển đổi và phát triển nền kinh tế, Trung Quốc vừa phải quán triệt việc ưu tiên phát triển trong khu vực, vùa đảm bảo nguyên tắc công bằng. Trung Quốc dùng biện pháp điều tiết và khống chế vĩ mô và chế định chính sáchphù hợp với khu vực, chỉ dẫn cho các khu vực phát huy được ưu thế, xúc tiến hợp tác kinh tế giữa các vùng kinh tế. Đồng thời thúc đẩy vùng lạc hậu phải tự thân phát triển kinh tế nhằm xoá bỏ được vùnh nghèo và đói nghèo. - Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và nông ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc8905.doc
Tài liệu liên quan