Bài giảng Kĩ thuật phương tiện giao thông bộ - Bài 2; SC-BD bơm xăng cơ khí

(Lọc xăng) (Bộ chế hũa khớ) (Thựng xăng) (Bơm xăng) (Bộ hấp thụ hơi xăng) (Ống hồi nhiờn liệu) (Ống hơi nhiờn liệu) (Ống dẫn nhiờn liệu) Sơ ủồ hệ thống nhiờn liệu ủộng cơ xăng dựng bộ chế hũa khớ Cấu tạo bơm xăng kiểu màng cơ khớ Bài 2: SC-BD Bơm xăng cơ khớ 1 2 3 4 5 6 r R T 1.Van hỳt; 2. Van thoỏt; 3. Màng bơm; 4. Lũ xo bơm; 5. Cần bơm; 6. Bỏnh lệch tõm Sơ ủồ cấu tạo bơm xăng kiểu màng cơ khớ. Cấu tạo của bơm xăng kiểu màng dẫn ủộng cơ khớ. Cấu tạo

pdf12 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Kĩ thuật phương tiện giao thông bộ - Bài 2; SC-BD bơm xăng cơ khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của bơm xăng kiểu màng dẫn ủộng cơ khớ. Cấu tạo của bơm xăng kiểu màng dẫn ủộng cơ khớ. Hành trỡnh hỳt Hành trỡnh ủẩy Hành trỡnh khụng làm việc Cấu tạo của bơm xăng cơ khớ Toyota. Sơ ủồ hệ thống dựng bơm xăng cơ khớ (loại cú ủường ống hồi xăng)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ki_thuat_phuong_tien_giao_thong_bo_bai_2_sc_bd_bom.pdf