Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình - Nguyễn Lê Duy Khải

CHƯƠNG 4 CÁC LỆNH VẼ HÌNH TS. Nguyễn Lê Duy Khải nldkhai@yahoo.com 0168.960.8039 ĐH BÁCH KHOA TPHCM - 2017 - Nội dung 1. Lệnh XLINE 6. Lệnh POINT 2. Lệnh ARC 7. Lệnh POINT STYLE 3. Lệnh PLINE 8. Lệnh MEASURE 4. Lệnh SPLINE 9. Lệnh DIVIDE 5. Lệnh ELLIPSE 1. Lệnh XLINE 1. Lệnh XLINE 1. Lệnh XLINE 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC 2. Lệnh ARC BÀI TẬP 1 L

pdf43 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình - Nguyễn Lê Duy Khải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP 1 L C 3. Lệnh PLINE 3. Lệnh PLINE 3. Lệnh PLINE 3. Lệnh PLINE 3. Lệnh PLINE BÀI TẬP 2 BÀI TẬP 2 BÀI TẬP 3 BÀI TẬP 4 4. Lệnh SPLINE 4. Lệnh SPLINE 4. Lệnh SPLINE 5. Lệnh ELLIPSE 5. Lệnh ELLIPSE 5. Lệnh ELLIPSE BÀI TẬP 5 6. Lệnh POINT 7. Lệnh POINT STYLE 8. Lệnh DIVIDE 9. Lệnh MEASURE BÀI TẬP 6 BÀI TẬP 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_cad_ung_dung_trong_thiet_ke_o_to_chuong_4_cac_lenh.pdf