Đề thi kết thúc môn nghề: Hàn (cơ bản)

SỞ LĐTB&XH TỈNH HÀ GIANG TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT - GDTX BẮC QUANG ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN Nghề: Hàn Lớp: HÀN_ KVI-01 Hình thức: Thực hành Môn: Thực hành hàn MIG,MAG Cơ bản Thời gian làm bài: 2 giờ ĐỀ SỐ: 01 Anh ( Chị) hãy hoàn thành sản phẩm hàn liên kết góc ở vị trí 1F bằng máy hàn MIG,MAG - Bản vẽ kèm theo.(10 điểm) Thời gian: 120 phút (kể cả thời gian chuẩn bị) Ghi chú: - Thí sinh không được (không được) sử dụng tài liệu khi làm bài - Giám thị không giải thích gì thêm. Hế

doc2 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi kết thúc môn nghề: Hàn (cơ bản), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t Ngàytháng.năm 2018 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN Mai Xuân Hiện GIÁO VIÊN BỘ MÔN Đỗ Văn Đạo SỞ LĐTB&XH TỈNH HÀ GIANG ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC MÔN TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT - GDTX BẮC QUANG Nghề: Hàn Lớp Hàn_KVI-01 Môn: Thực hành hàn MIG,MAG cơ bản TT NỘI DUNG ĐIỂM CHUẨN I Chất lượng sản phẩm: 5,0 điểm 1 Mối hàn đảm bảo độ sâu ngấu. 2.0 điểm 2 Mối hàn đúng kích thước: bề rộng b, chiều cao h của mối hàn. 1,0 điểm 3 Mối hàn không bị khuyết tật (cháy cạnh, chảy xệ, lẫn xỉ). 1,0 điểm 4 Kết cấu hàn biến dạng trong phạm vi cho phép. 1,0 điểm II Thao tác kỹ thuật: 2,0 điểm 1 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, hàn MIG,MAG. 0,5 điểm 2 Vận hành thành thạo thiết bị hàn MIG,MAG. 0,5 điểm 3 Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật liệu hàn MIG,MAG. 0,5 điểm 4 Chọn đúng chế độ hàn ở vị trí 1F. 0,5 điểm III Năng suất (thời gian): 1,0 điểm 1 Hoàn thành sản phẩm không được vượt quá thời gian cho phép 5 phút. 0,5 điểm 2 Thời gian chuẩn bị và gá đính không vượt quá 5 phút. 0,5 điểm IV An toàn: 2,0 điểm 1 Đầy đủ bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, giày, mũ găng tay da,) 1,0 điểm 2 Tuân thủ quy định về an toàn hàn MIG,MAG 0,5 điểm 3 Vệ sinh xưởng sạch sẽ 0,5 điểm Điểm tổng cộng: 10 điểm Ngày.tháng..năm 2018 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN Mai Xuân Hiện GIÁO VIÊN BỘ MÔN Đỗ Văn Đạo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde_thi_ket_thuc_mon_nghe_han_co_ban.doc
Tài liệu liên quan