Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 5: Máy nén và hệ thống - Nguyễn Hùng Tâm

Bài 5 MÁY NÉN VÀ HỆ THỒNG • DẪN NHẬP • CÁC LỌAI MÁY NÉN • CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH • VÀI LƯU Ý KHI VẬN HÀNH • MỘT SỐ CÔNG THỨC ( đọc tài liệu) Nguyễn Hùng Tâm 1 MÁY NÉN VÀ HỆ THỒNG • DẪN NHẬP: trong công nghiệp cung cấp khí nén cho các quá trình, công suất từ vài Hp đến 50.000Hp. • Theo US DOE(2003) 70-90% mất mát dưới nhiều dạng như nhiệt, ma sát, sử dụng không hợp lý Nguyễn Hùng Tâm 2 Nguyễn Hùng Tâm 3 Nguyễn Hùng Tâm 4 MÁY NÉN VÀ HỆ THỒNG • Nếu sử dụng hợp lý c

pdf23 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 5: Máy nén và hệ thống - Nguyễn Hùng Tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ thể tiết kiệm nhiều hơn từ 20 – 50%. • Giảm chi phí bảo dưỡng, thời gian ngừng máy Nguyễn Hùng Tâm 5 MÁY NÉN VÀ HỆ THỐNG • Hệ thống gồm: bộ lọc khí, bộ làm lạnh cấp 1, 2; bộ sấy bộ tách ấm, thùng chứa; máy nén, mơtơ, bộ kiểm tra và điều khiển Nguyễn Hùng Tâm 6 Nguyễn Hùng Tâm 7 MÁY NÉN VÀ HỆ THỒNG • Các loại máy nén 3 lọai thường gặp: piston, trục vít và li tâm 8 Nguyễn Hùng Tâm Máy nén piston Sử dụng cho khơng khí và mơi chất lạnh • Cấu tạo – nguyên lý HĐ: Nguyễn Hùng Tâm 9 Máy nén piston • họat động như 1 bơm xe đạp, khi thể tích giảm làm tăng áp. Cĩ nhiều dạng khác nhau, làm việc 1 bên hay cả 2 mặt của piston Nguyễn Hùng Tâm 10 Máy nén piston Máy nén piston-hướng trục (Axial-piston compressor) Máy nén piston 2 cấp Nguyễn Hùng Tâm 11 Máy nén dạng quay • Roto thay cho piston, làm việc liên tục • Rẽ, gọn, nhẹ, dễ chăm sĩc bảo dưỡng • Cơng suất từ 20 -200Hp • Gồm các loại: Screw compressor Rotary vane/slide vane Lobe compressor Máy nén rotary Nguyễn Hùng Tâm 12 Máy nén trục vít Máy nén rotary van Máy nén trục vít Nguyễn Hùng Tâm 13 Máy nén li tâm ( động học) • Roto quay cung cấp năng lượng cho khí, Làm việc liên tục. Lưu lượng > 12 000 cfm. Khơng cần bơi trơn Nguyễn Hùng Tâm 14 Máy nén khác Roto máy nén HT Mặt cắt máy nén HT+LT Máy nén ( ring Blower) Nguyễn Hùng Tâm 15 Chọn máy nén • Thể tích hay cánh dẫn ? Nguyễn Hùng Tâm 16 So sánh các lọai máy nén Dựa trên các chỉ tiêu: – Hiệu suất tồn tải, một phần và khơng tải – Độ ồn – Kích thước, phương pháp bơi trơn – Rung động – Bảo dưỡng – Lưu lượng, Cột áp, Cơng suất Nguyễn Hùng Tâm 17 So sánh các lọai máy nén Nguyễn Hùng Tâm 18 Vận hành hệ thống Nguyễn Hùng Tâm 19 Hệ thống máy nén Nguyễn Hùng Tâm 20 Diễn biến áp suất tại một thời điểm Diễn biến Áp suất-Lưu lượng trong hệ thống 21 Nguyễn Hùng Tâm Một số cơng thức ( đọc giáo trình) • Cơng suất máy nén piston, kW i N lt = N lt = Glt .Alt = ρ1.Vq .Alt trong đó: Glt – khối lượng hơi hút nén được trong đơn vị thời gian, kg/s; 3 ρ1 – khối lượng riêng của hơi lúc đầu quá trình nén, kg/m ; 3 Vq – thể tích quét của pittông, m /s; π.D 2 n V = .S.z. q 4 60 D – đường kính trong của xilanh, m; S – khoảng chạy của pittông, m; z – số pittông; n – số vòng quay của trục máy, vg/ph. Nguyễn Hùng Tâm 22 • Hiệu suất, % • SV Đọc thêm giáo N lt trình mơn học, và Alt Glt i2 − i1 ηi = = = các tài liệu 2,3 để At N t N t nắm vững về cấu Gt Gt tạo, các cơng thức tính • Đọc thêm máy nén lạnh ( tài liệu 5 ) Nguyễn Hùng Tâm 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_bom_quat_may_nen_bai_5_may_nen_va_he_thong_nguyen.pdf