Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa

LờI Mở ĐầU Theo kế hoạch của nhà trường và được sự chấp thuận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Đống Đa (Eximbank Đống Đa), em đã đi thực tập từ ngày 18/01/2010. Trong thời gian thực tập, Ngân hàng đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc và tìm hiểu đơn vị. Đợt thực tập cuối khoá tuy không dài nhưng là một cơ hội lớn cho em củng cố kiến thức đã học, tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp Tài chính - Ngân hàng và nâng cao trình độ thực hành nghề nghiệp. Qua thời gian thực tế

doc18 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học, em đã đi sâu tìm hiểu và phân tích, đánh giá về hoạt đông huy động vốn và sử dụng vốn của NHTMCP Eximbank Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Ngoài phần mở mở đầu và kết luận báo cáo thực tập của em gồm ba phần: I. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Eximbanhk Việt Nam chi nhánh Đống Đa III. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa. I. tổng quan về ngân hàng tmcp eximbank việt nam chi nhánh đống đa 1.1. Quá trình hình thành và phát triển. Ngân hàng TMCP Eximbank chi nhánh Đống Đa là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng TMCP Eximbank Việt Nam, thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Tổng giám đốc NHTMCP Eximbank Việt Nam. Đơn vị được thành lập vào ngày 01/01/2007 theo quyết định 134/07/EIB/HĐQT của thường trực Hội đồng quản trị NHTMCP XNK Việt Nam và quyết định số 94/QĐ - NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. NHTMCP Eximbank chi nhánh Đống Đa được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/01/2007. Hiện nay chi nhánh có trụ sở chính đặt tại số 90 đường Láng - quận Đống Đa - Hà Nội và có 4 phòng giao dịch: phòng giao dịch Phan Bội Châu, phòng giao dịch Hà Đông, phòng giao dịch Đồng Tâm và phòng giao dịch Trần Đăng Ninh. 1.2. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh. - Huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán của cá nhân và đơn vị bằng VNĐ, ngoại tệ và vàng. Tiền gửi của khách hàng được bảo hiểm theo quy định của nhà nước. - Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay sinh hoạt, tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng bằng VNĐ, ngoại tệ và vàng với các điều kiện thuận lợi và thủ tục đơn giản. - Mua bán các loại ngoại tệ theo phương thức giao ngay( Sport), hoán đổi ( Swap), kỳ hạn( Forward) và quyền lựa chọn tiền tệ( Currency Option) - Thanh toán tài trợ XNK hàng hoá, chiết khấu chứng từ hàng hóa và thực hiện chuyển tiền qua hệ thống SWIFT đảm bảo nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với các hình thức thanh toán bằng L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque. - Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế như: thẻ Eximbank MasterCard, thẻ Eximbank Visa, thẻ nội địa Eximbank Card. Chấp nhận thanh toán thẻ Quốc tế Visa, MasterCard, JCB…thanh toán qua mạng bằng thẻ. - Thực hiện giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước. - Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước ( bảo lãnh thanh toán, thanh toán thuế, thực hiện hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước…) - Dịch vụ tài chính trọn gói hỗ trợ du học.Tư vấn đầu tư tài chính - tiền tệ. - Dịch vụ đa dạng về địa ốc, Home - Banhking, Telephone - Banking. - Các dịch vụ khác: Bồi hoàn chi phí mất cắp đối với trường hợp Thomas Cook Traveller’ Cheque, thu tiền làm thủ tục xuất nhập cảnh( I.O.M) cùng với những dịch vụ và tiện ích khác đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NH Eximbanhk Đống Đa SƠ Đồ CƠ cấU Tổ CHứC Bộ MáY củA NH exIMBANK Đống đa Ban Giám Đốc Phòng Tín dụng Phòng Ngân quỹ Phòng Dịch vụ khách hàng Phòng Hành chính - Nhân sự Số CBNV tại NH Eximbank Đống Đa tính đến thời điểm 31/12/2009 là 57 người trong đó trình độ trên ĐH là 5 người chiếm 8.8%, trình độ ĐH, CĐ là 50 người chiếm 87.7% và trung cấp là 2 người chiếm 3.5%. 