Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 0: Dẫn nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM KHOA KIẾN TRÚC MOÂN HOẽC NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ CAÁU TAẽO KIEÁN TRUÙC Bộ mụn kiến trỳc cụng nghiệp NOÄI DUNG HOẽC PHAÀN NGUYEÂN LYÙ CAÁU TAẽO KIEÁN TRUÙC GIễÙI THIEÄU VEÀ MOÂN HOẽC, MUẽC TIEÂU ẹAỉO TAẽO, GIAÙO TRèNH, TAỉI LIEÄU THAM KHAÛO, PHệễNG PHAÙP ẹAÙNH GIAÙ KEÁT THUÙC HOẽC PHAÀN DAÃN NHAÄP CHệễNG I. CAÁU TAẽO MOÙNG COÂNG TRèNH. CHệễNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CHệễNG III. CAÁU TAẽO CệÛA COÂNG TRèNH. CHệễNG VI. CAÁU TAẽ

pdf34 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 0: Dẫn nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
O SÀN CÔNG TRÌNH. CHƯƠNG V. CẤU TẠO CẦU THANG. CHƯƠNG VI. CẤU TẠO MÁI DỐC. CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC KHE BIẾN DẠNG TRONG CT MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC QUY TRÌNH CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (báo cáo đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, khả thi).  THIẾT KẾ CƠ SỞ (thiết kế sơ phác – sơ bộ).  THIẾT KẾ KỸ THUẬT ( thiết kế kỹ thuật thi công).  THI CÔNG XÂY LẮP (thực hiện dự án) .  HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (nghiệm thu – đưa công trình vào sử dụng). MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC MỐI QUAN HỆ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:  KIẾN TRÚC SƯ.  KỸ SƯ XÂY DỰNG.  CÁC CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÁC  ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT.  BỘ MÁY QUẢN LÝ, GIÁM SÁT. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC ª TRANG BỊ KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NÊN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN TẮC LIÊN KẾT GIỮA CHÚNG ĐỂ HÌNH THÀNH CÔNG TRÌNH. ª KỸ NĂNG VẬN DỤNG SÁNG TẠO TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TRIỂN KHAI HỒ SƠ KỸ THUẬT GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO ª NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC Phan Tấn Hài – Võ Đình Diệp – Cao Xuân Lương Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM biên soạn ª Các Giáo trình cùng tên do Bộ Xây dựng & ĐH Kiến trúc Hà Nội biên soạn ª Các hồ sơ thiết kế công trình thực tế. QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN HỌA, BÀI TẬP LỚN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN ª TUYỂN HỌA CẤU TẠO KIẾN TRÚC: Mỗi SV thực hiện Tuyển họa, gồm 15 tờ A4, thể hiện các chi tiết, bộ phận Cấu tạo Kiến trúc trong từng chương.  BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC: Thực hiện theo nhóm 3 SV, nội dung sẽ được phổ biến cụ thể sau khi đăng ký danh sách nhóm ª ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN:  ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ, TỶ TRỌNG 10%  ĐIỂM BÀI TẬP LỚN, TỶ TRỌNG 30%.  ĐIỂM BÀI THI, TỶ TRỌNG 60%. DẪN NHẬP I. KHÁI NIỆM CĂN BẢN. II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC. III. PHÂN LOẠI CẤU TẠO KIẾN TRÚC. IV.KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC. V. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU BAO CHE. I. KHÁI NIỆM CĂN BẢN. KHÔNG GIAN & CẤU TRÚC CÔNG TRÌNH K.TRÚC.  KHÔNG GIAN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: ĐƯỢC XÂY DỰNG VỚI MỤC ĐÍCH TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG SỐNG, SINH HỌAT CHO CON NGƯỜI, TRÁNH NHỮNG TÁC ĐỘNG BẤT LỢI TỪ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN & XÃ HỘI.  CẤU TRÚC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TẠO LẬP KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC. I. KHÁI NIỆM CĂN BẢN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CT KIẾN TRÚC ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.  ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA HÌNH.  ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA CHẤT THỦY VĂN.  ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU KHU VỰC.  