Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Thực hành nghề - Đề số 8

Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 1 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA III (2009-2012) NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: OTO-TH34 Thời gian: 180 Phút (phần bắt buộc) Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung Công việc Hiệu chỉnh động cơ Diesel O NỘI DUNG CÔNG VIỆC TT Các bước công việc Thang điểm Điểm đạt 1 Chuẩn bị 10,0 2 Sửa chữa động cơ nổ máy

pdf9 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Thực hành nghề - Đề số 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
35,0 3 Đo và kiểm tra hệ thống 25,0 Tổng cộng 70,0 Thời gian chuẩn bị Thời gian thi Thời gian tạm nghỉ Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu Kết thúc Kết thúc Kết thúc CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN 1 2 3 4 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 2 Hướng dẫn cho thí sinh - Nghề Công Nghệ Ô tô Họ tên thí sinh Trường Công việc O Thời gian làm quen ( không tính vào thời gian thi) 15 phút Thời gian thi 3 giờ Thời nghỉ giải lao ( không tính vào thời gian thi) 15 phút Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề - Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết - Không nói chuyện và thảo luận trong quá trình thi - Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Điền đầy đủ tên và địa chỉ Trường vào các báo cáo - Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ - Hoàn thành toàn bộ theo hướng dẫn trang bên Hiệu chỉnh động cơ Diesel - Phần hướng dẫn 1 Động cơ không nổ máy Sửa chữa để động cơ nổ máy và chạy bình thường 2 Chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng. Sử dụng các dụng cụ và thiết bị chuyên dùng để tiến hành chẩn đoán. 3 Chỉ cho giám khảo các chi tiết bị hỏng cần thay thế. 4 Sau khi sửa chữa động cơ nổ máy. Xoá các lỗi trong hệ thống theo hướng dẫn. 5 Thực hiện việc kiểm tra mạch điện phần nhiên liệu và ghi lại kết quả kiểm tra 6 Ghi chú : Không được cố (thử) thay thế phụ tùng chi tiết trước khi tham khảo ý kiến giám khảo. ( hỏi trước ) Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 3 Đáp án (phần chấm điểm của giáo viên): 1. Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú 1.1 Nối ống xả 1,0 0 1.2 Chèn bánh xe 1,0 0 1.3 Sử dụng phủ tai xe và bọc ghế 1,0 0 1.4 Làm sạch khu vực thi 1,0 0 1.5 Làm sạch dụng cụ, thiết bị 1,0 0 1.6 Kiểm tra nước làm mát 1,0 0 1.7 Kiểm tra mức dầu bôi trơn 1,0 0 1.8 Kiểm tra lọc khí 2,0 0 1.9 Chọn đúng thiết bị sử dụng 1,0 0 Tổng 10,0 0 2. Sửa chữa động cơ nổ máy Có Không Thực tế Ghi chú 2.1 Sử dụng đúng tài liệu hướng dẫn 2 0 2.2 Nối máy chẩn đoán Carman Scan VG 2 0 2.3 Kiểm tra và thay thế cầu chì máy khởi động 2 0 2.4 Kiểm tra và thay thế rơle máy khởi động 2 0 2.5 Kiểm tra cầu chì MAIN 30A, ECU-1 2 0 2.6 Kiểm tra và thay thế rơle engine control 5 0 2.7 Kiểm tra mạch điện nguồn của ECU 10 0 2.8 Kiểm tra và lắp lại giắc nối của cảm biến (Giám khảo chọn một cảm biến bất kỳ) 6 0 2.9 Kiểm tra mạch điện phần nhiên liệu 4 0 Tổng 35 0 3 Đo và kiểm tra hệ thống Có Không Thực tế Ghi chú 4.1 Đặt thiết bị kiểm tra vào thang đo Ohm 5 0 4.2 Đo đúng vòi phun số 1 5 0 4.3 Đo đúng vòi phun số 2 5 0 4.4 Đo đúng vòi phun số 3 5 0 4.5 Đo đúng vòi phun số 4 5 0 Tổng 25,0 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 4 Mẫu báo cáo Công việc A Hiệu chỉnh động cơ Diesel S/No Phần Kết luận về tình