1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban - Ban giám đốc: gồm 1 giám đốc và 1 phó giám đốc có nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Phòng hành chính - Nhân sự: Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác văn thư, hậu cần, chịu trách nhiệm mua sắm tài sản. - Phòng dịch vụ khách hàng: Là phòng nghiệp thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng; Các nghiệp vụ và công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại Chi nhánh; Cung cấp các dịch vụ Ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán và xử lý hạch toán các giao dịch. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên theo đúng qui định của Nhà nước và của NH Eximbank Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm của Ngân hàng. - Phòng tín dụng: Phân tích danh mục khách hàng, lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao, thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm hiểu nguyên nhân để đề xuất hướng khắc phục, đề xuất các chính sách ưu đãi với từng loại khách hàng mở rộng hướng đầu tư tín dụng. - Phòng ngân quỹ: Làm nhiệm vụ trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, và thanh toán theo quy định của ngân hàng Nhà nước. Hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh NH Eximbank trên địa bàn trình NH Eximbank cấp trên phê duyệt.Thực hiện nhiệm vụ thanh toán trong và ngoài nước. Quản lý sử dụng các quỹ chuyên dùng. Đồng thời chấp hành quy định về an toàn kho quỹ. II.Tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank Đống Đa. 2.1. Về huy động vốn: Công tác huy động vốn là công tác đảm bảo nguyên liệu cho hoạt động NH, vì vậy hiệu quả công tác huy động vốn quyết định trực tiếp đến sự thành bại của NH trên thị trường. Thông qua việc mở rộng mạng lưới giao dịch trên địa bàn quận, kết hợp với lề lối làm việc, đổi mới phương thức phục vụ khách hàng, tạo cho khách hàng sự an tâm và tin cậy. Để nắm rõ hơn sự tăng trưởng này, chúng ta cùng theo dõi kết quả huy động vốn của NH Eximbank Đống Đa đã đạt được qua các năm như sau : Bảng 1.2 : Kết cấu nguồn vốn huy động của NH Eximbank Đống Đa Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % % so với năm 2007 Số tiền Tỷ trọng % % so với năm 2008 1- Phân theo loại tiền - Nội tệ 84,006 57 93,424 54 +11.21 260,461 59.94 +178.79 - Ngoại tệ(quy raVND) 63,373 43 79,584 46 +25.58 174,094 40.06 +118.76 2- Phân theo thời hạn - TG không kì hạn 8,843 6 13,841 8 +56.52 43,455 10 +213.96 - TG có kì hạn < 12 tháng 92,849 63 117,645 68 +26.7 312,880 72 +165.95 - TG có kì hạn > 12 tháng 45,687 31 43,252 25 -5.33 78,220 18 +80.85 3- Phân theo thành phần kinh tế - TG dân cư 117,682 79.85 139,341 80.54 +18.40 324,569 74,69 +132.93 - TG tổ chức kinh tế 20,530 13,93 24,417 21 +25.02 80,924 18,62 +215.28 - TG các TCTD 9,167 6,22 9,250 0,4 +0.9 29,062 6,69 +263.28 Tổng nguồn vốn 147,379 100 173,008 100 +17.39 434,555 100 +151.18 (Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2007-2009 của NH Eximbank Đống Đa) Tổng nguồn vốn huy động trong các năm có xu hướng tăng. Năm 