CÔN TRÙNG XÂM THỰC.  HIỆN TƯỢNG ĐỘNG ĐẤT.  HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT:  BÃO, LŨ, LỤT. I. KHÁI NIỆM CĂN BẢN ẢNH HƯỞNG DO TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI.  TẢI TRỌNG TĨNH & ĐỘNG.  THỰC TẾ SỬ DỤNG SO VỚI THIẾT KẾ.  SỰ CỐ DO CHÁY, NỔ.  CHẤN ĐỘNG.  TIẾNG ỒN.  Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CT KIẾN TRÚC II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K.TRÚC • CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC DO NHIỀU BỘ PHẬN CẤU THÀNH TẠO NÊN, MỖI BỘ PHẬN GIỮ MỘT VAI TRÒ VÀ CÓ NHỮNG YÊU CẦU NHẤT ĐỊNH.  NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC: ĐẢM BẢO SỰ ỔN ĐỊNH CHO CÔNG TRÌNH: MÓNG, CỘT, TƯỜNG, SÀN, MÁI . . .  NHÓM GIỮ VAI TRÒ BAO CHE, BẢO VỆ: TRÁNH NHỮNG TÁC NHÂN BẤT LỢI TỪ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI: TƯỜNG, CỬA, MÁI . . . CỬA TƯỜNG BAO CHE SÀN TƯỜNG TẦNG HẦM CẦU THANG MÁI NHÀ PHÂN LỌAI THEO TÍNH NĂNG LÀM VIỆC II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC  MÓNG ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở VỊ TRÍ THẤP NHẤT CỦA CÔNG TRÌNH, NHẬN VÀ TRUYỀN TÒAN BỘ TẢI TRỌNG CỦA CÔNG TRÌNH XUỐNG NỀN ĐẤT CÓ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI.  VẬT LIỆU MÓNG: GỖ, ĐÁ, GẠCH ĐẤT NUNG, BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP.  MÓNG TIẾP XÚC VỚI ĐỘ ẨM & CÁC HÓA CHẤT CÓ TRONG ĐẤT, DO ĐÓ CẦN QUAN TÂM ĐẾN VIỆC CẤU TẠO BẢO VỆ MÓNG.  MÓNG RẤT KHÓ SỬA CHỮA. NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC KẾT CẤU TƯỜNG CHỊU LỰC HỆ THỐNG TƯỜNG NGANG CHỊU LỰC : VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÓ TÍNH NĂNG CHỊU NÉN : ĐÁ, GẠCH, BÊ TÔNG. II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC CẤU KIỆN CỘT  CỘT CÓ TIẾT DIỆN HÌNH VUÔNG, CHỮ NHẬT, CHỮ I.  BỐ TRÍ CỘT PHỤ THUỘC VÀO YÊU CẦU CỦA KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC & VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG KẾT CẤU CHỊU LỰC. TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LỰC XÔ NGANG VẬTLIỆU & TIẾT DIỆN CỘT II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC CỘT & DẦM KHUNG CỨNG TIẾT DIỆN DẦM II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC HỆ KHUNG CHỊU LỰC : VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÓ TÍNH NĂNG CHỊU NÉN, CHỊU UỐN, CHỊU KÉO : GỖ, THÉP, BÊ TÔNG CỐT THÉP II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC  SÀN: LÀ CẤU TRÚC DẠNG BẢN, CÓ KÍCH THƯỚC CHIỀU DÀI & CHIỀU RỘNG LỚN HƠN NHIỀU LẦN CHIỀU DÀY  CẤU TRÚC SÀN: BAO GỒM HỆ THỐNG DẦM, BẢN SÀN VÀ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN BỀ MẶT.  DẦM SÀN: BAO GỒM HỆ THỐNG DẦM CHÍNH & HỆ THỐNG DẦM PHỤ ĐƯỢC LIÊN KẾT VÀO HỆ THỐNG KHUNG CHỊU LỰC CỦA CÔNG TRÌNH. CÁC HÌNH THỨC KẾT CẤU SÀN II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ KẾT CẤU CHỊU LỰC  HỆ THỐNG MÁI: Ở VỊ TRÍ CAO NHẤT CỦA CÔNG TRÌNH, CHỊU TÁC ĐỘNG BẤT LỢI TRỰC TIẾP TỪ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN: BXMT, GIÓ, MƯA, TUYẾT. . .  KẾT CẤU HỆ THỐNG MÁI BAO GỒM: - HỆ THỐNG KẾT CẤU CHỊU LỰC. - VẬT LIỆU LỢP BÊN TRÊN. - VẬT LIỆU CHỐNG THẤM, CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM. II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ CẤU TRÚC BAO CHE HỆ THỐNG MÁI HỆ THỐNG TƯỜNG CẤU TRÚC CHE NẮNG II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ HOÀN THIỆN  BỘ PHẬN GIAO THÔNG THEO PHƯƠNG ĐỨNG: THUẬN TIỆN TRONG VIỆC GIAO THÔNG GIỮA HAI SÀN CÓ CAO ĐỘ KHÁC NHAU. - CẦU THANG BỘ. - ĐƯỜNG DỐC. - THANG MÁY. - THANG CUỐN. II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ HOÀN THIỆN  CẦU THANG II. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CT K. TRÚC NHÓM GIỮ VAI TRÒ HOÀN THIỆN ỐP LÁT:  MỤC ĐÍCH: - BẢO VỆ CẤU TRÚC . - TĂNG KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, CHỐNG THẤM - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỆ SINH CHO CÔNG TRÌNH: ÁNH SÁNG, LAU CHÙI,  YÊU CẦU: - ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG TÁC HẠI CỦA MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN & XÃ HỘI. - THUẬN LỢI TRONG VIỆC BẢO TRÌ. IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC KHI CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHỊU LỰC CHO CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CẦN KẾT HỢP NHIỀU YÊU CẦU KHÁC NHAU ĐỂ ĐẢM SỰ HỢP LÝ TRÊN CÁC PHƯƠNG DIỆN.  