Bài giảng Cơ học chất lưu - Chương 2: Động cơ trên ô tô - Phan Văn Huấn

2.1. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘNG CƠ DÙNG TRÊN Ô TÔ :2.2. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG : 2.2.1. Đặt tính công suất : Ne = Meωe (2.1) Hệ số đàn hồi của động cơ theo mômen : (2.2) CHƯƠNG 2 : ĐỘNG CƠ TRÊN Ô TÔneemaxMM=mKHệ số đàn hồi theo tốc độ : (2.3) Ở chế độ danh định khi biết Km thì: (2.4) Thông số hệ số công suất hữu ích : N = N’ ƞP (2.5) Với : ƞP = ƞP’ ƞP’’ (2.6)nemeωω=nKnenemaxωNmnemeKMKM==Hình 2.1 : Đặc tính ngoài của động cơ xăng không hạn chế số vòng quay NemaxMemaxNeMe0NeMe0neωHình

ppt9 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 04/09/2021 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Cơ học chất lưu - Chương 2: Động cơ trên ô tô - Phan Văn Huấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.2 : Đặc tính ngoài của động cơ xăng có hạn chế số vòng quayNemax NeNeMege0Hình 2.3 : Đặc tính ngoài của động cơ dieselNemaxgeminge 2.2.2. Đặc tính tiêu hao nhiên liệu và hiệu suất của động cơ : Tính kinh tế của động cơ khi làm việc được đánh giá qua các thông số sau : Q = Qv ρ (2.7) Tiêu hao nhiên liệu theo khối lương q (kg/J, g/MJ, g/kWh) (2.8) Hiệu suất biến đổi từ hóa năng sang cơ năng : (2.9)eNQ=qqH1QHNNNnnehe×=×==h Thực tế thì dùng : Hoặc : 2.3. ĐẶC TÍNH LÝ TƯỞNG CỦA ĐỘNG CƠ DÙNG TRÊN Ô TÔ VÀ KHUYNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN : 2.3.1. Đặt tính lý tưởng của động cơ dùng trên ô tô :qH1000n×=hqH3600n×=hHình 2.4 : Đặc tính công suất lý tưởng của các động cơ dùng trên ô tôNmax=constN’maxMvmaxMe0MmaxNmax0NeN’max 2.3.2. Khuynh hướng sử dụng động cơ điện : Hình 2.5 : Đặc tính ngoài của mômen đối với các loại động cơ điện một chiều312Me0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_co_hoc_chat_luu_chuong_2_dong_co_tren_o_to_phan_va.ppt