Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài gòn Công Thương Hà Nội

Tài liệu Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài gòn Công Thương Hà Nội: LỜI MỞ ĐẦU Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, nước ta cần phải có các biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. ở nước ta thị trường chứng khoán chưa phát triển do vậy lượng vốn huy động được bằng con đường tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, tr... Ebook Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài gòn Công Thương Hà Nội

doc86 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài gòn Công Thương Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ái phiếu và các giấy tờ có giá khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Do vậy quá trình nhận và truyền vốn trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại và thị trường tín dụng. Như vậy công tác huy động vốn của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung và trong hoạt động của ngân hàng nói riêng. Trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công thương Hà Nội, em đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu về công tác huy động vốn và chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội”. Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1. KHÁI NIỆM VỀ VỐN CỦA NHTM “ Vốn của ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do bản thân ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác ”. Khái niệm trên đã thể hiện những thành phần tạo nên vốn của ngân hàng thương mại. Về thực chất vốn của ngân hàng thương mại là bao gồm các nguồn tiền tệ của chính bản thân ngân hàng và của những người có vốn tạm thời nhàn rỗi, họ chuyển tiền vào ngân hàng với các mục đích khác nhau: hoặc lấy lãi, hoặc nhờ thu, nhờ chi hay là dùng các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. Nhờ việc có được nguồn vốn, các ngân hàng có thể tiến hành kinh doanh: cho vay, bảo lãnh, cho thuê...Nói chung vốn của ngân hàng chi phối toàn bộ và quyết định đối với việc thực hiện các chức năng của ngân hàng thương mại. 1.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại * Vốn chủ sở hữu Là vốn tự có của NH do cỏc chủ sở hữu đóng gúp, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn kinh doanh( 8% đến 10%). Bao gồm: - Nguồn vốn hình thành ban đầu - Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động - Các quỹ * Vốn huy động Vốn huy động là bộ phận lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Với việc huy động vốn, ngân hàng có được quyền sử dụng vốn và có trách nhiệm phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn cho người gửi. Ngân hàng có thể huy động vốn từ dân cư, các tổ chức kinh tế – xã hội... với nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm: - Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế + Tiền gửi không kỳ hạn + Tiền gửi có kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm của dân cư + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn - Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác * Vốn đi vay - Vay ngân hàng Nhà nước ( ngân hàng trung ương ) - Vay các tổ chức tín dụng khác - Vay trên thị trường vốn * Vốn khác - Nguồn uỷ thác - Nguồn trong thanh toán - Nguồn khác 1.3. VAI TRÒ CỦA VỐN HUY ĐỘNG 1.3.1.Đối với toàn bộ nền kinh tế Tiết kiệm và đầu tư là những cơ sở nền tảng của nền kinh tế. Tiết kiệm và đầu tư có mối quan hệ nhân quả, tiết kiệm góp phần thúc đẩy, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư và đầu tư cũng góp phần khuyến khích tiết kiệm. Nhưng trong nền kinh tế các khoản tiết kiệm thường nhỏ, lẻ và người tiên phong trong việc tập hợp vốn hiệu quả nhất chính là các ngân hàng thương mại. Thông qua các kênh huy động vốn, các khoản tiết kiệm chuyển thành đầu tư góp phần làm tăng hiệu quả của nền kinh tế. Đối với những người có vốn nhàn rỗi: Việc huy động vốn của ngân hàng trước hết sẽ giúp cho họ những khoản tiền lãi hay có được các dịch vụ thanh toán đồng thời các khoản tiền không bị chết, luôn được vận động, quay vòng. Đối với những người cần vốn: Họ sẽ có cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh từ chính nguồn vốn huy động của ngân hàng. Việc huy động vốn của ngân hàng giúp cho nền kinh tế có được sự cân đối về vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các cơ hội đầu tư luôn có điều kiện để thực hiện. Quá trình tái sản xuất mở rộng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn với việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại. Tuy việc huy động vốn có thể thực hiện bằng nhiều kênh: thị trường chứng khoán, ngân sách nhà nước...nhưng trong điều kiện nước ta hiện nay thì huy động vốn qua các ngân hàng thương mại vẫn là hình thức chủ yếu và quan trọng nhất. 1.3.2. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Theo cỏch núi truyền thống, một NH cú 2 lĩnh vực kinh doanh nũng cốt: huy động vốn và lựa chọn tài sản sinh lời để đầu tư các nguồn được. Các NH luôn nỗ lực để đạt được lợi nhuận từ 2 lĩnh vực này. Từ đây có thể thấy rừ tầm quan trọng của cụng tỏc huy động vốn đối với các hoạt động của NH. Trong điều kiện vốn NSNN cú hạn, vốn tự cú của DN và người sản xuất cũn ớt ỏi, thỡ vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn tớn dụng NH. Để có vốn cho vay, các NHTM đó huy động vốn trong xó hội, vốn trong dõn, vốn nước ngoài. Mà nguồn vốn NH huy động được nhiều hay ít quyết định đến khả năng mở rộng hay thu hẹp tớn dụng. Nguồn vốn huy động được nhiều thỡ cho vay được nhiều và mang lợi nhuận cao cho NH. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động của NH quyết định đến khả năng cạnh tranh. Nếu nguồn vốn huy động lớn sẽ chứng minh rằng qui mô, trỡnh độ, nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật của NH hiện đại. Với những vai trũ hết sức quan trọng đó, các NH luôn tỡm cách đưa ra những chính sách quản lý nguồn vốn từ những người gửi tiền và cho vay khác nhau đến việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhà quản trị NH luôn tỡm cỏch để đổi mới, hoàn thiện chúng cho phù hợp với tỡnh hỡnh chung của nền kinh tế. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết đưa NH đến với thành cụng. 1.4. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 1.4.1. Khái niệm Hiệu quả huy động vốn là phạm trù phản ánh trình độ và khả năng đảm bảo thực hiện công tác huy động vốn có hiệu quả cao với chi phí nhỏ nhất. Có nghĩa là: về mặt lượng, hiệu quả huy động vốn biểu hiện giữa kết quả thu được (khối lượng giá trị, kỳ hạn…) và chi phí bỏ ra; đối với mặt chất nó phản ánh năng lực và trình độ quản lý của ngân hàng. 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn NVHĐ kỳ này - NVHĐ kỳ trước *Tốc độ tăng trưởng NVHĐ = X100% NVHĐ kỳ trước NVHĐ loại i *Tỷ trọng từng NVHĐ= X100% Tổng NVHĐ *Hiệu quả sử dụng vốn huy động: - So sánh số tuyệt đối tăng của tổng nguồn vốn huy động và số tuyệt đối tăng của tổng dư nợ tín dụng và đầu tư. - So sánh tốc độ tăng của tổng nguồn vốn huy động và tốc độ tăng của tổng dư nợ tín dụng và đầu tư. - So sánh tốc độ tăng (hoặc số tuyệt đối tăng) của nguồn vốn huy động theo thời hạn với tốc độ tăng (hoặc số tuyệt đối tăng) của dư nợ cho vay theo thời hạn. 1.5. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN 1.5.1. Phân loại căn cứ theo thời gian 1.5.1.1. Huy động ngắn hạn Đây là hình thức huy động chủ yếu trong các ngân hàng thương mại thông qua việc phát hành các công cụ nợ ngắn hạn trên thị trường tiền tệ và các nghiệp vụ nhận tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi thanh toán....Phần lớn số này được dùng để cho vay ngắn hạn (<=12 tháng) hoặc được chuyển hoán kỳ hạn để thực hiện cho vay trung hạn. Do thời gian ngắn nên lãi suất huy động ngắn hạn thường thấp, tuy nhiên tính ổn định lại kém. 1.5.1.2. Huy động trung hạn Đây là nguồn huy động vốn ngân hàng qua phát hành các công cụ nợ trung hạn trên thị trường vốn hoặc nhận tiền gửi trung hạn (trên 1 năm đến 5 năm). Vốn huy động này ngân hàng có thể sử dụng tương đối dài và thuận tiện. Tuy nhiên lãi suất huy động nguồn này thường cao hơn nguồn ngắn hạn. Nguồn huy động trung hạn rất quan trọng và cần thiết để ngân hàng thực hiện các hoạt động đầu tư, thay đổi công nghệ và cho vay trung, dài hạn với lãi suất cao. 1.5.1.3. Huy động dài hạn Đây là hoạt động huy động vốn dài hạn của ngân hàng trên thị trường vốn, với nguồn huy động này ngân hàng có thể sử dụng dễ dàng, có tính ổn định cao (trên 5 năm). Do vậy lãi suất mà ngân hàng phải trả cũng rất cao. 1.5.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động 1.5.2.1. Huy động vốn từ dân cư Đây là một khu vực huy động đầy tiềm năng cho các ngân hàng. Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng và sau đó chuyển đến cho những người cần vốn để mở rộng đầu tư, kinh doanh. Nguồn huy động từ dân cư thường khá ổn định . 1.5.2.2. Huy động vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Đây là nguồn huy động được đánh giá là rất lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Để tiết kiệm thời gian và chi phí trong thanh toán, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ hầu hết đều có tài khoản trong ngân hàng. Các doanh nghiệp khi bán được hàng hoá đều gửi tiền vào ngân hàng và rút ra khi cần. Chu kỳ rút tiền của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội không giống nhau. Vì vậy ngân hàng luôn có trong tay một khoản tiền lớn mà mình có thể sử dụng một cách tương đối thuận lợi. Tuy nhiên độ lớn của khoản tiền này phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ, các tiện ích mà ngân hàng mang lại khi khách hàng sử dụng các dịch vụ. Điều này khiến cho việc huy động vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội gắn liền với việc mở rộng, cải tiến các dịch vụ ngân hàng. 1.5.2.3. Vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác Trong quá trình hoạt động các ngân hàng thường có các khoản tiền gửi ở lẫn nhau để thuận tiện trong giao dịch, thanh toán... Ngoài ra việc vay lẫn nhau giữa các ngân hàng cũng làm tăng nguồn vốn huy động. Điều này tuy không thường xuyên song là cần thiết trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thương mại. Khi xuất hiện việc thiếu hụt dự trữ hay khả năng thanh toán bị đe doạ... các ngân hàng thương mại có thể vay lẫn nhau. Quá trình vay này là một thoả thuận tín dụng giữa hai bên. Quá trình tăng vốn huy động này có thể được thực hiện ở trên thị trường nội tệ hay thị trường ngoại tệ. Trong số những người cho ngân hàng vay có một người đặc biệt, đó là Ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương đóng vai trò là người cho vay cuối cùng để cứu cho các ngân hàng thương mại khỏi các rủi ro trong quá trình kinh doanh. Vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tuy cũng khá dễ dàng nhưng số lượng thường không nhiều và chi phí huy động thường cao hơn. Do vậy, hình thức này các ngân hàng sử dụng không nhiều. 1.5.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn Hình thức phân loại này là hình thức chủ yếu được các ngân hàng thương mại sử dụng hiện nay. Phân loại theo nghiệp vụ huy động vốn rõ ràng tạo sự thuận tiện cho ngân hàng khi tiến hành huy động. Các hình thức huy động bao gồm: 1.5.3.1. Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi * Huy động tiền gửi không kỳ hạn Đây là phần tiền huy động tương đối quan trọng ở những nước phát triển có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cao. Mục đích của các khoản tiền gửi này không phải là để lấy lãi mà chủ yếu dùng để thanh toán. Khách hàng gửi tiền phần lớn là những tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các cá nhân làm ăn buôn bán phải thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ liên tục. Người gửi tiền có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào hoặc để trả cho người thứ ba. Hình thức rút có thể là tiền mặt hay lấy qua hình thức thanh toàn bằng séc. Đặc biệt người gửi tiền có thể không cần trực tiếp đến ngân hàng lấy mà có thể rút qua các máy rút tiền tự động ( máy ATM ). Ngân hàng thường bảo quản loại tiền gửi này trên hai tài khoản: tài khoản thanh toán và tài khoản vãng lai: + Tài khoản thanh toán là loại tài khoản tiền gửi mà chủ tài khoản có toàn quyền sử dụng số tiền trên tài khoản nhưng chỉ trong phạm vi số dư tiền gửi. Loại tài khoản này luôn luôn có số dư có. + Tài khoản vãng lai là tài khoản có thể dư có hoặc dư nợ, thường được sử dụng cho các tổ chức kinh tế. Số dư có thể hiện tiền gửi của khách hàng còn số dư nợ thể hiện khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng vay. Với mục đích chủ yếu khi gửi tiền là để sử dụng các dịch vụ ngân hàng nên mức lãi suất mà ngân hàng trả cho người gửi tiền là rất thấp, thậm chí không phải trả lãi. Tuy nhiên ở nhiều nước có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt thấp (trong đó có Việt Nam) và để tăng mức động viên tiền gửi, ngân hàng vẫn trả lãi cho tiền gửi này (có những thời điểm được trả ngang bằng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn). Tỷ lệ huy động từ nguồn này sẽ là khá cao nếu ngân hàng có các dịch vụ đa dạng, sản phẩm ngân hàng chất lượng cao, hệ thống mạng lưới rộng rãi đáp ứng tốt các nhu cầu của người gửi tiền. * Huy động tiền gửi có kỳ hạn Là các tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân hàng và rút ra sau một thời hạn nhất định. Khoản này thường gắn với các tổ chức kinh tế có chu kỳ kinh doanh gần như xác định, thời gian thanh toán tiền ổn định, ít có sự biến động mà doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thể dự kiến số tiền cần chi ra trong tương lai với thời gian xác định. Vì thế hiện tại đối với doanh nghiệp là vốn tạm thời nhàn rỗi, họ gửi vào ngân hàng nhằm mục đích lấy lãi vì lãi suất loại tiền gửi này cao hơn nhiều lần so với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Phần tiền gửi này ngân hàng sử dụng dễ dàng nên mức lãi suất mà ngân hàng phải trả cũng cao hơn. Người gửi tiền ngoài mục đích sử dụng các dịch vụ ngân hàng còn có mục đích kiếm lời. Do đó, sự thay đổi lãi suất sẽ có tác động rất nhanh và rõ nét đối với nguồn vốn huy động của ngân hàng. Ở Việt Nam, hình thức tiền gửi có kỳ hạn bằng các chứng chỉ tiền gửi với các thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm... ngày càng phổ biến, đã và đang phát huy vai trò hay việc tạo vốn cho các ngân hàng. * Huy động tiền gửi tiết kiệm Đây là hình thức phổ biến nhất, lâu đời nhất của các ngân hàng thương mại. Bao gồm các loại sau: - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Hình thức này gần giống như huy động tiền gửi không kỳ hạn. Tuy nhiên so với tiền gửi không kỳ hạn thì số dư của phần này ổn định hơn, ít biến động hơn nên ngân hàng phải trả lãi suất cao hơn. -Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Đây là loại hình tiết kiệm phổ biến nhất, quen thuộc nhất ở nước ta. Người gửi tiền gửi vào ngân hàng và rút ra sau những thời hạn xác định: 3 tháng, 6 tháng... Người gửi không được rút trước, nếu rút trước hạn thì sẽ bị phạt. Đây là những khoản tiền có tính ổn định rất cao nên ngân hàng phải trả khách hàng với lãi suất gần như là cao nhất. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, để tăng sức cạnh tranh, thu hút được vốn các ngân hàng đã rất linh hoạt trong việc khách hàng rút ra trước thời hạn. Có ngân hàng thì tính lãi cho khách hàng với lãi suất không kỳ hạn, có ngân hàng vẫn tính với lãi suất đó với số ngày gửi thực tế... 1.5.3.2. Huy động vốn qua nghiệp vụ đi vay Hình thức này ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay. Các ngân hàng thương mại có thể vay từ nhiều nguồn: * Vay từ các tổ chức tín dụng Đó là các khoản vay thông thường mà các ngân hàng vay lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng hay thị trường tiền tệ. Các ngân hàng thường xây dựng các mối quan hệ tốt để khi thiếu hụt vốn có thể vay lẫn nhau chứ không vay ngân hàng trung ương. * Vay từ ngân hàng trung ương Khi ngân hàng thương mại xảy ra tình trạng thiếu vốn thì có thể vay ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương cho vay dưới hình thức tái cấp vốn, chiết khấu, tái chiết khấu, cho vay thanh toán. 1.5.3.3. Huy động qua phát hành các công cụ nợ Đây là hình thức huy động vốn có hiệu quả khá cao của các ngân hàng thương mại. Trong qúa trình hoạt động, ở những thời điểm nhất định, ngân hàng thấy cần phải huy động thêm vốn trước những cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn. Điều đó có nghĩa là ngân hàng huy động vốn ở thế chủ động, có nghĩa là có đầu ra mới tính đầu vào. Ngân hàng xác định rõ quy mô vốn huy động, loại tiền huy động và đưa ra các mức chi phí hợp lý làm cho việc tạo vốn của ngân hàng thành công nhanh chóng. Để vay trên thị trường, ngân hàng có thể phát hành kỳ phiếu và trái phiếu. - Trái phiếu ngân hàng là một giấy tờ có giá, xác nhận khoản nợ của khách hàng đối với người chủ ngân hàng với những cam kết như thanh toán một số tiền xác định vào một ngày xác định trong tương lai với thời hạn xác định cho trước. Trái phiếu được phát hành trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, chủ yếu là để huy động vốn trung và dài hạn. - Kỳ phiếu ngân hàng là một loại giấy tờ nhận nợ ngắn hạn do ngân hàng phát hành nhằm huy động vốn trong dân, chủ yếu là để phục vụ cho những kế hoạch kinh doanh xác định của ngân hàng như một dự án, một chương trình kinh tế... 1.5.3.4. Huy động vốn qua các hình thức khác. Để tăng cường huy động vốn nhàn rỗi từ dân cư, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại còn sử dụng các hình thức khác về dịch vụ xã hội: làm dịch vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, trung gian thanh toán, đầu mối trong hợp đồng đồng tài trợ... Nền kinh tế càng phát triển, các dịch vụ trên càng mang lại cho ngân hàng những nguồn huy động lớn giúp cho ngân hàng có thể kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả. 1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN 1.6.1. Yếu tố khách quan 1.6.1.1. Môi trường chính trị pháp luật Mọi hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động ngân hàng đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Bởi vì hoạt động của ngân hàng ảnh hưởng tới nhiều chủ thể trong nền kinh tế như: nhà đầu tư, người gửi tiền, người vay tiền… Môi trường pháp lý đem đến cho ngân hàng những cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Đó là luật các TCTD và hệ thống các quy định cụ thể trong từng thời kỳ về lãi suất, dự trữ, hạn mức…Trong sự ràng buộc về pháp luật các yếu tố của nghiệp vụ huy động vốn thay đổi làm ảnh hưởng tới quy mô hiệu quả và chính sách huy động vốn của ngân hàng. 1.6.1.2. Môi trường kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề tạo vốn gồm có: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, yếu tố lạm phát, sự biến động của tỷ giá hối đoái…Trong điều kiện nền kinh tế phát triển hưng thịnh thu nhập dân cư cao và ổn định thì nguồn tiền vào ra các ngân hàng cũng ổn định, số vốn huy động được cũng dồi dào, cơ hội đầu tư cũng được mở rộng. Nếu nền kinh tế suy thoái thì khả năng khai thác vốn đưa vào nền kinh tế bị hạn chế, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại công tác huy động vốn. 1.6.1.3. Môi trường văn hoá xã hội Đây cũng là nhân tố được các nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm vì nó có khả năng chi phối rất lớn đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Đó là: phong tục tập quán, trình độ dân trí, lối sống của người dân… Chẳng hạn như thói quen của người dân trong việc sử dụng tiền mặt, với tâm lý lo ngại trước sự sụt giá của đồng tiền cũng như sự hiểu biết của người dân về các ngân hàng và hoạt động của ngân hàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Nếu như dân cư có sự hiểu biết về ngân hàng cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ của ngân hàng và thấy được những tiện ích, lợi ích ngân hàng mang lại thì họ sẽ gửi nhiều tiền vào ngân hàng hơn và như vậy công tác huy động vốn cũng thuận lợi hơn. Ở các nước phát triển dân chúng có thói quen gửi tiền vào ngân hàng và thực hiện thanh toán qua ngân hàng, ngân hàng là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên với đại bộ phận các nước đang phát triển như nước ta, dân chúng chưa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng để sử dụng dịch vụ ngân hàng, họ có thói quen cất trữ tiền mặt, vàng bạc và ngoại tệ nên nó là nhân tố ảnh hưởng mạnh tới công tác huy động vốn của NHTM. 1.6.2. Yếu tố chủ quan 1.6.2.1. Chiến lược kinh doanh của ngân hàng Chiến lược kinh doanh có liên quan đến huy động vốn bao gồm: Chính sách về giá cả, lãi suất tiền gửi, tỷ lệ hoa hồng và phí dịch vụ. Đây là các yếu tố quan trọng. Với việc lãi suất huy động tăng thì sẽ dẫn đến nguồn vốn vào ngân hàng tăng, rất lớn. Nhưng đồng thời thì hiệu quả của việc huy động vốn có thể giảm do chi phí huy động tăng. Do đó số lượng nguồn vốn huy động được sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược kinh doanh hay đúng hơn là phụ thuộc vào chính bản thân ngân hàng. 1.6.2.2. Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng Không chỉ riêng ngân hàng mà trong bất cứ hoạt động nào, ngành nghề nào, yếu tố con người cũng phải được đặt lên hàng đầu. Trình độ, năng lực, phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên ngân ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các nhân viên ngân hàng là những người mang lại hình ảnh cho ngân hàng. Do đó, để tăng cường huy động vốn thì một điều cực kỳ quan trọng là các nhân viên ngân hàng phải có đủ những tiêu chí của một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp: Hiểu biết khách hàng, Hiểu biết nghiệp vụ, Hiểu biết quy trình, Hoàn thiện phong cách phục vụ. 1.6.2.3. Uy tín của ngân hàng Đó là hình ảnh của ngân hàng trong lòng khách hàng, là niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng. Uy tín của mỗi ngân hàng được xây dựng, hình thành trong cả một quá trình lâu dài. Người gửi tiền khi gửi thường lựa chọn những ngân hàng lâu đời chứ không phải là những ngân hàng mới thành lập. Ngân hàng lớn thường được ưu tiên lựa chọn so với các ngân hàng nhỏ. Một điều quan trọng ở nước ta là hình thức sở hữu cũng có ảnh hưởng quan trọng tới huy động vốn. Các ngân hàng quốc doanh có độ an toàn cao hơn cho người gửi tiền, uy tín của các NHTM quốc doanh cao hơn so với các ngân hàng khác. Những ngân hàng có uy tín luôn chiếm được lòng tin của khách hàng là tiền đề cho việc họ huy động được những nguồn vốn lớn hơn với chi phí rẻ hơn và tiết kiệm được thời gian. 1.6.2.4. Trình độ công nghệ ngân hàng Trình độ công nghệ ngân hàng được thể hiện theo các yếu tố sau: -Thứ nhất: Các loại dịch vụ mà ngân hàng cung ứng -Thứ hai : Trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên ngân hàng -Thứ ba: Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng Trình độ công nghệ ngân hàng ngày càng cao, khách hàng sẽ càng cảm thấy hài lòng về dịch vụ được ngân hàng cung ứng và yên tâm hơn khi gửi tiền tại các ngân hàng. Đây là một yếu tố rất quan trọng giúp ngân hàng cạnh tranh phi lãi suất vì khách hàng mà ngân hàng phục vụ, không quan tâm đến lãi suất mà quan tâm đến chất lượng và loại hình dich vụ mà ngân hàng cung ứng. Với cùng một lãi suất huy động như nhau, ngân hàng nào cải tiến chất lượng dịch vụ tốt hơn, tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng thì sức cạnh tranh sẽ cao hơn. