Ứng dụng nước biển nhân tạo trong thực tiễn sản xuất giống tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii theo quy trình nước xanh cải tiến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN THỦY SẢN ________________ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG THỰC TIỄN SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH Macrobrachium rosenbergii THEO QUY TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Chủ nhiệm đề tài: LƯƠNG THỊ BẢO THANH Long Xuyên, tháng 07 năm 2007 Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh LỜI CẢM ƠN i Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến các thành viên Trại sản xuất giống tôm Đăng Kho

pdf42 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Ứng dụng nước biển nhân tạo trong thực tiễn sản xuất giống tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii theo quy trình nước xanh cải tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a, Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản An Giang, anh chị em giảng viên Bộ môn Thủy sản và gia đình tôi đã động viên, giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp tôi hoàn thành tốt đề tài này. Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh LỚI NÓI ĐẦU Ở Đồng bằng sông Cửu Long, đa số các trại sản xuất giống tôm càng xanh ở các vùng nước ngọt, xa biển nên thường sử dụng nước ót (được lấy từ các ruộng muối có độ mặn 60 – 100%o có giá biến động từ 200 ngàn đến 400 ngàn đồng/m3) để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, tùy theo vị trí địa lý mà giá thành nước ót ở các tỉnh thuộc vùng nước ngọt sẽ thay đổi. Ở Cần Thơ giá nước ót 80%o (chở bằng ghe từ Vĩnh Châu, Sóc Trăng về) dao động từ 160.000 – 200.000 đ/m3. Cũng chính loại nước ót trên nhưng giá thành ở An Giang, Đồng Tháp lại rất cao 300.000 – 400.000 đ/m3 và đặc biệt hiếm trong mùa mưa. Mặc khác, chất lượng của các nguồn nước ót cũng thường xuyên không ổn định, theo Lê Xuân Sinh et al. (2006) trong đợt khảo sát các trại sản xuất giống tôm càng xanh ở Đồng bằng sông Cửu Long có đến 51,6% số trại cho rằng nguồn nước ót hiện tại có chất lượng trung bình và thấp. Nhưng nước mặn là yếu tố không thể thiếu trong sản xuất giống tôm càng xanh, nên nước ót là vấn đề sống còn của nhiều trại sản xuất tôm giống ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp… Lợi dụng như cầu về nước mặn ở các khu vực này, các chủ ghe kinh doanh nước mặn càng tăng giá thành nước ót, buột các trại sản xuất giống tôm hoặc chấp nhận mua với giá cao hoặc không có nước mặn để sản xuất. Vì thế, vào những lúc khan hiếm nước ót, vấn đề tìm nguồn nước mặn có chất lượng ổn định, giá tương đối thấp thay thế cho nước ót là vấn đề cần giải quyết trong sản xuất giống tôm càng xanh hiện nay. Bên cạnh đó, việc sử dụng nước biển nhân tạo để thay thế cho nước biển trong nuôi trồng thủy sản đã được nghiên cứu từ lâu. Năm 1986, Yambot và Cruz dùng nước biển nhân tạo để ương tôm càng xanh thu được tỉ lệ sống 25,7%, đến 1991, Reddy đã thành công khi sử dụng nước biển nhân tạo ương tôm càng xanh với tỉ lệ sống đạt 5-52% (trích dẫn bởi Lê Trí Tín, 2004). Năm 2004, Thạch Thanh et al. đã sử dụng nước biển nhân tạo theo công thức Dietrich & Kalle cải tiến ương tôm sú trong quy trình lọc sinh học tuần hoàn với tỉ lệ sống 39%. Và cũng theo Thạch Thanh et al. (2004), sử dụng nước biển nhân tạo theo công thức Dietrich & Kalle cải tiến có lợi cả về mặt kinh tế, vấn đề quản lý dịch bệnh, vấn đề dự trữ và chủ động ngay cả trong mùa mưa (chi phí cho sử dụng nước biển nhân tạo theo công thức Dietrich & Kalle cải tiến với độ mặn 30%o khoảng 86.000 đồng/m3). Vì vậy, nước biển nhân tạo có thể dùng để thay thế nước ót hay nước biển tự nhiên trong các trại sản xuất giống nước lợ. Tuy nhiên, cho đến nay ứng dụng của nước biển nhân tạo chưa được khẳng định trong sản xuất giống tôm càng xanh tại Đồng Bằng sông Cửu Long. Vì thế, đề tài “Ứng dụng nước biển nhân tạo trong thực tiễn sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo quy trình nước xanh cải tiến” đã được thực hiện nhằm tìm nguồn nước mặn có giá ổn định và chất lượng tốt, có thể thay thế cho nguồn nước ót, giúp các trại giống tôm càng xanh chủ động hơn trong sản xuất. ii Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh TÓM TẮT Đề tài thực hiện với 4 thí nghiệm khảo sát sự khác biệt của sự ảnh hưởng của nước biển nhân tạo Dietrich và Kalle (Thạch Thanh et al., 2004) với nước ót ở các giai đoạn gây màu tảo, ấp bào xác Artemia, ấp trứng tôm càng xanh, và ương ấu trung tôm càng xanh trong quy trình nước xanh cải tiến. Kết