Bài giảng Kĩ thuật phương tiện giao thông bộ - Bài 3: Kết cấu cơ bản

CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG BỘ KẾT CẤU CƠ BẢN KHUNG + Khung kết hợp. + Khung riêng. KẾT CẤU CƠ BẢN NGUỒN ĐỘNG LỰC + Sức người, sức vật. + Sức gió. + Động cơ đốt ngoài. + Động cơ đốt trong. + Động cơ điện. KẾT CẤU CƠ BẢN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG + Truyền động cơ khí. + Truyền động điện. + Truyền động thủy lực - khí nén. KẾT CẤU CƠ BẢN BỘ VẬN CHUYỂN + Vận chuyển bằng bánh. + Vận chuyển bằng cộ. + Vận chuyển bằng đệm hơi. + Vận chuyển bằng đệm từ. KẾT CẤU CƠ BẢN

pdf9 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Kĩ thuật phương tiện giao thông bộ - Bài 3: Kết cấu cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CHUYỂN HƯỚNG ( LÁI) + Hệ thống lái bộ vận chuyển. + Hệ thống lái đường dẫn. KẾT CẤU CƠ BẢN HỆ THỐNG AN TOÀN + Phanh đai. + Phanh guốc ( má). + Phanh đĩa ( Áp trục) Tác động: - Cơ khí. - Thủy lực - khí nén. - Điện từ. KẾT CẤU CƠ BẢN BỘ PHẬN CÔNG TÁC + Giảm chấn. + Điện. KẾT CẤU CƠ BẢN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ki_thuat_phuong_tien_giao_thong_bo_bai_3_ket_cau_c.pdf