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NH SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 2.1. TỔNG QUAN VỀ CN NH SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NH Sài Gòn Công Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có tên giao dịch quốc tế: SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Tên gọi tắt: SAIGONBANK Hội sở chính: 2 Phó Đức Chính – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh Website: Saigonbank.com.vn Là Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16/10/1987, trước khi có Pháp lệnh Ngân hàng, với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng và thời gian hoạt động là 50 năm. Sau 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã đạt được những thành tựu đáng kể: Tổng tài sản hơn 8.500 tỷ đồng Tăng vốn điều lệ từ 650 triệu đồng lên 1.020 tỷ đồng Vốn huy động đạt 7400 tỷ đồng Dư nợ cho vay đạt 6.400 tỷ đồng ( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Saigonbank) Tính đến 31/12/2007, NH có quan hệ đại lý với 661 ngân hàng và chi nhánh tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Hiện nay, Saigonbank là đại lý thanh toán thẻ Visa, Master Card, JCB, CUP…và là đại lý chuyển tiền kiều hối Moneygram. Mạng lưới hoạt động của Saigonbank được mở rộng gồm 43 chi nhánh và phòng giao dịch, 1 trung tâm thẻ Saigonbank, 1 công ty quản lý nợ và KTTS Cùng với sự phát triển của NH Sài Gòn Công Thương, chi nhánh Sài Gòn Công Thương Hà Nội cũng đã góp một phần không nhỏ vào những thành tựu mà NH đã đạt được. Chi nhánh được thành lập vào ngày 30/01/1993 theo giấy phép số 0015/GCT của NH Nhà nước. Ngày 29/11/1993, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 631QĐ/UB cho phép thành lập chi nhánh NH Sài Gòn Công Thương với trụ sở hoạt động tại: 17 Tôn Đản – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Ngày 18.01.1994 chi nhánh chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Sau một thời gian dài hoạt động chi nhánh đã chuyển trụ sở về 11A Đoàn Trần Nghiệp – Quận Hai Bà Trưng vào tháng 7/1997 và duy trì hoạt động từ đó đến nay. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức * Tổ chức bộ máy Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương HN Phòng Kinh Doanh Bộ phận tín dụng Phòng Ngân Quỹ Bộ phận thanh toán quốc tế Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán Giám Đốc * Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban - Phòng Kế toán Phòng Kế toán của chi nhánh Hà Nội cũng là phòng giao dịch, cung cấp các dịch vụ của NH cho khách hàng, đồng thời kết hợp với phòng Ngân quỹ để thu chi tiền mặt theo chứng từ hợp lý, hợp lệ. Phòng Kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ huy động vốn, cho vay thu nợ thu lãi và các nghiệp vụ khác của chi nhánh theo quy định của NH Sài Gòn Công Thương. Đồng thời thực hiện công tác thanh toán, xây dựng kế hoạch tài chính, quyết toán thu chi theo kế hoạch tài chính, tổng hợp lưu giữ hồ sơ, hạch toán kinh tế, lập báo cáo thống kê. - Phòng Kinh Doanh: gồm 2 bộ phận + Bộ phận Tín Dụng Thiết lập, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, tiếp thị tất cả các sản phẩm dịch vụ của NH đối với khách hàng là doanh nghiệp theo đối tượng khách hàng được phân công, trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản hồi từ phía khách hàng; nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ, chuyển đến Ban, Phòng liên quan để thực hiện theo chức năng. Phân tích doanh nghiệp, khách hàng vay theo quy trình nghiệp vụ, đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay, tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng có liên quan. Sau đó, quyết định trong hạn mức được giao hoặc trình duyệt các khoản cho vay bảo lãnh, tài trợ thương mại. Quản lý hậu giaỉ ngân, giám sát liên tục các khách hàng vay về tình hình sử dụng vốn vay, thường xuyên trao đổi với khách hàng để nắm vững tình trạng của khách hàng. Thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định. Xử lý, gia hạn nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp thu nợ. + Bộ phận thanh toán quốc tế Trên cơ sở các hạn mức, khoản vay, bảo lãnh, L/C đã được phê duyệt, bộ phận Thanh toán quốc tế thực hiện các tác nghiệp trong tài trợ thương mại, phục vụ các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng. Ví dụ: Dịch vụ hàng nhập: thư tín dụng, chuyển tiền…;Hàng Xuất: L/C xuất, kiều hối, thẻ chuyển tiền nhanh… - Phòng ngân quỹ Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, vận chuyển tiền trên đường đI và quản lý an toàn kho quỹ. Thực hiện các dịch vụ nhận cất giữ giấy tờ có giá bằng tiền và các tài sản quý của khách hàng, nhận kiểm đếm tiền cho các ngân hàng khác, thu đổi ngoại tệ cho khách hàng, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị: tỷ đồng Kết quả kinh doanh 2005 2006 2007 Tổng thu 38,4 82,4 52,4 TỔng chi 30,4 71,4 43,5 Chênh lệch thu chi 8 11 8,9 (Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội) Qua số liệu kết quả kinh doanh ở bảng trên ta thấy: Tổng thu và tổng chi của chi nhánh năm 2006 tăng hơn gấp 2 lần so với năm 2005. Nguyên nhân là do chi nhánh mở thêm 3 chi nhánh cấp 2 trực thuộc nên tổng thu và tổng chi đều tăng cao dẫn đến lợi nhuận có tăng nhưng không nhiều. Cụ thể lợi nhuận của chi nhánh năm 2006 tăng 3 tỷ đồng (37,5%) so với năm 2005. Năm 2007 tổng thu giảm 30 tỷ đồng (36,4%) so với năm 2006 do nguyên nhân năm 2007, 5 chi nhánh cấp 2 trực thuộc chi nhánh Hà Nội được tách ra hoạt động riêng thành các chi nhánh cấp 1 độc lập. Đồng thời chi nhánh mở rộng thêm 3 phòng giao dịch nên chi phí năm 2007 cũng tăng lên so với các năm khác và lợi nhuận cũng giảm khá nhiều, cụ thể giảm 2,1 tỷ đồng (19,1%) so với năm 2006. 2.2.TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 2.2.1. Tình hình huy động vốn 2.2.1.1.Tổng nguồn vốn huy động: Bảng 2: Tổng nguồn vốn huy động Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006 so với 2005 2007 so với 2006 Số tiền %tăng (giảm) Số tiền %tăng (giảm) Tổng nguồn vốn 705,4 741,4 643,9 36 5,1 -97,5 -13,1 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng) Qua số liệu về sự thay đổi tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh ta thấy: - Năm 2005: Tổng nguồn vốn huy động được là 705,4 tỷ đồng, năm 2006: Tổng nguồn vốn huy động là 705,4 tỷ đồng, tăng thêm 36 tỷ đồng (tương đương tăng 5,1%) so với năm 2005, năm 2007: Tổng nguồn vốn huy động là 643,9 tỷ đồng, giảm 97,5 tỷ đồng (tương ứng giảm 13,1%) so với năm 2006. Trong 3 năm qua, tình hình huy động vốn của chi nhánh có những biến động đáng chú ý, nguồn vốn huy động năm 2007 có chiều hướng giảm sút. Nguyên nhân là do khu vực Hà Nội tập trung khá nhiều ngân hàng hoạt động nên có sự cạnh tranh gay gắt về hoạt động huy động vốn giữa các ngân hàng. 2.2.1.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006 so với 2005 2007 so với 2006 Số tiền %tăng (giảm) Số tiền %tăng (giảm) Huy động từ dân cư 409,3 528,5 450,1 119,2 29,1 -78,4 -14,8 Huy động từ các TCKT 175,5 132,2 122,9 -43,3 -24,6 -9,3 -7 Huy động từ nguồn khác 120,6 80,7 70,9 -39,9 -33,1 -9,8 -12,1 ( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng) Nguồn vốn huy động từ dân cư luôn chiếm phần tổng nguồn vốn huy động, tỷ trọng vốn huy động từ dân cư luôn chiếm hơn 55% tổng nguồn vốn huy động, tỷ lệ trên cao nhất vào năm 2006 là 71,3%. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động từ dân cư biến động không đều và có xu hướng giảm: năm 2006 tăng 29,1% so với năm 2005, nhưng năm 2007 lại giảm 14,8% so với năm 2006. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng nguồn vốn huy động: 24,8% (2005), 17,8% (2006), 19% (2007). Và có xu hướng giảm trong 3 năm qua: năm 2006 giảm 24,6% so với năm 2005, năm 2007 giảm 7% so với năm 2006. Tương tự, vốn huy động từ các nguồn khác cũng chiếm tỷ trọng không lớn: 10%-24%, và đang có xu hướng giảm: năm 2006 giảm 33,1% so với năm 2005, năm 2007 giảm 9,8% so vơí năm 2006. Như vậy, qua ._.3 năm tình hình huy động vốn của chi nhánh nhìn chung chưa được tốt, chi nhánh cần có biện pháp hữu hiệu để nâng cao khả năng huy động vốn. Tỷ lệ huy động từ dân cư chiếm phần lớn nguồn vốn chứng tỏ chi nhánh đã đi đúng hướng trong công tác huy động vốn. Vì tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn của dân cư là lượng tiền nhàn rỗi lớn, có tính ổn định, vì thế có thể dùng làm vốn cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên hiệu quả của việc huy động nguồn vốn này đang có xu hướng giảm, ngân hàng cần tìm biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng này. Còn tỷ lệ huy động từ các tổ chức kinh tế thấp chứng tỏ các tổ chức này chưa thực sự tin tưởng vào chi nhánh, chi nhánh SGCT Hà Nội cần nâng cao uy tín và xây dựng quan hệ tốt hơn để tăng khả năng thu hút tiền gửi từ các tổ chức này. 2.2.1.3.Cơ cấu nguồn vốn theo kì hạn Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn theo kì hạn Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006 so với 2005 2007 so với 2006 Số tiền %tăng (giảm) Số tiền %tăng (giảm) Nguồn vốn ngắn hạn 545 554,5 458,2 9,5 1,7 -96,3 -17,3 Nguồn vốn trung dài hạn 160,4 186,9 185,7 26,5 16,5 -1,2 -0,7 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng) - Năm 2005: nguồn vốn huy động có kì hạn 12 tháng chiếm hơn 20%. - Năm 2006: mức tăng của nguồn vốn kì hạn 12 tháng là 186,9 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2006. - Năm 2007: nguồn vốn có kì hạn 12 tháng giảm 0,7% so với năm 2006, chiếm gần 30% tổng nguồn vốn huy động. Nhìn chung, trong cả 3 năm nguồn vốn kì hạn <= 12 tháng luôn chiếm phần lớn (trên 70%) trong tổng nguồn huy động. Điều này cũng thể hiện sự tập trung huy động vốn ngắn hạn của chi nhánh và sự ưa thích, tin tưởng những sản phẩm huy động vốn ngắn hạn của dân cư và các tổ chức trên địa bàn đối với chi nhánh NH SGCT Hà Nội. Tuy nhiên, sự sụt giảm ở tất cả nguồn vốn ngắn hạn, trung và dài hạn một lần nữa cho thấy sự cạnh tranh về huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội là khá gay gắt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đồi hỏi chi nhánh NH SGCT Hà Nội cần đề ra các giải pháp để năng cao hiệu quả huy động vốn. 2.2.1.4. Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động Bảng 5: Các hình thức huy động vốn Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006 so với 2005 2007 so với 2006 Số tiền %tăng (giảm) Số tiền %tăng (giảm) TGTK 386 401,7 380,3 15,7 4 -21,4 -5,3 TGTT 127,5 154 98,7 26,5 20,7 -55,3 -35,9 TG có KH 186 179 156 -7 -3,7 -23 -12,8 Phát hành công cụ nợ 5,9 6,7 8,9 0,8 13,5 2,2 32,8 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng) Nhìn vào biểu đồ ta thấy: tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, tiếp đến là tiền gửi có kỳ hạn, tiến gửi thanh toán và cuối cùng là vốn huy động từ phát hành công cụ nợ. Tuy nhiên, các đường thẳng biểu thị mức độ tăng trưởng của TGTK, TG có KH, TGTT đều có xu hướng đI xuống thể hiện nguồn vốn huy động từ các hình thức này đang có xu hướng giảm. Cụ thể: - Năm 2006, TGTK tăng 15,7 tỷ tương đương 4% so với năm 2005 nhưng đến năm 2007 lại giảm 5,3% so với năm 2006. - TG có KH trong 3 năm gần đây đều giảm: năm 2006 giảm 3,7% so với năm 2005, năm 2007 giảm 12,8% so với năm 2006. - TGTT năm 2006 tăng 20,7% so với năm 2005, đây là một mức tăng trưởng khá tốt nhưng đến năm 2007 lại giảm tới gần 40% so với năm 2006. - Hình thức huy động phát hành công cụ nợ như kì phiếu, trái phiếu chính phủ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động và có mức tăng tương đối tốt. Nhìn chung, TGTK và TG có KH chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động thể hiện chi nhánh NH SGCT đã đi đúng hướng trong công tác huy động vốn. Vì hai nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế này còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Đồng thời các nguồn vốn này có mức độ ổn định cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn, có thể dùng để cho vay trung và dài hạn, từ đó hạn chế bớt rủi ro trong việc cho vay tín dụng. Tuy nhiên, chi nhánh cần có các biện pháp để khuyến khích khách hàng gửi tiền, giải quyết tình trạng suy giảm nguồn vốn huy động từ các hình thức này như thời gian vừa qua. 2.2.2. Tình hình hoạt động sử dụng vốn Bảng 6: Kết quả hoạt động tín dụng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006 so với 2005 2007 so với 2006 Số tiền %tăng (giảm) Số tiền %tăng (giảm) Tổng dư nợ 701,1 716,7 601,4 15,6 2,2 -115,3 -16,1 Ngắn hạn 293 284 306 -9 -3 22 7,7 Trung và dài hạn 408,1 432,7 295,4 24,6 6 -137,3 -31,7 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng) Tổng dư nợ tín dụng năm 2006 tăng 2,2% so với năm 2005, năm 2007 giảm 16,1% so với năm 2006. Như vậy có sự biến động không đều trong chỉ tiêu tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh. Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn luôn chiếm phần lớn, cả 3 năm đều chiếm hơn 50% trong tổng dư nợ. Cụ thể: năm 2005: 58,2%, năm 2006: 60,3%, năm 2007: 50%. Qua đó ta thấy nhu cầu vay vốn dài hạn ngày càng tăng do nhu phát triển sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn lưu động trên địa bàn tăng lên. Mức tăng trưởng của dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung, dài hạn là không đều. Dư nợ ngắn hạn năm 2006 giảm nhẹ (3%) so với năm 2005 nhưng năm 2007 đã tăng 7,7% so với năm 2006. Dư nợ trung và dài hạn năm 2006 tăng 6% so với năm 2005, nhưng năm 2007 lại giảm tới hơn 31% so với năm 2006. Đây là một dấu hiệu không tốt, chứng tỏ chi nhánh đã không thực hiện tốt công tác cho vay trung và dài hạn. Thời gian tới, chi nhánh cần năng cao chất lượng tín dụng và uy tín của ngân hàng để thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Tương quan giữa dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động So sánh tổng dư nợ cho vay và tổng nguồn vốn huy động Bảng 7: Tổng dư nợ cho vay và tổng nguồn vốn huy động Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Nguồn vốn huy động 705,4 741,4 643,9 Tổng dư nợ cho vay 701,1 716,7 601,4 Tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động(%) 99,4 96,6 93,3 (Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng) Nhìn vào biểu đồ ta thấy, hai đường gấp khúc biểu hiện mức độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay dao động lên xuống khá đồng đều, chứng tỏ hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động tương đối tốt. Đường dư nợ cho vay luôn nằm dưới đường vốn huy động thể hiện nguồn vốn huy động được đã đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng và tại chi nhánh đã không xảy ra tình trạng thiếu hụt vốn, tình trạng thừa vốn là rất ít. Khoảng cách giữa hai đường rất gần chứng tỏ chi nhánh đã sử dụng gần như tối đa nguồn vốn huy động được để cho vay tín dụng và đầu tư. Tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động năm 2007 là 93,3%, tỷ lệ này tính trung bình cho cả 3 năm là 96,4%. Qua đó ta thấy hiệu quả sử dụng vốn của chi nhánh là rất tốt. Nếu như xét trên một chi nhánh độc lập thì chi nhánh ngân hàng SGCT gần như đã sử dụng tối đa nguồn vốn huy động được, nguồn vốn dư thừa được bổ sung vào nguồn vốn điều hoà trong hệ thống, mở rộng sự phát triển của cả hệ thống và đem lại lợi ích cho toàn ngành… Trong thời gian sắp tới chi nhánh cần tăng lượng vốn huy động để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân đồng thời năng cao hiệu quả kinh doanh. So sánh dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động theo thời hạn Bảng 8: Dư nợ cho vay ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Nguồn vốn ngắn hạn 545 554,5 458,2 Dư nợ cho vay ngắn hạn 293 284 306 Chênh lệch +- 252 270,5 152,2 Bảng 9: Dư nợ cho vay trung dài hạn và nguồn vốn trung dài hạn Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Nguồn vốn trung dài hạn 160,4 186,9 185,7 Dư nợ cho vay trung dài hạn 408,1 432,7 295,4 Chênh lệch +- -247,7 -245,8 -109,7 Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy: nguồn vốn ngắn hạn của chi nhánh thừa nhưng nguồn vốn trung dài hạn lại thiếu. Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân chi nhánh đã sử dụng nguồn vốn ngắn hạn thừa để cho vay trung dài hạn, nhờ đó chi nhánh đã khai thác tối đa nguồn vốn huy động được, không để xảy ra tình trạng ứ đọng vốn. Sở dĩ chi nhánh có thể dùng nguồn vốn ngắn hạn dư thừa để cho vay ngắn hạn là vì nguồn vốn ngắn hạn có tính chất gối đầu nên luôn có một lượng vốn tương đối ổn định tại ngân hàng, chi nhánh đã sử dụng một tỷ lệ hợp lý trong lượng vốn đó để cho vay trung dài hạn. Trên đây là toàn bộ tình hình huy động và sử dụng vốn của chi nhánh ngân hàng SGCT Hà Nội qua 3 năm gần đây. Qua đó chúng ta có thể thấy được những thành tích đạt được và một số yếu điểm cần khắc phục, từ đó đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại CN NH SGCT HN 2.3.1. Những kết quả đạt được Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh năm 2007 đạt 643,9 tỷ đồng. Trong năm 2007, do ảnh hưởng của cuộc chạy đua về lói suất giữa cỏc ngõn hàng quốc doanh tăng cao lói suất huy động làm cho mức huy động của các ngân hàng cổ phần trong đó có Saigonbank bị chậm lại nhưng vẫn đạt được những thành tựu đáng kể. Chi nhánh tăng trưởng tín dụng thận trọng trên nguyên tắc có lựa chọn và phản ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường. Không ngừng hoàn thiện quy chế, cải tiến quy trỡnh nghiệp vụ tớn dụng nhằm phục vụ tốt các khách hàng truyền thống nhưng đồng thời cũng tăng cường tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động của chi nhánh. Tổng dư nợ của chi nhánh năm 2007 đạt 601,4 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ nợ khụng sinh lời xuống cũn 0.21% /tổng dư nợ. Trích lập đầy đủ dự phũng rủi ro theo quy định của ngân hàng Nhà nước, đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu cho vay. Hoàn thiện cỏc quy trỡnh quản lý chất lượng đối với quy trỡnh quản lý tớn dụng và quy trỡnh thanh toỏn trờn nền tảng cụng nghệ mới. Bước đầu triển khai thành cụng hệ thống phỏt hành thẻ Saigonbank card. Củng cố một bước hệ thống quản lý rủi ro tớn dụng. Bước đầu thiết lập hệ thống theo dừi và kiểm soỏt rủi ro thị trường. Cấu trúc lại các quy trỡnh kinh doanh và quy trỡnh quản lý trờn cơ sở tách bạch khối kinh doanh (front office) và khối hỗ trợ kiểm soát (back office). Từng bước hoàn thiện hệ thống kế toán trên cơ sở rừ ràng, minh bạch và bước đầu thiết lập hệ thống xử lý thụng tin quản trị ngõn hàng, phục vụ cho cụng tỏc phõn tớch, đánh giá kết quả hoạt động và hỗ trợ ra quyết định. Phát triển tăng thu dịch vụ các loại lên 47% so với năm 2002, đặc biệt là dich vụ Thanh toán quốc tế. 2.3.2. Những tồn tại và hạn chế - Nguồn vốn huy động năm 2007 của chi nhánh đã giảm hơn 13% so với năm 2006, trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư đã giảm gần 15%, tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế giảm rất mạnh: hơn 35%. - Vấn đề nóng nhất hiện nay là lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các ngân hàng đang tăng lên rất cao. Những năm trước đây, Saigonbank là một trong những ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất, vì vậy đã thu hút được lượng tiền gửi từ dân cư rất lớn. Nhưng bước sang năm 2008, khi diễn ra cuộc cạnh tranh về lãi suất rất khốc liệt giữa các ngân hàng thì tiếc là Saigonbank đã không đưa ra được những chính sách hấp dẫn kịp thời để thu hút khách hàng, dẫn đến đã mất đi một lượng khách hàng đáng kể. Ví dụ gần đây nhất: Thời điểm tháng 6/2008, lãi suất cơ bản được NHNN ấn định là 14%, tức là mức lãi suất cho vay cao nhất đã lên đến 21%, rất nhiều ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất tiền gửi cao (có ngân hàng lên tới 19,2%), áp dụng lãi suất bậc thang có lợi cho khách hàng, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng... để thu hút khách hàng. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi cao nhất của Saigonbank chỉ là 17,8% áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm VND - kì hạn 3 tháng. Đó không phải là mức lãi suất thấp nhưng chưa đủ hấp dẫn khách hàng. Ngoài ra, Saigonbank không áp dụng lãi suất bậc thang cũng như các chương trình khuyến mãi, phiếu dự thưởng... như một số ngân hàng khác đã làm rất thành công. - Hiện nay, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm biến động liên tục, vì thế rất nhiều khách hàng có nhu cầu rút tiền gửi khi chưa đáo hạn để gửi lại theo kì hạn mới có lợi hơn hoặc đi gửi tại ngân hàng khác có lãi suất cao hơn. Tại Saigonbank, khi khách hàng rút tiền khi chưa đáo hạn thì chỉ được áp dụng lãi suất không kì hạn nên đã làm giảm sự hấp dẫn đối với khách hàng. - Các sản phẩm dịch vụ mới (sản phẩm thẻ) triển khai chậm, thiếu đồng bộ, phạm vi sử dụng của khách hàng còn ít, uy tín sản phẩm không cao. Ví dụ như dịch vụ rút tiền qua thẻ ATM, hiện nay chi nhánh chỉ có một số lượng rất ít máy rút tiền tự động đặt tại trụ sở và phòng giao dịch nên rất bất tiện cho khách hàng. - Hệ thống giao dịch tại quầy giao dịch là hệ thống 2 cửa nên khách hàng đến thực hiện giao dịch lần đầu cũn chưa biết những thủ tục mỡnh cần làm tại đâu ít nhiều gây mất thời gian của khách hàng. - Ngoài ra, ngân hàng chưa quan tâm đầy đủ đến công tác marketing; công tác tuyên truyền, quảng cáo nên hình ảnh ngân hàng chưa đến được với đông đảo người dân. 2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan - Những biến động về giá, nhất là giá xăng dầu, giá các nguồn nguyên liệu đầu vào…đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế. Từ đá ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các ngân hàng. - Sự phát triển nóng của nền kinh tế đi đôi với lạm phát, chỉ số tiêu dùng tăng cao đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong huy động vốn giữa các ngân hàng nhằm giành giật thị phần. Lạm phát là yếu tố ảnh hưởng lớn tới nhu cầu giữ tiền mặt, các giấy tờ có giá…trong dân cư. Tình trạng lạm phát tăng cao và khó dự tính trược như hiện nay đã làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền, làm sai lệch thông tin từ đó gây khó khăn cho việc quyết định của cả khách hàng và ngân hàng. - Tâm lý sử dụng tiền mặt của người dân còn rất nặng nề. Hầu hết các giao dịch thanh toán đều thông qua tiền mặt, thậm chí nhiều khoản thanh toán có giá trị lớn như mua nhà, mua đất, mua ô tô… người dân vẫn trả bằng vàng, đô la Mỹ…Tâm lý sử dụng tiền mặt ăn sâu vào ý thức của người dân đã hạn chế hình thức gửi tiền vào ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung cấp. Đồng thời thói quen này cũng làm gia tăng khoản chi phí về quản lý tiền mặt của ngân hàng. 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan - Chính sách lãi suất và các chương trình khuyến mại của chi nhánh chưa đủ hấp dẫn khách hàng. Uy tín, mối quan hệ của chi nhánh với dân cư cũng như các tổ chức kinh tế chưa tốt. - Trỡnh độ công nghệ của chi nhánh tuy đó cú bước phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời sự phối hợp của một số cơ quan, tổ chức có số thu và chi bằng tiền mặt lớn, ổn định như: Thuế, kho bạc, điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông... với NH và tổ chức tín dụng thiếu chặt chẽ. Do đó việc thanh toán và cất trữ tiền mặt trong nền kinh tế và trong dân cư cũn lớn. - Thực hiện mụ hỡnh giao dịch 2 cửa nờn quy trỡnh mở và sử dụng tiền của khỏch hàng tại chi nhỏnh cũn phức tạp, tốn kộm thời gian. Bờn cạnh đó nhiều cán bộ mới, tuy nhiệt tỡnh say mờ cụng việc, nhưng cũn thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng nghiệp vụ cũn hạn chế. - Sở dĩ hoạt động huy động vốn của chi nhánh chưa đạt hiệu quả tốt là do mạng lưới hoạt động chưa sâu sát, chỉ mới tập trung tại một số khu trung tâm, đông dân cư. Vì thế, chi nhánh không thể khai thác hết được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. - Việc thu thập thụng tin diễn biến lói suất, nhu cầu người gửi tiền của cán bộ làm công tác huy động vốn dân cư cũn thụ động. Hầu hết các khách hàng có nhu cầu mở và sử dụng tài khoản tiền gửi đều tự tỡm đến ngân hàng, cán bộ huy động vốn chưa thực sự tỡm hiểu sõu sỏt cỏc nhu cầu từng khách hàng cũng như chưa chủ động lôi cuốn khách hàng về giao dịch tại Chi nhánh. Công tác điều hành kế toán thanh toán cũn nặng nề về giải quyết sự vụ. Cụng tỏc kế toỏn chi tiết vẫn cũn một số sai sút, bộ phận kế toỏn tổng hợp chưa đáp ứng yêu cầu công việc. - Ngân hàng vẫn chưa chú trọng và chưa có chiến lược marketing tốt, việc ứng dụng marketing còn yếu và thiếu chuyên nghiệp, thiếu đội ngũ chuyên tiếp thị về sản phẩm hiện đại của ngân hàng. Do đó, người dân chưa hiểu biết nhiều về ngân hàng và các sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 3.1. Định hướng công tác huy động vốn của CN NH SGCT HN Căn cứ trên tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, với mục tiêu phát triển, an toàn và hiệu quả, Chi nhánh đặt ra mục tiêu tổng quát của công tác huy động vốn tại CN NH SGCT HN trong thời gian tới là thực hiện mở rộng, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. Với phương châm “ đi vay để cho vay”, tập trung khai thác mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế: huy động vốn ngắn hạn, trung dài hạn khu vực dân cư, vốn ngắn hạn khu vực doanh nghiệp và vốn tạm thời nhàn rỗi, vốn tiền gửi thanh toán của các tổ chức…Cụ thể: - Tổng nguồn vốn huy động tăng 35% so với năm 2007. Tăng khả năng chủ động về nguồn vốn lên 70-75% tổng vốn kinh doanh. - Tổng dư nợ cho vay tăng 30%. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu tín dụng nhằm đáp ứng đủ vốn cho các nhu cầu hợp lý. Trong đó: tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn từ 55 - 60%. - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động Ngân hàng. Xử lý nợ tồn đọng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 2% tổng dư nợ. - Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 15% so với năm 2007. Để thực hiện thành công mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2008, ngoài chiến lược phát triển dài hạn của Saigonbank đã vạch ra, chi nhánh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp sau: - Nâng cao hiệu qủa tín dụng, đa dạng hoá các loại hình đầu tư, cho vay để hạn chế phân tán rủi ro. Phấn đấu không để phát sinh nợ qúa hạn mới. - Cơ cấu lại nợ và xử lý nợ quá hạn, nợ khó đòi bằng các biện pháp tích cực. - Phát triển và nâng cao các nghiệp vụ và dịch vụ thanh toán quốc tế và kế toán ngân hàng, đặc biệt nâng cao phong cách thái độ phục vụ. - Tăng cường và nâng cao hiệu quả kinh doanh tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng, sử dụng vốn an toàn đến mức tối đa. - Chú trọng quan tâm đến công tác khách hàng và phát triển khách hàng mới bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền tiếp thị. - Phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng. 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn 3.2.1.Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn - Đa dạng hoá các hình thức gửi tiền trong dân cư bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi sử dụng thẻ, trái phiếu, kỳ phiếu. Đồng thời, ngân hàng cũng cần đa dạng hoá các loại kỳ hạn, ví dụ như kì hạn 1 tuần, 3 tuần, 5 tuần...để đáp ứng nhu cầu khách hàng. - Đa dạng hóa tài khoản tiền gửi cá nhân Để tăng số lượng tài khoản này lên, đồng nghĩa với việc tăng doanh số thanh toán qua tài khoản, chi nhánh cần chú ý hơn nữa đến hình thức: * áp dụng mức lãi suất phù hợp hơn, hấp dẫn khách hàng mở tài khoản, kết hợp với các dịch vụ thanh toán, chi trả hộ khách hàng. Hướng dẫn cho khách hàng thấy được những tiện ích khi sử dụng tài khoản này để họ hiểu được những ưu điểm của tài khoản và sử dụng nó. * Ngân hàng có thể áp dụng việc theo dõi 2 tài khoản song song của khách hàng tức là khi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng có số dư cao, Ngân hàng sẽ chuyển bớt sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để giúp khách hàng không bị thiệt. Ngược lại, khi khách hàng có nhu cầu thanh toán cao, Ngân hàng sẽ tự động chuyển tiền gửi có kỳ hạn thành tiền gửi thanh toán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng làm được như vậy sẽ tạo ra sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho khách hàng. Đồng thời cũng giúp Ngân hàng giảm giai đoạn rút tiền nhiều lần, tốn thời gian và chi phí. * Ngân hàng cũng có thể liên kết với các doanh nghiệp để làm dịch vụ mở tài khoản chi trả lương cho các khách hàng là cán bộ công nhân viên làm việc ở các doanh nghiệp có thu nhập ổn định. * Liên hệ với các trường Đại học, Cao đẳng...trên địa bàn như ĐH Bách Khoa, ĐH Xây Dựng, ĐH Kinh Tế...để cùng nhà trường mở tài khoản cho sinh viên trong trường. Làm được điều này có lợi cho cả Ngân hàng, nhà trường và cả sinh viên. Đối với Ngân hàng, đây là một nguồn huy động dồi dào vì hiện nay số lượng sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng... là rất lớn. Về phía nhà trường và sinh viên, sẽ dễ dàng hơn trong việc thu học phí và các chi phí, lệ phí khác. 3.2.2. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt: Lãi suất là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc thu hút vốn, biện pháp tăng lãi suất để thu hút được nguồn vốn huy động có tác động rất mạnh và nhanh. Hiện nay các ngân hàng đang cạnh tranh về lãi suất rất khốc liệt nhưng tăng lãi suất đồng nghĩa với việc tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Đồng thời có liên quan trực tiếp đến lãi suất cho vay và tác động đến toàn bộ hoạt động tín dụng. Vì thế vấn đề đặt ra là ngân hàng cần phải ấn định được mức lãi suất phù hợp hấp dẫn được khách hàng nhưng vẫn phải đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng. Đồng thời áp dụng lãi suất ưu đãi với các khách hàng lớn, áp dụng các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng... để hấp dẫn khách hàng. 3.2.3. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả: trong hoạt động Ngân hàng, giữa nguồn vốn và sử dụng vốn có quan hệ thường xuyên, tác động hỗ trợ lẫn nhau, chi phối lẫn nhau. Nguồn vốn là cơ sở, là tiền đề để Ngân hàng thực hiện công tác sử dụng vốn. Và sử dụng vốn cũng là căn cứ quan trọng để Ngân hàng xác định nguồn vốn cần huy động. Hai yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau nên chi nhánh cần đưa ra các giải pháp thích hợp để việc huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất. 3.2.4. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả: thu hút nhiều khách hàng, duy trì, mở rộng khách hàng truyền thống, đảm bảo lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng. Vì lợi ích của khách hàng, ngân hàng cần có phòng Marketing riêng chuyên thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, phân loại thị trường, phân loại khách hàng để từ đó có cách đối xử cho phù hợp. Thêm vào đó, Saigonbank cần có những hình thức tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu để đưa thông tin đến với khách hàng để họ biết tới hoạt động của ngân hàng. Đồng thời họ thấy được lợi ích khi giao dịch với ngân hàng, về lãi suất, về các chính sách ưu đãi của các hình thức huy động vốn của ngân hàng. 3.2.5. Phát huy tối đa yếu tố con người Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là về lâu dài nhằm phát triển vững chắc hoạt động kinh doanh của Saigonbank. Vì vậy, Saigonbank cần đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ, có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, một cán bộ ngân hàng hiện đại không chỉ cần thành thạo về nghiệp vụ mà còn là phải hiểu biết về nhiều lĩnh vực, là chuyên gia tư vấn, marketing.. 3.2.6. Đổi mới công nghệ Ngân hàng. Một biện pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn là đổi mới công nghệ ngân hàng, tiếp cận nhanh với công nghệ hiện đại. Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm là những máy móc đơn thuần thẻ thanh toán, máy rút tiền tự động mà còn là cơ chế thanh toán trong nội bộ ngân hàng hay sử dụng tin học để quản lý các mặt nghiệp vụ trong đó có quản lý kế toán và thanh toán. Là một ngân hàng thương mại cổ phần, phải hoàn toàn tự chủ trong hoạt động kinh doanh, lượng vốn đầu tư để đổi mới công nghệ còn hạn hẹp. Vì vậy, ngân hàng cần phải tự nghiên cứu đổi mới công nghệ, đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện, khả năng của ngân hàng. Trước mắt hiện nay, công nghệ ưu tiên là công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm làm tăng vòng quay vốn, tiết kiệm tiền mặt trong lưu thông. 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại CN NH SGCT HN 3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Saì Gòn Công Thương - Cần tạo điều kiện để các chi nhánh được chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh theo hướng nâng cao quyền tự chủ, phân rõ trách nhiệm, phù hợp với quy mô và đặc điểm chi nhánh, có cơ chế tổ chức, cơ chế điều hành vốn hoặc hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư lớn… nhằm phát huy vai trò của cơ sở. - Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý – lãi suất luôn là một nhân tố tác động mạnh đến công tác huy động vốn của Ngân hàng. Do đó, cần xử lý theo hướng: theo cơ chế cạnh tranh linh hoạt. Trên cơ sở Trung ương quy định lãi suất điều hoà vốn, cho chi nhánh được quyền quy định lãi suất trên địa bàn. Chi nhánh sẽ áp dụng một mức lãi suất đảm bảo tính cạnh tranh với các Ngân hàng bạn, để sao cho có thể hấp dẫn người gửi không chỉ ở tính sinh lời mà còn ở tính đa dạng trong phương thức trả lãi. Ngoài việc căn cứ vào mối quan hệ cung – cầu về vốn, còn phải xem xét đến lãi suất sử dụng vốn, để quy định lãi suất huy động vốn và đảm bảo kinh doanh có lãi. Hơn nữa, còn phải duy trì được mức lãi suất hợp lí giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn trung – dài hạn, mục đích là bảo đảm lợi ích của người gửi tiền và khuyến khích mọi người gửi tiền với kỳ hạn dài hơn, nhưng không đơn giản là tăng lãi suất vì như vậy các doanh nghiệp sẽ không chấp nhận. Mặt khác, lãi suất tiền gửi cao họ sẽ không đầu tư vào các phương án kinh doanh mà chuyển sang gửi tiền vào Ngân hàng lấy lãi. Vì vậy, phải tính toán cân đối, hợp lý giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất trung – dài hạn. - Đa dạng hoá hình thức huy động vốn: Các NHTM cần luôn luôn đổi mới và đa dạng hoá hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm thích hợp với mọi đối tượng khách hàng. Sớm thực hiện hình thức gửi tiền tiết kiệm ở một nơi lấy ra ở nhiều nơi, tiết kiệm hưởng lãi bậc thang, kỳ phiếu có thưởng… hoặc thêm các kỳ hạn 1 tuần, 3 tuần, 6 tuần… Nghĩa là xen thêm vào giữa các kỳ hạn tiết kiệm truyền thống hiện nay, để thu hút khách hàng với những sản phẩm mới đa dạng và tiện ích hơn. Mở các đợt vận động để các tổ chức kinh tế và dân cư mở tài khoản cá nhân ở Ngân hàng, phát hành séc thanh toán và thẻ thanh toán, tạo thói quen mới, tiến bộ, hạn chế sử dụng tiền mặt. - Có chiến lược dài hạn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ nhân viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ở các huyện, phòng giao dịch ở các cụm động dân cư cho tương xứng với nhiệm vụ được giao, để sớm hội nhập với các ngân hàng khu vực và thế giới. Bởi thực tiễn đã chứng minh hiệu quả sức cạnh tranh của một ngân hàng luôn là bản chất tiềm tàng trong mỗi cán bộ nhân viên của ngân hàng đó, nên đi đôi với việc sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, cần mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ, có phẩm chất tốt để rèn luyện và thử thách. Trên cơ sở đó đề bạt vào các cương vị nặng nề hơn. Vì vậy, các Ngân hàng cần phải hết sức quan tâm đến vấn đề cán bộ trong chiến lược kinh doanh của mình. 3.3.2. Kiến nghị với NHNN VN - NHNN cần xây dựng và điều hành một chính sách tiền tệ ổn định và hợp lý hơn. Chính sách này phải theo sát với tín hiệu của thị trường. Các can thiệp của NHNN phải thông qua thị trường bằng hệ thống các công cụ tiền tệ gián tiếp (dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, thị trường mở...). Bởi sự quản lý chặt chẽ đôi khi vượt quá sự cần thiết vào hoạt động của ngân hàng sẽ tạo khó khăn cho các ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. - NHNN cần phát huy vai trò quản lý Nhà nước đối với các NHTM, tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra NHNN đối với các NHTM để nâng cao hiệu quả cho vay và sử dụng vốn huy động. Chẳng hạn, hàng năm 6 tháng một lần thanh tra NHNN nên có những đánh giá công khai hoạt động của các ngân hàng để có định hướng cho người gửi tiền. Công khai hoạt động của ngân hàng là một chính sách tiếp thị hữu hiệu nhất. - Phát triển và hoàn thiện môi trường pháp lý, hoà nhập với thông lệ quốc tế và làm cơ sở thúc đẩy hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, hoàn thiện kỹ thuật công nghệ và cơ chế quản lý các trung tâm thị trường bù trừ NHNN. Khi triển khai dự án hiện đại hoá, phần lớn các giao dịch được thực hiện thông qua các phần mềm trên máy vi tính. Những dữ liệu, chữ ký phần lớn được lưu trữ trên máy vi tính. NHNN cần sớm nghiên cứu ban hành một khung pháp lý về chữ ký điện tử cụ thể nhằm giúp các NHTM có cơ sở pháp lý, xây dựng các qui trình nghiệp vụ cũng như lưu trữ chứng từ giao dịch đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với cấu trúc của chương trình hiện đại hoá đang được triển khai. - Trong tình hình hiện nay, Ngân hàng Trung ương cần kịp thời điều chỉnh lãi suất cơ bản cho phù hợp với sự biến động của chỉ số giá cả tiêu dùng và chỉ số lạm phát, đồng thời đưa ra các chính sách điều chỉnh để người dân có thể nhận được lãi suất thực dương. KẾT LUẬN Vốn có vai trò hết sức quan trọng trong quá tình phát triển kinh tế, là cơ sở cho sự thành công của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Do vậy, việc mở rộng huy động vốn trong thời gian tới là rất cần thiết. Qua đó nhằm tạo dựng nguồn vốn vững chắc cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng, đồng thời góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm gần đây, hoạt động huy động vốn đã có những bước phát triển đáng kể, lượng vốn huy động năm sau luôn cao hơn năm trước, đánh dấu những bước trưởng thành đáng kể của cả hệ thống NHTM cũng như sự lớn mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho phát triển đất nước đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của toàn thể hệ thống NHTM, trong đó có chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội. Ngoài ra, những chính sách hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước và NHNN là hết sức cần thiết. Hoàn thành luận văn này, tôi mong muốn sẽ đóng góp được một số giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội. Nhưng đây là một đề tài rộng và hết sức phong phú, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian nghiên cứu chưa dài…do đó, khó tránh khỏi những khiếm khuyết và hạn chế. Kính mong thầy, cô và các cán bộ trong chi nhánh góp ý để có thể tiếp tục hoàn thiện nội dung của đề tài này và bổ sung kiến thức cho bản thân mình. Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình “Tín dụng ngân hàng” - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng” - Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. - Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng” – Học viện Ngân hàng - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2005 của chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội. - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 của chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội. -._.æ chøc kinh tÕ nµy cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ch­a khai th¸c hÕt. §ång thêi c¸c nguån vèn nµy cã møc ®é æn ®Þnh cao h¬n so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã thÓ dïng ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n, tõ ®ã h¹n chÕ bít rñi ro trong viÖc cho vay tÝn dông. Tuy nhiªn, chi nh¸nh cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn, gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng suy gi¶m nguån vèn huy ®éng tõ c¸c h×nh thøc nµy nh­ thêi gian võa qua. 2.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng sö dông vèn B¶ng 6: KÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Tæng d­ nî 701,1 716,7 601,4 15,6 2,2 -115,3 -16,1 Ng¾n h¹n 293 284 306 -9 -3 22 7,7 Trung vµ dµi h¹n 408,1 432,7 295,4 24,6 6 -137,3 -31,7 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng) Tæng d­ nî tÝn dông n¨m 2006 t¨ng 2,2% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 16,1% so víi n¨m 2006. Nh­ vËy cã sù biÕn ®éng kh«ng ®Òu trong chØ tiªu tæng d­ nî tÝn dông cña chi nh¸nh. Tû träng d­ nî trung vµ dµi h¹n lu«n chiÕm phÇn lín, c¶ 3 n¨m ®Òu chiÕm h¬n 50% trong tæng d­ nî. Cô thÓ: n¨m 2005: 58,2%, n¨m 2006: 60,3%, n¨m 2007: 50%. Qua ®ã ta thÊy nhu cÇu vay vèn dµi h¹n ngµy cµng t¨ng do nhu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vèn l­u ®éng trªn ®Þa bµn t¨ng lªn. Møc t¨ng tr­ëng cña d­ nî ng¾n h¹n vµ d­ nî trung, dµi h¹n lµ kh«ng ®Òu. D­ nî ng¾n h¹n n¨m 2006 gi¶m nhÑ (3%) so víi n¨m 2005 nh­ng n¨m 2007 ®· t¨ng 7,7% so víi n¨m 2006. D­ nî trung vµ dµi h¹n n¨m 2006 t¨ng 6% so víi n¨m 2005, nh­ng n¨m 2007 l¹i gi¶m tíi h¬n 31% so víi n¨m 2006. §©y lµ mét dÊu hiÖu kh«ng tèt, chøng tá chi nh¸nh ®· kh«ng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cho vay trung vµ dµi h¹n. Thêi gian tíi, chi nh¸nh cÇn n¨ng cao chÊt l­îng tÝn dông vµ uy tÝn cña ng©n hµng ®Ó thu hót kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô do ng©n hµng cung cÊp. T­¬ng quan gi÷a d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng So s¸nh tæng d­ nî cho vay vµ tæng nguån vèn huy ®éng B¶ng 7: Tæng d­ nî cho vay vµ tæng nguån vèn huy ®éng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn huy ®éng 705,4 741,4 643,9 Tæng d­ nî cho vay 701,1 716,7 601,4 Tû lÖ gi÷a tæng d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng(%) 99,4 96,6 93,3 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng) Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy, hai ®­êng gÊp khóc biÓu hiÖn møc ®é t¨ng tr­ëng cña nguån vèn huy ®éng vµ d­ nî cho vay dao ®éng lªn xuèng kh¸ ®ång ®Òu, chøng tá hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn huy ®éng t­¬ng ®èi tèt. §­êng d­ nî cho vay lu«n n»m d­íi ®­êng vèn huy ®éng thÓ hiÖn nguån vèn huy ®éng ®­îc ®· ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng vµ t¹i chi nh¸nh ®· kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu hôt vèn, t×nh tr¹ng thõa vèn lµ rÊt Ýt. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng rÊt gÇn chøng tá chi nh¸nh ®· sö dông gÇn nh­ tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®­îc ®Ó cho vay tÝn dông vµ ®Çu t­. Tû lÖ gi÷a tæng d­ nî cho vay so víi nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 lµ 93,3%, tû lÖ nµy tÝnh trung b×nh cho c¶ 3 n¨m lµ 96,4%. Qua ®ã ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña chi nh¸nh lµ rÊt tèt. NÕu nh­ xÐt trªn mét chi nh¸nh ®éc lËp th× chi nh¸nh ng©n hµng SGCT gÇn nh­ ®· sö dông tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®­îc, nguån vèn d­ thõa ®­îc bæ sung vµo nguån vèn ®iÒu hoµ trong hÖ thèng, më réng sù ph¸t triÓn cña c¶ hÖ thèng vµ ®em l¹i lîi Ých cho toµn ngµnh… Trong thêi gian s¾p tíi chi nh¸nh cÇn t¨ng l­îng vèn huy ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña ng­êi d©n ®ång thêi n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. So s¸nh d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng theo thêi h¹n B¶ng 8: D­ nî cho vay ng¾n h¹n vµ nguån vèn ng¾n h¹n ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn ng¾n h¹n 545 554,5 458,2 D­ nî cho vay ng¾n h¹n 293 284 306 Chªnh lÖch +- 252 270,5 152,2 B¶ng 9: D­ nî cho vay trung dµi h¹n vµ nguån vèn trung dµi h¹n ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn trung dµi h¹n 160,4 186,9 185,7 D­ nî cho vay trung dµi h¹n 408,1 432,7 295,4 Chªnh lÖch +- -247,7 -245,8 -109,7 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: nguån vèn ng¾n h¹n cña chi nh¸nh thõa nh­ng nguån vèn trung dµi h¹n l¹i thiÕu. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña ng­êi d©n chi nh¸nh ®· sö dông nguån vèn ng¾n h¹n thõa ®Ó cho vay trung dµi h¹n, nhê ®ã chi nh¸nh ®· khai th¸c tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®­îc, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Së dÜ chi nh¸nh cã thÓ dïng nguån vèn ng¾n h¹n d­ thõa ®Ó cho vay ng¾n h¹n lµ v× nguån vèn ng¾n h¹n cã tÝnh chÊt gèi ®Çu nªn lu«n cã mét l­îng vèn t­¬ng ®èi æn ®Þnh t¹i ng©n hµng, chi nh¸nh ®· sö dông mét tû lÖ hîp lý trong l­îng vèn ®ã ®Ó cho vay trung dµi h¹n. Trªn ®©y lµ toµn bé t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi qua 3 n¨m gÇn ®©y. Qua ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc vµ mét sè yÕu ®iÓm cÇn kh¾c phôc, tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh năm 2007 đạt 643,9 tỷ đồng. Trong năm 2007, do ảnh hưởng của cuộc chạy đua về lãi suất giữa các ngân hàng quốc doanh tăng cao lãi suất huy động làm cho mức huy động của các ngân hàng cổ phần trong đó có Saigonbank bị chậm lại nhưng vẫn đạt được những thành tựu đáng kể. Chi nhánh tăng trưởng tín dụng thận trọng trên nguyên tắc có lựa chọn và phản ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường. Không ngừng hoàn thiện quy chế, cải tiến quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm phục vụ tốt các khách hàng truyền thống nhưng đồng thời cũng tăng cường tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động của chi nhánh. Tổng dư nợ của chi nhánh năm 2007 đạt 601,4 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ nợ không sinh lời xuống còn 0.21% /tổng dư nợ. Trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định của ngân hàng Nhà nước, đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu cho vay. Hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng đối với quy trình quản lý tín dụng và quy trình thanh toán trên nền tảng công nghệ mới. Bước đầu triển khai thành công hệ thống phát hành thẻ Saigonbank card. Củng cố một bước hệ thống quản lý rủi ro tín dụng. Bước đầu thiết lập hệ thống theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường. Cấu trúc lại các quy trình kinh doanh và quy trình quản lý trên cơ sở tách bạch khối kinh doanh (front office) và khối hỗ trợ kiểm soát (back office). Từng bước hoàn thiện hệ thống kế toán trên cơ sở rõ ràng, minh bạch và bước đầu thiết lập hệ thống xử lý thông tin quản trị ngân hàng, phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và hỗ trợ ra quyết định. Phát triển tăng thu dịch vụ các loại lên 47% so với năm 2002, đặc biệt là dich vụ Thanh toán quốc tế. 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ - Nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 cña chi nh¸nh ®· gi¶m h¬n 13% so víi n¨m 2006, trong ®ã nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ ®· gi¶m gÇn 15%, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ gi¶m rÊt m¹nh: h¬n 35%. - VÊn ®Ò nãng nhÊt hiÖn nay lµ l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng ®ang t¨ng lªn rÊt cao. Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, Saigonbank lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng cã l·i suÊt tiÒn göi cao nhÊt, v× vËy ®· thu hót ®­îc l­îng tiÒn göi tõ d©n c­ rÊt lín. Nh­ng b­íc sang n¨m 2008, khi diÔn ra cuéc c¹nh tranh vÒ l·i suÊt rÊt khèc liÖt gi÷a c¸c ng©n hµng th× tiÕc lµ Saigonbank ®· kh«ng ®­a ra ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch hÊp dÉn kÞp thêi ®Ó thu hót kh¸ch hµng, dÉn ®Õn ®· mÊt ®i mét l­îng kh¸ch hµng ®¸ng kÓ. VÝ dô gÇn ®©y nhÊt: Thêi ®iÓm th¸ng 6/2008, l·i suÊt c¬ b¶n ®­îc NHNN Ên ®Þnh lµ 14%, tøc lµ møc l·i suÊt cho vay cao nhÊt ®· lªn ®Õn 21%, rÊt nhiÒu ng©n hµng ®· ®­a ra møc l·i suÊt tiÒn göi cao (cã ng©n hµng lªn tíi 19,2%), ¸p dông l·i suÊt bËc thang cã lîi cho kh¸ch hµng, ®ång thêi ®­a ra nhiÒu ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, rót th¨m tróng th­ëng... ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Trong khi ®ã, møc l·i suÊt tiÒn göi cao nhÊt cña Saigonbank chØ lµ 17,8% ¸p dông cho tiÒn göi tiÕt kiÖm VND - k× h¹n 3 th¸ng. §ã kh«ng ph¶i lµ møc l·i suÊt thÊp nh­ng ch­a ®ñ hÊp dÉn kh¸ch hµng. Ngoµi ra, Saigonbank kh«ng ¸p dông l·i suÊt bËc thang còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, phiÕu dù th­ëng... nh­ mét sè ng©n hµng kh¸c ®· lµm rÊt thµnh c«ng. - HiÖn nay, møc l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm biÕn ®éng liªn tôc, v× thÕ rÊt nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu rót tiÒn göi khi ch­a ®¸o h¹n ®Ó göi l¹i theo k× h¹n míi cã lîi h¬n hoÆc ®i göi t¹i ng©n hµng kh¸c cã l·i suÊt cao h¬n. T¹i Saigonbank, khi kh¸ch hµng rót tiÒn khi ch­a ®¸o h¹n th× chØ ®­îc ¸p dông l·i suÊt kh«ng k× h¹n nªn ®· lµm gi¶m sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng. - C¸c s¶n phÈm dÞch vô míi (s¶n phÈm thÎ) triÓn khai chËm, thiÕu ®ång bé, ph¹m vi sö dông cña kh¸ch hµng cßn Ýt, uy tÝn s¶n phÈm kh«ng cao. VÝ dô nh­ dÞch vô rót tiÒn qua thÎ ATM, hiÖn nay chi nh¸nh chØ cã mét sè l­îng rÊt Ýt m¸y rót tiÒn tù ®éng ®Æt t¹i trô së vµ phßng giao dÞch nªn rÊt bÊt tiÖn cho kh¸ch hµng. - Hệ thống giao dịch tại quầy giao dịch là hệ thống 2 cửa nên khách hàng đến thực hiện giao dịch lần đầu còn chưa biết những thủ tục mình cần làm tại đâu ít nhiều gây mất thời gian của khách hàng. - Ngoµi ra, ng©n hµng ch­a quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn c«ng t¸c marketing; c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o nªn h×nh ¶nh ng©n hµng ch­a ®Õn ®­îc víi ®«ng ®¶o ng­êi d©n. 2.3.3. Nguyªn nh©n chñ yÕu 2.3.3.