Kĩ thuật thủy khí - Chương 7: Bơm piston

Chương 7. BƠM PISTON I. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại II. Lưu lượng III. Cột áp quán tính, áp suất của bơm IV. Khắc phục hiện tượng không ổn định của CĐ chất lỏng V. Đường đặc tính của bơm Nội dung Chương 6. BƠM PISTON I. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại 1. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc - Piston chuyển động tịnh tiến trong xylanh - Hai quá trình hút và đẩy thực hiện luân phiên tương ứng với 2 quá trình chuyển động trong một chu kỳ nhờ hai van hút và

pdf10 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kĩ thuật thủy khí - Chương 7: Bơm piston, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đẩy - Hoạt động không cần mồi, phạm vi áp suất cao 2. Phân loại: - Số lần tác dụng trong một chu kỳ: tác dụng đơn, kép, ba lần, n lần - Đặc điểm kết cấu của piston: Bơm đĩa, Bơm trụ Chương 6. BƠM PISTON I. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại 2. Phân loại: - Số lần tác dụng trong một chu kỳ: tác dụng đơn, kép, ba lần, n lần - Đặc điểm kết cấu của piston: Bơm đĩa, Bơm trụ - Theo áp suất: Thấp, Trung bình, Cao - Theo lưu lượng: Thấp, Trung bình, Cao Chương 6. BƠM PISTON II. Lưu lượng 2. Lưu lượng tức thời a) Lưu lượng lý thuyết trung bình 60 qn Qlt  q: thể tích buồng xylanh làm việc (m3) n: số vòng quay/phút 4 2D FSq  Bơm tác dụng đơn SdDSfFFSq )2( 4 )( 22   Bơm tác dụng kép b) Lưu lượng thực tế trung bình ltQQQ  1. Lưu lượng trung bình FuQtt  Với v: vận tốc xylanh tsinRxutcosRRx    tFRQtt  sin Mức độ không đồng đều của lưu lượng Q Qmax Bơm tác dụng đơn:   ; tác dụng kép: 2    ; tác dụng ba: 3    3. Điều chỉnh lưu lượng bơm - Thay đổi số vòng quay; chỉnh khoá; mặt làm việc của piston; thay đổi tay quay; Dùng bình khí nén để điều hoà lưu lượng. Chương 6. BƠM PISTON III. Cột áp quán tính, áp suất của bơm piston 1. Cột áp quán tính + Phương trình Bernoulli cho dòng không dừng trong xylanh dl t u g 1 g2 up z g2 up z l 0 2 22 2 2 11 1      Với tsinRu  => tcosR t u 2    => tcosR g L dl t u g 1 2 l 0     Chương 6. BƠM PISTON 2. Áp suất bơm trong quá trình hút qthwh 2 1x1x h a hh g2 up z p    + Phương trình Bernoulli cho dòng chảy giới hạn mặt cắt a-a và b-b ux1 - vận tốc piston; px1 - áp suất buồng hút dt du g xL h xlhqth      n 1i i i xl h l f F L ; fi tiết diện các đoạn ống; F tiết diện piston + Áp suất trong buồng hút: g2 u )hhz( pp 2 1x qthwhh a1x    - Cột áp quán tính thay đổi trong quá trình hút và đẩy h pp bh1x   III. Cột áp quán tính, áp suất của bơm piston - Điều kiện tránh xâm thực Chương 6. BƠM PISTON 3. Áp suất bơm trong quá trình đẩy III. Cột áp quán tính, áp suất của bơm piston qtdwd 2 cc d 2 2x2x hh g2 up z g2 up    + Phương trình Bernoulli cho dòng chảy giới hạn mặt cắt b-b và c-c g2 u )hh g2 u z( pp 22x qtdwd 2 c d c2x    Suy ra: Với: dt du g xsL h xldqtd   Chương 6. BƠM PISTON 4. Số vòng quay tới hạn trong bơm Piston - Tránh hiện tượng xâm thực => áp suất buồng bơm phải lớn hơn áp suất giới hạn xâm thực: h pp bhxylanh   - Biểu diễn vận tốc góc qua vòng quay 30 n   + Đối với áp suất hút hwh bha d hmax, zhh pp ( RL 895 n     + Đối với áp suất đẩy dwd bha d dmax, zhh pp ( RL 895 n     III. Cột áp quán tính, áp suất của bơm piston + Số vòng quay tới hạn )n,nmin(]n[ dmax,hmax, Chương 6. BƠM PISTON IV. Khắc phục HT không ổn định của chuyển động CL trong bơm + Do lưu lượng và áp suất trong bơm piston thay đổi dã gây ra: - Tổn thất năng lượng thuỷ lực - Xuất hiện các dao động, va đập thuỷ lực - Chất lượng làm việc của hệ thống thuỷ lực không đảm bảo + Các biện phấp hạn chế: 1: Dùng bơm tác dụng 2 chiều 2: Dùng bơm ghép =>giảm hệ số khong đồng đều 3: Dùng bình không khí để điều hoà áp suất và lưu lượng Chương 6. BƠM PISTON V. Đường đặc tính của bơm Quan hệ áp suất và lưu lượng Đường cơ bản n1 n2H Q Quan hệ Q, N,  theo H n=constQ, N,  H Q, N  n=constQ, N,  n Q, N  Lưu lượng, công suất, hiệu suất theo vòng quay

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfki_thuat_thuy_khi_chuong_7_bom_piston.pdf