2008: tổng nguồn vốn huy động là 173,008 triệu đồng, tăng 25,629 triệu so với năm 2007. Đến năm 2009 nguồn vốn huy động đạt 434,555 triệu đồng, tăng 261,547 triệu so với năm 2008. - Huy động vốn theo thời hạn: Trong tổng nguồn tiền gửi của khách hàng thì chủ yếu là nguồn tiền gửi có kì hạn ngắn( dưới 12 tháng), tỉ lệ này đặc biệt tăng qua các năm về cả số tuyệt đối và tỉ trọng trong tổng vốn huy động. Cụ thể là vốn huy động ngắn hạn năm 2007 là 92,849 triệu đồng, chiếm 63%. Năm 2008 là 117,645 triệu đồng chiếm 68% và đến năm 2009 là 312,880 triệu đồng chiếm 72%. Tỉ lệ tiền gửi không kì hạn tăng qua các năm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ, chủ yếu là tiền gửi thanh toán không kì hạn của các cá nhân tổ chức nhằm hưởng các dịch vụ thanh toán qua NH. Trong khi đó tiền gửi trung và dài hạn (trên 12 tháng) tuy về số tuyệt đối vẫn tăng qua các năm nhưng tỉ trọng nguồn vốn huy động lại giảm( năm 2007 là 31%, 2008 là 25% và năm 2009 là 18%) - Huy động vốn theo thành phần kinh tế: Khối lượng vốn huy động của Eximbank Đống Đa chủ yếu là từ tiền gửi cá nhân. Vốn huy động từ khách hàng cá nhân liên tục tăng cụ thể là năm 2007 đạt 117,682 triệu đồng, năm 2008 đạt 139,341 triệu đồng và năm 2009 đạt 324,569 triệu đồng. Khối lượng vốn huy động từ dân cư liên tục tăng qua 3 năm điều đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực của NH trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh của mình, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng. Từ bảng trên ta cũng thấy rằng tiền gửi của các tổ chức luôn chiếm tỉ lệ nhỏ hơn trong tổng nguồn vốn huy động, chủ yếu là tiền gửi thanh toán không kì hạn nhằm mục đích thanh toán và hưởng các dịch vụ NH. Để thu hút khách hàng là các tổ chức Eximbank Đống Đa nên có các chính sách về phí dịch vụ cũng như về lãi suất để vừa thu hút được khách hàng mà ngân hàng vẫn được lợi. - Huy động vốn theo loại tiền: Tiền gửi bằng VNĐ năm 2007 là 84,006 triệu đồng chiếm 57% và đến năm 2009 đã tăng lên 260,461 triệu đồng chiếm 59.94%. Nguồn vốn ngoại tệ của NH cũng liên tục tăng và luôn chiếm một tỉ trọng khá trong tổng vốn huy động. Cụ thể là năm 2007 đạt 63,373 triệu đồng chiếm 43%, năm 2008 đạt 79,584 triệu đồng chiếm 46% và năm 2009 đạt 174,094 triệu đồng chiếm 40%. Kết qủa trên cho thấy Eximbank Đống Đa đã thực hiện tốt công tác huy động vốn ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ của bản thân NH vì đây là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của Eximbank. Tóm lại trong năm 2009 công tác HĐV của Eximbank Đống Đa có hiệu quả nhiều hơn so với những năm trước, điều này thể hiện mức độ tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng đối với ngân hàng. 2.2. Về sử dụng vốn. 2.2.1. Dư nợ cho vay. NH là một trung gian tài chính thực hiện việc đi vay để cho vay. Do vậy để hoạt động của ngân hàng đạt hiệu quả cao thì việc NH có được khối lượng vốn huy động lớn thì việc sử dụng vốn như thế nào đạt hiệu quả cao lại đòi hỏi NH phải có kế hoạch cụ thể. Như đã phân tích ở trên trong những năm gần đây, Eximbank Đống Đa có hoạt động HĐV tăng trưởng ở mức khá cao. Nhưng để đánh giá được hoạt động đó có hiệu quả hay không thì lại phải xem xét trong mối quan hệ với tín dụng và đầu tư tại chi nhánh. Bảng 2.2 : Dư nợ cho vay Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % % so với năm 2007 Số tiền Tỷ trọng % % so với năm 2008 1- Dư nợ theo loại tiền - Nội tệ 40,256 35,5 51,556 38,55 + 28.07 137,185 36,67 +166.08 - Ngoại tệ(quy raVND) 73,152 