Bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong - Chương 1: Tổng quát động cơ đốt trong

TƯỞNG DÙNG TRONG Đ.C.Đ.T A-Những khái niệm cơ bản B-Các loại chu trình lý tưởng C-Chu trình lý tưởng tổng quát D-Chu trình lý tưởng hỗn hợp E-Chu trình lý tưởng đẳng tích F-Chu trình lý tưởng đẳng áp G-Chu trình lý tưởng động cơ tăng áp C-CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG TỔNG QUÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chu trình gồm: Nén đoạn nhiệt ac Cấp nhiệt đẳng tích cz’ Cấp nhiệt đẳng áp z’z Giãn nở đoạn nhiệt zb Giãn nhiệt đẳng tích bf Giãn nhi

pdf12 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong - Chương 1: Tổng quát động cơ đốt trong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệt đẳng áp fa D-CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG HỖN HỢP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chu trình gồm: Nén đoạn nhiệt ac Cấp nhiệt đẳng tích cz’ Cấp nhiệt đẳng áp z’z Giãn nở đoạn nhiệt zb Giãn nhiệt đẳng tích ba q1 = q’1 + q’’1 q2 = q2 I- CÁC KHÁI NIỆM: 1.Tỉ số nén  : là tỉ số giữa V lúc bắt đầu nén Va chia cho V cuối quá trình nén Vc.  = Va / Vc 2.Tỉ số tăng áp suất  : là tỉ số giữa P max chia cho P cuối quá trình nén Pc  = Pz / Pc 3.Tỉ số giãn nở ban đầu:  = Vz / Vc 4.Tỉ số giãn nở sau:  = Vb / Vc II- TÍNH TOÁN CHU TRÌNH: Ta có: q1 = q’1 + q’’1 q1 = mCv( Tz’ - Tc) + mCp( Tz - Tz’) (J) *q2 = q2 = mCv( Tb - Ta) ( J ) *mCv, mCp = tỉ nhiệt mol đẳng tích và đẳng áp của khí (J / Kmole. độ) 1- HIỆU SUẤT NHIỆT ( t ): t = (q1 - q2) /q1 = 1- (q2 / q1) t = 1- [mCv(Tb-Ta)] mCv( Tz’ - Tc) + mCp( Tz - Tz’) t = 1- (Tb-Ta) (1) ( Tz’ - Tc) + K( Tz - Tz’) Trong đó: K= mCp/mCv Ta có: Tc / Ta = (Pc / Pa)(Vc /Va) Tc / Ta = (Va / Vc) K .(Vc /Va) Tc = Ta. K-1 (2) *Tz’ / Tc = (Pz’ / Pc)(Vz’ /Vc) =  Tz’ = Ta.  . K-1 (3) *Tz / Tz’ = (Pz / Pz’)(Vz /Vz’) =  Tz = Ta.  . .K-1 (4) Thế tất cả vào phương trình (1) và biến đổi ta có: t = 1- 1 (  K - 1) K-1 ( - 1) + K. ( - 1) 1- CÔNG ĐƠN VỊ ( Pt ): pt = lt / Vh= lt /(Va -Vc)= (q1 - q2) /(Va -Vc) (1) *(Va -Vc)=Vc[(Va/Vc)-1] =Vc(-1)= (Va/ ) (-1) pt = Pa K t [( - 1) + K. ( - 1)] K-1  -1 D-CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG ĐẲNG TÍCH Chu trình gồm: Nén đoạn nhiệt ac Cấp nhiệt đẳng tích cz’ Giãn nở đoạn nhiệt zb Giãn nhiệt đẳng tích ba *Vh = (Va -Vc)= (Vmax -Vmin)= (/4)D2. . S t = 1- 1 K-1 pt = Pa K t ( - 1) K-1  -1 D-CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG ĐẲNG ÁP Chu trình gồm: Nén đoạn nhiệt ac Cấp nhiệt đẳng áp cz Giãn nở đoạn nhiệt zb Giãn nhiệt đẳng tích ba  = (Pz/Pc) = 1 t = 1- 1 (  K - 1) K-1 K. ( - 1) Pt = Pa K t . K( - 1) K-1  -1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_dong_co_dot_trong_chuong_1_tong_quat_don.pdf
Tài liệu liên quan