quả, không có sự khác biệt giữa sự ảnh hưởng của hai nguồn nước mặn A và N đến sự phát triển của tảo, sự nở của bào xác Artemia, và sự nở của trứng tôm càng xanh. Trong giai đoạn ương ấu trùng, khi cho kết hợp nước biển nhân tạo Dietrich và Kalle (Thạch Thanh et al., 2004) và nước ót ở các tỉ lệ 0:1 (NT1), 1:3 (NT2), 2:2 (NT3), 3:1 (NT4), 4:0 (NT5), cho kết quả tỉ lệ sống của ấu trùng cao nhất ở NT1 (51,53%), kế là NT2 (47,25%), NT3 (32.88%) và thấp nhất là NT4 (5,48%). Chất lượng Post thu được từ các nghiệm thức của thí nghiệm 4 đều cao và tương đương nhau. Từ các kết quả thí nghiệm, nhận thấy có thể sử dụng 100% nước biển nhân tạo theo Deitrich và Kalle cải tiến (Thạch Thanh et al., 2004) trong các giai đoạn gây màu tảo bằng phân cá rô phi, ấp bào xác Artemia và ấp trứng tôm càng, nhưng cần thêm 50 – 75% nước ót pha loãng vào bể nước xanh trước khi ương để cho hiệu quả tối ưu. Tuy hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật ương tôm càng xanh với nước biển nhân tạo Deitrich và Kall cải tiến (Thạch Thanh et al., 2004) không cao bằng nước ót, nhưng tỉ lệ kết hợp 2N:2A và 3N:1A sẽ rất khả quan và sẽ là giải pháp tối ưu cho trại sản xuất tôm càng xanh khi khan hiếm nước ót. Mặt khác, việc sử dụng nước biển nhân tạo sẽ hạn chế rủi ro do nước ót có chất lượng không tốt mang lại. iii Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh MỤC LỤC Trang Phần 1. MỞ ĐẦU 1 1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 1 1.1.Mục tiêu 1 1.2.Nội dung nghiên cứu 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1 3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 2 3.1.Cơ sở lý luận 2 3.1.1. Phân loại và phân bố tôm càng xanh 2 3.1.2. Vòng đời tôm càng xanh 2 3.1.3. Đặc điểm sinh sản 2 3.1.4. Các quy trình sản xuất giống tôm càng xanh ở Đồng bằng sông Cửu Long 3 3.1.5. Sản xuất giống tôm càng xanh theo quy trình nước xanh cải tiến 4 3.1.6. Tình hình sử dụng nước mặn ở các trại tôm giống tại các tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long 8 3.1.7. Một số nghiên cứu sử dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm càng xanh trên thế giời và trong nước 9 3.1.8. Thành phần hóa học của nước biển nhân tạo 10 3.2.Phương pháp nghiên cứu 11 3.2.1. Địa điểm thực hiện 11 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 12 3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 15 Phần 2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 1. Ảnh hưởng của nước biển nhân tạo lên sự phát triển của tảo gây bằng phân cá rô phi 16 1.1. Các yếu tố môi trường 16 1.2.Mật độ tảo 17 2. Ảnh hưởng của nước biển nhân tạo đến quá trình ấp nở của bào xác Artemia 18 3. Ảnh hưởng của nước biển nhân tạo đến quá trình ấp nở của ấu trùng tôm càng xanh 18 4. Ảnh hưởng của nước biển nhân tạo đối với sự phát triển của ấu trùng tôm càng xanh trong quy trình nước xanh cải tiến 18 4.1.Các yếu tố môi trường 18 4.2.Tỉ lệ sống của ấu trung và chất lượng Post sau khi ương 20 5. Hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng của nước biển nhân tạo Deitrich và Kalle cải tiến (Thạch Thanh et al. 2004) trong sản xuất giống tôm càng xanh theo quy trình nước xanh cải tiến 21 5.1. Giá thành nước biển nhân tạo Dietrich và Kall cải tiến (Thạch Thanh et al. 2004) 21 5.2. Hiệu quả sử dụng nước biển nhân tạo ở các tỉ lệ phối hợp 22 iv Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24 1. Kết luận 24 2. Kiến nghị 24 Tài liệu tham khảo 25 Phụ lục 26 v Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1. Nước biển nhân tạo pha theo công thức Deitrich & Kalle cải tiến Bảng 2. Kích cở thức ăn ở các giai đoạn ấu trùng tôm càng xanh Bảng 3. Công thức nước biển nhân tạo ứng dụng vào ương ấu trùng tôm càng xanh ở Trung Quốc Bảng 4. Nước biển nhân tạo theo công thức Dietrich và Kalle (1963) Bảng 5. Nước biển nhân tạo theo công thức Dietrich và Kalle (Thạch Thanh et al., 2004) Bảng 6. Các giá trị trung bình của các thủy lý trong thí nghiệm 1 Bảng 7. Tỉ lệ nở và hiệu suất nở của bào xác Artemia Bảng 8. Số lượng ấu trùng nở trong thí nghiệm 3 Bảng 9. Các giá trị trung bình của các thủy lý trong thí nghiệm 4 Bảng 10. Giá thành của 1 m3 nước biển nhân tạo pha theo công thức Dietrich và Kalle cải tiến (Thạch Thanh et al., 2004) có độ mặn 80%o Bảng 11. Thể tích nước mặn 80%o cần dùng để ương 1.500.000 ấu trùng DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Hình 1. Biến động TN trung bình ở các nghiệm thức của thí nghiệm 1 Hình 2. Biến động TP trung bình ở các nghiệm thức của thí nghiệm 1 Hình 3. Biến động mật độ tảo ở các bể trong thí nghiệm 1 Hình 4. Biến