64,5 82,196 61,45 +12.36 247,415 64,33 + 201 2- Dư nợ theo thời gian - Ngắn hạn 75,303 66.4 96,221 71.94 +27.78 228,837 59.5 +137.82 - Trung - dài hạn 38,105 33.6 37,531 28.06 -1.5 155,763 40.5 +315.02 3- Dư nợ theo TPKT - TG dân cư 40,102 35.36 47,130 35.24 +17.53 120,253 31.27 +155.15 - TG tổ chức kinh tế 65,431 57.7 78,126 58.41 +19.4 240,162 62.44 +207.4 - TG các TCTD 7,875 6.94 8,496 6.35 +7.89 24,185 6.29 +184.66 Tổng dư nợ 113,408 100 133,752 100 + 17.94 384,600 100 + 187.5 (Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2007 - 2009) - Theo cơ cấu loại tiền thì dư nợ nội tệ năm 2009 là 137,185 triệu đồng trong tổng dư nợ chiếm 36.67%, tăng 96,929 triệu đồng so với năm 2007 và tăng 85,629 triệu đồng so với năm 2008. Dư nợ ngoại tệ năm 2009 là 247,415 triệu đồng chiếm 64.33% trong tổng dư nợ, tăng 174,263 triệu đồng so với năm 2007 và tăng 165,219 triệu đồng so với năm 2008. Đặc trưng của NH Eximbank Đống Đa là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ , tín dụng nhằm phục vụ sản xuất và chế biến hàng xuất nhập khẩu và kinh doanh xuất nhập khẩu. Chính vì vậy các khách hàng truyền thống của NH thường đến vay để nhập khẩu hàng hoá do đó dư nợ ngoại tệ luôn lớn hơn dư nợ nội tệ. - Theo thời hạn cho vay qua bảng 2.2 ở trên ta thấy tỉ trọng dư nợ ngắn hạn trong hai năm 2007 và 2008 có xu hướng tăng. Cụ thể năm 2007 là 66.4% và năm 2008 tăng đạt 71,94%. Tuy nhiên đến năm 2009 tỉ trọng dư nợ ngắn hạn lại giảm xuống còn 59.5%. Dư nợ trung- dài hạn đã dần tăng lên từ 38.105% năm 2007 lên đến 40.5% vào năm 2009. Ta có thể thấy sang năm 2009 nguồn vốn huy động trung- dài hạn đã được sử dụng triệt để để cho vay trung- dài hạn, phần còn lại được đáp ứng bằng nguồn vốn huy động ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo một tỉ lệ an toàn và hợp lý. Đây được coi là thành tựu của chi nhánh trong năm 2009 trong việc cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn góp phần mang lại hiệu quả cho hoạt động huy động vốn và tăng lợi nhuận. - Theo thành phần kinh tế : Thành phần kinh tế nhà nước có tỉ trọng dư nợ giảm dần. Năm 2007 là 35,36% , năm 2008 là 35,24% và năm 2009 giảm xuống còn 31.27% .Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh lại có xu hướng tăng từ 65,431 triệu đồng năm 2007(chiếm 57.7%) lên đến 78,126 triệu đồng năm 2008(chiếm 58.41%) và tiếp tục tăng mạnh mẽ trong năm 2009 là 240,162 triệu đồng( chiếm 62.44%). Thành phần kinh tế hộ kinh doanh cá thể tăng lên về giá trị tuyệt đối xong tỷ trọng lại có xu hướng giảm từ 6.94% năm 2007 xuống chỉ còn 6,29% năm 2009. Như vậy đầu tư đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đang tăng và chiếm tỷ lệ khá cao và đầu tư đối với doanh nghiệp nhà nước và hộ kinh doanh cá thể đang có xu hướng giảm dần. 2.2.2. Nợ quá hạn. Bảng 3.2 : Dư nợ quá hạn. Đơn vị: triệu đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % % so với năm 2007 Số tiền Tỷ trọng % % so với năm 2008 Tổng dư nợ Dư nợ quá hạn 113,408 5,160 100 4.55 133,752 6,010 100 4.49 +17.94 +16.47 384.600 10,650 100 2.77 +187.5 +77.2 ( Nguồn : Báo cáo kết quả HĐKD năm 2007 - 2009) Chỉ tiêu nợ xấu là chỉ tiêu phản ánh rõ nét nhất về chất lượng tín dụng của ngân hàng. Qua bảng trên ta thấy nợ xấu của chi nhánh tăng. Cụ thể: Năm 2007 là 5,160 triệu đồng, năm 2008 tăng lên 6,010 triệu đồng và năm 2009 lên tới 10,650 triệu đồng. Tuy nhiên tỷ trọng nợ xấu qua các năm lại có xu hướng giảm dần. Năm 2007 là 4,55%, năm 2008 là 4.49% và đến năm 2009 giảm xuống còn 2,77%. Theo quy