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Nh÷ng biến động về giá, nhất là giá xăng dầu, giá các nguồn nguyên liệu đầu vào…®· ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Tõ ®¸ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng. - Sù ph¸t triÓn nãng cña nÒn kinh tÕ ®i ®«i víi l¹m ph¸t, chØ sè tiªu dïng t¨ng cao ®· dÉn ®Õn sù c¹nh tranh khèc liÖt trong huy ®éng vèn gi÷a c¸c ng©n hµng nh»m giµnh giËt thÞ phÇn. L¹m ph¸t lµ yÕu tè ¶nh h­ëng lín tíi nhu cÇu gi÷ tiÒn mÆt, c¸c giÊy tê cã gi¸…trong d©n c­. T×nh tr¹ng l¹m ph¸t t¨ng cao vµ khã dù tÝnh tr­îc nh­ hiÖn nay ®· lµm t¨ng chi phÝ c¬ héi cña viÖc gi÷ tiÒn, lµm sai lÖch th«ng tin tõ ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc quyÕt ®Þnh cña c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. - T©m lý sö dông tiÒn mÆt cña ng­êi d©n cßn rÊt nÆng nÒ. HÇu hÕt c¸c giao dÞch thanh to¸n ®Òu th«ng qua tiÒn mÆt, thËm chÝ nhiÒu kho¶n thanh to¸n cã gi¸ trÞ lín nh­ mua nhµ, mua ®Êt, mua « t«… ng­êi d©n vÉn tr¶ b»ng vµng, ®« la Mü…T©m lý sö dông tiÒn mÆt ¨n s©u vµo ý thøc cña ng­êi d©n ®· h¹n chÕ h×nh thøc göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n do ng©n hµng cung cÊp. §ång thêi thãi quen nµy còng lµm gia t¨ng kho¶n chi phÝ vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt cña ng©n hµng. 2.3.3.2. Nguyªn nh©n chñ quan - ChÝnh s¸ch l·i suÊt vµ c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña chi nh¸nh ch­a ®ñ hÊp dÉn kh¸ch hµng. Uy tÝn, mèi quan hÖ cña chi nh¸nh víi d©n c­ còng nh­ c¸c tæ chøc kinh tÕ ch­a tèt. - Trình độ công nghệ của chi nhánh tuy đã có bước phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời sự phối hợp của một số cơ quan, tổ chức có số thu và chi bằng tiền mặt lớn, ổn định như: Thuế, kho bạc, điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông... với NH và tổ chức tín dụng thiếu chặt chẽ. Do đó việc thanh toán và cất trữ tiền mặt trong nền kinh tế và trong dân cư còn lớn. - Thực hiện mô hình giao dịch 2 cửa nên quy trình mở và sử dụng tiền của khách hàng tại chi nhánh còn phức tạp, tốn kém thời gian. Bên cạnh đó nhiều cán bộ mới, tuy nhiệt tình say mê công việc, nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế. - Sở dĩ hoạt động huy động vốn của chi nhánh chưa đạt hiệu quả tốt là do mạng lưới hoạt động chưa sâu sát, chỉ mới tập trung tại mét sè khu trung t©m, ®«ng d©n c­. V× thế, chi nhánh không thể khai thác hết được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. - Việc thu thập thông tin diễn biến lãi suất, nhu cầu người gửi tiền của cán bộ làm công tác huy động vốn dân cư còn thụ động. Hầu hết các khách hàng có nhu cầu mở và sử dụng tài khoản tiền gửi đều tự tìm đến ngân hàng, cán bộ huy động vốn chưa thực sự tìm hiểu sâu sát các nhu cầu từng khách hàng cũng như chưa chủ động lôi cuốn khách hàng về giao dịch tại Chi nhánh. Công tác điều hành kế toán thanh toán còn nặng nề về giải quyết sự vụ. Công tác kế toán chi tiết vẫn còn một số sai sót, bộ phận kế toán tổng hợp chưa đáp ứng yêu cầu công việc. - Ng©n hµng vÉn ch­a chó träng vµ ch­a cã chiÕn l­îc marketing tèt, viÖc øng dông marketing cßn yÕu vµ thiÕu chuyªn nghiÖp, thiÕu ®éi ngò chuyªn tiÕp thÞ vÒ s¶n phÈm hiÖn ®¹i cña ng©n hµng. Do ®ã, ng­êi d©n ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ ng©n hµng vµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô do ng©n hµng cung cÊp. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 3.1. §Þnh h­íng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña CN NH SGCT HN C¨n cø trªn t×nh h×nh thùc tÕ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2007, víi môc tiªu ph¸t triÓn, an toµn vµ hiÖu qu¶, Chi nh¸nh ®Æt ra môc tiªu tæng qu¸t cña c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN trong thêi gian tíi lµ thùc hiÖn më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. Víi ph­¬ng ch©m “ ®i vay ®Ó cho vay”, tËp trung khai th¸c mäi nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ: huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung dµi h¹n khu vùc d©n c­, vèn ng¾n h¹n khu vùc doanh nghiÖp vµ vèn t¹m thêi nhµn rçi, vèn tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc…Cô thÓ: - Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng 35% so víi n¨m 2007. T¨ng kh¶ n¨ng chñ ®éng vÒ nguån vèn lªn 70-75% tæng vèn kinh doanh. - Tæng d­ nî cho vay t¨ng 30%. TiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu tÝn dông nh»m ®¸p øng ®ñ vèn cho c¸c nhu cÇu hîp lý. Trong ®ã: tû träng d­ nî trung vµ dµi h¹n tõ 55 - 60%. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t, chÊn chØnh ho¹t ®éng Ng©n hµng. Xö lý nî tån ®äng, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng d­íi 2% tæng d­ nî. - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng tèi thiÓu 15% so víi n¨m 2007. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu vµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2008, ngoµi chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n cña Saigonbank ®· v¹ch ra, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau: - N©ng cao hiÖu qña tÝn dông, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­, cho vay ®Ó h¹n chÕ ph©n t¸n rñi ro. PhÊn ®Êu kh«ng ®Ó ph¸t sinh nî qóa h¹n míi. - C¬ cÊu l¹i nî vµ xö lý nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi b»ng c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc. - Ph¸t triÓn vµ n©ng cao c¸c nghiÖp vô vµ dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ vµ kÕ to¸n ng©n hµng, ®Æc biÖt n©ng cao phong c¸ch th¸i ®é phôc vô. - T¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh tiÒn göi trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, sö dông vèn an toµn ®Õn møc tèi ®a. - Chó träng quan t©m ®Õn c«ng t¸c kh¸ch hµng vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi b»ng c¸ch ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn tiÕp thÞ. - Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c dÞch vô ng©n hµng. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 3.2.1.§a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc göi tiÒn trong d©n c­ bao gåm c¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi sö dông thÎ, tr¸i phiÕu, kú phiÕu. §ång thêi, ng©n hµng còng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i kú h¹n, vÝ dô nh­ k× h¹n 1 tuÇn, 3 tuÇn, 5 tuÇn...®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. - §a d¹ng hãa tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n §Ó t¨ng sè l­îng tµi kho¶n nµy lªn, ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng doanh sè thanh to¸n qua tµi kho¶n, chi nh¸nh cÇn chó ý h¬n n÷a ®Õn h×nh thøc: * ¸p dông møc l·i suÊt phï hîp h¬n, hÊp dÉn kh¸ch hµng më tµi kho¶n, kÕt hîp víi c¸c dÞch vô thanh to¸n, chi tr¶ hé kh¸ch hµng. H­íng dÉn cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc nh÷ng tiÖn Ých khi sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó hä hiÓu ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña tµi kho¶n vµ sö dông nã. * Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông viÖc theo dâi 2 tµi kho¶n song song cña kh¸ch hµng tøc lµ khi tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã sè d­ cao, Ng©n hµng sÏ chuyÓn bít sang tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n ®Ó gióp kh¸ch hµng kh«ng bÞ thiÖt. Ng­îc l¹i, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n cao, Ng©n hµng sÏ tù ®éng chuyÓn tiÒn göi cã kú h¹n thµnh tiÒn göi thanh to¸n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng lµm ®­îc nh­ vËy sÏ t¹o ra sù nhanh chãng, tiÖn lîi h¬n cho kh¸ch hµng. §ång thêi còng gióp Ng©n hµng gi¶m giai ®o¹n rót tiÒn nhiÒu lÇn, tèn thêi gian vµ chi phÝ. * Ng©n hµng còng cã thÓ liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó lµm dÞch vô më tµi kho¶n chi tr¶ l­¬ng cho c¸c kh¸ch hµng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp cã thu nhËp æn ®Þnh. * Liªn hÖ víi c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng...trªn ®Þa bµn nh­ §H B¸ch Khoa, §H X©y Dùng, §H Kinh TÕ...®Ó cïng nhµ tr­êng më tµi kho¶n cho sinh viªn trong tr­êng. Lµm ®­îc ®iÒu nµy cã lîi cho c¶ Ng©n hµng, nhµ tr­êng vµ c¶ sinh viªn. §èi víi Ng©n hµng, ®©y lµ mét nguån huy ®éng dåi dµo v× hiÖn nay sè l­îng sinh viªn trong c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng... lµ rÊt lín. VÒ phÝa nhµ tr­êng vµ sinh viªn, sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc thu häc phÝ vµ c¸c chi phÝ, lÖ phÝ kh¸c. 3.2.2. ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t: L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc thu hót vèn, biÖn ph¸p t¨ng l·i suÊt ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn huy ®éng cã t¸c ®éng rÊt m¹nh vµ nhanh. HiÖn nay c¸c ng©n hµng ®ang c¹nh tranh vÒ l·i suÊt rÊt khèc liÖt nh­ng t¨ng l·i suÊt ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng chi phÝ ®Çu vµo, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. §ång thêi cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn l·i suÊt cho vay vµ t¸c ®éng ®Õn toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông. V× thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ng©n hµng cÇn ph¶i Ên ®Þnh ®­îc møc l·i suÊt phï hîp hÊp dÉn ®­îc kh¸ch hµng nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o lîi nhuËn cña ng©n hµng. §ång thêi ¸p dông l·i suÊt ­u ®·i víi c¸c kh¸ch hµng lín, ¸p dông c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, rót th¨m tróng th­ëng... ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng. 3.2.3. G¾n liÒn viÖc t¨ng c­êng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶ G¾n liÒn viÖc t¨ng c­êng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶: trong ho¹t ®éng Ng©n hµng, gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn cã quan hÖ th­êng xuyªn, t¸c ®éng hç trî lÉn nhau, chi phèi lÉn nhau. Nguån vèn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Ó Ng©n hµng thùc hiÖn c«ng t¸c sö dông vèn. Vµ sö dông vèn còng lµ c¨n cø quan träng ®Ó Ng©n hµng x¸c ®Þnh nguån vèn cÇn huy ®éng. Hai yÕu tè nµy t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau nªn chi nh¸nh cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3.2.4. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc marketing Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc marketing hiÖu qu¶: thu hót nhiÒu kh¸ch hµng, duy tr×, më réng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. V× lîi Ých cña kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn cã phßng Marketing riªng chuyªn thu thËp th«ng tin, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ph©n lo¹i thÞ tr­êng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã cã c¸ch ®èi xö cho phï hîp. Thªm vµo ®ã, Saigonbank cÇn cã nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ®Ó ®­a th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng ®Ó hä biÕt tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §ång thêi hä thÊy ®­îc lîi Ých khi giao dÞch víi ng©n hµng, vÒ l·i suÊt, vÒ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cña c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng. 3.2.5. Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ng­êi §©y kh«ng chØ lµ gi¶i ph¸p tr­íc m¾t mµ cßn lµ vÒ l©u dµi nh»m ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ho¹t ®éng kinh doanh cña Saigonbank. V× vËy, Saigonbank cÇn ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. H¬n n÷a, mét c¸n bé ng©n hµng hiÖn ®¹i kh«ng chØ cÇn thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô mµ cßn lµ ph¶i hiÓu biÕt vÒ nhiÒu lÜnh vùc, lµ chuyªn gia t­ vÊn, marketing.. 3.2.6. §æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng. Mét biÖn ph¸p quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, tiÕp cËn nhanh víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. C«ng nghÖ ng©n hµng kh«ng chØ bao gåm lµ nh÷ng m¸y mãc ®¬n thuÇn thÎ thanh to¸n, m¸y rót tiÒn tù ®éng mµ cßn lµ c¬ chÕ thanh to¸n trong néi bé ng©n hµng hay sö dông tin häc ®Ó qu¶n lý c¸c mÆt nghiÖp vô trong ®ã cã qu¶n lý kÕ to¸n vµ thanh to¸n. Lµ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, ph¶i hoµn toµn tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh, l­îng vèn ®Çu t­ ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ cßn h¹n hÑp. V× vËy, ng©n hµng cÇn ph¶i tù nghiªn cøu ®æi míi c«ng nghÖ, ®ång thêi lùa chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña ng©n hµng. Tr­íc m¾t hiÖn nay, c«ng nghÖ ­u tiªn lµ c«ng nghÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh»m lµm t¨ng vßng quay vèn, tiÕt kiÖm tiÒn mÆt trong l­u th«ng. