Trình bày việc khởi sự (c.bị), đăng ký, thành lập, tổ chức bộ máy & hoạt động của Công ty TNHH giáo dục & công nghệ tin học Triệu Hùng

Lời mở đầu Sau công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế Việt nam đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt từ khi Nhà nước ban hành Luật doanh nghiệp (1999) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, bước đầu đã phát huy tác dụng tốt trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, được nhân dân và các doanh nghiệp đồng tình, hưởng ứng tích cực. Luật doanh nghiệp ra đời đã góp phần phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệ

doc12 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Trình bày việc khởi sự (c.bị), đăng ký, thành lập, tổ chức bộ máy & hoạt động của Công ty TNHH giáo dục & công nghệ tin học Triệu Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p hoá- Hiện đại hoá đất nước, phát triển nền kinh tế quốc dân, đưa Việt nam trở thành một trong những nước ở khu vực Đông nam á thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài nhất. Từ khi Nhà nước ban hành, sửa đổi và bổ sung nhiều bộ luật thì các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có điều kiện thuận lợi đầu tư vào thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế. Chính vì thế nhiều doanh nghiệp đã ra đời, thành công và ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Trong đó không thể không kể đến vai trò hết sức quan trọng của kinh tế tư nhân, đặc biệt là hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Đây là một loại hình doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả và đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Với tầm quan trọng của các doanh nghiệp, vai trò và vị trí của kinh tế tư nhân trong môi trường hội nhập và phát triển, em đã chọn đề tài: “Trình bày việc khởi sự (chuẩn bị), đăng ký, thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty TNHH giáo dục và công nghệ tin học Triệu Hùng”, để phân tích và tìm hiểu rõ hơn về sự thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của một công ty TNHH. Bài tiểu luận của em gồm ba phần: Phần I: Một số khái niệm về Doanh nghiệp. Phần II: Quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của công ty Triệu Hùng. Phần III: Những đánh giá về cách thức tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Triệu Hùng. Nội dung I. Một số khái niệm về doanh nghiệp. 1.1. Khái niệm doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Doanh nghiệp là một tổ chức là tập hợp những người lao động và những thành viên tham gia vì vậy hướng đích tới doanh nghiệp là tác động tới con người. Doanh nghiệp là một hệ thống mở có quan hệ khăng khít với môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp là một khâu quan trọng trong hệ thống phân công xã hội của nền kinh tế. Doanh nghiệp là đơn vị tiêu thụ, đồng thời là đơn vị cung cấp trên thị trường mua và bán. Vì vậy sự hoạt động có hiệu quả của doanh nghiệp không thể tách rời Luật doanh nghiệp. Trên đây chỉ là những khái niệm hiểu theo nghĩa chung của doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế hiện nay trên thị trường có rất nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong đó có: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh… mỗi loại hình doanh nghiệp mang sắc thái riêng của mình. Do bài viết có hạn nên em chỉ xin đi vào loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn. 1.2. Khái niệm, trình tự thành lập và đăng ký kinh doanh, nội dung hợp đồng và Điều lệ của một công ty TNHH: + Khái niệm: Công ty TNHH là doanh nghiệp, trong đó: - Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định: Thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp phải chào bán phần vốn đó cho tất cảc các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty cùng với điều kiện; Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. - Thành viên có thể là tổ chức, các nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Trình tự thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh: - Người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. - Cơ quan đăng ký chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung. + Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: - Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ đối với công ty; Danh sách thành viên; - Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận về vốn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. + Nội dung đơn đăng ký kinh doanh: - Tên doanh nghiệp; Địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp; Mục tiêu ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ đối với công ty; Phần vốn góp của mỗi thành viên; Họ tên, chữ ký, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật; Đơn đăng ký kinh doanh được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định. + Nội dung điều lệ công ty: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Họ tên, địa chỉ của thành viên; Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên; Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty; Cơ cấu tổ chức quản lý; Người đại diện theo pháp luật; Thể thức thông qua quyết định của công ty; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp; các loại quỹ và mức giới hạn từng loại quỹ được lập tại công ty; nguyên tắc phân chia lợi nhuận, chịu lỗ trong kinh doanh; các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty; Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc tất cả các thành viên. - Các nội dung khác của Điều lệ công ty do thành viên thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. II. Quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của công ty TNHH Triệu Hùng. Công ty TNHH Triệu Hùng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 3 năm 2004 tại thành phố Hà nội. Công ty chuyên kinh doanh về các linh kiện, thiết bị điện tử, máy tính, máy in và sản phẩm điện tử các loại. Do nắm bắt được nhu cầu thị trường, có hướng đi đúng đắn cùng với việc phối hợp, điều chỉnh hài hoà các hoạt động kinh doanh của công ty đã đáp ứng được nhu cầu trong thành phố Hà nội và các tỉnh lân cận. Chính vì thế sau hơn hai năm hoạt động công ty đã trưởng thành và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 2.1. Quá trình chuẩn bị, đăng ký, thành lập công ty TNHH Triệu Hùng. Để bắt đầu đi vào hoạt động, những thành viên sáng lập công ty đã tổ chức một cuộc họp để xác định ngành nghề kinh doanh, phương thức góp vốn, đầu vào và đầu ra của sản phẩm, tên công ty, trụ sở công ty… Các sáng lập viên đã đưa ra các quyết định sau: Tên công ty: Công ty TNHH Triệu Hùng. Địa chỉ trụ sở chính: Tập thể cầu đường 2 tổ 31 Dich vọng- Cầu giấy- Hà nội. Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt, sửa chữa, mua và bán các loại linh kiện, thiết bị điện tử, máy tính các loại. Phương thức góp vốn: Công ty huy động vốn của các thành viên bằng tiền mặt theo nguyên tắc góp vốn một lần, góp ngay, góp đủ. Công ty có mức vốn điều lệ là 500.000.000 (năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó giá trị và vốn góp của các thành viên như sau: Tên thành viên Giá trị vốn góp Phần vốn góp 1. Phạm Triệu Hùng 250.000.000 50% 2. Đỗ Mạnh Cường 200.000.000 40% 3. Châu Anh Tú 50.000.000 10% Sau khi xác định được ngành nghề kinh doanh, có nguồn vốn, cơ sở vật chất, trụ sở công ty… người đại diện đến Sở Kế Hoạch Đầu tư thành phố Hà nội mua hồ sơ và làm hồ sơ theo mẫu quy định. Sau khi làm xong hồ sơ người đại diện gửi hồ sơ đến Sở Kế Hoạch Đầu tư. Sở Kế Hoạch Đầu tư thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau mười lăm ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện công ty đến cơ quan thông tin đại chúng đăng tin bố cáo thành lập Công ty. Quá trình chuẩn bị và thành lập đã hoàn thành và công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 3 năm 2004. 2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Triệu Hùng. Dựa theo phần vốn góp của các thành viên công ty TNHH có cơ cấu tổ chức như sau: Chủ tịch hội đồng quản trị Giám đốc Phó GĐ Tổ chức hành chính Phó GĐ Kế hoạch Phó GĐ Kỹ thuật Xúc tiến bán hàng BP. Chăm sóc KH BP. Sửa chữa BP. Lắp đặt XD chiến lược KD Kế toán BP. Bán hàng - Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Phạm Triệu Hùng có quyền và nghĩa vụ sau: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập họp Hội đồng quản trị; Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác; Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; Chủ toạ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị: Mỗi quý ít nhất phải họp một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường; Theo đề nghị của Ban Kiểm soát. