Bài giảng Chi tiết máy - Chương X: Trục vít - Đai ốc

Chương X TRỤC VÍT – ĐAI ỐC 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 2CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om §1. KHÁI NIỆM CHUNG 1. Các dạng chuyển động Vít quay, đai ốc tịnh tiến Vít quay và tịnh tiến, đai ốc đứng yên Vít tịnh tiến, đai ốc quay Vít cố định, đai ốc quay và tịnh tiến 3 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội

pdf9 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Chi tiết máy - Chương X: Trục vít - Đai ốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 2. Đánh giá Ưu điểm: - Cấu tạo đơn giản, thực hiện được các chuyển động chậm, chính xác - Kích thước nhỏ, khả năng tải cao. - Làm việc êm Nhược điểm: - Hiệu suất thấp do ma sát trên ren - Chóng mòn Vít me bi 4 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 4. Vận tốc Vít quay 1 vòng, độ dịch chuyển Vít quay n vòng, độ dịch chuyển Zp nZp . . ( / ) ( / ) 60.1000 Zpn v Z p n m ph m s  5 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 5. Hiệu suất và tỉ số truyền Công có ích: 2. . . .i a z aA F p F d tg   Công chi phí:  '2 2. . . . .p t aA F d F tg d       ' i p A tg A tg          '    Bôi trơn Vật liệu Khó chế tạo v d S u S  Cung di chuyển của vô lăng Chuyển vị của đai ốc . . . v v z d d p n p     . a t F F u   . .a tF u F u rất lớn Lợi thế lớn về lực Tạo ra di chuyển chậm, chính xác 6 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 6. Tính toán truyền động vít – đai ốc Tính về độ bền mòn:   2. . . a o o F p p d h x   Chiều cao làm việc của ren .hh p  Loại ren Số vòng ren trên đai ốc H x p  Chiều cao đai ốc   2. . .H a o o h F p p d    2 H H d   Vật liệu  2 . . . a h H o F d p    7 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Tính về độ bền: 2 1 4. . aF d    3 1 16. . T d    '2 ( ) 2 a d T F tg     2 2d 3t      ch S   8 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Tính ổn định: Vít dài, chịu nén Kiểm nghiệm về uốn dọc 2 2 .E.J S.( ) aF l    4 1dJ= 64  Phương pháp cố định đầu vít 9 Th.S Nguyễn Minh Quân – Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, Đại học Bách Khoa Hà Nội - https://sites.google.com/site/quannm187/CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chi_tiet_may_chuong_x_truc_vit_dai_oc.pdf
Tài liệu liên quan