Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 4: Hệ thống tín hiệu đo lường

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG TÍN HIỆU ĐO LƯỜNG NỘI DUNG 1. Khái quát chung về hệ thống thông tin 2. Các loại đồng hồ đo 3. Tớn hiệu bỏo trạng thỏi làm việc, nguy hiểm 9/20/2013 1Chương 4 9/20/2013 2Chương 4 1. Khái quát chung về hệ thống thông tin .... 9/20/2013 3Chương 4 2. Các loại đồng hồ đo - Đồng hồ báo xăng, - Đồng hồ báo nhiệt độ và sự cố n-ớc làm mát, - Đồng hồ báo áp suất mạch dầu chính - Đồng hồ đo mức nhiờn liệu - Đồng hồ đo tốc độ động cơ, ụ tụ 9/20/2013 4Chương 4 2. Đồng hồ

pdf14 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 4: Hệ thống tín hiệu đo lường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
báo xăng, báo nhiệt độ và sự cố n-ớc làm mát, báo áp suất mạch dầu chính a. Sơ đồ AM CT Kz Quạt Б 40o CT K K 120o д Б Б 6 1312 5 3 411 TM-104T БM-120A 0 1/2 л 80o 81 2 7 9 10 o W3 W2 W1 W4 9/20/2013 5Chương 4 a. Sơ đồ 9/20/2013 6 1... 2. . 3... 4. . 5... 6. . 7... 8. . 9... 10. ... 11..... 12. 13.. Chương 4 b. Hoạt động đồng hồ báo xăng 9/20/2013 7 .... Hoạt động đồng hồ báo nhiệt độ nước .... .... Chương 4 Đốn bỏo sự cố nước 9/20/2013 8 .... Đốn bỏo sự cố dầu bụi trơn .... .... Chương 4 3. Tớn hiệu bỏo trạng thỏi làm việc, nguy hiểm 9/20/2013 9 .... Chương 4 1. .. 2. .. 3. .. 4. .. 5. .. 6. .. 7. .. 8. .. 9/20/2013 10Chương 4 9. .. 10. .. 11. .. 12. .. 13. .. 14. .. 15. .. 16. .. 9/20/2013 11Chương 4 17. .. 18. .. 19. .. 20. .. 21. .. 22. .. 23. .. 24. .. 9/20/2013 12Chương 4 25. .. 26. .. 27. .. 28. .. 29. .. 30. .. 31. .. 32. .. 33. .. 34. .. 35. .. 36. .. 9/20/2013 13Chương 4 1. Khỏi quỏt chung của hệ thống? 2. Hoạt động của cỏc sơ đồ hệ thống bỏo tớn hiệu? 3. Trờn bảng tỏp lụ, hóy đọc cỏc đốn bỏo tớn hiệu và giải thớch trạng thỏi làm việc cảu cỏc đốn bỏo? Cõu hỏi thảo luận 9/20/2013 14Chương 4

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_trang_bi_dien_o_to_chuong_4_he_thong_tin_hieu_do_l.pdf