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao, hoặc không có người được uỷ quyền thì các thành viên còn lại chọn một người trong số họ tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Giám đốc công ty: Ông Đỗ Mạnh Cường có quyền và nghĩa vụ sau: Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; Quyết định về tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý nội bộ Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức năng quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; Quyết định lương phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc. 2.3. Tình hình hoạt động của công ty TNHH Triệu Hùng. Ban đầu Công ty nhận sửa chữa các thiết bị điện tử, bộ phận của máy tính, máy in các loại. Đồng thời công ty tổ chức mua và nhập hàng tại các nhà phân phối chính thức của các hãng sản phẩm có tiếng như: Công ty Máy tính Vĩnh Xuân- Nhà phân phối chính thức sản phẩm Asus, Lexmark- máy in công nghệ Mỹ, Việt Đông Co.,LD.. Sau đó công ty nhận và giao bán các đơn đặt hàng thông qua các mối quan hệ. Và các phòng ban xúc tiến việc Marketing, quảng cáo rộng rãi và đảm bảo về quyền lợi của khách hàng khi mua và sử dụng dịch vụ của công ty. Do nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng, chính sách phục vụ chăm sóc khách hàng của công ty Triệu hùng được đặt lên hàng đầu như: Khi đến mua hàng tại Triệu Hùng, các khách hàng sẽ được các nhân viên của Triệu Hùng thực hiện các thủ tục và giao hàng đến tận tay; Khi đến giao dịch ( dù mua hay không mua hàng) công ty có phục vụ đồ uống hoàn toàn miễn phí; Khi máy tính có bất cứ trục trặc gì, khách hàng chỉ việc gọi điện đến công ty sẽ cử nhân viên đến tận nơi kiểm tra, xử lý cho khách hàng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt chính sách này được áp dụng đối với cả những bộ máy tính không phải do công ty bán ra… Sau một thời gian hoạt động thuận lợi, có lãi và có thêm nhiều mối quan hệ trong giao dịch, công ty đã đầu tư lắp đặt, bán nhiều loại sản phẩm hơn như: máy ảnh kỹ thuật số, các thiết bị kết nối Internet, các thiết bị mạng không dây… Và với phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, công ty có những cam kết về giá cả, chất lượng hàng hoá như: bán đúng giá, chỉ bán hàng chính hãng…; Chính sách bảo hành rất đặc biệt: bảo hành cả trường hợp IC bị cháy nổ, một đổi một trong vòng 6 tháng đầu… ; Một số chính sách ưu đãi khác: bảo trì, kiểm tra các thiết bị, vệ sinh phần cứng, quét virus… hoàn toàn miễn phí. Trong thời gian công ty phát triển nhanh và mạnh như vậy nên đầu năm 2005, Công ty đã tổ chức họp hội đồng các thành viên, quyết định thiết lập thêm một phòng Đầu tư và Phát triển để nâng cao chất lượng hoạt động của công ty. Và công ty đã thiết kế, lập ra các loại phần mềm để đáp ứng và thu hút nhiều khách hàng đến với công ty hơn. Đồng thời công ty đã quyết định tăng lương cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. Với mức lương được tăng lên phù hợp với các chế độ đãi ngộ hợp lý đã khuyến khích nhân viên làm việc tốt hơn, có trách nhiệm cao hơn, đảm bảo cho hoạt động của công ty được ổn định. Sau một thời gian hoạt động Công ty đã và đang phát triển rất nhanh với mức lợi nhuận cao. Ngoài việc đưa công ty đi lên, thoả mãn sự mong đợi của các thành viên sáng lập, công ty đã giải quyết được công ăn việc làm cho không ít người lao động góp phần vào sự phát triển của đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. III. Những đánh giá về cách thức tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty. 3.1. Về cách thức tổ chức. Công ty đã hình thành cơ cấu tổ chức theo loại hình cơ cấu tổ chức trực tuyến, giúp cho việc điều hành công ty được tập trung xuyên suốt, đảm bảo thực hiện và loại trừ được tình trạng mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ được phân cấp. Công ty đã bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc và nêu rõ nhiệm vụ của từng chức danh trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Phi tập trung hoá quyền lực ở mức độ hợp lý, chuyển giao một phần quyền lực và trách nhiệm cho cấp dưới để phát huy tính chủ động, sáng tạo và ý thức dám chịu trách nhiệm của cấp dưới song vẫn kiểm soát được toàn bộ tình hình. Việc tuyển nhân viên và bố trí công việc cho từng nhân viên cũng rất phù hợp. Đảm bảo cho chất lượng công việc và không bị lãng phí tài nguyên nhân lực. Số lượng nhân viên được sắp xếp trong các phòng ban cũng vừa đủ để đảm nhiệm tốt phần việc của mình. Việc phân chia trách nhiệm của cấp trên với cấp dưới cũng được giám sát rất chặt chẽ, các nhân viên phải có mối liên hệ cần thiết trong công việc để làm sao kết quả mang lại cho Công ty là cao nhất. Công ty hàng năm vẫn luôn tổ chức cuộc họp hội đồng giúp tất cả các thành viên đánh giá được tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những biện pháp khắc phục những hạn chế và đề ra phương hướng thúc đẩy hơn nữa hoạt động của công ty, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. 