Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Thực hành nghề - Đề số 7

Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 1 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA III (2009-2012) NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: OTO-TH29 Thời gian: 180 phút (phần bắt buộc) Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung Công việc Sửa chữa hệ thống lái cơ khí có trợ lực thủy lực N NỘI DUNG CÔNG VIỆC TT Các bước công việc Thang điểm Điểm đạt 1 Chuẩn bị 10

pdf7 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Thực hành nghề - Đề số 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Tháo các bộ phận 10 3 Tháo rời hộp lái 15 4 Kiểm tra các bộ phận 10 5 Sửa chữa 5 6 Lắp các bộ phận 15 7 Điều chỉnh 5 Tổng cộng 70 Thời gian chuẩn bị Thời gian thi Thời gian tạm nghỉ Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu Kết thúc Kết thúc Kết thúc CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN 1 2 3 4 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 2 Hướng dẫn cho thí sinh - Nghề Công Nghệ Ô tô Họ tên thí sinh Trường Công việc N Thời gian làm quen 15 phút Thời gian thi 3 giờ Thời gian nghỉ 15 phút Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề - Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết - Không nói chuyện và thảo luận trong quá trình thi - Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Điền đầy đủ tên và địa chỉ Trường vào các báo cáo - Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ - Hoàn thành toàn bộ theo hướng dẫn trang bên Hướng dẫn cho thí sinh: 1 Chuẩn bị Tháo bơm dầu trợ lực Tháo cơ cấu lái ra khỏi xe Tháo rời hộp lái 2 Kiểm tra các chi tiết 3 Thay thế các chi tiết 4 Lắp lại và điều chỉnh Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 3 Đáp án (phần chấm điểm của giáo viên): 1. Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú 1.1 Dụng cụ 2 0 1.2 Làm sạch khu vực thi 4 0 1.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 4 0 Tổng cộng 10 0 2 Tháo các bộ phận Có Không Thực tế Ghi chú 2.1 Tháo bánh xe trước 1 0 2.2 Tháo dây đai 1 0 2.3 Tháo khớp rô tuyn lái 2 0 2.4 Tháo khớp nối trục tay lái 1 0 2.5 Tháo bu lông bắt hộp lái với khung xe 2 0 2.6 Tháo bọc cao su chắn bụi 1 0 2.7 Tháo khâu nối trong giữa thanh răng và thanh kéo 2 0 Tổng cộng 10 0 3 Tháo rời hộp lái Có Không Thực tế Ghi chú 3.1 Tháo cao su chắn bụi 1 0 3.2 Tháo khâu nối trong giữa thanh răng và thanh kéo 2 0 3.3 Tháo phanh hãm trên hộp điều khiển trợ lực lái 1 0 3.4 Tháo nắp đậy và ê cu hãm piston hộp điều khiển trợ lực lái 1 0 3.5 Tháo piston bộ điều khiển trợ lực lái 1 0 3.6 Tháo phớt dầu ra khỏi piston bộ trợ lực lái 1 0 3.7 Tháo bu lông đỡ thanh răng 1 0 3.8 Tháo phanh hãm & piston chặn thanh răng đầu xy lanh trợ lực 2 0 3.9 Tháo thanh răng ra ngoài 1 0 3.10 Tháo phớt chặn & gioăng chữ O ra khỏi thanh răng 1 0 3.11 Tháo phớt chặn bên trong của xy lanh 3 0 Tổng 15 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 4 4 Kiểm tra Có Không Thực tế Ghi chú 4.1 Kiểm tra độ rơ rôtuyn 5 0 Tổng 5 0 5 Sửa chữa Có Không Thực tế Ghi chú 5.1 Thay thế các gioăng phớt chặn dầu 5 0 5.2 Thay thế cao su chắn bụi 5 0 Tổng 10 0 6 Lắp các bộ phận Có Không Thực tế Ghi chú 6.1 Sử dụng tài liệu hướng dẫn 0,5 0 6.2 Bôi trơn các chi tiết 0,5 0 Dùng dầu ATF 6.3 Lắp phớt chặn bên trong của xy lanh 1 0 6.4 Lắp phớt chặn & gioăng chữ O ra khỏi thanh răng 1 0 6.5 Lắp thanh răng 1 0 6.6 Lắp phanh hãm & piston chặn thanh răng đầu xy lanh trợ lực 1 0 6.7 Lắp bu lông đỡ thanh răng 1 0 6.8 Lắp phớt dầu vào piston bộ trợ lực lái 1 0 6.9 Lắp piston bộ điều khiển trợ lực lái 1 0 Dùng dầu ATF 6.10 Lắp nắp đậy và ê cu hãm piston hộp điều khiển trợ lực lái 1 0 6.11 Lắp khớp nối trục tay lái với hộp lái 1 0 6.12 Lắp phanh hãm trên hộp điều khiển trợ lực lái 0,5 0 6.13 Lắp khâu nối trong giữa thanh răng và thanh kéo 0,5 0 6.14 Lắp cao su chắn bụi 0,5 0 6.15 Lắp cụm thước lái lên xe 1 0 6.16 Lắp các đường ống dầu 0,5 0 6.17 Lắp lại các đăng lái 0,5 0 6.18 Xả không khí trong hệ thống 0,5 0 6.19 Lắp dây đai 0,5 6.20 Lắp lại bánh xe trước 0,5 0 Tổng 15 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 5 7 Điều chỉnh Có Không Thực tế Ghi chú 7.1 Điều chỉnh độ căng của dây đai bơm trợ lực 5 0 Tổng 5 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 6 Bản báo cáo của thí sinh - nghề công nghệ ô tô Bản báo cáo 1. Thông số đo được a. Độ căng, chùng dây đai bơm trợ lái ( ) mm ................Ngày .............tháng............năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 7 * Những dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ thi (Chú ý: Thiết bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường) 1. Xe ôtô (Toyota) hoặc tương đương 2. Tủ dụng cụ chuyên dùng 3. Kích 4. Clê lực 5. Dầu bôi trơn 6. Dầu Diesel 7. Ê tô 8. Hộp lái trợ lực (đủ) 9. Dầu trợ lái

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_cao_dang_nghe_mon_thuc_hanh_nghe_de_so_7.pdf