định của NH Eximbank Việt Nam quy định thì ngưỡng cho phép chấp nhận được là dưới 5%. Vậy tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Qua bảng trên có thể thấy chi nhánh đã có những nỗ lực rất lớn để nâng cao chất lượng tín dụng trong những năm vừa qua. 2.2.3. Vòng quay vốn tín dụng. Bảng 4.2 : Vòng quay vốn tín dụng. Đơn vị: vòng/năm Năm 2007 2008 2009 Vòng quay 1.5 1.95 2.01 Vòng quay ngắn hạn 3.02 3.26 3.34 Vòng quay trung-dài hạn 2.99 4.9 5.03 ( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 - 2009). Nhìn vào bảng trên ta thấy vòng quay vốn tín dụng của chi nhánh có chiều hướng tăng dần qua các năm từ 1.5 vòng/năm ( 2007) lên 2.01 vòng/ năm (2009). Trong đó vòng quay ngắn hạn tăng trưởng đều qua các năm, năm 2007 vòng quay ngắn hạn là 3.02 vòng/năm thì đến năm 2008 đã tăng lên 3.26 vòng/năm và đến năm 2009 là 3.34 vòng/năm. Vòng quay vốn tín dụng trung- dài hạn tăng mạnh từ 2.99 vòng/năm ( 2007) lên 5.03 vòng/năm (2009). Điều này thể hiện vốn của chi nhánh được sử dụng có hiệu quả cao, công tác thu hồi nợ tốt. 2.3. Nhận xét. 2.3.1. Những kết quả đạt được. Tính đến năm 2007 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới ( WTO). Việc mở rộng cánh cửa hội nhập mang lại cho nền kinh tế nước ta không ít thuận lợi và khó khăn. Sự biến động mạnh mẽ của thị trường trong nước và thế giới gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn nói chung và NH Eximbanhk nói riêng. Tuy nhiên với nỗ lực không ngừng của Ban giám đốc và toàn bộ công nhân viên chi nhánh Eximbank Đống Đa đã đạt được những kết quả sau: - Trong những năm qua Eximbank Đống Đa đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác huy động vốn. Nguồn vốn ngân hàng tăng trưởng nhanh và bền vững, hình thức huy động đa dạng hơn. Cơ cấu nguồn vốn được điều chỉnh tăng dần loại tiền gửi có kỳ hạn nhằm tạo cho ngân hàng một nguồn vốn ổn định, khai thác tiền gửi của các đơn vị, TCKT, các cá nhân cũng tăng nhanh. - Quy trình nghiệp vụ của ngân hàng ngày càng hoàn thiện hơn, đổi mới nhằm giảm thời gian giao dịch của khách hàng và tăng khối lượng huy động vốn trong thời gian làm việc của ngân hàng. Đặc biệt tại các quầy giao dịch nhân viên NH luôn có thái độ nhiệt tình trả lời cùng như hướng dẫn khách hàng. Điều này đã gây được thiện cảm đối với khách hàng, tăng uy tín của NH trên thị trường, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn của Ngân hàng. - Eximbank Đống Đa đã luôn quan tâm đến lợi ích của khách hàng trên cơ sở tối đa hoá lợi nhuận. Như đã đưa ra mức lãi suất hợp lý, linh hoạt với nhiều kỳ hạn gửi khác nhau, do vậy khách hàng có thể lựa chọn cho mình một cách thức gửi tiền phù hợp. - Tình hình hoạt động tài chính của NH Eximbank Đống Đa ngày càng có hiệu quả bằng chứng là vòng quay vốn tín dụng tăng dần qua các năm. - Đáp ứng kịp thời vốn lưu động cũng như đáp ứng một cách tốt nhất nguồn vốn trung dài hạn giúp các doanh nghiệp ổn định phát triển và có chỗ đứng trên thương trường. Có được những thành tựu trên cũng là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong ban lãnh đạo, sự đồng tâm nhất trí hăng say lao động của các cán bộ công nhân viên, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trình độ nghiệp vụ vững chắc, nhiệt tình công tác, có khả năng nhanh chóng tiếp cận các ứng dụng hiện đại nhất trong lĩnh vực NH tiền tệ. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường thường xuyên biến động, sự cạnh tranh giữa các TCTD ngày càng trở nên gay gắt thì những kết quả kể trên của Eximbank Đống Đa thật đáng khích lệ. Nó chứng tỏ sự phát triển vững chắc của Eximbank Đống Đa trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 2.3.2. Những tồn tại - Công tác huy động vốn của Eximbank Đống Đa vẫn còn nặng các biện pháp huy động truyền thống, chủ yếu thực hiện qua công cụ lãi suất , biện pháp tiếp thị chưa rộng khắp đến các khu vực dân cư. - Thiếu chủ động trong nghiên cứu, đề xuất các biện pháp HĐV, chưa nghiên cứu sâu thị hiếu của thị trường. - Việc thanh toán không dùng tiền mặt còn hạn chế. Các dịch vụ thanh toán như : thẻ thanh toán, thẻ ATM… chưa trở nên phổ biến cũng làm giảm nguồn tiền ký gửi vào NH. - Chất lượng thẩm định các dự án còn chưa cao, xác định đối tượng đầu tư chưa phù hợp, việc quản lý thu hồi nợ chưa chặt chẽ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nợ xấu tăng lên. * Nguyên nhân của những tồn tại. - Đơn vị mới thành lập không lâu nên trụ sở làm việc của chi nhánh phần lớn phải đi thuê, chưa mang tính lâu dài, thiếu đồng bộ, chi phí cao, không có lợi thế trong hoạt động kinh doanh - Chi nhánh hoạt động trên địa bàn có nhiều NH với đủ các loại hình nên sự cạnh tranh giữa các NH rất gay gắt trên các mặt: lãi suất HĐ, cho vay, phí DV.. - Giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, giá vàng cũng như thị trường bất động sản thất thường tác động mạnh đến tâm lý người dân, ảnh hưởng không nhỏ tới việc huy động vốn của NH. - Việc huy động vốn của NH trở nên khó khăn hơn do xuất hiên các kênh thu hút vốn với lãi suất hấp dẫn, kỳ vọng lớn như: thị trường chứng khoán, cổ phần hoá doanh nghiệp, trái phiếu công trình… iii. MộT Số ý KIếN Đề XUấT NHằM NăNG CAO CHấT Lượng huy động vốn và sử dụng vốn. Trong 3 năm qua tập thể cán bộ công nhân viên của NH Eximbank Đống Đa đã tích cực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ thi đua phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, có vị thế trong hệ thống. Bên cạnh những thành quả đã đạt được ngân hàng vẫn gặp phải một số khó khăn nêu trên. Qua quá trình tìm hiểu về hoạt động kinh doanh, tiếp xúc thực tế ở ngân hàng, em xin mạnh dạn đưa ra một số đề xuất để đóng góp vào việc nâng cao chất lượng huy động vốn và sử dụng vốn tại NH trong những năm sắp tới: - Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hiện đại hoá để giúp NH có thể thông tin với NH Eximbank Việt Nam và các chi nhánh khác trong cùng hệ thống về tình hình hoạt động của khách hàng cùng quan hệ tín dụng một cách nhanh, chính xác. Trên cơ sở đó NH Eximbank Đống Đa có thể chủ động phối hợp cho vay một khách hàng, tránh việc nhiều chi nhánh cùng cho vay một khách hàng thụ động dẫn đến rủi ro khi hoàn trả nợ. - Có biện pháp tăng cường huy động vốn trung- dài hạn ở tất cả các tổ chức kinh tế , tầng lớp dân cư thông qua các hình thức : phát hành chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá như kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng… - Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, các doanh nghiệp rất cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.Do vậy NH nên điều chỉnh lãi suất huy động theo chiều hướng tăng để kích thích công tác huy động vốn trong dân. - Trong những năm gần đây giá vàng tăng vọt và biến động thất thường. Vì thế NH nên thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, tranh thủ tình hình này để đa dạng hoá các hình thức tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm đảm bảo giá trị theo vàng để hấp dẫn người gửi. - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng vô