Đề thi học kì hè - Môn thi: Vẽ kỹ thuật 2 (hệ Cao đẳng)

VT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu Tên gọi Slg Vật liệu Thân Má kẹp phải Má kẹp trái Trục vít Tay nắm Bu lông siết 2 1 1 1 1 1 C45 C45 C45 C45 C45 Ghi chú C45 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 THI HỌC KỲ HÈ Người vẽ Kiểm tra Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng Lớp ................. MSSV ................. 1:1 TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ TUẦN THI: 50 Ngày thi: 11/08/2015 THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: VẼ KỸ THUẬT 2 HỆ CAO ĐẲNG Thờ

pdf1 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi học kì hè - Môn thi: Vẽ kỹ thuật 2 (hệ Cao đẳng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i gian: 90 phút Cho bản vẽ lắp "BỘ CẢO" như hình vẽ, hãy: Câu 1: Lập bản vẽ chi tiết của chi tiết tại vị trí số 1 (5 điểm). Câu 2: Lập bản vẽ chi tiết của chi tiết tại vị trí số 2 (5 điểm). Lưu ý: 1. HS-SV không được sử dụng tài liệu. 2. Kích thước hình vẽ: sinh viên đo trực tiếp trên hình, được làm tròn số. 3. Giám thị không giải thích gì thêm. GV ra đề (ký tên): ............................. Nguyễn Tấn Phùng Giám thị 1: ................................ Giám thị 2: ................................ Bộ môn KTCS:................................ 2 1 5 6 3 4 A-AA A BB B-B

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_hoc_ki_he_mon_thi_ve_ky_thuat_2_he_cao_dang.pdf