Bài giảng Bê tông cốt thép 2

BÊ TÔNG CỐT THÉP 2KẾT CẤU NHÀ DÂN DỤNGBộ môn kỹ thuật xây dựngNỘI DUNG MÔN HỌCSàn bê tông cốt thépKhung bê tông cốt thépCầu thangKết cấu BTCT của phần móng1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP (1)1.1. KHÁI NIỆM:1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP (2)1.2. PHÂN LOẠI: Theo PP thi công: toàn khối, lắp ghép, bán lắp ghép1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP (3)Theo sơ đồ KC: bản loại dầm, bản kê 4 cạnh, sàn ô cờ, sàn gạch bọng, sàn Panel lắp ghép, sàn nấm1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP (4)Flat plateFlat slabSlab on beamsWaffle slab1. SÀN BÊ TÔNG C

ppt34 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Bê tông cốt thép 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỐT THÉP (5)1.3. SÀN SƯỜN TỒN KHỐI CĨ BẢN LOẠI DẦM: - Cịn gọi là sàn làm việc 1 phương. - Vì sao phân biệt với sàn bản kê 4 cạnh?1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (6)1.4. SÀN BẢN KÊ 4 CẠNH: bản loại dầm, làm việc theo một phương (phương cạnh ngắn) bản kê 4 cạnh, làm việc theo hai phương QUY ƯỚC1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (7)Ta phải cĩ f1= f2 q1 + q2 = q Phân phối tải trọng q trên ơ bản cho dải bản theo phương ngắn (q1) và dải bản theo phương dài (q2)tải trọng chủ yếu truyền theo phương cạnh ngắn nếu hệ số  lớn 1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (8)- Khái niệm về khớp dẻo: Tại tiết diện thép bị chảy dẻo sẽ hình thành khớp dẻo. KC tĩnh định: 1 khớp dẻo → phá hoại KC siêu tĩnh: khớp dẻo → giảm bậc siêu tĩnh → phá hoại khi số lượng khớp dẻo đủ làm hệ biến hình.1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (9)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (10)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (11)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (12)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (13)- Thí nghiệm Sàn bản kê 4 cạnh:1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (14)Tính nội lực bản kê 4 cạnh: (tính theo sơ đồ đàn hồi): a. Bản đơn: tính toán độc lập với các biên liên kết và chịu tải khác nhau. Có 11 dạng ô bản thường gặp:1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (15)Momen tại nhịp: M1=mi1P; M2=mi2P (daN.m/m).Momen tại gối: MI=ki1P; MII=ki2P (daN.m/m).Với: i: số kí hiệu ơ bản m,k: hệ số tra bảng trong phụ lục P=qL1L2 (tồn bộ tải phân bố đều trên bản)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (16)b. Bản liên tục:giả sử cĩ mặt bằng chất tải các ơ sàn như hình vẽ:1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (17)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (18)Tính nội lực bản kê 4 cạnh: (có kể biến dạng dẻo):PP cân bằng giới hạn1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (19)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (20)Trạng thái khi xuất hiện khớp dẻo cuối cùng trước khi KC bị phá hoại gọi là trạng thái cân bằng giới hạn.PP tính theo sơ đồ dẻo (xét sự hình thành khớp dẻo cho đến khi hệ sắp bị phá hoại) gọi là tính theo trạng thái cân bằng giới hạn.1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (21)1.5. TÍNH DẦM PHỤ 1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (22)a. Theo sơ đồ biến dạng dẻo: Sơ đồ và nhịp tính tốn: Dầm liên tục nhiều nhịp. Nhịp tính tốn: Lo=L2-bdc; Lob=L2-(3bdc/2) 1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (23)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (24)b. Theo sơ đồ biến dạng dẻo:Sơ đồ và nhịp tính tốn: chuyển các tải này về dạng phân bố đều: Tam giác: qtđ=(5/8)q Hình thang: qtđ=(1-22+ 3)q Với =L1/(2L2)=1/(2) 1.6. TÍNH DẦM CHÍNH: theo sơ đồ đàn hồi1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (25)1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (26)Tải trọng tác dụng lên dầm chính:Tĩnh tải: G=G1+Go Với G1=gdl2 (do dầm phụ truyền lên DC) Go=1.1bdc(hdc-hb)BTL1 (TLBT DC)Hoạt tải: P=pdl2Xác định nội lực: DC là dầm liên tục nhiều nhịp nên để tìm nội lực lớn nhất (Mmax, Qmax) trong DC ta tiến hành tổ hợp nội lực (tổ hợp tải trọng).1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (27)Nguyên tắc: tách riêng tĩnh tải (đặt suốt các nhịp) với nhiều hoạt tải khác nhau.Cách đặt hoạt tải: + Muốn Mmax ở nhịp nào thì đặt hoạt tải ở nhịp đĩ sau đĩ cách nhịp. + Muốn Mmax ở gối thì đặt hoạt tải lên 2 nhịp kề gối sau đĩ cách nhịp.1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (28)Biểu đồ momen Mg và các momen Mpi: 1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (29)Biểu đồ bao M và Q: Tiết diện tính tốn tại nhịp là tiết diện chữ T. 1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (30) * Tính cốt treo: tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần phải kiểm tra và tính cốt treo. N=G+P-Go=G1+PTính cốt đai dạng treo: NnAswRswxx(N/nAswRsw)Tính cốt đai dạng vai bị: N2AsRssin45 As (N/2Rssin45).Tính và bố tri cả hai: N nAswRswx + 2AsRssin45 1. SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP (31)Bố trí cốt thép trong sàn, dầm:TCXDVN 356:2005 (p.141, 144, .)Cấu tạo BTCT - BXDSổ tay Vũ Mạnh HùngKết thúc phần 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_be_tong_cot_thep_2.ppt
Tài liệu liên quan