trạng và điều kiện làm việc Tốt Hỏng 1 Kiểm tra vòi phun Điện trở Vòi phun số 1 __________ Ohms Vòi phun số 2 __________ Ohms Vòi phun số 3 __________ Ohms Vòi phun số 4 __________ Ohms Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 5 Những dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ thi (Chú ý: Các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường) 1. Máy đọc lỗi động cơ (Carman Scan VG) hoặc loại tương đương 2. Đồng hồ vạn năng 3. Clê lực 4. Chèn bánh xe 5. Phủ tai xe 6. Bọc ghế ngồi 7. Tủ dụng cụ 8. Cầu chì (15A + 30A) 9. Rơ le khởi động (một tốt, một hỏng) 10. Mô hình động cơ phun dầu điện tử (CRi và xe KIA Carens) hoặc loại tương đương Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 6 1. Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú 1.1 Nối ống xả 0,10 0 1.2 Chèn bánh xe 0,10 0 1.3 Sử dụng phủ tai xe và bọc ghế 0,10 0 1.4 Làm sạch khu vực thi 0,10 0 1.5 Làm sạch dụng cụ, thiết bị 0,10 0 1.6 Kiểm tra nước làm mát 0,10 0 1.7 Kiểm tra mức dầu bôi trơn 0,10 0 1.8 Kiểm tra lọc khí 0,20 0 1.9 Chọn đúng thiết bị sử dụng 0,10 0 Tổng 1,00 0 2. Sửa chữa động cơ nổ máy Có Không Thực tế Ghi chú 2.1 Sử dụng đúng tài liệu hướng dẫn 0,40 0 2.2 Nối máy chẩn đoán Carman Scan VG 0,30 0 2.3 Kiểm tra và thay thế cầu chì máy khởi động 0,30 0 2.4 Kiểm tra và thay thế rơle máy khởi động 1,00 0 2.5 Kiểm tra cầu chì MAIN 30A, ECU-1 0,50 0 2.6 Kiểm tra và thay thế rơle engine control 1,00 0 2.7 Kiểm tra điện áp nguồn của ECU 0,50 0 2.8 Kiểm tra và lắp lại giắc nối của cảm biến (Giám khảo chọn một cảm biến bất kỳ) 1,00 0 2.9 Kiểm tra và thay thế cầu chì bơm nhiên liệu SNSR-2 0,50 0 2.10 Kiểm tra điện áp nguồn của vòi phun 0,50 0 Tổng 6,00 0 4 Đo và kiểm tra hệ thống Có Không Thực tế Ghi chú 4.1 Đo trị số NOx 0,10 0 4.3 Đo trị số Pm 0,10 0 4.4 Đo trị số HC 0,10 0 4.5 Tháo máy phân tích khí xả cẩn thận, đúng qui trình 0,20 0 4.6 Đặt thiết bị kiểm tra vào thang đo Ohm 0,30 0 3. Phân tích khí xả động cơ Có Không Thực tế Ghi chú 3.1 Sử dụng máy phân tích khí xả 0,50 0 3.2 Nối thiết bị phân tích khí xả với xe 0,50 0 Tổng 1,00 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 7 4.7 Đo đúng vòi phun số 1 0,30 0 4.8 Đo đúng vòi phun số 2 0,30 0 4.9 Đo đúng vòi phun số 3 0,30 0 4.10 Đo đúng vòi phun số 4 0,30 0 Tổng 2,00 Mẫu báo cáo Công việc A Hiệu chỉnh động cơ Diesel S/No Phần Kết luận về tình trạng và điều kiện làm việc Tốt Hỏng Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 8 1. Kiểm tra vòi phun Điện trở Vòi phun số 1 __________ Ohms Vòi phun số 2 __________ Ohms Vòi phun số 3 __________ Ohms Vòi phun số 4 __________ Ohms 2 Kiểm tra nộng độ khí xả (in và ghim vào báo cáo) Chạy ở chế độ không tải Trị số NOx ________________ % Trị số Pm ________________ mg Trị số HC ________________ % ................Ngày .............tháng............năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ Những dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ thi (Chú ý: Các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường) 11. Carman Scan VG 12. Thiết bị đo khí xả Diesel Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 9 13. Đồng hồ vạn năng 14. Clê lực 15. Chèn bánh xe 16. Phủ tai xe 17. Bọc ghế ngồi 18. Tủ dụng cụ 19. Cầu chì (15A + 30A) 20. Rơ le EFI (một tốt, một hỏng) 21. Mô hình CRi và xe KIA Carens loại phun dầu điện tử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_cao_dang_nghe_mon_thuc_hanh_nghe_de_so_8.pdf