động NH4+ trung bình ở các nghiệm thức trong thí nghiêm 4 Hình 5. Biến động NO2- trung bình ở các nghiệm thức trong thí nghiêm 4 Hình 6. Biến động NO3- trung bình ở các nghiệm thức trong thí nghiêm 4 Hình 7. Tỉ lệ sống trung bình ở các nghiệm thức của thí nghiệm 4 DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1. Biến động của nhiệt độ sáng chiều trong thí nghiệm 1 Phụ lục 2. Biến động của pH trong thí nghiệm 1 Phụ lục 3. Biến động TP và TN ở thí nghiệm 1 Phụ lục 4. Mật độ tảo trong thí nghiệm 1 Phụ lục 5. Kết quả phân tích ANOVA sự biến đông mật độ tảo Phụ lục 6. Tỉ lệ nở và hiệu suất nở của bào xác Artemia trong nước biển nhân tạo và nước biển thường (thí nghiệm 2) Phụ lục 7. Kết quả phân tích ANOVA tỉ lệ nở và hiệu suất nở của bào xác Artemia Phụ lục 8. Số lượng ấu trùng tôm càng xanh nở trong nước biển nhân tạo và nước ót pha loãng (thí nghiệm 3) Phụ lục 9. Kết quả phân tích ANOVA số lượng ấu trùng tôm càng xanh nở trong nước biển nhân tạo và nước ót pha loãng Phụ lục 10. Biến động hàm lượng đạm trong thí nghiệm 4 Phụ lục 11. Biến động pH sáng chiều trong thí nghiệm 4 Phụ lục 12. Biến động độ mặn trong thí nghiệm 4 Phụ lục 13. Biến động nhiệt độ sáng chiều trong thí nghiệm 4 Phụ lục 14. Kết quả tỉ lệ sống và chất lượng Post thu được ở thí nghiệm 4 Phụ lục 15. Kết quả phân tích ANOVA tỉ lệ sống ấu trùng ở các nghiệm thức của thí nghiệm 4 vi Đề tài cấp Trường Ks. Lương Thị Bảo Thanh Phụ lục 16. Thể tích A và N cần trong quy trình nước xanh cải tiến theo tỉ lệ kết hợp A và N dùng ương 1.500.000 ấu trùng Phụ lục 17. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng nước mặn khi kết hợp A và N với các tỉ lệ khác nhau ở giai đoạn ương ấu trùng KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT - A: Nước biển nhân tạo theo công thức Dietrich và Kalle cải tiến (Thạch Thanh et al., 2004) - N: Nước ót pha loãng - ppt hay %o: phần ngàn (1/1.000) - ppm: phần triệu (1/1.000.000) - H%: tỉ lệ nở của bào xác Artemia - HE: hiệu suất nở - n: ấu trùng của Artemia - u: Artemia giai đoan bung dù - e: phôi Artemia - Lux: đơn vị đo ánh sáng - TN: Hàm lượng đạm tổng số - TP: Hàm lượng lân tổng số - NH4+: hàm lượng đạm amoniac - NO2-: hàm lượng đạm nitrite - NO3-: hàm lượng đạm nitrate - Post: hậu ấu trùng tôm - NT: nghiệm thức của thí nghiệm vii Đề tài cấp Trường Ks, Lương Thị Bảo Thanh Phụ lục 10. Biến động hàm lượng đạm trong thí nghiệm 4 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30 NH4 NT1.1 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT1.2 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT1.3 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT2.1 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT2.2 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1, 50 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT2.3 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT3.1 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 1, 50 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT3.2 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT3.3 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT4.1 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT4.2 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 1, 50 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT4.3 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT5.1 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT5.2 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 2,0 0 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 4,0 0 4,0 0 NT5.3 - - - - - 0,5 0 0, 50 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1, 50 1, 50 1, 50 2,0 0 2, 00 2, 00 2,0 0 2, 50 2, 50 3,0 0 3,0 0 3, 50 3, 50 4,0 0 NO2 NT1.1 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT1.2 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT1.3 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT2.1 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT2.2 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT2.3 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT3.1 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,10 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT3.2 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT3.3 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT4.1 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT4.2 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT4.3 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 31 Đề tài cấp Trường Ks, Lương Thị Bảo Thanh NT5.1 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT5.2 