3.2. Về hoạt động kinh doanh của công ty: Trong sản xuất kinh doanh không doanh nghiệp nào thành đạt mà không gặp phải những khó khăn. Do vậy những quyết định, những bước đi của doanh nghiệp phụ thuộc vào những người đứng đầu, những người lãnh đạo công ty. Ngay từ đầu công ty TNHH Triệu hùng đã xác định rõ ngành nghề kinh doanh, đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nên trong quá trình hoạt động Công ty không gặp nhiều khó khăn. Những người lãnh đạo công ty là Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc cũng như các thành viên sáng lập đã rất nhanh nhạy, dựa vào sự hoạt động bước đầu của công ty để đưa ra phương hướng đúng đắn. Đó là việc mua thêm hàng hoá, các loại sản phẩm có ưu thế thu hút khách hàng hơn trên thị trường, lập thêm phòng ban để đẩy mạnh hoạt động khi công ty đang trên đà phát triển… Hiện nay cũng có rất nhiều công ty hoạt động cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên Công ty TNHH Triệu hùng hoạt động bảo đảm những cam kết đã thoả thuận, giữ chữ tín. Mang lại niềm tin cho khách hàng, nhân viên làm việc coi doanh nghiệp như gia đình. Nhân viên của công ty có trình độ cao, nhiệt tình với công việc mang lại cho công ty mạng lưới tiếp thị rộng, giỏi và mở rộng thị trường. Hơn nữa, với việc tăng lương và có những chế độ đãi ngộ hợp lý công ty đã khuyến khích được tinh thần làm việc hăng say của nhân viên, làm tăng hiệu quả và năng suất lao động. Như vậy có thể nói, những kết quả đạt được của công ty TNHH Triệu Hùng từ khi thành lập cho đến nay chính là nhờ có nền tảng từ một cách thức tổ chức hợp lý và một quá trình hoạt động có hiệu quả từ những định hướng đúng đắn và kịp thời. Kết luận Nền kinh tế của đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trong dòng chảy sôi động đó của kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào muốn thắng cuộc trong cạnh tranh đều phải học hỏi các kinh nghiệm quý giá của những doanh nghiệp thành đạt ở trong nước và trên thế giới, để từ đó hoạch định một chiến lược tiếp thị, chiến lược kinh doanh, chiến lược quản lý nhân sự cho doanh nghiệp mình một cách khôn ngoan. Muốn vậy các nhà doanh nghiệp Việt nam cần phải đầu tư hơn nữa cho việc đào tạo đội ngũ quản trị kinh doanh và tiếp thị, để có những chuyên gia thực giỏi về các thị trường mới. Thực tế đã chứng minh việc thành bại của một công ty phụ thuộc vào năng lực quản lý của nhà doanh nghiệp. Doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh chính là doanh nghiệp có sự quản lý hiệu quả và tạo được lợi thế trên thị trường. Và hơn thế nữa, để có được thành công ấy, doanh nghiệp phải luôn tự xác định cho mình tiêu chí kinh doanh dựa theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay Luật Doanh nghiệp mới ra đời đã là cơ sở khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều loại hình doanh nghiệp hình thành và phát triển, trong đó không thể không kể đến hình thức công ty TNHH. Sự thành công và ngày càng lớn mạnh của loại hình doanh nghiệp này đã có những đóng góp không nhỏ vào sự giàu mạnh chung của đất nước. Em xin cam đoan bài tiểu luận này được viết với sự hiểu biết của em thông qua việc nghe giảng môn Luật kinh tế trên lớp và việc tìm hiểu thêm trong các sách Luật doanh nghiệp. Vì đây là lần đầu viết tiểu luận Luật kinh tế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Kính mong thầy cô góp ý để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục Trang Lời mở đầu………………………………………………………………….…01 Nội dung I. Một số khái niệm về doanh nghiệp…………..……………………...……….…02 1.1. Khái niệm doanh nghiệp …………………………………………..….02 1.2. Khái niệm, trình tự thành lập và đăng ký kinh doanh, nội dung hợp đồng và điều lệ của một công ty TNHH………………....….02 II. Quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của công ty TNHH Triệu Hùng…………....…………………………….………..04 2.1. Quá trình chuẩn bị, đăng ký, thành lập công ty TNHH Triệu Hùng..…04 2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Triệu Hùng……………………….06 2.3. Tình hình hoạt động của công ty TNHH Triệu Hùng…………………07 III. Những đánh giá về cách thức tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Triệu Hùng………...…………………………………………08 3.1. Về cách thức tổ chức…………………………………………………..08 3.2. Về hoạt động kinh doanh của công ty…………………………………09 Kết luận ……………………………………………………….………………10 Tài liệu tham khảo Giáo trình Luật kinh tế - Trường ĐH QL&KD Hà Nội. Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành- NXB Chính trị QG. Giáo trình Tổ chức quản lý, Khoa học quản lý- Trường ĐH QL&KDHN. Báo Pháp luật, báo doanh nghiệp trẻ. Các điều lệ và thông tin hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Triệu Hùng. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docI0139.doc