Bài giảng Lý thuyết ô tô - Chương 1: Tổng quan về ô tô

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ1.1. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI Ô TÔ : 1.1.1. Các yêu cầu về thiết kế chế tạo : 1.1.2. Các yêu cầu về sử dụng : 1.1.3. Các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa :1.2. CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC : 1.2.1. Các phương án bố trí động cơ : 1.2.1.1. Động cơ đặt đằng trước : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm ngoài buồn lái : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm trong buồn lái : 1.2.1.2. Động cơ đặt đằng sau : 1.2.1.3. Động cơ đặt giữa buồn lái và thùn

ppt12 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Lý thuyết ô tô - Chương 1: Tổng quan về ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g xe : 1.2.1.4. Động cơ đặt dưới sàn xe : 1.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô: 1.2.2.1. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x2: 1.2.2.1.1. Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động:Hình 1.2 : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động (4x2) 1.2.2.1.2. Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động:Hình 1.3 : Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động (4x2)HSĐC1Hình 1.4 : Hệ thống truyền lực trên xe VW 1200 1.2.2.1.3. Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động :Hình 1.5 : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ độngĐCHình 1.6 : Hệ thống truyền lực trên xe du lịch TALBOT SOLARA 1.2.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x4 : Hình 1.7 : Hệ thống truyền lực của xe VAZ 2121ĐCHSLHCC1P2 1.2.2.3. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6x4 : Hình 1.8 : Hệ thống truyền lực của xe KAMAZ 5320ĐCHSLHCCTCTC 1.2.2.4. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6x6 : Hinh 1.9 : Hệ thống truyền lực của xe URAL 3751.3. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC CỤM TÊN Ô TÔ : 1.3.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống truyền lực : 1.3.1.1. Nhiệm vụ : 1.3.1.2. Yêu cầu : 1.3.2. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống phanh : 1.3.2.1. Nhiệm vụ : 1.3.2.2. Yêu cầu : 1.3.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống treo : 1.3.3.1. Nhiệm vụ : 1.3.3.2. Yêu cầu : 1.3.4. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống lái : 1.3.4.1. Nhiệm vụ : 1.3.4.2. Yêu cầu : 1.3.5. Nhiệm vụ và yêu cầu của các cầu xe : 1.3.5.1. Nhiệm vụ : 1.3.5.2. Yêu cầu : 1.3.6. Nhiệm vụ và yêu cầu của khung và thân xe : 1.3.6.1. Nhiệm vụ : 1.3.6.2. Yêu cầu :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_ly_thuyet_o_to_chuong_1_tong_quan_ve_o_to.ppt