Ứng dụng phần mềm pronet bình sai lưới độ cao kỹ thuật

Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 2-2013 58 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRONET BÌNH SAI LƢỚI ĐỘ CAO KỸ THUẬT KS. Lê Văn Thái Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tóm tắt: Phần mềm pronet được thiết kế để tự động hóa công tác bình sai lưới trắc địa. Nó có khả năng bình sai lưới khống chế mặt bằng và độ cao, kiểm tra các kết quả đã tính toán, cung cấp hình ảnh chi tiết minh họa lưới khống chế. Từ khóa: Bình sai lưới độ cao, phần mềm pronet. 1. Đặt vấn đề Từ

pdf5 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Ứng dụng phần mềm pronet bình sai lưới độ cao kỹ thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trước đến nay, việc thiết kế, xây dựng mạng lưới khống chế trắc địa phục vụ cho việc thành lập bản đồ địa hình bao giờ cũng là một công việc hết sức cần thiết và quan trọng của ngành bản đồ. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển rất nhanh chóng của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã dẫn đến sự bùng nổ các nhu cầu về nhà ở, đường xá, cầu cống, xây dựng các công trình lớn nhỏ, các nhà máy xí nghiệp, quy hoạch khu dân cư Nhu cầu thiết lập mạng lưới trắc địa phục vụ thành lập bản đồ là rất cần thiết. Công tác bình sai lưới trắc địa là một vấn đề phức tạp vì phải thực hiện nhiều phép tính với độ chính xác cao thường rất hay xảy ra sai sót, vì vậy việc ứng dụng phần mềm Pronet vào bình sai lưới trắc địa là vấn đề cần thiết. 2. Giới thiệu phần mềm pronet ProNet là một phần mềm xử lý các số liệu Trắc địa phục vụ công tác lập lưới và đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính. ProNet đã được Nguyễn Quang Khánh – Khoa công nghệ thông tin trường đại học Mỏ địa chất nghiên cứu và phát triển, với kết quả bình sai được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đánh giá cao và cho phép sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Đây là phần mềm chuyên dụng để tự động hóa công tác xử lý số liệu Trắc địa trên máy tính. Ngoài ra Pronet còn cung cấp nhiều tiện ích cho người sử dụng như ước tính độ chính xác của lưới, xử lý điểm đo chi tiết 3. Ứng dụng phần mềm pronet bình sai lƣới độ cao kỹ thuật. Trong phần mềm này có hai modun quan trọng là bình sai lưới mặt bằng và bình sai lưới độ cao, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của bài báo tôi chỉ sử dụng modun bình sai lưới độ cao. Sau khi đo xong kiểm tra toàn bộ sổ sách ghi chép kết quả đo ngoại nghiệp, tiến hành kiểm tra sơ bộ trước khi bình sai, nhận thấy rằng các hạng sai đều thỏa mãn thì ta tiến hành bình sai lưới khống chế trên máy vi tính. 3.1. Công tác chuẩn bị - Vẽ sơ đồ lưới: sơ đồ lưới càng giống thực địa càng tốt. Trên sơ đồ lưới cần ghi đầy đủ tên điểm gốc và điểm cần xác định. - Tiến hành đưa kết quả đo lên sơ đồ lưới: Bao gồm tất cả các điểm độ cao, chênh cao các điểm, khoảng cách giữa các điểm, độ cao các điểm gốc lên sơ đồ lưới và thực hiện ghi hết sức rõ ràng. - Đánh số hiệu điểm: Các điểm được đánh số hiệu điểm từ 1 cho đến hết. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 2-2013 59 - Tạo tập tin chứa dữ liệu bình sai (đối với phần mềm pronet 2002). Tập tin có cấu trúc cụ thể như sau: STT CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THÍCH 1 L ỚI DC HẠNG KỸ THUẬT Tên lưới: 1dòng, không qúa 80 ký tự 2 I1 I2 I3 R4 Các tham số của lưới (1 dòng): I1: Tổng số chênh cao I2: Tổng số điểm cần xác định I3: Tổng số điểm gốc R4: SSTP giới hạn trên 1 Km (mm) 3 C1 Khai báo tên điểm: Tên điểm 8 ký tự Số dòng = Số điểm cần xác định+Số điểm gốc 4 I1 R2 Độ cao gốc: Số dòng = Số điểm gốc I1: Số hiệu điểm gốc; R2: Độ cao (m) 5 I1 I2 I3 R4 R5 Chênh cao đo: Số dòng = Tổng số chênh cao đo I1: Số thứ tự chênh cao đo I2: Số hiệu đỉnh trái I3: Số hiệu đỉnh phải R4: Giá trị chênh cao đo (m) R5: Khoảng cách đoạn đo (m) 6 1 007001002005007 Điều kiện kiểm tra Số dòng=Tổng số tuyến kiểm tra 7 000 Dấu hiệu kết thúc tệp số liệu. 3.2. Quy trình thực hiện bình sai lƣới độ cao B×nh sai l-íi ®é cao KiÓm tra tÖp kÕt qu¶ (*.DC) KiÓm tra tÖp b¸o lçi (*.err) NhËp vµ kiÓm tra d÷ liÖu c ã l ç i Khai b¸o kiÓu l-íi ®é cao 3.3. Tiến hành bình sai - Lựa chọn các tham số bình sai: chọn “lựa chọn” → lưới độ cao chọn “lưới độ cao thủy chuẩn kỹ thuật”. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 2-2013 60 Hình 1. Giao diện phần mềm PRONET 2002 - Tạo tập tin chứa số liệu cần bình sai Chọn file → tạo mới file → khai báo và kiểm tra dữ liệu. Hình 2: Khai báo dữ liệu trong Pronet - Bình sai lưới độ cao → 1 - Chọn file số liệu → chỉ nơi lưu tập tin số liệu đã nhập sẵn → 2 – Bình sai lưới độ cao. Hình 3. Các bước bình sai lưới độ cao Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 2-2013 61 - Kết quả bình sai lưới độ cao Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 2-2013 62 4. Kết luận Phần mềm Pronet hội đủ các yếu tố của một phần mềm bình sai lưới trắc địa mà Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường yêu cầu. Việc sử dụng phần mềm Pronet vào quá trình bình sai lưới khống chế trắc địa cho phép chúng ta rút ngắn được thời gian, đảm bảo độ chính xác, giảm được sai số, lưu trữ thông tin tiện lợi và lâu dài, thuận tiện cho việc sử dụng và khai thác thông tin phục vụ cho yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như xã hội. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Trọng San. 2006. Giáo trình đo đạc địa chính. NXB Hà Nội. [2] Trần Đức Thanh. 2001. Đo vẽ địa hình. NXB đại học quốc gia Hà Nội. [3] Tạp chí khoa học Đại học Huế, Tập 74A. 2012. Số 5, trang 5-16. [4] Quy phạm thành lập địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500 phần ngoài trời. 1990. Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước, Hà Nội. [5] Quy phạm thành lập địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500 phần trong nhà. 1990.Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước, Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfung_dung_phan_mem_pronet_binh_sai_luoi_do_cao_ky_thuat.pdf
Tài liệu liên quan