cùng quan trọng, thông qua đó có thể phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng. Do đó NH nên làm tốt công tác này, thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán bộ phòng kiểm soát, không ngừng hoàn thiện và đổi mới phương pháp kiểm tra. * Kiến nghị với NH Eximbank Việt Nam - Cho phép các chi nhánh có quyền tự chủ trong kinh doanh hơn nữa, chủ động trong hoạt động HĐV về các mặt lãi suất, hình thức huy động, các biện pháp Marketing dựa trên tình hình cung cầu thực tế trên thị trường và tình hình thực tế trên địa bàn. - Tập trung nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, xây mới cơ sở cho các chi nhánh và đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu địa điểm thích hợp, tiến hành lắp đặt thêm các máy ATM. - Tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Eximbank tới mọi tầng lớp dân cư… - Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý vì lãi suất luôn là một nhân tố tác động mạnh mẽ đến công tác huy động vốn của NH.Do đó cần xử lý theo hướng : cơ chế cạnh tranh linh hoạt. Trên cơ sở hội sở quy định lãi suất điều hoà vốn, cho chi nhánh được quyền quy định lãi suất trên địa bàn. Chi nhánh sẽ áp dụng một mức lãi suất đảm bảo tính cạnh tranh với ngân hàng bạn để sao cho hấp dẫn người gửi tiền không chỉ ở tính sinh lời mà còn ở tính đa dạng trong phương thức trả lãi. KếT LUậN Trên đây là một số đánh giá, nhận xét của em dựa trên kiến thức đã học và thực tế tại đơn vị thực tập. Do thời gian thực tập ngắn, kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để báo cáo của em được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng các cô chú, anh chị trong NH Eximbank chi nhánh Đống Đa đã tạo điều kiện tốt cho em có cơ hội tiếp xúc với thực tế. Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong khoa Tài chính ngân hàng, trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội , đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Văn Trong đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. MụC LụC Lời mở đầu..................................................................................................... 1 I. Tổng quan về NHTMCP Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 2 1.1. Cơ cấu hình thành và phát triển 2 1.2.Chức năng nhiệm vụ của chi nhỏnh 2 1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy 3 1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban……………………………………………..4 II. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 5 2.1. Về huy động vốn 6 2.2 Về sử dụng vốn 7 2.2.1. Dư nợ cho vay 7 2.2.2. Nợ quá hạn 9 2.2.3 Vòng quay vốn tín dụng 10 2.3. Nhận xét 11 2.3.1 Những kết quả đạt được 11 2.3.2. Những tồn tại 12 III. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn và sử dụng vốn tại NH Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 13 Kết luận 15 Kí HIệU Và VIếT TắT NH: Ngân hàng TMCP: Thương mại cổ phần XNK: Xuất nhập khẩu CBNV: Cán bộ nhân viên ĐH: Đại học CĐ: Cao đẳng TCTD: Tổ chức tín dụng TPKT: Thành phần kinh tế HĐV: Huy động vốn DV : Dịch vụ VNĐ: Việt Nam đồng EXIMBANK: Export Import Commercial Stock Bank TàI LIệU THAM KHảO Giáo trình Kế toán NHTM ( GS.TS Nguyễn Võ Ngoạn) - Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Thông tin trên Internet (www. Eximbank.com.vn; www.google.com.vn...) Thời báo kinh tế Việt Nam Thời báo kinh tế Ngân hàng Báo cáo kết quả kinh doanh thường niên của Eximbank Đống Đa (lưu hành nội bộ) ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26175.doc
Tài liệu liên quan