HỢPLÝ VỀ PHƯƠNG DIỆN CHỊU LỰC: TÙY THEO QUY MÔ CÔNG TRÌNH & ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÀ CHỌN HÌNH THỨC KC PHÙ HỢP, ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU: ỔN ĐỊNH, ĐỦ CƯỜNG ĐỘ & BỀN VỮNG.  HỢP LÝ VỀ PHƯƠNG DIỆN KIẾN TRÚC: ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CÔNG NĂNG CHO CÁC KHÔNG GIAN CÔNG TRÌNH.  HỢP LÝ VỀ PHƯƠNG DIỆN CẤU TẠO: VỚI YÊU CẦU LIÊN KẾT CÁC CẤU KIỆN CÙNG HOẶC KHÁC CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU. YÊU CẦU CHUNG IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC  ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CÔNG TRÌNH PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA TƯỜNG.  VẬT LIỆU: ĐÁ, GẠCH ĐẤT NUNG.  CÁC HÌNH THỨC TƯỜNG CHỊU LỰC. - TƯỜNG NGANG CHỊU LỰC. - TƯỜNG DỌC CHỊU LỰC. - TƯỜNG NGANG & DỌC CHỊU LỰC.  PHẠM VI ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH THẤP TẦNG, TẢI TRỌNG NHỎ, NỀN ĐẤT ỔN ĐỊNH. PHÂN LOẠI KCCL- TƯỜNG CHỊU LỰC TƯỜNG DỌC CHỊU LỰC KẾT HỢP TƯỜNG NGANG & TƯỜNG DỌC CHỊU LỰC TƯỜNG NGANG CHỊU LỰC IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC PHÂN LOẠI KCCL- TƯỜNG CHỊU LỰC IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC PHÂN LOẠI KCCL- TƯỜNG CHỊU LỰC IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC  ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CÔNG TRÌNH PHỤ THUỘC VÀO HỆ KẾT CẤU KHUNG.  VẬT LIỆU: GỖ, BTCT, THÉP.  HÌNH THỨC: KHUNG HOÀN TOÀN & KHUNG KHUYẾT.  SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÓ YÊU CẦU ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO, KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC LINH ĐỘNG, CÔNG TRÌNH CÓ NHIỀU TẦNG, KHU VỰC CÓ NỀN ĐẤT CHỊU LỰC KHÔNG ĐỒNG ĐỀU. . . PHÂN LOẠI KCCL- KHUNG CHỊU LỰC KHUNG CHỊU LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHÔNG GIAN KT LINH ĐỘNG CẤU KIỆN TẠO NÊN HỆ CẤU TRÚC KHUNG CHỊU LỰC IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC PHÂN LOẠI : KHUNG CHỊU LỰC ƯU ĐIỂM CỦA CẤU TRÚC KHUNG CHỊU LỰC: ỔN ĐỊNH,KHÔNG GIAN LINH ĐỘNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THÔNG THÓANG CHIẾU SÁNG. IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC PHÂN LOẠI KCCL- KHUNG CHỊU LỰC ƯU ĐIỂM CỦA CẤU TRÚC KHUNG CHỊU LỰC: TẢI TRỌNG NHẸ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CAO TẦNG. IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC  KẾT CẤU LÀM VIỆC THEO NHIỀU PHƯƠNG TRONG KHÔNG GIAN.  VẬT LIỆU: BTCT, THÉP.  SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÓ YÊU CẦU KHÔNG GIAN LỚN. PHÂN LOẠI KCCL- KC. KHÔNG GIAN IV. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC PHÂN LOẠI KCCL- KC KHÔNG GIAN V. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU BAO CHE YÊU CẦU CHUNG  CHỊU ĐƯỢC SỰ TÁC ĐỘNG BẤT LỢI TỪ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN & XÃ HỘI.  KHAI THÁC ĐƯỢC NHỮNG YẾU TỐ THUẬN LỢI CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.  ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CÔNG NĂNG CỦA KHÔNG GIAN BAO CHE.  ĐỘ ỔN ĐỊNH & ĐỘ BỀN CAO.  THUẬN LỢI TRONG VIỆC BẢO TRÌ & SỬA CHỮA. MÁI CỬA SỔ TƯỜNG NGÒAI TƯỜNG MÓNG V. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU BAO CHE PHÂN LOẠI KẾT CẤU BAO CHE  PHÂN LỌAI THEO VỊ TRÍ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỊA LÝ: ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC.  PHÂN LỌAI THEO VẬT LIỆU SỬ DỤNG.  PHÂN LỌAI THEO PHƯƠNG CẤU TRÚC: THẲNG ĐỨNG, NẰM NGANG, XIÊN.  PHÂN LỌAI THEO PHƯƠNG THỨC THI CÔNG: CẤU TRÚC CỨNG, CẤU TRÚC LẮP GHÉP.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_nguyen_ly_thiet_ke_cau_tao_kien_truc_chuong_0_dan.pdf
Tài liệu liên quan