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN 3.3.1. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng Sa× Gßn C«ng Th­¬ng - CÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c chi nh¸nh ®­îc chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh theo h­íng n©ng cao quyÒn tù chñ, ph©n râ tr¸ch nhiÖm, phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm chi nh¸nh, cã c¬ chÕ tæ chøc, c¬ chÕ ®iÒu hµnh vèn hoÆc hç trî vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín… nh»m ph¸t huy vai trß cña c¬ së. - X©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý – l·i suÊt lu«n lµ mét nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Do ®ã, cÇn xö lý theo h­íng: theo c¬ chÕ c¹nh tranh linh ho¹t. Trªn c¬ së Trung ­¬ng quy ®Þnh l·i suÊt ®iÒu hoµ vèn, cho chi nh¸nh ®­îc quyÒn quy ®Þnh l·i suÊt trªn ®Þa bµn. Chi nh¸nh sÏ ¸p dông mét møc l·i suÊt ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng b¹n, ®Ó sao cho cã thÓ hÊp dÉn ng­êi göi kh«ng chØ ë tÝnh sinh lêi mµ cßn ë tÝnh ®a d¹ng trong ph­¬ng thøc tr¶ l·i. Ngoµi viÖc c¨n cø vµo mèi quan hÖ cung – cÇu vÒ vèn, cßn ph¶i xem xÐt ®Õn l·i suÊt sö dông vèn, ®Ó quy ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn vµ ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. H¬n n÷a, cßn ph¶i duy tr× ®­îc møc l·i suÊt hîp lÝ gi÷a nguån vèn ng¾n h¹n vµ nguån vèn trung – dµi h¹n, môc ®Ých lµ b¶o ®¶m lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn vµ khuyÕn khÝch mäi ng­êi göi tiÒn víi kú h¹n dµi h¬n, nh­ng kh«ng ®¬n gi¶n lµ t¨ng l·i suÊt v× nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng chÊp nhËn. MÆt kh¸c, l·i suÊt tiÒn göi cao hä sÏ kh«ng ®Çu t­ vµo c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh mµ chuyÓn sang göi tiÒn vµo Ng©n hµng lÊy l·i. V× vËy, ph¶i tÝnh to¸n c©n ®èi, hîp lý gi÷a l·i suÊt ng¾n h¹n vµ l·i suÊt trung – dµi h¹n. - §a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn: C¸c NHTM cÇn lu«n lu«n ®æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm thÝch hîp víi mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. Sím thùc hiÖn h×nh thøc göi tiÒn tiÕt kiÖm ë mét n¬i lÊy ra ë nhiÒu n¬i, tiÕt kiÖm h­ëng l·i bËc thang, kú phiÕu cã th­ëng… hoÆc thªm c¸c kú h¹n 1 tuÇn, 3 tuÇn, 6 tuÇn… NghÜa lµ xen thªm vµo gi÷a c¸c kú h¹n tiÕt kiÖm truyÒn thèng hiÖn nay, ®Ó thu hót kh¸ch hµng víi nh÷ng s¶n phÈm míi ®a d¹ng vµ tiÖn Ých h¬n. Më c¸c ®ît vËn ®éng ®Ó c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ më tµi kho¶n c¸ nh©n ë Ng©n hµng, ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n vµ thÎ thanh to¸n, t¹o thãi quen míi, tiÕn bé, h¹n chÕ sö dông tiÒn mÆt. - Cã chiÕn l­îc dµi h¹n ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé nh©n viªn, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o ë c¸c huyÖn, phßng giao dÞch ë c¸c côm ®éng d©n c­ cho t­¬ng xøng víi nhiÖm vô ®­îc giao, ®Ó sím héi nhËp víi c¸c ng©n hµng khu vùc vµ thÕ giíi. Bëi thùc tiÔn ®· chøng minh hiÖu qu¶ søc c¹nh tranh cña mét ng©n hµng lu«n lµ b¶n chÊt tiÒm tµng trong mçi c¸n bé nh©n viªn cña ng©n hµng ®ã, nªn ®i ®«i víi viÖc s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng hîp lý, cÇn m¹nh d¹n giao viÖc cho c¸n bé trÎ, cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é, cã phÈm chÊt tèt ®Ó rÌn luyÖn vµ thö th¸ch. Trªn c¬ së ®ã ®Ò b¹t vµo c¸c c­¬ng vÞ nÆng nÒ h¬n. V× vËy, c¸c Ng©n hµng cÇn ph¶i hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò c¸n bé trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi NHNN VN - NHNN cÇn x©y dùng vµ ®iÒu hµnh mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ æn ®Þnh vµ hîp lý h¬n. ChÝnh s¸ch nµy ph¶i theo s¸t víi tÝn hiÖu cña thÞ tr­êng. C¸c can thiÖp cña NHNN ph¶i th«ng qua thÞ tr­êng b»ng hÖ thèng c¸c c«ng cô tiÒn tÖ gi¸n tiÕp (dù tr÷ b¾t buéc, t¸i chiÕt khÊu, thÞ tr­êng më...). Bëi sù qu¶n lý chÆt chÏ ®«i khi v­ît qu¸ sù cÇn thiÕt vµo ho¹t ®éng cña ng©n hµng sÏ t¹o khã kh¨n cho c¸c ng©n hµng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - NHNN cÇn ph¸t huy vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c NHTM, t¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra NHNN ®èi víi c¸c NHTM ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay vµ sö dông vèn huy ®éng. Ch¼ng h¹n, hµng n¨m 6 th¸ng mét lÇn thanh tra NHNN nªn cã nh÷ng ®¸nh gi¸ c«ng khai ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng ®Ó cã ®Þnh h­íng cho ng­êi göi tiÒn. C«ng khai ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ mét chÝnh s¸ch tiÕp thÞ h÷u hiÖu nhÊt. - Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, hoµ nhËp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ lµm c¬ së thóc ®Èy hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, hoµn thiÖn kü thuËt c«ng nghÖ vµ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c trung t©m thÞ tr­êng bï trõ NHNN. Khi triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸, phÇn lín c¸c giao dÞch ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c phÇn mÒm trªn m¸y vi tÝnh. Nh÷ng d÷ liÖu, ch÷ ký phÇn lín ®­îc l­u tr÷ trªn m¸y vi tÝnh. NHNN cÇn sím nghiªn cøu ban hµnh mét khung ph¸p lý vÒ ch÷ ký ®iÖn tö cô thÓ nh»m gióp c¸c NHTM cã c¬ së ph¸p lý, x©y dùng c¸c qui tr×nh nghiÖp vô còng nh­ l­u tr÷ chøng tõ giao dÞch ®¶m b¶o ®óng ph¸p luËt, phï hîp víi cÊu tróc cña ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ®ang ®­îc triÓn khai. - Trong t×nh h×nh hiÖn nay, Ng©n hµng Trung ­¬ng cÇn kÞp thêi ®iÒu chØnh l·i suÊt c¬ b¶n cho phï hîp víi sù biÕn ®éng cña chØ sè gi¸ c¶ tiªu dïng vµ chØ sè l¹m ph¸t, ®ång thêi ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh ®Ó ng­êi d©n cã thÓ nhËn ®­îc l·i suÊt thùc d­¬ng. KÕt luËn Vèn cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ t×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ c¬ së cho sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc. Do vËy, viÖc më réng huy ®éng vèn trong thêi gian tíi lµ rÊt cÇn thiÕt. Qua ®ã nh»m t¹o dùng nguån vèn v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng, ®ång thêi gãp phÇn quan träng cho ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, l­îng vèn huy ®éng n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc, ®¸nh dÊu nh÷ng b­íc tr­ëng thµnh ®¸ng kÓ cña c¶ hÖ thèng NHTM còng nh­ sù lín m¹nh cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nguån vèn cho ph¸t triÓn ®Êt n­íc ®ßi hái sù nç lùc h¬n n÷a cña toµn thÓ hÖ thèng NHTM, trong ®ã cã chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. Ngoµi ra, nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî tÝch cùc tõ phÝa Nhµ n­íc vµ NHNN lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Hoµn thµnh luËn v¨n nµy, t«i mong muèn sÏ ®ãng gãp ®­îc mét sè gi¶i ph¸p nh»m lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. Nh­ng ®©y lµ mét ®Ò tµi réng vµ hÕt søc phong phó, kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian nghiªn cøu ch­a dµi…do ®ã, khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ h¹n chÕ. KÝnh mong thÇy, c« vµ c¸c c¸n bé trong chi nh¸nh gãp ý ®Ó cã thÓ tiÕp tôc hoµn thiÖn néi dung cña ®Ò tµi nµy vµ bæ sung kiÕn thøc cho b¶n th©n m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh “TÝn dông ng©n hµng” - §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi. - Gi¸o tr×nh “NghiÖp vô ng©n hµng” - §¹i häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi. - Gi¸o tr×nh “NghiÖp vô ng©n hµng” – Häc viÖn Ng©n hµng - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 cña chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2006 cña chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2007 cña chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. - Website Saigonbank.com.vn Danh môc tõ viÕt t¾t NHTM Ng©n hµng th­¬ng m¹i NSNN Ng©n s¸ch nhµ n­íc DN Doanh nghiÖp CN NH SGCT HN Chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi NH TMCP Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÈn NVH§ Nguån vèn huy ®éng TGTK TiÒn göi tiÕt kiÖm TGTT TiÒn göi thanh to¸n TG cã KH TiÒn göi cã kú h¹n NHNN Ng©n hµng Nhµ n­íc môc lôc DANH Môc tõ viÕt t¾t 1 Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn cña NHTM 2 1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña NHTM 2 1.2. C¬ cÊu vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 2 1.3. Vai trß cña vèn huy ®éng 3 1.3.1.§èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ 3 1.3.2. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. 4 1.4. hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 4 1.4.1. Kh¸i niÖm 4 1.4.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 5 1.5. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn 5 1.5.1. Ph©n lo¹i c¨n cø theo thêi gian 5 1.5.1.1. Huy ®éng ng¾n h¹n 5 1.5.1.2. Huy ®éng trung h¹n 5 1.5.1.3. Huy ®éng dµi h¹n 6 1.5.2. Ph©n lo¹i c¨n cø theo ®èi t­îng huy ®éng 6 1.5.2.1. Huy ®éng vèn tõ d©n c­ 6 1.5.2.2. Huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi 6 1.5.2.3. Vèn vay tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c 6 1.5.3. Ph©n lo¹i theo b¶n chÊt c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn 7 1.5.3.1. Huy ®éng vèn qua nghiÖp vô nhËn tiÒn göi 7 1.5.3.2. Huy ®éng vèn qua nghiÖp vô ®i vay 9 1.5.3.3. Huy ®éng qua ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî 9 1.5.3.4. Huy ®éng vèn qua c¸c h×nh thøc kh¸c. 10 1.6. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn huy ®éng vèn 10 1.6.1. YÕu tè kh¸ch quan 10 1.6.1.1. M«i tr­êng chÝnh trÞ ph¸p luËt 10 1.6.1.2. M«i tr­êng kinh tÕ 10 1.6.1.3. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi 11 1.6.2. YÕu tè chñ quan 11 1.6.2.1. ChiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng 11 1.6.2.2. N¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé ng©n hµng 11 1.6.2.3. Uy tÝn cña ng©n hµng 12 1.6.2.4. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng 12 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NH SGCT Hµ Néi 13 2.1. Tæng quan vÒ CN NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi 13 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng 13 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc 14 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 16 2.2.T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn 16 2.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn 16 2.2.1.1.Tæng nguån vèn huy ®éng: 16 2.2.1.2.C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo ®èi t­îng 17 2.2.1.3.C¬ cÊu nguån vèn theo k× h¹n 19 2.2.1.4. C¬ cÊu nguån vèn theo h×nh thøc huy ®éng 20 2.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng sö dông vèn 22 2.2.3. T­¬ng quan gi÷a d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng 23 2.2.3.1. So s¸nh tæng d­ nî cho vay vµ tæng nguån vèn huy ®éng 23 2.2.3.2. So s¸nh d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng theo thêi h¹n 24 2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN 25 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 25 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ 26 2.3.3. Nguyªn nh©n chñ yÕu 27 2.3.3.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 27 2.3.3.2. Nguyªn nh©n chñ quan 28 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 30 3.1. §Þnh h­íng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña CN NH SGCT HN 30 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 31 3.2.1.§a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn 31 3.2.2. ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t: 32 3.2.3. G¾n liÒn viÖc t¨ng c­êng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶ 32 3.2.4. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc marketing 32 3.2.5. Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ng­êi 33 3.2.6. §æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng. 33 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN 33 3.3.1. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng Sa× Gßn C«ng Th­¬ng 33 3.3.2. KiÕn nghÞ víi NHNN VN 35 KÕt luËn 36 Tµi liÖu tham kh¶o 37 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10499.doc
Tài liệu liên quan