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NT5.3 - - - - - - - - - 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0, 15 0 ,15 0 ,15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 NO3 NT1.1 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT1.2 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT1.3 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT2.1 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT2.2 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT2.3 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT3.1 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT3.2 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 8,0 0 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT3.3 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT4.1 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT4.2 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT4.3 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT5.1 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT5.2 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 NT5.3 - - - - - - - 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 8,0 0 8,0 0 8, 00 10, 00 10, 00 10, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15, 00 15,0 0 32 Đề tài cấp Trường Ks, Lương Thị Bảo Thanh Phụ lục 11. Biến động pH sáng chiều trong thí nghiệm 4 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30 Sáng NT1.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT1.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT1.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT2.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT2.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT2.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT3.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT3.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT3.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT4.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT4.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT4.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT5.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT5.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT5.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Chiều NT1.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT1.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT1.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT2.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT2.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT2.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT3.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT3.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT3.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT4.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT4.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT4.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT5.1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT5.2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 NT5.3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 33 Đề tài cấp Trường Ks, Lương Thị Bảo Thanh Phụ lục 12. Biến động độ mặn trong thí nghiệm 4 (đvt: S%o) 34 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30 NT1.1 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT1.2 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT1.3 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT2.1 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT2.2 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT2.3 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT3.1 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT3.2 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT3.3 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT4.1 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT4.2 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT4.3 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT5.1 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT5.2 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 NT5.3 10,0 10,0 10, 0 10, 0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Đề tài cấp Trường Ks, Lương Thị Bảo Thanh Phụ lục 13. Biến động nhiệt độ sáng chiều trong thí nghiệm 4 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10Ngày 11Ngày 12Ngày 13Ngày 14Ngày 15Ngày 16Ngày 17Ngày 18Ngày 19Ngày 20Ngày 21Ngày 22Ngày 23Ngày 24Ngày 25Ngày 26Ngày 27Ngày 28Ngày 29Ngày 30 Sáng ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7755.pdf