Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa

LOGO Nội dung: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN 1 - Tấm kẹp trên - Đối với 2 mặt mặt trên và mặt đáy (mặt làm việc) đòi hỏi độ bóng phải cao. Và độ song song của 2 mặt với nhau, độ song song của mặt dưới và mặt trên của khuôn cái phải cao. Để lúc lắp ghép không bị hở. - Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh. - Đối với 4 mặt bên không ảnh hưởng lắp ghép, nên độ bóng và độ song song không cần cao. - Phương pháp gia

pdf9 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 04/09/2021 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
công: Phay thô. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 2 - Vỏ khuôn cái - Độ bóng và độ song song của mặt tiếp xúc với tấm vỏ khuôn đực phải rất cao. Để quá trình phun ép nhựa không chảy ra ngoài. - Phương pháp gia công mặt này là: Phay thô + phay tinh + mài +đánh bóng. - Còn các mặt khác tương tự như tấm kẹp trên. YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 3 - Vỏ tấm khuôn đực - Độ bóng và độ song song của mặt tiếp xúc với tấm vỏ khuôn đực phải rất cao. Để quá trình phun ép nhựa không chảy ra ngoài. - Phương pháp gia công mặt này là: Phay thô + phay tinh + mài +đánh bóng. - Còn các mặt khác tương tự như tấm kẹp trên. YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN 4 - Gối đỡ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA - Đối với 2 mặt tiếp xúc với vỏ khuôn đực và tấm kẹp dưới, đòi hỏi độ song song phải cao, độ bóng tương đối tốt. Như vậy, khi lắp sẽ không bị hở. - Phương pháp gia công: Phay thô + tinh. - Đối với 4 mặt xung quanh không sử dụng để lắp ráp nên độ song song và độ bóng không cần cao. - Phương pháp gia công: Phay thô. YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 5 - Tấm giữ - Yêu cầu về độ song song và độ bóng của mặt tiếp xúc với tấm đẩy cao. Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh. - Đối với các mặt còn lại yêu cầu tương đối thấp. Phương pháp gia công: Phay thô. YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 6 - Tấm đẩy - Yêu cầu về độ song song và độ bóng của mặt tiếp xúc với tấm giữcao. Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh. - Đối với các mặt còn lại yêu cầu tương đối thấp. Phương pháp gia công: Phay thô. YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 7 - Tấm kẹp dưới - Yêu cầu về độ song song và độ bóng của mặt tiếp xúc với tấm giữ cao. Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh. - Đối với các mặt còn lại yêu cầu tương đối thấp. Phương pháp gia công: Phay thô. YÊU CẦU CỦA CÁC TẤM KHUÔN Lỗ sâu Những lỗ có tỷ lệ giữa chiều dài và đường kính l/d >= 5 được gọi là lỗ sâu Những khó khăn trong gia công lỗ sâu là: - Khó tạo phoi khi cắt và khó thoát phoi ra khỏi vùng cắt - Khó bôi trơn và làm nguội dụng cụ cắt - Khó bảo đảm độ cứng vững,tránh rung động của hệ thống công nghệ nên khó bảo đảm độ thẳng theo yêu cầu và vị trí đúng đắn của tâm lỗ gia công - Khó theo dõi kiểm tra chất lượng bề mặt gia công và sự làm việc của dụng cụ,đặc biệt là bảo đảm độ bền mòn của dụng cụ cắt trong suốt quá trình làm việc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_va_che_tao_khuon_ep_nhua.pdf
Tài liệu liên quan